kafsaeria

 

Tο άρθρο μου αυτό δημοσιεύθηκε στο tvxs.gr

http://tvxs.gr/news/apopseis/parte-metra-i-atmosfairiki-rypansi-skotonei-kai-spatalaei-dimosioys-poroys

Το πολιτικό σύστημα, στο σύνολό του, αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, κυρίως γιατί δεν παράγει νέες ιδέες. Προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση με «κλασσικά» μέτρα (λιτότητα, υπερ-φορολόγηση, περικοπές) που οδηγούν σε ένα νέο κύκλο κρίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ καβάλησε το κύμα που απαιτούσε αλλαγές, αποδεικνύεται τελικά μια δύναμη που ελάχιστες νέες ιδέες και σχέδια έχει. 

Για παράδειγμα, μια έξυπνη πολιτική για τα δημόσια οικονομικά της χώρας θα έπρεπε να εστιάσει, μεταξύ άλλων, στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στην πρόληψη και βελτίωση της υγείας των πολιτών. Θα επιτύγχανε βελτίωση της  ποιότητας ζωής αλλά κι εξορθολογισμό των δαπανών για την υγεία. Κι όμως, όπως και για άλλα σημαντικά θέματα, ελάχιστα γίνονται στη χώρα μας προς αυτή την κατεύθυνση, αν κι αυτή συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα πιο υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Και δεν πείθει ο αντίλογος ότι αυτά τα μέτρα δεν αποδίδουν άμεσα. Γιατί θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έστω σήμερα κι ας αποδώσουν σε 2-3 χρόνια…

Με ανοικτή επιστολή τους, οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ζητάνε από 3 υπουργούς (Περιβάλλοντος, Υγείας, Μεταφορών) να πάρουν μέτρα για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα βελτιώσουν την υγεία αλλά και τα δημόσια οικονομικά.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μας σκοτώνει και το πληρώνουμε ακριβά!

Για όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα και τις πολλαπλές διαστάσεις του προβλήματος, ιδού μερικά στοιχεία: Η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται ετησίως για 400.000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ. Έχει μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Επιβαρύνει αξιοσημείωτα τα δημόσια συστήματα υγείας. Σύμφωνα με έκθεση που προετοιμάστηκε για την Κομισιόν, το συνολικό ετήσιο κόστος από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τα 330-940 δις Ευρώ (να θυμίσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την 7ετή περίοδο 2014-2020 είναι περίπου 940 δις).

Η άμεση ετήσια οικονομική ζημιά από χαμένες εργατοώρες στην ΕΕ λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υπολογίζεται σε 15 δις Ευρώ, ενώ η επιβάρυνση στα συστήματα υγείας και περίθαλψης φτάνει ετησίως τα 4 δις Ευρώ (όσο είναι περίπου το σύνολο των δαπανών υγείας στην Ελλάδα).

Σύμφωνα με την έκθεση, το 62% του εδάφους της ΕΕ εκτίθεται στον ευτροφισμό, συμπεριλαμβανομένου του 71% των οικοσυστημάτων Natura 2000, ενώ σε 3 δισ. ευρώ εκτιμάται η ζημιά στις καλλιέργειας και 1 δις ευρώ οι ζημιές σε κτίρια.

Οι ευρωπαϊκές περιοχές που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα πρότυπα για τα μικρο-σωματίδια (PM10) αντιπροσωπεύουν το 32% του εδάφους της ΕΕ, ενώ αυτές που δεν καλύπτουν τα απαιτήσεις για το διοξείδιο του αζώτου (NO2) αντιπροσωπεύουν το 24% του εδάφους της ΕΕ. Συνολικά πάνω από 40.000.000 ευρωπαίοι πολίτες είναι εκτεθειμένοι σε μικρο-σωματίδια (PM10) που ξεπερνούν τα όρια που έχουν θεσπιστεί.

