Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ επισημαίνουμε ότι η πρόσφατη έκθεση για την κατάσταση της κατοικίας και τις πολιτικές για την κοινωνική κατοικία του HOUSING EUROPE  – της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας δημόσιων, δημοτικών και συνεταιριστικών δομών κοινωνικής κατοικίας – επιβεβαιώνουν όσα κατά καιρούς έχουμε επισημάνει ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουμε προωθήσει ως χώρα πολιτική και πρακτικές λύσεις για προσβάσιμη, ποιοτική, οικολογική κατοικία για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα για κοινωνική κατοικία υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Είναι μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες του συνόλου του πολιτικού συστήματος αλλά και των κοινωνικών φορέων που επικέντρωναν στην αύξηση των εισοδημάτων (ακόμα και με δανεισμό) αντί να επικεντρώνουν στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και στην μείωση των ανισοτήτων με διαρθρωτικό τρόπο.

Η απουσία αυτής της σημαντικής πολιτικής έχει ως αποτέλεσμα η χώρα να βιώνει μια από τις χειρότερες οικονομικές-κοινωνικές και δημοσιονομικές κρίσεις, που σχετίζεται (και) με την διαχρονική απουσία πολιτικής για την κατοικία, γεγονός που οδήγησε στην φούσκα του real estate, τον υπερδανεισμό των νοικοκυριών πέρα από τις δυνατότητες τους και την έκρηξη των κόκκινων δανείων.

Οι διαπιστώσεις της έκθεσης του Housing Europe για την κατοικία στην ΕΕ είναι εντυπωσιακές και ισχύουν σε σημαντικό βαθμό και για την Ελλάδα:

 • -Οι δαπάνες για την κατοικία έχουν αυξηθεί δραματικά και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό δαπάνης για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Η Ελλάδα κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στην δυσανάλογη επιβάρυνση των πιο φτωχών.
 • -Οι τιμές για την κατοικία αυξάνουν γρηγορότερα από το εισόδημα στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ η ανισότητα και ο αποκλεισμός από τη βιώσιμη κατοικία έχουν ενισχυθεί.
 • -Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ περιοχών στα θέματα της κατοικίας, ενώ έχουν εμφανιστεί πλέον έντονα προβλήματα διαθεσιμότητας κατοικιών σε περιοχές όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.
 • -Το επίπεδο κατασκευών κατοικίας είναι σε πολλές περιοχές χαμηλό, με πολλές μεγάλες πόλεις να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε κτίρια κατοικιών, μια τάση που ενισχύθηκε από τα πρόσφατα ρεύματα μετανάστευσης.
 • -Οι πολιτικές για την πρόκληση της κατοικίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραμένουν πολύ φτωχές, κάτι που συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων «άστεγων». Μόνο οι πόλεις που βρίσκονται μπροστά σε έντονη κρίση παρουσιάζουν μια αυξημένη κινητικότητα και προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων.

Σήμερα η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας κατοικιών, 73,9%, στην ΕΕ. Είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν αντιμετωπίζει  έλλειψη κτιρίων/κατοικιών (όπως πολλές άλλες χώρες), αντιθέτως υπάρχει πλεόνασμα κατοικιών, που μπορεί να ξεπερνάει και τα 200.000 (ξενοίκιαστα ή απούλητα) κτίρια. Παρόλα αυτά προωθούνται ακόμα μεγάλα σχέδια για κατασκευές χιλιάδων νέων κατοικιών, όπως για παράδειγμα το σχέδιο στο Ελληνικό, που θα ανταγωνίζονται τα εκατοντάδες χιλιάδες αδιάθετα κτίρια.

Το όνειρο των περισσότερων ελλήνων για ιδιοκτησία ενός ή και περισσότερων κατοικιών, σήμερα έχει μετατραπεί σε εφιάλτη και για τα νοικοκυριά και για την οικονομία, συμβάλλοντας στην έκρηξη των «κόκκινων δανείων» αλλά και στην ενίσχυση των τραπεζών με δημόσιο χρήμα ύψους πολλών δεκάδων δις ευρώ που έκαναν πιο οξεία την δημοσιονομική κρίση και το δημόσιο χρέος.

Όπως τονίζει και η έκθεση του SOCIAL  HOUSING, η Ελλάδα είναι η μόνη, μάλλον, χώρα στην ΕΕ που δεν έχει κάποια ενεργή πολιτική για την κοινωνική κατοικία που θα μείωνε τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, παρά το γεγονός ότι υπήρξε το 2015 ένα κάποιο σχέδιο, ενώ ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας διαλύθηκε, χωρίς να δημιουργηθεί στη θέση του κάτι άλλο.

