17 Απρίλιος 2014

N. Χρυσόγελος: Γιατί έχει σημασία η συμμετοχή στις ευρωεκλογές.

Το Ευρωκοινοβούλιο συναποφασίζει από κοινού με το Συμβούλιο των Υπουργών για το 85% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, που έχουν άμεσο αντίκτυπο και επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων μας. Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία συμμετοχή στις ευρωεκλογές, αλλά και η σύνθεση του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων. Αν θέλουμε περισσότερο κοινωνική και αλληλέγγυα Ευρώπη πρέπει να στηρίξουμε τα κόμματα που θα υπερασπιστούν αυτούς τους πολιτικούς προσανατολισμούς.

Chrysogelos-important to participate