health3ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ

Του Νίκου Χρυσόγελου

Συν-επικεφαλής και

Υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθήνας

ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» υποστηρίζουμε την ανάγκη να γίνουν σοβαρές αλλαγές στην παραγωγική βάση της χώρας, στις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα και έχουν στραγγαλίσει την πραγματική οικονομία και τους μiκρο-μεσαίους οι οποίοι, όπως παραδέχονται όλοι, είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής και της ελληνικής οικονομίας.

Είναι η ώρα των ρυθμίσεων για τους ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους:

1          Να υπάρξει άμεσα ελάφρυνση των ΜΜΕ από το υπερβολικό βάρος που προέρχεται από τη φορολογία και τις δυσανάλογες ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία να μεταφερθεί από την εργασία στην σπατάλη φυσικών πόρων κι ενέργειας και σε αντικοινωνικές πρακτικές (μαύρη εργασία, ρύπανση, μη τήρηση εργατικής νομοθεσίας και κοινωνικής προστασίας κα).

  2.        Να δίνονται φορολογικά και άλλα κίνητρα για την ενίσχυση του κοινωνικού οφέλους και της απασχόλησης.

  3. Υιοθέτηση ενός ασφαλιστικού συστήματος που θα συνδέεται με το πραγματικό καθαρό εισόδημα των ΜΜΕ και δεν θα βασίζεται σε άδικα, απόλυτα κι οριζόντια μέτρα που αποσυνδέουν τις ασφαλιστικές εισφορές από την πραγματική οικονομική και κοινωνική επίδοση, και που τελικά οδηγούν σε αντίθετα σε σχέση με τις επιδιωκόμενες επιδιώξεις αποτελέσματα. Σήμερα, σε μια εποχή βαθιάς κρίσης, οι δυσανάλογα μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές οδηγούν σε μείωση της απασχόλησης και τελικώς σε τεράστιες απώλειες για τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.

   4. Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να διασφαλίζει την δίκαιη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους/ες ανεξαρτήτως αν είναι σε θέση προσωρινά να πληρώνουν ή όχι τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Είναι απάνθρωπο αλλά και ενάντια σε κάθε λογική κοινωνικής πολιτικής, άνθρωποι που πλήρωναν κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές τους για πολλά χρόνια, να μένουν ανασφάλιστοι γιατί ή όταν βρέθηκαν σε δυσκολία να καταβάλουν προσωρινά τις ασφαλιστικές εισφορές. Το κόστος για την κοινωνία αλλά και τα ίδια τα ασφαλιστικά συστήματα θα είναι τεράστιο λόγω της επιδείνωσης της δημόσιας υγείας και της υγείας εκατομμυρίων πολιτών. Αντιθέτως η βελτίωση των οικονομικών των ταμείων μπορεί να προέλθει όχι μόνο από τον εξορθολογισμό των δαπανών αλλά και από την ενίσχυση της πρόληψης των ασθενειών και την πρωτοβάθμια φροντίδα καθώς και από κοινωνικά καινοτόμες πρακτικές, όπως κοινοτικά οργανωμένες υπηρεσίες υγείας, η νοσηλεία στο σπίτι, η τηλε-ιατρική κα

Για το Ασφαλιστικό:

1.    Αποποινικοποίηση Οφειλών.

Συμφωνία για ένα ποσό πάνω από το οποίο θα ισχύει η ποινικοποίηση λόγω  επιδεικτικής  αδιαφορίας προς το ταμείο και όχι λόγω αποδεδειγμένης  ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ του υπόχρεου. Δεν πρέπει να ποινικοποιείται η φτώχεια, αλλά η αποφυγή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αν υπάρχει η σχετική δυνατότητα. Κριτήριο πρέπει να είναι η εξασφάλιση για όλους των προϋποθέσεων για αξιοπρεπή διαβίωση και ένα εγγυημένο εισόδημα που καλύπτει την αξιοπρεπή διαβίωσης για όλους όπως περιγράφεται και στις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και το ν. 2462/1997 με τον οποίο κυρώθηκε το “Διεθνές Σύμφωνο για τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα” που συνάφθηκε μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 16-12-1966 και από την επικύρωσή του αποτελεί διάταξη κανόνα υπέρτερης νομικής βαθμίδας, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος. Στο άρθρο 11 του Συμφώνου αυτού ορίζεται ότι “κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση”.