Η Ελλάδα, μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης

Η Ελλάδα είναι μεταξύ εκείνων των χωρών που συνεχίζουν να παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των πολιτών - σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού είναι εκτεθειμένα σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων - όσο και στα δημόσια οικονομικά της υγείας. Η πρόκληση μόνιμης βλάβης ιδιαίτερα στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα αλλά και οι καρκίνοι εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιβαρύνουν τόσο τα νοικοκυριά όσο και το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμάει σε πάνω από 20.000 τους πρόωρους θανάτους από περιβαλλοντικά αίτια στη χώρα μας, με την ατμοσφαιρική ρύπανση σε πολλές πόλεις να αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες.

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει μείωση της ρύπανσης….

Σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Κομισιόν και Συμβουλίου για να υπάρξει η τελική συμφωνία για μια νέα ευρωπαϊκή Οδηγία για την ατμοσφαιρική ρύπανση που στοχεύει μέσω της βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στον περιορισμό των πρόωρων θανάτων αλλά και στην μείωση - ως και 40 δις ευρώ, μέχρι το 2030 - του κόστους που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε στην πρόσφατη Ολομέλεια του Οκτωβρίου νέα προτεινόμενα ανώτατα όρια για το διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), τις πτητικές οργανικές ενώσεις (NMVOC) πλην του μεθανίου, το μεθάνιο (CH4), την αμμωνία (ΝΗ3) και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5), τα οποία θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020 και το 2030.

….Αλλά οι κυβερνήσεις αποφασίζουν να επιτρέψουν κι άλλο την υψηλή ρύπανση από τα οχήματα

Οι εκπομπές των καυσαερίων από τα οχήματα σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Συχνά οι αυτοκινητοβιομηχανίες δίνουν στοιχεία «εργαστηριακά», δηλαδή σε ιδανικές συνθήκες οδήγησης, που δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Το σκάνδαλο με την παρέμβαση στο λογισμικό οχημάτων της Volkswagenώστε να δείχνουν μειωμένες εκπομπές ρύπων (στην πραγματικότητα οι εκπομπές ήταν 10-40 υψηλότερες), έπληξε ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία των αυτοκινητοβιομηχανιών αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών κυβερνήσεων που ήξεραν αλλά φαίνεται ότι έκαναν τα στραβά μάτια.

Το σκάνδαλο, όμως, δεν έχει σχέση μόνο με την αξιοπιστία της τρέχουσας πολιτικής για μείωση των ρύπων από τα αυτοκίνητα, αλλά έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην ίδια την προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (αλλά και μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή). Αν δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των δυο πολιτικών (για την ατμοσφαιρική ρύπανση και για τις εκπομπές αυτοκινήτων), είναι αδύνατο να επιτευχθεί μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Το σκάνδαλο Volkswagenφαίνεται να είναι, όμως, μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Ενώ το Ευρωκοινοβούλιο συζητούσε και υιοθετούσε μέτρα για περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι κυβερνήσεις συμφωνούσαν να ανατρέψουν κάτι τέτοιο.– Μέσω μιας τεχνικής επιτροπής, TechnicalCommitteeonMotorVehicles (TCMV) - αποφάσισαν πίσω από κλειστές πόρτες, σχετικά με τις δοκιμές για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ντίζελ. Κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, συμφωνήθηκαν μεν νέα τεστ μετρήσεων των πραγματικών εκπομπών στον δρόμο που θα πρέπει να ισχύσουν από το 2017 και μετά. Όμως οι κυβερνήσεις αποδέχτηκαν ότι μέχρι το 2020 οι εκπομπές μπορεί να ξεπερνούν το 110% των ορίων, δηλαδή επιτρέπουν αυξημένες εκπομπές αέριων ρύπων για τουλάχιστον άλλα 5 χρόνια. Επίσης, συμφώνησαν ότι και μετά το 2020 όλα τα αυτοκίνητα θα μπορούν να εκπέμπουν 50% περισσότερα οξείδια του αζώτου (NOx) σε σχέση με τα όρια που προβλέπει το πρότυπο Euro 6 των 80 mg/km. Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία για μείωση των εκπομπών καυσαερίων είναι διαθέσιμη και μπορεί να εφαρμοστεί.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της «comitologyprocedure», που σημαίνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να προτείνει τροπολογίες, οπότε είτε την αποδέχεται είτε την απορρίπτει.

