Σε επιστολή τους προς 4 Επιτρόπους της Κομισιόν η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινβούλιο διατυπώνουν τις αντιρρήσεις της στην προσπάθεια της Κομισιόν να εισάγει χωριστή νομοθεσία για τις τεχνολογίας γενετικής τροποποίησης οργανισμών (GMO / ΓΤΟ) αποτέλεσμα συγκεκριμένων  «νέων γονιδιωματικών τεχνικών», όπως ορίζονται στη συνεχιζόμενη δημόσια διαβούλευση [1] και στη στοχευμένη έρευνα για την εκτίμηση επιπτώσεων [2].

Η επιστολή απευθύνεται στους: Timmermans, αντιπρόεδρο, υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συνφωνία (European Green Deal), Κυριακίδη -  Kyriakides, Επίτροπο για την Υγεία και τη Διατροφική Ασφάλεια, Sinkevičius, Επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και  την Αλιεία  
και Wojciechowski, Επίτροπο για τη Γεωργία

Στην επιστολή τους αναφέρουν: 

Λάβαμε υπόψη ότι τα σενάρια πολιτικής της Επιτροπής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά κοινοποιήθηκαν μόνο σε μια επιλεγμένη ομάδα ατόμων μέσω στοχευμένης έρευνας. Θεωρούμε ότι αυτός δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες για να δώσουν μια τεκμηριωμένη απάντηση και σας καλούμε να δημοσιεύσετε αυτήν την έρευνα χωρίς καθυστέρηση.

Ως ομάδα των Πρασίνων/EFA, είμαστε αντίθετοι στην εισαγωγή ξεχωριστής νομοθεσίας για προϊόντα νέων τεχνικών γενετικής τροποποίησης (GM), όπως η στοχευμένη μεταλλαξογένεση (δηλαδή SDN-1, SDN-2 και ODM) και η cisgenesis.[3] Πιστεύουμε ότι όλες οι γενετικά τροποποιημένες (ΓΤ) καλλιέργειες πρέπει να υπόκεινται στην υφιστάμενη νομοθεσία για τους ΓΤΟ με τις απαιτήσεις της για εκτίμηση κινδύνου, ιχνηλασιμότητα και σαφή επισήμανση.

Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρίνισε το 2018 ότι οι νέες τεχνικές ΓΤ δεν μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ΓΤΟ, εκτός εάν έχουν χρησιμοποιηθεί συμβατικά σε πολλές εφαρμογές και έχουν μακρά ιστορία ασφάλειας. Δεδομένου ότι αυτό δεν ισχύει για τις τεχνικές επεξεργασίας γονιδίων, όπως το CRISPR, αυτές οι τεχνικές θα πρέπει να ρυθμίζονται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ΓΤΟ, προκειμένου να μην υπονομεύεται η αρχή της προφύλαξης της ΕΕ.[4] Ως Πράσινοι/EFA, υποστηρίζουμε πλήρως την απόφαση του Δικαστηρίου.

Όπως για κάθε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό, αυτές οι 3 βασικές αρχές πρέπει να ισχύουν ανά πάσα στιγμή:

1. Η ανάγκη για πλήρη και αξιόπιστη αξιολόγηση κινδύνου

Οι ακούσιες μεταλλάξεις του DNA σε φυτά με γονιδιακή επεξεργασία μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στη λειτουργία πολλών γονιδίων, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε αλλοιωμένη βιοχημεία του φυτού, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής νέων τοξινών ή αλλεργιογόνων . Επομένως, όλα τα γονιδιακά επεξεργασμένα φυτά πρέπει να υποβληθούν σε πλήρη αξιολόγηση κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιδιωκόμενες όσο και τις ακούσιες γενετικές αλλοιώσεις και τις συνέπειές τους. Η ΕΕ δεν μπορεί να βασιστεί στους ισχυρισμούς των προγραμματιστών ότι τα προϊόντα τους δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2. Καμία πρόσβαση στην αγορά χωρίς μέθοδο ιχνηλασιμότητας και ανίχνευσης:

Η ΕΕ πρέπει να απαιτήσει τόσο την ιχνηλασιμότητα όσο και τις μεθόδους ανίχνευσης από τους προγραμματιστές GM που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην ενιαία αγορά.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες αναλυτικές μέθοδοι για τη διαφοροποίηση ορισμένων προϊόντων από παρόμοια φυτά που παράγονται με μη γενετικά τροποποιημένες μεθόδους δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την αποδυνάμωση των κανονιστικών απαιτήσεων.