Στην Ελλάδα χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε καθεστώς ποινικής δίωξής τους λόγω αδυναμίας να εκπληρώσουν συμβατική υποχρέωση, δηλαδή να πληρώσουν τις υπερβολικές για τα σημερινά δεδομένα ασφαλιστικές τους εισφορές.

     2.      Προστασία πρώτης κατοικίας από το δημόσιο, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.

Δεν πρέπει να υπάρχουν δυο μέτρα και σταθμά όσον αφορά την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη. Εφόσον υπάρχει προστασία για πλειστηριασμούς από τις τράπεζες, το ίδιο πρέπει να ισχύει και σε σχέση με το δημόσιο.

    3.      Οι ασφαλιστικές εισφορές να υπολογίζονται ως ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης και όχι με απόλυτους αριθμούς για όλους

Σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των ΜΜΕ δεν σχετίζονται με το παραγόμενο ή όχι εισόδημα, φτάνοντας έτσι σε ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα αλλά και στον χαρακτήρα και το είδος της κάθε επιχείρησης, του ποσοστού κέρδους που αφήνει και άλλους παράγοντες. Προτείνουμε:

- οι ασφαλιστικές εισφορές να αντιστοιχούν στο 10% του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης,

- να καταβάλλεται ένα κατώτατο ποσό το οποίο θα πληρώνουν όλοι ακόμη και αν δεν είχαν έσοδα, ένα ποσό που θα αντιστοιχεί σε αυτό που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Σε αυτό το ποσό θα προστίθεται επιπλέον ασφαλιστική εισφορά που θα συνδέεται με τα καθαρά έσοδα της επιχείρησης

- οι ασφαλιστικές εισφορές να μειώνονται κατά ένα αναλογικό ποσοστό που θα είναι συνάρτηση των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί η επιχείρηση, ώστε να παρέχονται κίνητρα για αύξηση της απασχόλησης και δήλωση της εργασίας.  

Με αυτό τον τρόπο συνεισφέρει ο καθένας ανάλογα με τη εισοδηματική του δυνατότητα σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και παράλληλα διασφαλίζουμε ότι δεν θα είναι η ασφάλιση δυσανάλογο βάρος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δανειστές πιέζουν την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε αλλαγές ώστε να έχουμε ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα, όπως ακριβώς προτείνουμε κι εμείς.

     4.      Πάγωμα χρέους και διαγραφή των προσαυξήσεων.

Για να μπορέσει να κινηθεί η αγορά και να εισπράξουν τα ασφαλιστικά ταμεία το μεγαλύτερο μέρος από τα οφειλόμενα, χρειάζεται ένα γενναίο «κούρεμα» των τόκων, προσαυξήσεων και τελών καθυστέρησης. Το κεφάλαιο που μένει να κεφαλαιοποιηθεί, να συνδεθεί με τον πληθωρισμό και να αποπληρωθεί σε χρονικό διάστημα που πραγματικά μπορεί ο ασφαλισμένος.

Η διάρκεια αποπληρωμής να μπορεί να φτάσει μέχρι και την συνταξιοδότησή του ασφαλισμένου, στη διάρκεια της συνταξιοδότησής του να παρακρατείται ποσό που δεν θα μπορεί ως ποσοστό να κυμαίνεται πέρα από το 40% της σύνταξής του, ανάλογα με το ύψος του χρέους.

     5.      Δυνατότητα  μεταφοράς του ΦΠΑ στον πραγματικό οφειλέτη.

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρει η επιχείρηση τον ΦΠΑ που δεν έχει εισπράξει στον πραγματικό οφειλέτη έτσι ώστε και το κράτος να εισπράξει πιο εύκολα τον ανείσπρακτο ΦΠΑ και οι επιχειρήσεις να ξεμπλοκάρουν από χρέη που δεν είναι δικά τους και άδικα τα επωμίζονται με συνέπεια πολλές να κλείνουν από αυτή την παράλογη τακτική!  Επίσης θα πρέπει να μην θεωρείται ως έσοδο το μη εισπραχθέν τιμολόγιο, κατά συνέπεια να μην πληρώνεται φόρος για ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί.

    6.      Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Με αυτό  τον τρόπο θα ξεκινήσουν τα ταμείο να έχουν έσοδα και οι περισσότεροι ασφαλισμένοι να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

    7.      Τα χρέη του ασφαλισμένου ΔΕΝ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ!