H ευθύνη της Κομισιόν αλλά και των εθνικών κυβερνήσεων

Αλλά και στο σκάνδαλο Volkswagen, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν σοβαρές ευθύνες.  Οι πληροφορίες σχετικά με την μεγάλη διαφορά μεταξύ των εργαστηριακών τιμών και των πραγματικών εκπομπών των δύο τύπων οχημάτων της Volkswagen σε συνθήκες κυκλοφορίας υπήρχαν εδώ και καιρό. Οι αρχές των ΗΠΑ είχαν αναλάβει δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εθνικές κυβερνήσεις το ήξεραν τουλάχιστον εδώ και 18 μήνες. Αλλά δεν προχώρησαν σε μέτρα, αν και πωλούνταν στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκίνητα που παραβίαζαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Ανοικτή επιστολή των Πράσινων-Αλληλεγγύη για το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Με ανοικτή επιστολή τους προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος,  Υποδομών- Μεταφορών και Υγείας, οι  ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ζητάνε να διαμορφώσει η χώρα, μέσα από διάλογο, στρατηγική για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που να είναι ολοκληρωμένη, συνεκτική και να συνοδεύεται από έναν οδικό χάρτη για επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων:

- δραστική μείωση των αέριων ρύπων στις αστικές περιοχές, ιδιαίτερα των μικρο-σωματιδίων (PM10 και PM2,5), των πτητικών οργανικών ενώσεων ουσιών, των οξειδίων του αζώτου (NOx) και του όζοντος,

- μείωση των ρύπων στις βιομηχανικές περιοχές, ιδιαίτερα στις λιγνιτικές περιοχές, και σε πόλεις όπου λειτουργούν σε κοντινή απόσταση ρυπογόνες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας (πχ Χανιά, Ρόδος, Μεγαλόπολη, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα κα)

- μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων, μέσω υιοθέτησης και εφαρμογής ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, περιορισμό των ρυπογόνων αυτοκινήτων, ουσιαστικό έλεγχο των πραγματικών εκπομπών αυτοκινήτων στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, δημιουργία «πράσινων ζωνών και υποδομών» κα

Ζητάνε επίσης, να ενημερωθεί η κοινή γνώμη γενικότερα:

- Για το τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να συμμορφωθεί η χώρα με τις υποχρεώσεις που έχει για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα αυτής που συνδέεται με τα μικρο-σωματίδια, το όζον και τα οξείδια του αζώτου, ώστε να προστατέψει την δημόσια υγεία και να πετύχει ορθολογική μείωση της σπατάλης δημόσιων πόρων που συνδέεται με τις επιπτώσεις  της ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και στην κοινωνική ζωή.

- Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την τροποποίηση του λογισμικού των οχημάτων της VW και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει.

- Τι θέση τήρησε η ελληνική κυβέρνηση στην πρόσφατη συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής για τις Μηχανές Αυτοκινήτων (TCMV), για το θέμα των ορίων εκπομπών καυσαερίων αυτοκινήτων.

Street-Art-in-Caseros-Buenos-Aires-Argentina-1-1

Ανοικτή επιστολή των Πράσινων-Αλληλεγγύη για το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ Π. Σκουρλέτη, κοιν: αναπ. υπουργό κ. Γ. Τσιρώνη

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό

Αξιότιμε κ Υπουργέ Περιβάλλοντος

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων

Αξιότιμε κ Υπουργέ Υγείας

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έχουμε δημόσια επισημάνει πολλές φορές ότι η βελτίωση της υγείας των πολιτών θα έχει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ άλλων και δημοσιονομικά. Αντί για οριζόντιες περικοπές κι άδικη λιτότητα, η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ολοκληρωμένων πολιτικών και μέτρων – π.χ. μέσω μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  - που είναι προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας,  όχι σε βάρος της.