3. Δικαίωμα των καταναλωτών στη γνώση και σαφή σήμανση:

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς παράγονται τα τρόφιμά τους και η ΕΕ δεν μπορεί να τους αφήσει στο σκοτάδι σχετικά με το εάν χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ΓΤ. Η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει την καθιερωμένη διάκριση μεταξύ γενετικά τροποποιημένων και μη γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και να παρέχει στους καταναλωτές μια εύκολη στην πρόσβαση ετικέτα στο τελικό προϊόν για να ενημερώνουν την επιλογή τους.

Η βιωσιμότητα του διατροφικού μας συστήματος δεν είναι θέμα μεμονωμένων προϊόντων.

Ένα χαρακτηριστικό του φυτού μεμονωμένα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεωργικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται το φυτό, δεν αρκεί για να εξαχθεί κάποιο ουσιαστικό συμπέρασμα. Μέχρι σήμερα, η συμβατική αναπαραγωγή έχει ξεπεράσει σταθερά τις τεχνικές γενετικής μηχανικής (παλιές και νέες) στην παραγωγή καλλιεργειών ανθεκτικών σε στρες όπως ξηρασία, πλημμύρες, παράσιτα και ασθένειες. Οι ισχυρισμοί ότι τα γενετικά τροποποιημένα φυτά θα συμβάλουν στη βελτίωση των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ δεν υποστηρίζονται από τρέχοντα στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει τους κανονισμούς της για τους ΓΤΟ για να ικανοποιήσει τις κενές υποσχέσεις για «βιώσιμα» γενετικά τροποποιημένα φυτά.

 

Η θέσπιση χωριστής νομοθεσίας για ορισμένες γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες θα έθετε σε κίνδυνο αντί να στηρίξει την τόσο αναγκαία μετάβαση προς ένα κοινωνικό και αγρο-οικολογικό μοντέλο γεωργίας. Ως Πράσινοι/EFA, υποστηρίζουμε ένα σύστημα που παρέχει επαρκείς ποσότητες υγιεινών, θρεπτικών, ποιοτικών τροφίμων σε όλους, σέβεται τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στη γεωργία και των μεταναστών, διασφαλίζει δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και υποστηρίζει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη γονιμότητα, την παραγωγικότητα και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Η διάθεση περισσότερων κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων και προϊόντων στην αγορά θα αντικρούσει τις προσπάθειες για επέκταση της τοπικά προσαρμοσμένης και βιολογικής γεωργικής παραγωγής.

Αντιμετωπίζουμε ήδη μεγάλα εμπόδια στις αλλαγές που προβλέπονται από τη στρατηγική της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο / Farm to Fork». Οποιαδήποτε μέτρα για χαλάρωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων ασφάλειας τροφίμων πρέπει να απορριφθούν.

 

Την επιστολή υπογράφουν:

Philippe Lamberts, Co-President of the Greens/EFA Group

François Alfonsi, Greens/EFA MEP

Benoit Biteau, Greens/EFA MEP

Michael Bloss, Greens/EFA MEP

Saskia Bricmont, Greens/EFA MEP

Damien Carême, Greens/EFA MEP

David Cormand, Greens/EFA MEP

Ignazio Corrao, Greens/EFA MEP

Rosa D’Amato, Greens/EFA MEP

Gwendoline Delbos-Corfield, Greens/EFA MEP

Karima Delli, Greens/EFA MEP

Anna Deparnay-Grunenberg, Greens/EFA MEP

Eleonora Evi, Greens/EFA MEP

Malte Gallée, Greens/EFA MEP

Claude Gruffat, Greens/EFA MEP

Martin Häusling, Greens/EFA MEP

Pär Holmgren, Greens/EFA MEP

Yannick Jadot, Greens/EFA MEP

Tilly Metz, Greens/EFA MEP

Ville Niinisto, Greens/EFA MEP

Manuela Ripa, Greens/EFA MEP

Michèle Rivasi, Greens/EFA MEP

Caroline Roose, Greens/EFA MEP

Bronis Ropé, Greens/EFA MEP

Mounir Satouri, Greens/EFA MEP

Marie Toussaint, Greens/EFA MEP

Thomas Waitz, Greens/EFA MEP

Sarah Wiener, Greens/EFA MEP

Φωτογραφία του Nikos Chrysogelos.
 
