Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 11:16

Αντιμετώπιση επιπτώσεων από κατάτμηση οικοτόπων που επιφέρει η κατασκευή οδικών υποδομών

Written by
Rate this item
(0 votes)

Την τελευταία πενταετία 24 άτομα του σπάνιου και απειλούμενου είδους της καφέ αρκούδας (Ursusarctos) έχουν βρει το θάνατο σε τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονές της που κατασκευάστηκαν με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση στην περιοχή της Β. Πίνδου (Νομοί Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας), στη ΒΔ Ελλάδα(1]).

 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική (IEEP) έχει συντάξει κείμενο με κατευθυντήριες πρακτικές σχετικό με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εκτός του δικτύου «NATURA 2000»(2]). Επιπλέον, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της δράσης «COST 341. HabitatFragmentationduetoTransportationInfrastructure» από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΙΕΝΕ (InfraEcoNetworkEurope) συντάχθηκε ένα ειδικό εγχειρίδιο με τίτλο: «WILDLIFEANDTRAFFIC. AEuropeanHandbookforIdentifyingConflictsandDesigningSolutions»(3]).
 
 
Ερωτάται ηΕπιτροπή:
Έχουν γίνει βήματα για την αξιοποίηση και εφαρμογή των προαναφερθέντων εξειδικευμένων κειμένων που έχουν παραχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα οποία είναι αποτέλεσμα εξειδικευμένης εργασίας για την αντιμετώπιση και εξομάλυνση των σχετικών προβλημάτων;


[2] Guidance on the implementation of Article 3 of the Birds Directive (79/409/EEC) and Article 10 of the Habitats Directive (92/43/EEC) Aug 2007. Guidance on the maintenance of landscape connectivity features of major importance for wild flora and fauna.http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf

16/11/09

Read 1345 times