Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ζητάμε από την κυβέρνηση να αποσύρει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145, 30/9/2019) με την οποία καταργείται το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ. Τέτοιες πράξεις είναι αντιδημοκρατικές, πολύ περισσότερο που λογικές «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε καταστάσεις όπως η απεξάρτηση από τα ναρκωτικά που απαιτούν σοβαρό διάλογο, συναινέσεις, συστηματική δουλειά, κοινωνική ευαισθητοποίηση και μακροχρόνιες στρατηγικές. Αποφάσεις που λαμβάνονται με κομματικές λογικές, βράδυ, σε σκοτεινά γραφεία δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία

Το ΚΕΘΕΑ είναι ένας οργανισμός που δεν μπορεί να μπει σε γραφειοκρατικά και κομματικά ελεγχόμενα καλούπια, όπως αντιλαμβάνεται το θέμα η κυβέρνηση και ο υπουργός υγείας, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να είναι συμμετοχικός, δημοκρατικός και αυτοδιοίκητος.

Η απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των εξαρτημένων ατόμων είναι ένα σύνθετο και πολύ-παραγοντικό ζήτημα. Προϋποθέτει ανεξαρτησία, επιστημονική τεκμηρίωση, ευελιξία, συνεχή αξιολόγηση, δόσιμο ψυχής, συνεχή διάλογο, συμμετοχή όλων των παραγόντων στην διαμόρφωση των αποφάσεων αλλά ιδιαίτερα όσων επιλέγουν να απεξαρτηθούν και να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους.

Η κυβέρνηση αντικαθιστώντας το άμισθο και εκλεγμένο Διοικητικό του Συμβούλιου με έμμισθο – αλλά το πιο σημαντικό – διορισμένο από  την ίδια ή την εκάστοτε κυβέρνηση μετατρέπει έναν ζωντανό οργανισμό σε εξαρτημένο και δυσκίνητο όργανο της εκάστοτε πολιτικής – κομματικής εξουσίας, με τον υπουργό υγείας να διορίζει διοικήσεις με κριτήρια που είναι έτσι κι αλλιώς αμφίβολα (η ΠΝΠ μιλάει για άτομα που έχουν σημαντική εμπειρία στην οικονομική ζωή!!!!). Επίσης, σύμφωνα με την Π.Ν.Π.  υπουργός αποφασίζει σχεδόν τα πάντα όσα αφορούν και τη γενική συνέλευση: «με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τον τρόπο άσκησής τους, τη σύγκληση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα θέματα αρμοδιότητάς της Γενικής Συνέλευσης σε ετήσια βάση, τον τρόπο και το χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα της διοικητικής οργάνωσης και της διασύνδεσης των διοικητικών οργάνων του ΚΕ.Θ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Α.»

Για 40 περίπου χρόνια το ΚΕΘΕΑ αποτελεί μια σημαντική κοινότητα όπου συμμετέχουν όλοι, τα ίδια τα  μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων, οι γονείς τους, οι εργαζόμενοι, επιστήμονες, εθελοντές και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Λειτουργεί δημοκρατικά και δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την χρηστή διαχείριση ή εμπλοκή του σε πολιτικά ή άλλα θέματα, που θα καθιστούσαν αναξιόπιστη την λειτουργία του. Αντιθέτως, ενώ έχει αλλάξει πολλές φορές διοίκηση, υπάρχει συνέχεια – χάρη στο αυτοδιοίκητο και στην δημοκρατική και διαφανή λειτουργία του – και μεγάλη αποδοχή του ρόλου του στην ελληνική κοινωνία αλλά και στους διεθνείς οργανισμούς.

Το ΔΣ εκλέγεται από μια Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν όλοι/ες και είναι υπόλογο σε αυτήν αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Τα δε οικονομικά του ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές αλλά και – όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά προγράμματα – και από τα ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

Ξαφνικά η κυβέρνηση και μάλιστα στο σκοτάδι, αποφασίζει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, χωρίς να υπάρχει κάποια έκτακτη κατάσταση (μόνο για να προλάβει την Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ στις 18 Οκτωβρίου) να αλλάξει τον χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ και να το μετατρέψει σε έναν άκαμπτο, ελεγχόμενο μηχανισμό, που θα έχει – αντί για άμισθο και εκλεγμένο – ένα διορισμένο από υπουργό Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η επιλογή είναι άμεση κομματική εμπλοκή (σε μια εποχή που πρέπει να υπάρξει από-κομματικοποίηση), αυθαίρετη, γραφειοκρατική και αντιδημοκρατική προσέγγιση. Η απόφαση αυτή δεν είναι καν αποτέλεσμα ενός συγκροτημένου, δημόσιου διαλόγου με όλους και ιδιαίτερα με την κοινότητα του ΚΕΘΕΑ. Εξάλλου ο υπουργός υγείας δεν καταδέχθηκε τόσους μήνες τώρα να έχει μια συνάντηση με το ΚΕΘΕΑ για να πληροφορηθεί ο ίδιος τι έργο επιτελεί, πώς διοικείται κ.ά.