Αφού μιλάμε για αυτασφάλιση και όχι για παρακρατημένες ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι δυνατό να συνδέονται με τους κληρονόμους του ασφαλισμένου. Αρκεί να μιλάμε για αποδεδειγμένη αδυναμία που προκύπτει από τις δηλώσεις, τον τρόπο ζωής και το σταθερό Ε9.

   8.      Διαγραφή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  που  χρεώθηκε παράνομα χωρίς να παρέχεται καθώς και των υπόλοιπων χρεώσεων υπέρ τρίτων.

   9.      Σύνταξη που να προκύπτει από το ασφαλιστικό ταμείο  η οποία θα είναι αναλογική με τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου. Ελεύθερη επιλογή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ταμείο ή ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

   10.  Διοίκηση των ταμείων εκλεγμένη από τα μέλη. Υποχρέωση των Ταμείων να δημοσιοποιούν τις κινήσεις των αποθεματικών καθώς και καθορισμός ποσοστού που μπορεί να επενδύει η διοίκηση ελεύθερα, για τη διασφάλιση μελλοντικών κουρεμάτων όπως έγινε με το PSI.

   11.  Διασφάλιση δίκαιης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους, ανεξαρτήτως της αδυναμίας κάποιων να πληρώσουν προσωρινά τις ασφαλιστικές εισφορές τους.

ergasia me axioprepeia

Καμία ψήφος δεν πάει χαμένη.

Μια νέα, εναλλακτική πρόταση «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

Του Νίκου Χρυσόγελου

Συν-επικεφαλής ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Υποψήφιος στη Β’ Αθηνών

www.chrysogelos.gr, www.prasinoi.gr, www.pda2015.gr

 

Είσαι νέος/νέα; Νιώθεις νέος/νέα; Είμαστε εδώ! Αλλά όχι για σένα. ΜΕ σένα! ΠΩΣ;

 

 

Νέα ποιότητα στην πολιτική. Διάλογος. Συμμετοχή. Μαζί να φέρουμε την αλλαγή, με ρεαλισμό και όραμα. Νέα μοντέλα υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης. Νεανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα, προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμικού πλούτου. Για να αποκτήσουν οι νέοι τα δικαιώματά τους, ευκαιρίες για αξιοπρεπή εργασία και μέλλον που τους αξίζει.

 

 

·   Είσαι ικανοποιημένος/η από την κατάσταση; Ούτε κι εμείς! Να αλλάξουμε την κυβέρνηση και τις πολιτικές της. Πώς; Σηκωνόμαστε από τον καναπέ; Πάμε να ψηφίσουμε; Κάθε ψήφος μετράει. Αν δεν ψηφίσεις, οι άλλοι θα αποφασίζουν για σένα, χωρίς εσένα. Δεν σε καλούμε μόνο να ψηφίσεις ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.  Αλλά ΜΑΖΙ να βρούμε τρόπους για αυτο-οργάνωση και συμμετοχή της νέας γενιάς στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή και τα δικαιώματά της. ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

 

·     Δεν σε νανουρίζει ο λαϊκισμός; Δεν αφηνόμαστε! Ας τον εξαλείψουμε προβάλλοντας ένα νέο μοντέλο πολιτικής, των πολιτών. Πώς; ΜΕ ΡΕΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ! Κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε μακριά, αλλά πατάμε στη γη. Προτείνουμε εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις που μπορεί να υλοποιηθούν και είναι βιώσιμες. Αλλά τις εντάσσουμε στο όραμά μας για έναν κόσμο πιο δίκαιο, οικολογικό, με συμμετοχή, πολύχρωμο. Χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς ή βαρβαρότητα.

 

·   Έχεις φόβο ή οργή; Ούτε εμείς αφηνόμαστε σε παρόμοια διλήμματα! Έχουμε απογοητευτεί κι αγανακτήσει από την κυρίαρχη πολιτική και τις συνέπειές της αλλά δεν μας κυριεύει ο φόβος, ούτε η οργή. Συνειδητά, προσπαθούμε να την αλλάξουμε. Δεν έχουμε εξαρτήσεις. Δεν είναι το όνειρό μας μια καρέκλα. Δεν επιδιώκουμε να ζήσουμε για πάντα μέσα από την πολιτική, ως επάγγελμα. Δεν ονειρευόμαστε επιστροφή στο παρελθόν, δεν ήταν βιώσιμο. Έχουμε συγκροτημένο σχέδιο για έξοδο από την κρίση. Εμπειρία από σύγχρονα κοινωνικά κινήματα, συστηματική δουλειά στο κοινοβούλιο. Επιδιώκουμε να πάμε μπροστά, μαζί με τους κοινωνικούς, επαγγελματικούς και περιβαλλοντικούς φορείς. Και την αυτοδιοίκηση. Δεν θα αποφασίζουν μόνο τα κόμματα. Οι πολίτες πρέπει και μπορεί να έχουν ΛΟΓΟ και ΡΟΛΟ.

