umbrellas1

Στην Σίφνο έχει δημιουργηθεί ο Ενεργειακός κι Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός με στόχο να συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση προς ένα πράσινο μοντέλο ενέργειας, σε 100% παραγωγή ενέργειας από τοπικά διαθέσιμες Ανανεώσιμες Πηγές.

Η πιο πρόσφατη δραστηριότητα του συνεταιρισμού είναι η δημόσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014, στην αίθουσα του Ιδρύματος Στ. Πρόκου και στην οποία συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι του νησιού. Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση των πεπραγμένων του συνεταιρισμού από την ίδρυσή του – και λίγο πριν – μέχρι σήμερα, και συζητήθηκαν οι προοπτικές, οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητές του για στροφή σε 100% ΑΠΕ..

Εκ μέρους του Ενεργειακού κι Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου μίλησαν ο Νίκος Χρυσόγελος, χημικός -περιβαλλοντολόγος, πρώην ευρωβουλευτής των Πράσινων, που αναφέρθηκε στους τρόπους και στις πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων που επιδιώκει ο συνεταιρισμός καθώς και ο Βασίλης Κασιώτης, μηχανολόγος μηχανικός, που μίλησε για το παράδειγμα του νησιού Samso στη Δανία που έχει πετύχει ενεργειακή αυτάρκεια 140% με τις μονάδες παραγωγής να ανήκουν στους πολίτες.

Ομιλητής στην ενημερωτική αυτή συνάντηση ήταν, επίσης, ο Λουκάς Αδριανός, μοριακός βιολόγος, εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης που έχει αναλάβει, επίσης, πρωτοβουλία για την δημιουργία ενεργειακού συνεταιρισμού ή εταιρίας λαϊκής βάσης στην Κρήτη. Ο Λ. Αδριανός μίλησε για το φαινόμενο της απληστίας και πως αυτή μπορεί να περιοριστεί μέσα από την οργάνωση των πολιτών σε συνεταιρισμούς αλλά και την στροφή σε ΑΠΕ.

Μετά το τέλος των ομιλιών ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό, στις οποίες απάντησαν ο πρόεδρος και άλλα μέλη του συνεταιρισμού με τεχνικές γνώσεις.

Η συζήτηση έδειξε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας τόσο σε σχέση με τα συνεταιριστικά εγχειρήματα όσο και τις προοπτικές του νησιού. Στα ιδιαίτερα της βραδιάς να σημειώσουμε την ξεχωριστή video-παρουσίαση των πεπραγμένων με τρόπο που συνδύαζε τεχνολογία με παράδοση και το οποίο χειροκροτήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό!

https://www.youtube.com/watch?v=s3tg_ufBnDs&feature=share

panelsocialimpact

 

 

 

 

ΈΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου 2014, στην Αθήνα, αλλά και οι εκατοντάδες συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν την πλούσια ποικιλομορφία της κοινωνικής οικονομίας, επιβεβαίωσαν την πεποίθησή ότι μία διαφορετική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι υπαρκτή και αποτελεί την απάντηση στην πολύπλευρη ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση.

Τις διήμερες εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν οι: “Άνεμος Ανανέωσης” - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, 180 Μοίρες - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, BENISI - Scaling Social Innovation, Δίκτυο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (SES Net), Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Impact Hub Athens και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύθηκε η αλληλο-γνωριμία, η συνεργασία και δικτύωση, ενώ συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα όπως: τομείς και καλές πρακτικές συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης/κοινωνικών επιχειρήσεων με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, χρηματοοικονομικά εργαλεία, δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, βιώσιμες δημόσιες προμήθειες, προοπτικές ενεργειακών συνεταιρισμών για βιώσιμη ενέργεια, εργαλεία και μέθοδοι για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου της κοινωνικής επιχείρησης.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κατέληξε σε μια Διακήρυξη, στην οποία επισημαίνεται ότι «η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναγνωρίζονται ως παράγοντας κοινωνικής και οικονομικής συνοχής σε όλη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μίας πλουραλιστικής και ανθεκτικής κοινωνικής οικονομίας. Είναι, επίσης, κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ενεργώντας προς το κοινό συμφέρον, δημιουργούν θέσεις εργασίας, παρέχουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και προωθούν τη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενσωμάτωση της δημοκρατίας στην οικονομία αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης και την ενίσχυση της αυτενέργειας, δημιουργούν νέες προοπτικές και ελπίδες για το μέλλον και βοηθούν τους πολίτες να ανακτήσουν τον έλεγχο στην λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρέχουν ένα πρότυπο ισόρροπου συνδυασμού των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες, ως άτομα και ως ομάδες, είναι φορείς αλλαγής με βασική επιδίωξη τη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων και των τοπικών κοινοτήτων τους.

Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας αποδίδουν. Είναι αποτελεσματικές και επέδειξαν ιδιαίτερη αντοχή στη διάρκεια της κρίσης. Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, με τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, της ανεργίας των νέων, της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης των ανισοτήτων, η Ευρώπη και η Ελλάδα χρειάζονται δυναμικές και αποτελεσματικές κοινωνικές επιχειρήσεις.

Μέσω της κοινωνικής οικονομίας, λοιπόν:

- δημιουργούνται νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας

- καλύπτονται περιβαλλοντικά και κοινωνικά κενά, μέσω οικολογικής, τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας.

- ενσωματώνεται η δημοκρατία στην οικονομία και δημιουργούνται νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας προσανατολισμένα στο δημόσιο συμφέρον

- αναζωογονείται η οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα η τοπική οικονομία

Στην Διακήρυξη τουΦόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας επισημαίνεται ότι:

«Το μέλλον για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία είναι η οικοδόμησή της από τα κάτω, και η δημιουργία θεσμών συμβουλευτικής και υποστήριξης από τις ίδιες τις πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

- Οι καλές πρακτικές και η τεχνογνωσία από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα στην κοινωνική συνεργατική οικονομία

- Είναι ανάγκη να αναβαθμίσουμε και να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στην έννοια του συνεταιρισμού και της συνεργασίας, καθώς και της διαχείρισης και οργάνωσής τους».

Η Διακήρυξη του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ζητάει:

- Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συνεργασία των κοινωνικών επιχειρήσεων πέραν ορίων και συνόρων

- Οι διάφορες δημόσιες αρχές να βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία και να αυξήσουν την ικανότητά τους να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.

- Οι δημόσιες αρχές να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά στις δημόσιες συμβάσεις τους για έργα, προϊόντα και υπηρεσίες, με βάση πάντα την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις καλές πρακτικές.

- Τα υπουργεία αλλά και οι περιφερειακές αρχές να άρουν όλα τα εμπόδια και τις διακρίσεις που υπάρχουν σε σχέση με την δυνατότητα πρόσβασης των κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, στις προσκλήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 

- Οι συνεταιριστικές τράπεζες, ως φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας να εργαστούν για την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων των κοινωνικών επιχειρήσεων που να αποτυπώνουν κατάλληλα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που διαφοροποιούν τόσο τις συνεταιριστικές τράπεζες όσο και τις κοινωνικές επιχειρήσεις από τον ανταγωνισμό.

- Να διαμορφωθούν εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία κατάλληλα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

- Να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για ένα νέο φορολογικό σύστημα που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία»

Ολόκληρη η Διακήρυξη του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι στο www.seforum.gr

στο http://www.chrysogelos.gr/index.php/2013-11-08-13-32-37/ektheseis/item/3806-statement-seforum

Στα πάνελ του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας συμμετείχαν εκπρόσωποι κοινωνικών επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, συνεταιριστικών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ερευνητές και ερευνήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σημαντικός αριθμός εκλεγμένων αυτοδιοικητικών, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης, ο Δήμαρχος Κοζάνης Λ. Ιωαννίδης, ο Αντιδήμαρχος Κινητοποίησης των Πολιτών, Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Θεσσαλονίκης Κ. Ζέρβας, η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής Μ. Ανδρούτσου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης Αττικής Π. Πάντος. Τις εργασίες παρακολούθησαν πολλοί ελεγμένοι αυτοδιοικητικοί, όπως ο Δήμαρχος Χίου Εμ. Βουρνούς, η Περιφερειακή Σύμβουλος Ν. Αιγαίου Ε. Φτακλάκη, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Κεφαλονιάς Ε. Κεκάτος, καθώς και πολλοί άλλοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι από διάφορους δήμους.