Αυτή η απόπειρα αλλαγής της χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ γίνεται με βρώμικο τρόπο, με διάδοση φημών-fake news και συκοφαντικών υπαινιγμών, κάτι που είναι ιδιαίτερα απεχθές και επικίνδυνο, απαξιώνοντας την σοβαρή δουλειά που γίνεται 40 χρόνια τώρα. Είναι αστεία η δικαιολογία ότι πρέπει να αποφασίζει ο υπουργός για την συγκρότηση του ΔΣ με δεδομένο ότι ένα μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού προέρχεται από κρατική χρηματοδότηση. Μια τέτοια λογική θα θεωρούνται εντελώς παράλογη σε άλλες περιπτώσεις κρατικών χρηματοδοτήσεων, για παράδειγμα θα μπορούσε να ισχυριστεί η κυβέρνηση ότι θα διορίζει τις διοικήσεις επιχειρήσεων ή φορέων που λαμβάνουν κάποια χρηματοδότηση π,χ. από τον αναπτυξιακό νόμο ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί και όργανα ελέγχου για παρόμοιες περιπτώσεις, και είναι δεδομένο ότι το ΚΕΘΕΑ έχει αποδείξει – μέσα από ελέγχους ορκωτών λογιστών ή ελεγκτών ευρωπαϊκών θεσμών – ότι δεν υπάρχει ούτε υπόνοια για διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Εξάλλου ούτε ο υπουργός μπόρεσε να επικαλεστεί κάτι τέτοιο, που όμως είναι σύνηθες φαινόμενα για κρατικά ελεγχόμενες και διορισμένες διοικήσεις οργανισμών.

Παρόμοιες απόπειρες ελέγχου υπήρξαν και στο παρελθόν, αλλά απέτυχαν. Με την κινητοποίηση όλων θα αποτύχει και αυτή η αυθαίρετη κομματική παρέμβαση της σημερινής κυβέρνησης που απαξιώνει τα προγράμματα απεξάρτησης που βασίζονται στην συμμετοχή και στο αυτοδιοίκητο, ενώ βάζει εμπόδια στην κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων, στην συνέχιση της λειτουργίας των δομών του ΚΕΘΕΑ, στην χρηματοδότηση των δράσεων του.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καλούμε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην καμπάνια συλλογής υπογραφών για την άμεση απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: https://www.kethea.gr/nea/kyvernisi-chtypa-kethea-kai-tin-apeksartisi-chiliadon-eksartimenon/

 

Σε μια κατάμεστη αίθουσα οι εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ παρουσίασαν τις θέσεις τους αλλά και τα …αποτελέσματα της συνάντησής τους με τον Υπουργό Υγείας. Στην συγκέντρωση παρενέβη και ο συμπρόεδρος των ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ν. Χρυσόγελος, μεταφέροντας την συμπαράσταση των ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στην κοινότητα του ΚΕΘΕΑ, ενώ πρότεινε να μεταφερθεί το θέμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

ΦΕΚ 145, 30/9/2019

Το άρθρο 56 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 56
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
1. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχει όλες τις αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. εκτός αυτών που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο πέντε του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και πέντε (5) τακτικά μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πρέπει να είναι καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του οργανισμού.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησής του στον Οργανισμό. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας τους, γίνεται με την ίδια διαδικασία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για τρεις (3) μήνες, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και η αποζημίωση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
4. Η Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. αποτελεί το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων για τον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με θεραπευτικές πρακτικές, συναφή ιδεολογικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και την επιλογή προγραμμάτων απεξάρτησης, αποφασίζοντας για τον τρόπο της ετήσιας υλοποίησης πολιτικών απεξάρτησης.
5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ετησίως, με προηγούμενη πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. που απευθύνεται στα μέλη της τουλάχιστον προ ενός μηνός, και περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα λήψεως στρατηγικών αποφάσεων θεραπείας και διάθεσης κονδυλίων προς το σκοπό αυτό για το προσεχές έτος. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α..
6. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τον τρόπο άσκησής τους, τη σύγκληση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα θέματα αρμοδιότητάς της Γενικής Συνέλευσης σε ετήσια βάση, τον τρόπο και το χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα της διοικητικής οργάνωσης και της διασύνδεσης των διοικητικών οργάνων του ΚΕ.Θ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
7. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. καταρτίζει τον νέο κανονισμό λειτουργίας του.
8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία του υπηρετούντος Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Θ.Ε.Α.».