 

·    Με την δική σου ψήφο και συμμετοχή μπορούμε να μπούμε ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, με ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ! Με βάση την οικολογική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία, με συμμαχίες στην Ευρώπη. Αναδεικνύοντας λύσεις για τις ανάγκες της γενιάς που βυθίστηκε από το «γενιά των 700», στη «γενιά χωρίς μέλλον». Μέλλον, βιώσιμο μέλλον, πρέπει και μπορεί να υπάρξει. Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο Βιώσιμης Ευημερίας για όλες τις ηλικίες, δικαιοσύνη για όλες τις γενιές. Και για τη γενιά που σήμερα δεν έχει δουλειά, δεν μπορεί να ζήσει όπως θέλει, δεν ξέρει ποιο είναι το μέλλον της, δεν συμμετέχει στον καθορισμό του.

 

 

·  Είσαι υπέρ του μονοκομματισμού; Και εμείς δεν τσιμπάμε. Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαιότητα αλλά όχι υπόθεση ενός μόνο κόμματος, μιας μονοκομματικής κυβέρνησης. Θέλουμε ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Στη βάση προγραμματικών συμφωνιών. Για να μην είναι απλώς ένα μικρό διάλειμμα. Διακυβέρνηση πραγματικά ΝΕΑ, όχι μόνο ηλικιακά και κομματικά. Με ξεκάθαρη συμμετοχή των σημαντικών φορέων της κοινωνίας στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων. Για περισσότερη και ουσιαστική δημοκρατία, με τη βοήθεια και της τεχνολογίας.

 

 

·   Είσαι αλάνθαστος/η; Δεν πιστεύουμε στο αλάθητο. Πολύ περισσότερο για τα κόμματα! Κάναμε λάθη αλλά μαθαίνουμε από αυτά και προχωράμε. Πώς; ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ! Δεν πουλήσαμε τις αξίες μας. Δεν θα τις πουλήσουμε. Δεν θα ανταλλάξουμε αξίες και οράματα με καρέκλες, δεν μπαίνουμε σε κάποιο μεγάλο μαντρί!

 

·   Είσαι ικανοποιημένος/η από την συμμετοχή των νέων και των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων; Ε, ούτε κι εμείς! Προωθούμε την ισότητα των φύλων στην πράξη, όχι στα λόγια. Στη διάρκεια της θητείας στο Ευρωκοινοβούλιο δώσαμε λόγο και ρόλο στους νέους και στις νέες. Προωθούμε αλλαγές στην πολιτική. ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Με αυξημένα ποσοστά ΝΕΩΝ σε θέσεις υπευθυνότητας! Είναι ντροπή να είναι τόσο λίγες οι γυναίκες στην ελληνική Βουλή, και μάλιστα κάποιες φορές να αντιμετωπίζουν σεξιστική συμπεριφορά. Γιατί να μην μπορεί ένας νέος ή μια νέα να γίνει – αν αξίζει – υπουργός, βουλευτής, υψηλόβαθμο στέλεχος; Γιατί σε άλλες χώρες μπορούν, εδώ ΟΧΙ;

 

·   Είσαι ικανοποιημένος/η από την συμμετοχή των μεταναστών και προσφύγων στα κέντρα λήψης αποφάσεων; Ε, ούτε κι εμείς! Δεν κινδυνεύουμε περισσότερο από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά από τις αποτυχημένες πολιτικές. Προωθούμε την ένταξη στην πράξη, όχι στα λόγια, προς όφελος όλων. ΜΕ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ στην καθημερινή, κοινωνική και πολιτική ζωή, στην μόρφωση και στον πολιτισμό! Μαζί θα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Όπως θέλουμε να ζουν καλύτερα στις χώρες που πήγαν και τα δικά μας παιδιά, οι νέοι και νέες, οι μεγαλύτεροι, που μετανάστευσαν από την Ελλάδα. Οι απόδημοι. Είναι ντροπή να μην έχουν καν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεύτερης γενιάς, άτομα που ζουν ήδη πολλά χρόνια στην Ελλάδα ή έχουν γεννηθεί εδώ. Ή να αντιμετωπίζουν ρατσιστική συμπεριφορά. Πώς θα ένοιωθες αν ΕΣΥ ήσουν 30 χρόνια στη νέα σου πατρίδα και δεν είχες κανένα δικαίωμα;