Και η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει να επιμένει σε αναποτελεσματικές πολιτικές επιδομάτων για τα ενοίκια που πληρώνουν τα νοικοκυριά, χωρίς με αυτόν τον τρόπο να επιλύονται βασικά κοινωνικά προβλήματα. Από την άλλη, δεν διατίθενται πόροι για ενεργή πολιτική αντιμετώπισης του προβλήματος με καινοτόμες πρακτικές δημιουργίας κοινωνικής κατοικίας αξιοποιώντας πλέον το αδιάθετο κτιριακό απόθεμα, ιδιαίτερα ξεκινώντας από τις προς πλειστηριασμό μεγάλες ιδιοκτησίες και ενισχύοντας την δυνατότητα συνεργατικών σχημάτων (που πιθανά θα περιλάμβαναν και τους πρώην ιδιοκτήτες) να έχουν προτεραιότητα στην αξιοποίηση κατασχεθέντων από τις τράπεζες κατοικιών. Μια τέτοια πολιτική θα έπρεπε να συνδυάζεται με εκτεταμένα προγράμματα– αξιοποιώντας υπάρχοντες ευρωπαϊκούς πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής –ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων (ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων) που κατοικούνται από νοικοκυριά που βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια.

Η μείωση της δαπάνης για ενοίκιο κατοικίας και για προμήθεια ενέργειας θα συνέβαλε στην μείωση της φτώχειας, στην αύξηση της ποιότητας ζωής των νοικοκυριών, στην ανακατανομή των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών προς όφελος της κοινωνικής συνοχής, στην αναζωογόνηση της πραγματικής οικονομίας καθώς και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως έχουν αποδείξει πολλές έρευνες σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, η μείωση των δαπανών για ενέργεια και ενοίκια θα συνέβαλε και στην μείωση των «κόκκινων δανείων», των επισφαλειών των τραπεζών και στην δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας.

Μια τέτοια πολιτική απαιτεί όμως νέες πολιτικές, νέες ιδέες στην πολιτική σκέψη, μετακίνηση από τις παθητικές πολιτικές και τις λογικές επιδομάτων (που συντηρούν τα κοινωνικά προβλήματα), προς κοινωνικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν πραγματικά το πρόβλημα, που κινητοποιούν τις κοινωνικές δυνάμεις για να συμμετάσχουν στην επίλυση της κρίσης. Γι αυτό χρειαζόμαστε ως χώρα και ως κοινωνία βαθιές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που θα προωθήσουν νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που σήμερα δεν είναι στο προσκήνιο. Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ για αυτό το είδος πολιτικής ενδιαφερόμαστε, σε αντίθεση με το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα που αδιαφορεί για τα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας.

 prasinoi loyloudia

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις διαδικασίες τους (μετά από μια ενδιαφέρουσα κι ανοικτή συνδιάσκεψη) για την συγκρότηση του νέου 9μελές Προεδρείου τους, τον σχεδιασμό της οργανωτικής και πολιτικής ανάπτυξής τους, την διαμόρφωση του πολιτικού τους στίγματος, την ενδυνάμωση των παρεμβάσεων τους τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και στα σόσιαλ μίντια, την προετοιμασία τους ενόψει των επόμενων εκλογικών διαδικασιών, όπως οι ευρωπαϊκές, οι περιφερειακές και οι τοπικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν έτσι κι αλλιώς το 2019 καθώς και οι εθνικές εκλογές, όποτε κι αν πραγματοποιηθούν.

Αποφασίστηκε, επίσης, μέχρι το προσεχές φθινόπωρο να ολοκληρωθεί, μετά από πρόσκληση σε ενεργούς πολίτες και επαφές με δημιουργικές κοινωνικές δυνάμεις,  η οργανωτική ανάπτυξή τους καθώς και η εκλογή του Περιφερειακού Πολιτικού Συμβουλίου των Πράσινων Αλληλεγγύη.