Άρθρο ένατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

3478 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 14

1

Υποστηρίζουμε την καμπάνια "Οι άνθρωποι μετράνε" και την διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα.  Είναι καιρός να μάθουμε από τα λάθη αλλά και από τις επιτυχίες στο θέμα, να ακολουθήσουμε καλές πρακτικές, να θέσουμε τα θέματα της υγείας, της μείωσης της βλάβης, της πρόληψης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιώμάτων στο κέντρο της συζήτησης για την πολιτική για τα ναρκωτικά με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ναρκωτικά.

Οι προτάσεις των ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  http://prasinoi.gr/nomoredrugwar/

 

          Μια εκστρατεία της οργάνωσης ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά

 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

 

Οι Άνθρωποι, μετράνε! #PWDUcount

http://www.diogenis.info/el/pagosmia-imera-gia-ta-narkotika/

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα»

(Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 1948)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ναρκωτικά, στις 26 Ιουνίου, βάζοντας στο επίκεντρο του διαλόγου τον άνθρωπο ενώνουμε τις φωνές μας προς αυτήν την κατεύθυνση με το σύνθημα «Οι Άνθρωποι, μετράνε!» και σας καλούμε να δηλώσετε την υποστήριξή σας χρησιμοποιώντας το hashtag #PWUDcount (Persons Who Use Drugs Count- Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών μετράνε) από τις 22/6/2016 έως και τις 26/6/2016.

Παγκοσμίως, η ιστορία μέχρι σήμερα αποδεικνύει πως έχουμε αποτύχει να προστατέψουμε την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την υγεία μιας ιδιαίτερα ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, αυτής των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Οι πολιτικές που εφαρμόζονταν από το 1970, στο όνομα του «Πολέμου κατά των Ναρκωτικών», φάνηκαν αναποτελεσματικές, κηρύσσοντας στην ουσία έναν «Πόλεμο κατά των Ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών»: τροφοδοτήθηκε η διαφθορά, παρακινήθηκαν οι βίαιες συγκρούσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατήθηκαν μαζικά εκατομμύρια άνθρωποι εκδιώχθηκαν, φυλακίστηκαν, εξαναγκάστηκαν σε υποχρεωτική θεραπεία, αποκλείστηκαν από βασικά κοινωνικά αγαθά, στιγματίστηκαν, περιθωριοποιήθηκαν, καταδικάστηκαν σε θανατικοί ποινή, έχασαν τη ζωή τους.

Αυτή η αποτυχία του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών αναγνωρίστηκε και κατά την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (UNGASS 2016), κατά την οποία φάνηκε πως το κλίμα στην προσέγγιση του φαινομένου των ναρκωτικών έχει αρχίσει να αλλάζει και να γίνεται θετικότερο. Επισημάνθηκε ότι «ο άνθρωπος θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο των διεθνών και εθνικών πολιτικών για τα ναρκωτικά» και υπογραμμίστηκε η σημασία για αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία θα εξασφαλίζει ασφάλεια, προστασία, δημόσια υγεία, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας όλων των ατόμων χωρίς καμία μορφή διάκρισης.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη είναι οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών να πάψουν να βρίσκονται στο περιθώριο και να αποκτήσουν φωνή, ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες – υγείας, ψυχοκοινωνικής πρόνοιας, μείωσης της βλάβης, θεραπείας – εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν και επιλογές, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του κάθε ατόμου για αυτοδιάθεση και αυτοδιαχείριση. Στόχος της καμπάνιας είναι να χτίσουμε ένα ισχυρό εργαλείο διεκδίκησης και άσκησης πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής για τα ναρκωτικά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ-Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, θα προωθήσει τις αντιδράσεις σας στις αρμόδιες αρχές για θέματα ναρκωτικών στη χώρα μας (γραφείο Πρωθυπουργού, Εθνική Συντονίστρια για τα ναρκωτικά, Υπουργεία Υγείας & Δικαιοσύνης), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – με την ιδιότητά της οργάνωσής μας ως μέλος του Civil Society Forum – και στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα. Όσο μεγαλύτερη είναι η δική σας συμμετοχή τόσο μεγαλύτερο αντίκτυπο θα έχουν οι φωνές μας και οι δράσεις μας προς την επίτευξη του στόχου μας!

