Τετάρτη, 03 Φεβρουάριος 2010 14:28

Μη απορρόφηση κονδυλίων για τα Προγράμματα Συνοχής

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Όπως φανέρωσε η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008, στην ολομέλεια του Στρασβούργου στις 25/11/09, τα Προγράμματα Συνοχής παραμένουν ο τομέας με τα πιο πολλά σφάλματα.

Η εισηγήτρια αποφάνθηκε στην τρίτη πρότασή της ότι το υψηλό ποσοστό (11 %) στη μη απορρόφηση κονδυλίων για τα Προγράμματα Συνοχής οφείλεται σε προβληματικές διοικητικές διαδικασίες. Επίσης στην ετήσια έκθεση για το 2008, το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μας πληροφορεί ότι ένα μεγάλο τμήμα του εκτιμώμενου ποσοστού λαθών μπορεί να αποδοθεί σε ζητήματα «επιλεξιμότητας» και οι αιτίες αυτών των λαθών ήταν:

πρώτον: προγράμματα είτε δικαιούχοι δεν ανταποκρίνονταν στους συγκεκριμένους όρους υλοποίησης των προς διάθεση κονδυλίων
δεύτερον: σοβαρές παραλείψεις στο σεβασμό των κανόνων προμήθειας
και τρίτον: συνυπολογισμός εξόδων των οποίων η κάλυψη δεν προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σε μία από τις απαντήσεις της στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή δηλώνει ότι τα περισσότερα σχέδια με υψηλό αριθμό λαθών εντοπίζονται σε 3 κράτη μέλη μόνο.

 
Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια είναι αυτά τα κράτη μέλη;
2. Ποιοι είναι οι λόγοι για αυτές τις ανεπάρκειες;
3. Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα προς αυτά τα συγκεκριμένα κράτη μέλη;


 

Read 831 times