Κεντρική παρέμβασής τους το επόμενο διάστημα θα είναι η ανάδειξη της αποτυχίας των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων να βγάλουν τη χώρα και την κοινωνία από την πολύπλευρη και πολυδιάστατη κρίση γιατί ακριβώς δεν είναι σε θέση να επεξεργαστούν και να συμφωνήσουν με την κοινωνία τις βαθιές, δίκαιες και βιώσιμες αλλαγές που απαιτούνται πλέον στη χώρας μας. Οι Πράσινοι Αλληλεγγύη θέτουμε ως πολιτική προτεραιότητά μας να συζητήσουμε, να συν-διαμορφώσουμε και να προωθήσουμε από τα κάτω, μαζί με ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα, ένα Νέο Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο 2020 που:

 • βασίζεται σε ριζικές αλλά συνεκτικές κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και οικολογικές μεταρρυθμίσεις αλλά κι ανατροπές,
 • προωθεί μια ζωντανή, κοινωνικά υπεύθυνη, πράσινη οικονομία, που δημιουργεί άφθονες θέσεις εργασίας, προστατεύει το περιβάλλον και ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη,
 • αναπτύσσει κι ενισχύει πρωτοβουλίες από τα κάτω για μια καινοτόμα κοινωνική πολιτική που βοηθάει τους πολλούς να βγουν από την φτώχεια, την ενεργειακή φτώχεια, τον αποκλεισμό, την ανεργία. Η δική μας πρόταση κοινωνικής πολιτικής αφήνει πίσω μια πολιτική «ελεημοσύνης» - που συνεχίζεται για δεκαετίες, σήμερα με ψαλιδισμένους τους πόρους, άλλοτε απλώς σπαταλώντας τους πόρους. Η «κοινωνική πολιτική» που ακολουθείται επί δεκαετίες παραμένει χωρίς αποτελέσματα για όσους έχουν πραγματική ανάγκη, γιατί στηρίζονταν και στηρίζεται απλώς σε επιδόματα που μπορεί να ανακουφίζουν προσωρινά, αλλά δεν λύνουν τα προβλήματα. Θέλουμε, λοιπόν, να την αλλάξουμε, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα αλλά και τα καλύτερα παραδείγματα από άλλες χώρες, γιατί η σημερινή «κοινωνική πολιτική» στην πραγματικότητα διατηρεί την κοινωνική κρίση και την κατάρρευση των κοινωνικών υποδομών, δεν βγάζει από την βαθιά κρίση. 

Το νέο προεδρείο των Πράσινων Αλληλεγγύη αποτελείται από τους/τις

Τακτικά μέλη:
Συν-πρόεδροι: Νίκος Χρυσόγελος και Όλγα Θεοδωρικάκου

Συν-αντιπρόεδροι: Ρούλα Καστρινάκη και Ανδρέας Πράσινος

Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Λασκαράτος

Μέλη: Θανάσης ΚαρυάμηςΠάνος ΓρέδηςΑλέξανδρος ΚαταγήςΕλεάνα Ζιάκου

Αναπληρωματικά μέλη

Γιάννης Μαχαίρας, Νικόλας Στεφάνου

Στο νέο προεδρείο εκφράζεται και η συνέχεια και η ανανέωση σε σχέση με το προηγούμενο, με εκλεκτά, παλιά και νέα μέλη. Σε αυτό περιλαμβάνονται κι Έλληνες πολίτες που ζουν σε άλλες χώρες, αναγνωρίζοντας ότι πλέον ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων και Ελληνίδων ζει εκτός χώρας κι οφείλουμε ως κοινωνία να ενισχύσουμε την δυνατότητά τους να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και να μπορούν να επηρεάσουν τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας. Δεν μπορεί πλέον να διατηρείται η απαράδεκτη κατάσταση, σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις Ελλήνων κάθε ηλικίας που ζουν κι εργάζονται σε πολλές χώρες του εξωτερικού να συμμετέχουν και να επηρεάζουν εκεί τις εξελίξεις (πολιτικές, κοινωνικές, ερευνητικές, εκλογικές, θεσμικές) αλλά να μην εκπροσωπούνται στη χώρα μας και να αδυνατούν να συμβάλλουν με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις απόψεις τους στην διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας.