Συμμετέχοντες φορείς:

-          Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Φραγκόσυκου Κρύας Βρύσης "Κέδρος"

-          Αναπτυξιακή Καρδίτσας-ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,

-          BIOSCOOP, Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης

-          Γυναικείος Συνεταιρισμός Κάτω Τιθορέας “ΘΗΜΩΝΙΑ”,

-          Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κ. Μακεδονίας

-          ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ,

-          ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (SEYN),

-          Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για τις Συνεργατικές και Κοινωνικές Επιχειρήσεις(Euricse)

-          eBanka Κροατίας

-          IMPACTHUBKINGSCROSS,

-          I-PROPELLER,

-          Green Energy Cooperative, Κροατία

-          ΚΛΙΜΑΚΑ,

-          ΚΛΙΜΑΞ PLUS,

-          ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΑΓΡΟΖΕΥΞΗ”,

-          ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΣΠΕΙΡΑ ΓΗΣ”,

-          ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,

-          Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης,

-          ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Συνεταιριστική Τράπεζα

-          Συνεταιρισμός Παραγωγών – Καταναλωτών “ΓΑΙΑ” Κρήτης

-          Συνεταιρισμός “ΘΕΣγάλα – ΠΙΕς”, Θεσσαλίας,

-          Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,

-          RESCOOP Ενεργειακός Συνεταιρισμός Βελγίου,

καθώς και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ από Ιταλία, Βρετανία και Αυστρία.  Αναλυτικά οι συμμετέχοντες φορείς και άλλες πληροφορίες θα αναρτηθούν στο www.seforum.gr 

Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του BMW Foundation Herbert Quandt,της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και του INNOVATHENS – Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. 

 

 

Επικοινωνία:

Άνεμος Ανανέωσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Impact Hub Athens: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

SES Net:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

180 Μοίρες:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

dimarxoi

socialImpact2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου 2014, στην Αθήνα, εκπροσωπώντας την πλούσια ποικιλομορφία της κοινωνικής οικονομίας, επιβεβαίωσαν την πεποίθησή τους ότι μία διαφορετική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι υπαρκτή και αποτελεί την απάντηση στην πολύπλευρη ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση.

Τις διήμερες εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν οι: “Άνεμος Ανανέωσης” - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, 180 Μοίρες - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, BENISI - Scaling Social Innovation, Δίκτυο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (SES Net), Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Impact Hub Athens και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

 

Η συμβολή της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναγνωρίζονται ως παράγοντας κοινωνικής και οικονομικής συνοχής σε όλη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μίας πλουραλιστικής και ανθεκτικής κοινωνικής οικονομίας. Είναι, επίσης, κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ενεργώντας προς το κοινό συμφέρον, δημιουργούν θέσεις εργασίας, παρέχουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και προωθούν τη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενσωμάτωση της δημοκρατίας στην οικονομία αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης και την ενίσχυση της αυτενέργειας, δημιουργούν νέες προοπτικές και ελπίδες για το μέλλον και βοηθούν τους πολίτες να ανακτήσουν τον έλεγχο στην λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρέχουν ένα πρότυπο ισόρροπου συνδυασμού των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες, ως άτομα και ως ομάδες, είναι φορείς αλλαγής με βασική επιδίωξη τη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων και των τοπικών κοινοτήτων τους.

Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας αποδίδουν. Είναι αποτελεσματικές και επέδειξαν ιδιαίτερη αντοχή στη διάρκεια της κρίσης. Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, με τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, της ανεργίας των νέων, της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης των ανισοτήτων, η Ευρώπη  και η Ελλάδα χρειάζονται δυναμικές και αποτελεσματικές κοινωνικές επιχειρήσεις.

Μέσω της κοινωνικής οικονομίας, λοιπόν:

- δημιουργούνται νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας

- καλύπτονται περιβαλλοντικά και κοινωνικά κενά, μέσω οικολογικής, τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας.

- ενσωματώνεται η δημοκρατία στην οικονομία και δημιουργούνται νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας προσανατολισμένα στο δημόσιο συμφέρον

- αναζωογονείται η οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα η τοπική οικονομία.

Κοινό πεδίο αρχών, αξιών και αιτημάτων

- Το μέλλον για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι η οικοδόμησή της από τα κάτω, και η δημιουργία θεσμών συμβουλευτικής και υποστήριξης από τις ίδιες τις πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

- Οι καλές πρακτικές και η τεχνογνωσία από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα στην κοινωνική οικονομία, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που επειγόντως χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου και τόνωση της πραγματικής οικονομίας με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο. Η αξιοποίηση κάθε ειλικρινούς διάθεσης ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών μπορεί να βοηθήσει τη χώρα και την κοινωνίας μας να περάσει από την κρίση σε μια αποτελεσματική ανασυγκρότηση της οικονομίας, με βασικό πυλώνα τη συνεργατική / κοινωνική οικονομία.