 

Είμαστε οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και σε καλούμε να γίνεις και εσύ η αλλαγή που επιδιώκεις. Να αγωνιστούμε μαζί, ισότιμα κι έντιμα, στη Βουλή και στην κοινωνία. Αξίζουμε αυτήν την ευκαιρία!

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στη Βουλή σημαίνει αλλαγή με ρεαλισμό και όραμα! Με οικολογική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία. Με αξίες

prasinoi-dimokratiki-aristera-dimar-logotupo-1

4 αρχές και 10 προγραμματικά σημεία για προοδευτική διακυβέρνηση

Τέσσερις αρχές και δέκα προγραμματικά σημεία  για προοδευτική, οικολογική, κοινωνική διακυβέρνηση της χώρας δίνουν στην δημοσιότητα οι «Πράσινοι – Δημοκρατική Αριστερά»

Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Η νέα διακυβέρνηση  για να είναι βιώσιμη πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης και να προωθήσει σύγχρονες προοδευτικές λύσεις βασισμένες σε ένα σχέδιο οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής καινοτομίας.

Περίληψη

$11.      Τερματισμός της τρόικα και αντικατάσταση της από ευρωπαϊκούς θεσμούς υπό τον έλεγχο Ευρωκοινοβουλίου και ελληνικού κοινοβουλίου, όπως ζητάει με την απόφαση του της 13/3/2014 και το Ευρωκοινοβούλιο. Η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις σε διάλογο με τη Βουλή και τους κοινωνικούς φορείς, με αυτονομία στην επιλογή των μέτρων που θα εφαρμόσει για να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από κοινού.

$12.      Διαμόρφωση μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς φορείς ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση που θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: (α) αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων χωρίς να πλήττεται υγεία, παιδεία, δημοκρατία και κοινωνικός διάλογος (β) αναζωογόνηση της οικονομίας και στροφή της σε βιώσιμα μοντέλα, ενίσχυση της απασχόλησης, αξιοπρέπεια στην εργασία και προστασία περιβάλλοντος (γ) ολοκληρωμένο σχέδιο Πράσινων - Κοινωνικών Επενδύσεων μέσω μικρομεσαίων και κοινωνικών – συνεργατικών επιχειρήσεων, με οικολογική, τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία.

$13.      Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης ώστε να είναι αποτελεσματική, καινοτόμα και φιλική στον πολίτη. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, καταπολέμηση της διαφθοράς, άρση των πελατειακών πρακτικών και της κομματικής χειραγώγησης. Αποκέντρωση με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με στόχο μια περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας.

$14.      Εξυγίανση και αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος, με αλλαγή  του ιδιότυπου καθεστώτος σχετικά με τις περιπτώσεις ποινικής ευθύνης υπουργών, καθιέρωση απλής αναλογικής και κατάτμηση μεγάλων εκλογικών περιφερειών. Υπέρβαση της μονοκομματικής αντίληψης διακυβέρνησης και συμμετοχικό μοντέλο. Αν είμαστε στη Βουλή και συνδιαμορφώσουμε την προοδευτική διακυβέρνηση, θα ζητήσουμε να προσκληθούν και οι πιο σημαντικοί κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και επαγγελματικοί φορείς ώστε να αποφασιστεί από κοινού ένα νέο Κοινωνικό, Πράσινο Συμβόλαιο το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει η νέα προοδευτική κυβέρνηση. Δείκτες αξιολόγησης και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου.

10 κύρια προγραμματικά σημεία για μια αλλαγή με σχέδιο, ρεαλισμό και όραμα

$11.      Επαναδιαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους χωρίς μονομερείς ενέργειες, με βάση εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση που θα έχει σαφής κοινωνικούς, οικονομικούς και οικολογικούς στόχους ΚΑΙ συμμαχίες.