Είναι απίστευτο πώς τα Fake news έγιναν κεντρικό θέμα στα ελληνικά κι όχι μόνο ΜΜΕ. Προκλητικοί τίτλοι "απαγόρευση κεμπάπ και ντονέρ στην ΕΕ" παραπλάνησαν τους πολίτες και οι υπερήφανοι (Έλληνες κι άλλοι) ευρωβουλευτές ....αντιστάθηκαν στα σχέδια της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου και κράτησαν ψιλά τη σημαία του κεμπάπ!!!!!
Ποια είναι η πραγματικότητα; ότι η Κομισιόν και τα Κράτη Μέλη προσπαθούν να επιτρέψουν την χρήση - ΧΩΡΙΣ να υπάρχουν μελέτες - στο κεμπάπ και στο ντονέρ πρόσθετων που υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλούν προβλήματα υγείας και ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ μέχρι σήμερα. Μάλιστα είναι σε εξέλιξη σχετική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για τους κινδύνους των προσθέτων φωσφορικών αλάτων.
Η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας των Τροφίμων προετοίμασε το ψήφισμα γιατί υπάρχουν αναφορές για τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων σε σχέση με τα πρόσθετα φωσφορικών αλάτων και γιαυτό - με πρωτοβουλία των Πράσινων και των Σοσιαλιστών - ζήτησαν να περιμένουμε καλύτερα τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος, η χρήση των πρόσθετων αυτών μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη συγκράτηση νερού και έτσι το βάρος του κρέατος να είναι μεγαλύτερο και ο καταναλωτής να το πληρώνει πιο ακριβά χωρίς λόγο.
Αν πέρναγε το ψήφισμα με την απαιτούμενη πλειοψηφία ώστε να ισχύει το βέτο (χρειάζονταν 3 επιπλέον ευρωβουλευτές), τότε απλώς θα εφαρμόζονταν το αυτονόητο, να περιμένουμε μέχρι να αποδειχθεί αν τα πρόσθετα αυτά είναι ακίνδυνα ή επικίνδυνα. Θα σήμαινε δηλαδή μια λογική και συνήθης πλέον πρακτική για τον τομέα και για τους καταναλωτές. Η Επιτροπή θα έπρεπε να υποβάλει νέα τεκμηριωμένη πρόταση.
Τώρα δόθηκε το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτρέψει τη χρήση των προσθέτων στο κεμπάπ και σε άλλα κρέατα. Και αν προκύψει πρόβλημα, εκ των υστέρων, απλώς θα αποσυρθεί η άδεια, αλλά κανείς δεν θα ευθύνεται για τυχόν επιπτώσεις που θα έχουν προκύψει στην υγεία πολιτών, μερικοί από τους οποίους "έκαιγαν σημαίες της ΕΕ" γιατί ήθελε, λέει, να τους απαγορεύσει το κεμπάπ!
Μια από τις μεγαλύτερες τερατολογίες: Θα χαθούν 200.000 θέσεις εργασίας
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι αν απαγορευτεί η χρήση φωσφορικών αλάτων στο κεμπάπ και στο ντονέρ μπορεί να χαθούν 200.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη - περισσότερες από τις μισές στη Γερμανία. Πώς θα γίνει αυτό αφού ΣΗΜΕΡΑ δεν επιτρέπεται η χρήση του πρόσθετου δεν θέλησε να το εξηγήσει. Εκτός αν εννοεί ότι τα πρόσθετα χρησιμοποιούνται παρανόμως παρά την απαγόρευση που ισχύει μέχρι σήμερα