 

 

Σε απάντηση των απειλητικών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων στην ιστοσελίδα της  Χρυσής Αυγής, καθώς και την επερώτηση που  απεύθυνε βουλευτής του εν λόγω κόμματος στους υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που βρίθει συκοφαντιών ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε:

 

«Το Αντι-απαγορευτικό φεστιβάλ είναι ένα πολιτικό- πολιτιστικό φεστιβάλ για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις, που πραγματοποιείται για τη διεκδίκηση πιο δίκαιων και αποτελεσματικών πολιτικών για τα ναρκωτικά. Σε καμιά περίπτωση δε διαφημίζει τη χρήση ουσιών, ποτέ δεν έχει αναφερθεί σε αποποινικοποίηση της εμπορίας “ναρκωτικών” παρά μόνο στην αποποινικοποίηση της χρήσης για την απεξάρτηση των χρηστών από το παράνομο εμπόριοκαι την προστασία της δημόσιας υγείας. Στη σημερινή εποχή περισσότερο από ποτέ ο ψύχραιμος διάλογος είναι αναγκαίος για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις πολιτικές που έχουν αποτύχει με στόχο να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα που βιώνει η κοινωνία. Η κρίση έχει επιδεινώσει την εξάρτηση από ουσίες αλλά τις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα φέτος συμμετέχουν διεθνείς προσωπικότητες και φορείς για να συζητηθούν σε βάθος οι εμπειρίες από την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών για τα ναρκωτικά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η αξιοποίηση αυτών των εμπειριών θα βοηθήσει και τη χώρα μας να χαράξει τη δική της πολιτική με πλήρη συνείδηση τι δουλεύει καλά και τι όχι σε διεθνές επίπεδο.

 

Ο χειρότερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί ένα κοινωνικό πρόβλημα είναι να κρύβεται κάτω από το χαλί ή να διαμορφώνονται πολιτικές κάτω από την πίεση άναρθρων κραυγών, συνήθως ανθρώπων που έχουν άγνοια και απλώς ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν εκλογικά ή οικονομικά τις αποτυχημένες πολιτικές. Οι χρήστες ουσιών που βρίσκονται μέσα σε κάθε οικογένεια δεν είναι εγκληματίες. Οι γονείς και οι φίλοι τους νοιώθουν μεγάλο πόνο και νοιάζονται για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παιδιών ή των φίλων τους με ανθρώπινο τρόπο, με φροντίδα και μέσα από πραγματικές λύσεις. Εγκληματικές είναι οι πολιτικές που έχουν ως αποτέλεσμα να πετάγονται αυτοί οι άνθρωποι, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, στον δρόμο. Όσοι απαιτούν όλο και πιο αυστηρές κατασταλτικές πολιτικές (πχ θάνατο στους εμπόρους) είναι όσοι δεν νοιάζονται να καταλάβουν ότι η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι δεν λύνονται έτσι δύσκολα κοινωνικά προβλήματα ή είναι αυτοί που έχουν άμεσο όφελος και κέρδος από τη διατήρηση αυτής της άθλιας κατάστασης στους δρόμους και στις πλατείες, όπως και το οργανωμένο έγκλημα».

 

Πληροφορίες για τους δημοσιογράφους

 

Φέτος στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιούνται 3 διεθνείς ενημερωτικές εκδηλώσεις με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, με 12 ομιλητές από το εξωτερικό και πολλούς Έλληνες ομιλητές, με στόχο τη μεταφορά καλών πρακτικών και παραδειγμάτων από άλλες χώρες όπως Τσεχία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Αγγλία, σχετικά με πολιτικές μείωσης της βλάβης.

 

Η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιείται τη Τετάρτη 8 Μάη (12.00-15.00) στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων έχει ιατρικό ενδιαφέρον καθώς θα αναφερθεί στις διεθνείς εξελίξεις για την ιατρική χρήση της κάνναβης με εξέχοντες ομιλητές από Αγγλία, Ολλανδία, Τσεχία και Ελλάδα. 