$12.      Διαμόρφωση μέσα από διάλογο μιας στρατηγικής και στοχευμένων εργαλείων για ουσιαστική μείωση της ανεργίας. Προώθηση επενδυτικού προγράμματος σε πράσινες και κοινωνικές παραγωγικές και χρήσιμες για την κοινωνία επενδύσεις.

$13.       Κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και αποκατάσταση όσων έχουν καταπατηθεί στη βάση των αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

$14.      Προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και σύγκλιση, την αναδιανομή, την οικολογική μεταρρύθμιση της οικονομίας. Φορολογικό σύστημα εργαλείο για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξη στόχων δημοσίου συμφέροντος.

$15.      Καθιέρωση του προϋπολογισμού κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης. Υιοθέτηση κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης κι αναφοράς.

$16.      Θεμελίωση κράτους καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών, προσανατολισμένων στην διευκόλυνση του πολίτη, χωρίς γραφειοκρατία, μείωσης των ανισοτήτων, που θέτει την προτεραιότητα στους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη. Ενίσχυση μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας χωρίς το κράτος να εγκαταλείπει τις ευθύνες που έχει. Καθιέρωση «βασικού εγγυημένου εισοδήματος», διασφάλιση ποιοτικής, υγιεινής και στο πλαίσιο του εφικτού οικολογικής σίτισης των παιδιών στα σχολεία και πρόσβασης όλων σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Ευκαιρίες σε όσους απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Εφαρμογή της ανεξάρτητης διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία Ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους με την στήριξη παιδείας και υγείας και την αποτροπή της κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος.

$17.      Αξιοποίηση με οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια και όχι εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ισχυρές ρυθμιστικές αρχές και Συμπράξεις δημόσιου-δημοσίου και δημοσίου-κοινωνικού-ιδιωτικού τομέα που θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών στα συλλογικά αγαθά με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμικού πλούτου.

$18.      Ανάταξη της πραγματικής οικονομίας με άμεση λήψη μέτρων για ενίσχυση της ρευστότητας και αντιμετώπιση των καταστάσεων προνομιακών ρυθμίσεων, εναρμονισμένων πρακτικών και εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης. Ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών ώστε να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή οικονομία και να στηρίξουν την συνεργατική, κοινωνική και πράσινη οικονομία. Ενεργός ρόλος της χώρας στην Τραπεζική Ένωση ώστε να μην πληρώνουν συνεχώς οι φορολογούμενοι τα λάθη ή τα προβλήματα.

$19.      Προώθηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού πρότυπου με βιωσιμότητα. Ενός προτύπου με ανοιχτό και εξωστρεφή προσανατολισμό, που ενισχύει την κοινωνικά - οικολογικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, στηρίζει τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και την κοινωνική οικονομία. Ενός προτύπου που προωθεί την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας και δημιουργεί νέες πράσινες θέσεις εργασίας και είναι καινοτόμο προς όφελος των πολλών.

$110.  Ριζική αναδιοργάνωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να διαμορφώνει πολίτες με ευρύτερη παιδεία, περιβαλλοντική, κοινωνική και διαπολιτισμική κουλτούρα και δημοκρατική συνείδηση, ικανούς να συμμετέχουν στα σύνθετα και δυναμικά εξελισσόμενα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και στον κόσμο των επαγγελμάτων και των τεχνών.

Αναλυτικά

4 Αρχές

$11.      Τερματισμός της τρόικα και αντικατάσταση της από ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα είναι υπό τον έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου και του ελληνικού κοινοβουλίου, όπως ζητάει με την απόφαση του της 13/3/2014 και το Ευρωκοινοβούλιο. Η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις σε διάλογο με τη Βουλή και τους κοινωνικούς φορείς, με αυτονομία στην επιλογή των μέτρων που θα εφαρμόσει για να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από κοινού. Συνεχής αξιολόγηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και αναθεώρηση μετά από διάλογο αν οι πολιτικές αστοχούν ή χρειάζονται προσαρμογή. Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να ενισχύει την πραγματική οικονομία στρέφοντας την προς οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνη κατεύθυνση, την κοινωνική συνοχή, και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.

