Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009 20:08

Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατών Σιδηροδρόμου

Written by
Rate this item
(0 votes)

<!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->

Στις 3 Δεκεμβρίου 2009 τίθεται σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατών Σιδηροδρόμου, όπως ενσωματώθηκε στον Κανονισμό 1371/2007. Στα άρθρα 5 και 19-25 του Κανονισμού ορίζονται υποχρεώσεις των σιδηροδρομικών εταιριών να παρέχουν στους επιβάτες τη δυνατότητα μεταφοράς ποδηλάτων και να διευκολύνουν, με όρους πλήρους ισοτιμίας, τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρίες ή μειωμένη κινητικότητα.

Οι προβλέψεις αυτές είναι εξαιρετικά θετικές, όμως ο Κανονισμός περιέχει και διατάξεις που τις αποδυναμώνουν, επιτρέποντας στα κράτη μέλη εκτεταμένες εξαιρέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Υπάρχουν κράτη μέλη που έχουν ενημερώσει ότι σκοπεύουν να ασκήσουν το δικαίωμα του άρθρου 2 παρ. 4, να χορηγούν μεταβατικές εξαιρέσεις από συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις εσωτερικές τους σιδηροδρομικές συγκοινωνίες;

2. Εξετάζει τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις προδιαγραφές των νέων επιβατικών σιδηροδρομικών συρμών και σταθμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, καθώς και ότι θα μπορούν να δέχονται ποδήλατα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές θετικές διατάξεις δε θα αποδυναμώνονται από εκτεταμένες καταχρηστικές εξαιρέσεις;

 

Read 1307 times