 

Η δεύτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 8 Μαΐου στις 18.30, επίσης, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων έχει γεωργικό και οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς θα αναλύσει τις διεθνείς εξελίξεις για την καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης και τη παραγωγή οικολογικών προϊόντων από το ίδιο φυτό, μετά και από τη πρόσφατη νομιμοποίηση της καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα. Θα μιλήσουν επιστήμονες, μέλη ΜΚΟ και ειδικοί από Ολλανδία, Ισπανία, Τσεχία, Βέλγιο και Ελλάδα.

 

Η τρίτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 9 Μαΐου (14.00-19.00) στο Αμφιθέατρο του 984 στην Τεχνόπολη- Γκάζι με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και αφορά καλά παραδείγματα και πρακτικές μείωσης της βλάβης καθώς και εναλλακτικά μοντέλα πολιτικών που δεν εστιάζουν στην τιμωρία αλλά τη θεραπεία και τη δημόσια υγεία. Στην ημερίδα θα μιλήσουν 6 διεθνείς ομιλητές, ανάμεσα τους ο πρώην Δήμαρχος Πράγας και νυν βουλευτής του Τσέχικου Κοινοβουλίου, Δρ. Πάβελ Μπεμ και η Άννυ Μάτσον Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου του διεθνούς δικτύου αστυνομικών, δικαστών και ανθρώπων που ασχολούνται με την εφαρμογή του νόμου και τάσσονται ενάντια στις απαγορευτικές πολιτικές (Law Enforcement Against Prohibition). Επίσης, ο Κ. Γαζγαλίδης, Αντιπρόεδρος του ΟΚΑΝΑ.

 

Οι κατασταλτικές πολιτικές που ακολουθούνται τα τελευταία 50 χρόνια έχουν αποτύχει στο βασικό τους στόχο που είναι η μείωση της προσφοράς και της ζήτησης ουσιών, ενώ έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη στους χρήστες, τη κοινωνία και την οικονομία απ' ότι προλαμβάνουν. Οι χρήστες είναι περισσότεροι από ποτέ, όπως και η προβληματική χρήση και τα έσοδα του οργανωμένου εγκλήματος από το παράνομο εμπόριο. Οι φυλακές είναι γεμάτες με απλούς χρήστες και οι δρόμοι με εξαθλιωμένους συνανθρώπους μας. Με την απαγόρευση και την παρανομία δεν μπορεί να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, ενώ το κράτος δεν μπορεί να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα.

 

Σημειώνεται ότι το φεστιβάλ πραγματοποιείται για 9η συνεχόμενη φορά και προσελκύει δεκάδες χιλιάδες κόσμου, ενώ είναι μέρος του παγκόσμιου κινήματος και των ημερών δράσης για πιο ανθρώπινες, αντιαπαγορευτικές πολιτικές, που δεν αντιμετωπίζουν τη χρήση ή την εξάρτηση από ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά προωθούν την απεξάρτηση του χρήστη με την ταυτόχρονη αποδυνάμωση του παράνομου εμπορίου. Ο νέος νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών (4139/2013) θα μπορούσε να μείνει στο πνεύμα της πρότασης νόμου από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή το 2011 όπου αποποινικοποιούνταν η χρήση ουσιών και λαμβάνονταν υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις. 

 

Το Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με ένα διήμερο μουσικών εκδηλώσεων στο Κάμπινγκ Βούλας στις 10-11 Μάη με τη συμμετοχή 12 συγκροτημάτων και 38 DJ- μουσικών παραγωγών, σε μια δράση επανάκτησης του δημόσιου χώρου στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες για ελεύθερες παραλίες και ελεύθερη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο.

 

Οι φορείς που το στηρίζουν είναι οι εξής: Οικολόγοι Πράσινοι, Πράσινο Ινστιτούτο, Νέοι Πράσινοι, Επιτροπή δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, Νεολαία Συνασπισμού, ΑΚΟΑ, Φιλελεύθερη Συμμαχία,  ENCOD, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), ΟΚΑΝΑ, Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων www.tokeli.gr,  Act Up Drase Hellas, Ηλιόσποροι, Κενό Δίκτυο, Εφημερίδα Εποχή, Περιοδικό Ζενίθ, Φίλοι του Ανθρώπου, κ.α.

 

Το Αντι-απαγορευτικό Φεστιβάλ γίνεται στο πλαίσιο της εκστρατείας "Συμμαχία Αλλάξτε πολιτική για τα Ναρκωτικά" την οποία στηρίζουν πλήθος πολιτών, συλλογικοτήτων και φορέων.

www.legaliseprotestival.blogspot.com