$12.      Διαμόρφωση μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς φορείς ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση που θα βασίζεται στους τρεις πυλώνες: (α) αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων χωρίς να πλήττεται η υγεία, η παιδεία, η δημοκρατία και ο κοινωνικός διάλογος (β) αναζωογόνηση της οικονομίας και στροφή της σε βιώσιμα μοντέλα επιχειρηματικότητας που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αξιοπρέπεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος (γ) ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Πράσινων και Κοινωνικών Επενδύσεων μέσω μικρομεσαίων και κοινωνικών – συνεργατικών επιχειρήσεων, της οικολογικής, τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας. Χρηματοδότησή του από το Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία αλλά και από επιπλέον πόρους που πρέπει να διασφαλιστούν μέσω μιας σοβαρής αναδιάρθρωσης του ΑΕΠ και ενός αξιόπιστου πακέτου Γιουνκέρ αλλά και εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (ενίσχυση ρόλου συνεταιριστικών τραπεζών, συνεργασία με οικολογικά fundsκαι την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κα).

$13.      Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης ώστε να είναι αποτελεσματική, καινοτόμα και φιλική στον πολίτη. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, καταπολέμηση της διαφθοράς, άρση των πελατειακών πρακτικών και της κομματικής χειραγώγησης. Αποκέντρωση με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με στόχο μια περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας. Αναγνώριση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και θεσμική κατοχύρωση διαδικασιών παραγωγής λύσεων με τη συμμετοχή των πολιτών. Πρωτοβουλίες πολιτών, τοπικά, περιφερειακά και σε εθνικό επίπεδο δημοψηφίσματα, ενημέρωση των πολιτών για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Αξιοκρατία παντού. 

$14.      Εξυγίανση και αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος, με αλλαγή  του ιδιότυπου καθεστώτος σχετικά με τις περιπτώσεις ποινικής ευθύνης υπουργών, καθιέρωση της απλής αναλογικής και κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών. Υπέρβαση της μονοκομματικής αντίληψης διακυβέρνησης και συμμετοχικό μοντέλο. Προώθηση των συναινέσεων και των συνεργασιών στο βαθμό που κάθε φορά είναι δυνατόν για την προώθηση λύσεων στα κρίσιμα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Αν είμαστε στη Βουλή και κληθούμε να συνδιαμορφώσουμε την προοδευτική διακυβέρνηση, θα ζητήσουμε να προσκληθούν και οι πιο σημαντικοί κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και επαγγελματικοί φορείς ώστε να αποφασιστεί από κοινού ένα νέο Κοινωνικό, Πράσινο Συμβόλαιο το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει η νέα προοδευτική κυβέρνηση. Δείκτες αξιολόγησης και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου.

10 κύρια προγραμματικά σημεία για μια αλλαγή με σχέδιο, ρεαλισμό και όραμα

$11.      Επαναδιαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους χωρίς μονομερείς ενέργειες, αλλά με βάση ένα εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση που θα έχει σαφής στόχους κοινωνικούς, οικονομικούς και οικολογικούς. Συμμαχίες για να πετύχουμε αλλαγές στις πολιτικές. Διεκδίκηση μιας νέας συμφωνίας με τους εταίρους για την ανόρθωση της χώρας και την αποτελεσματική αναδιάρθρωση του χρέους.

$12.      Διαμόρφωση μέσα από διάλογο μιας στρατηγικής και στοχευμένων εργαλείων για ουσιαστική μείωση της ανεργίας με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, αξιοποιώντας – όχι σπαταλώντας – τόσο ευρωπαϊκούς όσο και ελληνικούς πόρους. Προώθηση ενός ισχυρού επενδυτικού προγράμματος σε πράσινες και κοινωνικές παραγωγικές και χρήσιμες για την κοινωνία επενδύσεις με στόχο τη μείωση της ανεργίας κατά 10% σε τρία χρόνια και παράλληλων μέτρων υποστήριξης όλων των ανέργων μέσω ειδικών προγραμμάτων (πρόσβαση των νέων σε χρηματοδότηση για την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση του σχεδίου που παρουσιάζουν, αποτελεσματική αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «εγγύηση για την νεολαία», ενίσχυση της δημιουργίας κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων,  απαλλαγή των νέων επιχειρηματικών από φορολογική επιβάρυνση για 2 χρόνια, μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές αν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και για επενδύσεις που επιτυγχάνουν υψηλή περιβαλλοντική επίδοση, όπως πχ μείωση κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων, εφαρμογές πράσινης χημείας, κα). Ενίσχυση της πράσινης και κοινωνικής στροφής της οικονομίας μέσω συμβάσεων του δημοσίου που ενσωματώνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

$13.      Κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και αποκατάσταση όσων έχουν καταπατηθεί στη βάση των αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επαναφορά του πλαισίου θεσμικής προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, της επεκτασιμότητας και της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας.

