Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009 13:14

Αποφυγή παρενεργειών σε βάρος του σιδηροδρόμου από την ευρωπαϊκή πολιτική κατά της κλιματικής αλλαγής

Written by
Rate this item
(0 votes)

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/29 για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (E.T.S.) προβλέπει, από το 2013 και μετά, δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Η λογική της ρύθμισης αυτής είναι ορθή και επιδιώκει να επιβαρυνθούν οι μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και να περάσουν οι σχετικές αυξήσεις κόστους στους καταναλωτές ενέργειας, ώστε να περιοριστεί η ζήτησή της. 

Στον τομέα όμως των μεταφορών, η επιβάρυνση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν οι σιδηρόδρομοι, θα έχει ως αποτέλεσμα την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητάς τους προς όφελος των οδικών μεταφορών. Οι τελευταίες, παρότι χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και συμβάλουν σημαντικά στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, δε θεωρούνται μεγάλες εγκαταστάσεις και δεν επιβαρύνονται με δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής.
 
Ανάλογο είναι το πρόβλημα και με τα μέσα σταθερής τροχιάς στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, όπως τραμ, μετρό και προαστιακοί σιδηρόδρομοι, καθώς και με τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ). Τα συγκοινωνιακά αυτά μέσα θα επιβαρυνθούν επίσης με το πρόσθετο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνησή τους, αντίθετα με τα θερμικά λεωφορεία και τα ιδιωτικά αυτοκίνητα.
 
Με τον τρόπο αυτό μια κατά τα άλλα ορθή πολιτική για το κλίμα κινδυνεύει να επιφέρει, ως αθέλητο αποτέλεσμα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των οδικών μεταφορών που απαιτούν για το ίδιο μεταφορικό έργο πολύ περισσότερη ενέργεια από το σιδηρόδρομο. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποδυνάμωνε στην πράξη την προσπάθεια προστασίας του κλίματος που η συγκεκριμένη οδηγία φιλοδοξεί να ενισχύσει.
 
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Αν έχει υπόψη της τον κίνδυνο της ανωτέρω παρενέργειας από την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/29.
2. Ποιες διορθωτικές πολιτικές σκοπεύει να παρουσιάσει στο άμεσο μέλλον για την αποφυγή τέτοιων παρενεργειών.

05/11/09

 

Read 1249 times