- Είναι ανάγκη να αναβαθμίσουμε και να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στην έννοια του συνεταιρισμού και της συνεργασίας, καθώς και της διαχείρισης και οργάνωσής τους. Απαιτείται, λοιπόν, η διαμόρφωση μιας νέας μεθοδολογίας αξιολόγησης καθώς και ενσωμάτωσης κοινωνικών κριτηρίων στις χρηματοδοτικές προτάσεις. Είναι, επίσης, απαραίτητη η αξιοποίηση σε εθνικό επίπεδο των κοινοτικών και εθνικών πόρων που αφορούν την κοινωνική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τρόπο όμως αποτελεσματικό και διαφανή, που θα αποκλείει φαινόμενα πελατειακών σχέσεων, διαφθοράς και σπατάλης που κυριάρχησαν στο παρελθόν.

-  Ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας πρέπει να προάγει και να διασφαλίσει της βασικές αρχές της δημοκρατίας, ισότητας και κοινωνικής ωφέλειας, μέσα από δομές και πρακτικές των ίδιων των δικτύων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας την υπάρχουσα ευρωπαϊκή εμπειρία.

- Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να ενθαρρύνουν τη συνεργασία των κοινωνικών επιχειρήσεων πέραν ορίων και συνόρων, για ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών. Με ανάλογο, τρόπο οι διάφορες δημόσιες αρχές πρέπει να βελτιώσουν επίσης τη μεταξύ τους συνεργασία και να αυξήσουν την ικανότητά τους να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.

- Οι δημόσιες αρχές, κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση, πρέπει να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά στις δημόσιες συμβάσεις τους για έργα, προϊόντα και υπηρεσίες, με βάση πάντα την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις καλές πρακτικές. Χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση του προσωπικού που ασχολείται με τις συμβάσεις, αλλά και των κοινωνικών επιχειρήσεων και των παραγόντων της αγοράς, καθώς και συγκροτημένη στρατηγική τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που θα υλοποιείται.

- Πρέπει να αναπτυχθεί μία ευρύτερη θεώρηση της οικονομικής ευημερίας, συμπεριλαμβάνοντας κοινωνικούς δείκτες και αναδεικνύοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο στις όποιες εκθέσεις και δεδομένα σχετικά με την κοινωνική και οικονομική πρόοδο.

- Πρέπει να αναληφθεί ισχυρότερη δέσμευση σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για συνεργασία με τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, με στόχο τη συνδιαμόρφωση νέων πολιτικών στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ανάλογα με το τοπικό πλαίσιο.

- Τα υπουργεία αλλά και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να άρουν όλα τα εμπόδια και τις διακρίσεις που υπάρχουν σε σχέση με την δυνατότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, στις προσκλήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και για όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τις πολιτικές βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής.

- Χρειάζεται να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για ένα νέο φορολογικό σύστημα που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία.

- Οι συνεταιριστικές τράπεζες, ως φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας οφείλουν να εργαστούν για την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων των κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι μεθοδολογίες αυτές θα πρέπει να αναδεικνύουν και να αποτυπώνουν κατάλληλα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που διαφοροποιούν τόσο τις συνεταιριστικές τράπεζες όσο και τις κοινωνικές επιχειρήσεις από τον ανταγωνισμό. Είναι όμως απαραίτητο  να διαμορφωθούν και εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία κατάλληλα για την προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

- Πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές η δέσμευση για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που θα βασίζεται στην αυτο-οργάνωση των ίδιων των κοινωνικών / συνεργατικών επιχειρήσεων.

- Η ανάπτυξη δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικών επιχειρήσεων δεν αναιρεί την υποχρέωση να υπάρχει επαρκής δημόσια χρηματοδότηση για την διασφάλιση των υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά είναι η υγεία, η παιδεία και η κοινωνική πολιτική.

 - Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας πρέπει να γνωστοποιούν στο ευρύ κοινό ότι διαθέτουν ένα διαφορετικό/εναλλακτικό μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο δημιουργεί εγγενώς μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η ανάδειξη της συνεταιριστικής ταυτότητας και η διάδοση του συνεταιριστικού μηνύματος με παραδοσιακά και εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο κάθε πολίτης της χώρας να καταλάβει τη συνεταιριστική διαφορά και την υπεροχή του συνεργατισμού.

- Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι διαδικασίες αποτύπωσης του κοινωνικού αντικτύπου, είναι σκόπιμη η προώθηση ενός συμμετοχικού διαλόγου, με απαραίτητο συντελεστή το χώρο της κοινωνικής οικονομίας.

Δείτε αναλυτικά: www.seforum.gr

Αθήνα, 21/11/2014

enerxi