$14.      Προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την σύγκλιση, την αναδιανομή σε δίκαιη όμως βάση, την οικολογική μεταρρύθμιση της οικονομίας, φορολογικό σύστημα εργαλείο για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξη στόχων δημοσίου συμφέροντος.  Ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της  φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Έλεγχος των καταθέσεων στις τράπεζες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι ώστε να εντοπισθούν τυχόν φοροαποφυγή, φοροαπάτη ή γκρίζο χρήμα. Εφαρμογή του Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, όπως έχει υπογράψει η Ελλάδα και έχει υποστηρίξει το Ευρωκοινοβούλιο.

$15.      Καθιέρωση του προϋπολογισμού κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης. Υιοθέτηση κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αναφοράς. Έλεγχος της οικονομικής αποδοτικότητας και κοινωνικής ωφελιμότητας κάθε δημόσιας δαπάνης και προμήθειας. Υιοθέτηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις.

$16.      Θεμελίωση ενός κράτους καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών, προσανατολισμένων στην διευκόλυνση του πολίτη, χωρίς γραφειοκρατία, που θα μειώνει τις ανισότητες και θα θέτει την προτεραιότητα στους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη. Ενίσχυση μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας χωρίς το κράτος να εγκαταλείπει τις ευθύνες που έχει. Καθιέρωση του «βασικού εγγυημένου εισοδήματος» αξιοποιώντας την εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφάλιση ποιοτικής, υγιεινής και στο πλαίσιο του εφικτού οικολογικής σίτισης των παιδιών στα σχολεία και της πρόσβασης όλων σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.  Ευκαιρίες σε όσους απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Εφαρμογή της ανεξάρτητης διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία Ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους με την στήριξη παιδείας και υγείας και την αποτροπή της κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος.

$17.      Αξιοποίηση με οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια και όχι εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ισχυρές ρυθμιστικές αρχές και Συμπράξεις δημόσιου-δημοσίου και δημοσίου-κοινωνικού-ιδιωτικού τομέα που θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών στα συλλογικά αγαθά με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμικού πλούτου.

$18.      Ανάταξη της πραγματικής οικονομίας με την άμεση λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας και την αντιμετώπιση των καταστάσεων προνομιακών ρυθμίσεων, εναρμονισμένων πρακτικών και εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης. Ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών ώστε να αναβαθμιστούν, να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή οικονομία και να στηρίξουν την συνεργατική, κοινωνική και πράσινη οικονομία. Ενεργός ρόλος της χώρας στην Τραπεζική Ένωση ώστε να μην πληρώνουν συνεχώς οι φορολογούμενοι τα λάθη ή τα προβλήματα των τραπεζών: διασφάλιση των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ, παρακολούθηση της πορείας των τραπεζών κι αποτροπή τους από , δημιουργία θεσμών από τις ίδιες τις τράπεζες που θα διασώζουν τις τράπεζες με κεφάλαια των ίδιων των τραπεζών, χωρίς επιβάρυνση των φορολογουμένων ή των καταθετών. Έλεγχος και εξάλειψη σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο των offshore εταιριών και πρακτικών που εξασφαλίζουν τεράστια φοροδιαφυγή μεγάλων επιχειρήσεων. Πλήρης διελεύκανση του σκανδάλου Lux  Leaks, όπως ζητούν οι Ευρωβουλευτές με πρωτοβουλία των Πράσινων.

$19.      Προώθηση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού πρότυπου με βιωσιμότητα. Ενός προτύπου με ανοιχτό και εξωστρεφή προσανατολισμό, που ενισχύει την κοινωνικά - οικολογικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, στηρίζει τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και την κοινωνική οικονομία. Ενός προτύπου που προωθεί την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας και δημιουργεί νέες πράσινες θέσεις εργασίας και είναι καινοτόμο προς όφελος των πολλών.

$110.  Ριζική αναδιοργάνωση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να διαμορφώνει πολίτες με ευρύτερη παιδεία, περιβαλλοντική, κοινωνική και διαπολιτισμική κουλτούρα και δημοκρατική συνείδηση, ικανούς να συμμετέχουν στα σύνθετα και δυναμικά εξελισσόμενα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και στον κόσμο των επαγγελμάτων και των τεχνών.