Ημερίδα και συνδιάσκεψη των Πράσινων Αλληλεγγύη, 3 Ιουνίου. Μπορούμε να κάνουμε την διαφορά

πάνελ πολιτικής συζήτησης: Δημιουργικές συζητήσεις με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, δημάρχων, δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, οικολογικά και κοινωνικά ενεργών πολιτών, ανθρώπων της εργασίας αλλά και του πνεύματος

- ΠΑΝΕΛ 1: Η κρίση της πολιτικής και η πολιτική των Πολιτών: Δημοκρατία, Σύνταγμα, Κόμματα, Κοινωνία Πολιτών

- ΠΑΝΕΛ 2: Τι είδους κοινωνική πολιτική απαιτείται σε μια εποχή βαθιάς κοινωνικής κρίσης και κοινωνικής αποσύνθεσης

 

- ΠΑΝΕΛ 3: Με ποιο παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο θα βγούμε από την κρίση; Πώς θα αντιμετωπιστεί η ανεργία;

  

- ΠΑΝΕΛ 4: Ο ρόλος των πόλεων και της αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων

    

Πολιτικές αποφάσεις

Τα αποτελέσματα της συνδιάσκεψης:

 • Υιοθέτηση πολιτικών προτεραιοτήτων των Πράσινων Αλληλεγγύη
 • Προετοιμασία για τις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές,
 • Ανάδειξη μιας πραγματικά εναλλακτικής λύσης που βασίζεται στην πράσινη και κοινωνική καινοτομία καθώς και στην συγκρότηση μιας αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής προς όφελος των πολιτών,
 • Ενίσχυση κι ανάδειξη καλών παραδειγμάτων σε παραγωγικό και κοινωνικό επίπεδο,
 • Άνοιγμα σε κοινωνικούς φορείς και ευρύτερες κοινωνικές δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις για την επανεκκίνηση του πράσινου πολιτικού χώρου,
 • Καλύτερη οργάνωση σε πανελλαδικό επίπεδο,
 • Νέο προεδρείο

είναι τα αποτελέσματα της συνδιάσκεψη των Πράσινων Αλληλεγγύη, το Σάββατο 3 Ιουνίου.

Κάνουμε την διαφορά ακόμα και στον χώρο και τον τρόπο συζήτησης

Η συνδιάσκεψη και τα 4 πάνελ συζήτησης είναι μια έμπρακτη απόδειξη του πώς αντιλαμβανόμαστε τον διάλογο και την πολιτική συζήτηση. Η ίδια η συνδιάσκεψη έγινε σε έναν μη συμβατικό χώρο. Έγινε σε έναν διαφορετικό χώρο, σε ένα εμβληματικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, το Μπάγκειο. Ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης που αντί να πρωταγωνιστεί στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή, κινδυνεύει από τη φθορά. Οικοδομήθηκε την δεκαετία του 1880 σε σχέδια του Ερν. Τσίλλερ, στη συμβολή της πλατείας Ομονοίας με την οδό Αθηνάς, τον εμπορικότερο δρόμο της πόλης. Σήμερα πολλοί αγνοούν τι είναι το κτίριο, ενώ οι περαστικοί δεν το βλέπουν, αν δεν σηκώσουν ψιλά το κεφάλι τους, γιατί χάνεται μέσα στον αισθητικό "θόρυβο" της Ομόνοιας.

Ήταν συνειδητή επιλογή μας να πραγματοποιήσουμε την συνδιάσκεψή μας και τις συζητήσεις στον συγκεκριμένο χώρο, που είναι εντυπωσιακός και διαμορφώνει μια διαφορετική αισθητική, έχοντας μάλιστα στο φόντο (και σε απόλυτη εναρμόνιση με το κτίριο) έργα της Μπιενάλε. Ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση του χώρου για την πραγματοποίηση των συζητήσεων μας. Όλοι και όλες όσοι/ες συμμετείχαν έμειναν έκπληκτοι/ες με αυτό το κτίριο που, αν και στο κέντρο της πόλης, παραμένει εκτός πολιτιστικής ζωής αλλά και κινδυνεύει από τη φθορά του χρόνου, παρά τις προσπάθειες του Ιδρύματος που το διαχειρίζεται. Δεσμευτήκαμε να βοηθήσουμε ώστε να βρεθούν λύσεις για να αποκατασταθεί και να παίξει τον ρόλο του στη νέα εποχή, όπως του αρμόζει.

  

Ήταν συνειδητή επιλογή μας να αναδείξουμε ακόμα και με την εναλλακτική επιλογή του χώρου πραγματοποίησης της συνδιάσκεψης την ανάγκη βαθιών αλλαγών και διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων που θα έχουν ποιότητα. Στο μυαλό των πολιτών, μια συνδιάσκεψη πολιτικού φορέα συνδέεται με εικόνες από ανούσιες και βαρετές συζητήσεις σε ένα συνήθως εξίσου βαρετό περιβάλλον (ξενοδοχείο ή ανάλογος συνεδριακός χώρος). Εμείς ακόμα και εκεί κάνουμε την διαφορά.