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που υποφέρουν από την ατμοσφαιρική ρύπανση - σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού είναι εκτεθειμένα σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων - με συνέπεια κάθε χρόνο να θρηνούμε χιλιάδες πρόωρους θανάτους. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί παθήσεις του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος,  καρκίνους κι άλλες παθήσεις, ενώ επιδεινώνει την κατάσταση ασθενών κι αυξάνει την συχνότητα εισαγωγών στα νοσοκομεία και τον αριθμό των ατόμων που καθίστανται ανίκανα να εργαστούνΠολλές επιστημονικές έρευνες αλλά και εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) επισημαίνουν τον μεγάλο αριθμό πρόωρων θανάτων στη χώρα μας, που οφείλονται σε περιβαλλοντικά αίτια, με την υψηλή ρύπανση της ατμόσφαιρας αρκετών πόλεων να έχει κυρίαρχο ρόλο. Στους πρόωρους θανάτους πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλες συνέπειες, όπως η απώλεια ανθρωποωρών εργασίας, βλάβες στα κτίρια και στην λειτουργικότητα της πόλης.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ζητάμε, σε μια εποχή πολύ-επίπεδης κρίσης αλλά και σκληρών δημοσιονομικών μέτρων, να διαμορφώσει η χώρα, μέσα από διάλογο, ολοκληρωμένη στρατηγική για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κατανοώντας πόσο κοστίζει αυτή στην υγεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στον οικονομικό προϋπολογισμό, στο δημόσιο σύστημα υγείας, στην κοινωνία και στην οικονομία – συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οικονομικών της υγείας.

Διαχρονικά οι κυβερνήσεις – όχι μόνο η σημερινή – αντιμετωπίζουν ως δευτερεύον θέμα την προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είτε στις πόλεις είτε σε περιοχές με αυξημένη βιομηχανική δραστηριότητα (πχ λιγνιτικούς σταθμούς), ώστε να προστατέψουν την υγεία των πολιτών ως οφείλουν. Παραβιάζονται, με αυτόν τον τρόπο, οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας καθώς κι αυτές που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ για προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών, κάτι που δεν είναι χωρίς συνέπειες, αντιθέτως  προκαλεί δυσβάστακτο κόστος στην υγεία, στην κοινωνία και στην οικονομία.

Αναγκαία μια στρατηγική για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα έχει πολλαπλά οφέλη: βελτίωση της υγείας, μείωση πρόωρων θανάτων που οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση, μείωση των δαπανών του συστήματος υγείας για χρόνιες ή άλλες βλάβες, μεταξύ των οποίων καρκίνοι.

Μια στρατηγική για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, συνεκτική και να συνοδεύεται από έναν οδικό χάρτη για επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων:

- δραστική μείωση των αέριων ρύπων στις αστικές περιοχές, ιδιαίτερα των μικρο-σωματιδίων (PM10 και PM2,5), των πτητικών οργανικών ενώσεων ουσιών, των οξειδίων του αζώτου (NOx) και του όζοντος,

- μείωση των ρύπων στις βιομηχανικές περιοχής, ιδιαίτερα στις λιγνιτικές περιοχές, και σε πόλεις όπου λειτουργούν σε κοντινή απόσταση ρυπογόνες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας (πχ Χανιά, Ρόδος, Μεγαλόπολη, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα κα)

- μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων, μέσω υιοθέτησης και εφαρμογής ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, περιορισμού των ρυπογόνων αυτοκινήτων, ουσιαστικό έλεγχο των πραγματικών εκπομπών αυτοκινήτων στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, δημιουργίας «πράσινων ζωνών και υποδομών» κα

Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, θέτει νέες υποχρεώσεις

Προσφάτως, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τα προτεινόμενα ανώτατα όρια για το διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), τις πτητικές οργανικές ενώσεις (NMVOC) πλην του μεθανίου, το μεθάνιο (CH4), την αμμωνία (ΝΗ3) και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5), τα οποία θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020 και το 2030, όπως αυτά προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρόλα αυτά οι κυβερνήσεις φαίνεται ότι «σαμποτάρουν» την προσπάθεια αυτή, μέσω των αποφάσεων της Τεχνικής Επιτροπής για τις Μηχανές Αυτοκινήτων (TCMV). Η συμφωνία προβλέπει ναι μεν νέα τεστ μετρήσεων στον δρόμο των πραγματικών εκπομπών από οχήματα που θα πρέπει να ισχύσουν από το 2017 και μετά, αλλά μέχρι το 2020 οι εκπομπές επιτρέπεται να ξεπερνούν το 110% των ορίων, δηλαδή επιτρέπονται αυξημένες εκπομπές αέριων ρύπων για τουλάχιστον άλλα 5 χρόνια. Επίσης, στο πλαίσιο της επιτροπής αυτής συμφωνήθηκε ότι και μετά το 2020 όλα τα αυτοκίνητα θα μπορούν να εκπέμπουν 50% περισσότερα οξείδια του αζώτου (NOx) σε σχέση με τα όρια που προβλέπει το πρότυπο Euro 6 των 80 mg/km, παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία για μείωση των εκπομπών καυσαερίων είναι διαθέσιμη και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί επί χρόνια να αποτρέψει ή να καθυστερήσει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη ρύπανση από τα αυτοκίνητα. Η Κομισιόν και οι εθνικές κυβερνήσεις δεν αντέδρασαν άμεσα ως όφειλαν στα στοιχεία που αποδείκνυαν ευρεία έλλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ από τα οχήματα που κυκλοφορούν ευρωπαϊκούς δρόμους, παρά το γεγονός ότι τέτοια στοιχεία ήταν διαθέσιμα εγκαίρως.

Απαραίτητη η δημόσια ενημέρωση

Η κοινή γνώμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ευαισθητοποιημένη στα θέματα αυτά και με την δημόσια αυτή επιστολή μας ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και το Υπουργείο Υποδομών, Δημόσιων  Έργων και Μεταφορών να ενημερώσει όχι μόνο τους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ αλλά και τους πολίτες γενικότερα:

-    Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να συμμορφωθεί η χώρα με τις υποχρεώσεις που έχει για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα αυτής που συνδέεται με τα μικρο-σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου, ώστε να προστατέψει την δημόσια υγεία και να πετύχει ορθολογική μείωση της σπατάλης δημόσιων πόρων που συνδέεται με τις επιπτώσεις  της ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και στην κοινωνική ζωή;

-  Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την τροποποίηση του λογισμικού των οχημάτων της VW και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει;

-  Τι θέση τήρησε η ελληνική κυβέρνηση στην πρόσφατη συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής για τις Μηχανές Αυτοκινήτων (TCMV), για το θέμα των ορίων εκπομπών καυσαερίων αυτοκινήτων;

Με εκτίμηση

Νίκος Χρυσόγελος, Όλγα Θεοδωρικάκου

Συμπρόεδροι ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Street-Art-by-Ernest-Zacharevic-in-Penang-Malaysia-2-1-mini

1700 πόλεις από 42 χώρες μετέχουν φέτος στις εκδηλώσεις για την "Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας" με στόχο να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο μετακίνησης που να βασίζεται στις δημόσιες συγκοινωνίες, το περπάτημα, την ποδηλατοκίνηση και τις συνδυασμένες μεταφορές αλλά και την άνεση μετακίνησης ατόμων με δυσκολίες (παιδιά, ηλικιωμένοι, ανάπηροι κα).

 

 

Στη χώρας μας ελάχιστη είναι η συμμετοχή διαχρονική. Οι εκλογές μπορεί να είναι μια δικαιολογία για τη μη ουσιαστική συμμετοχή στις φετινές εκδηλώσεις (με εξαίρεση 2-3 εκδηλώσεις), αλλά και τις προηγούμενες χρονιές γίνονταν κάποιες δράσεις που δεν είχαν συνέχεια συνήθως.

 

 

Κι όμως πολλές πόλεις στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο στρέφονται προς πιο φιλικά στον πολίτη και στο περιβάλλον, πιο υπεύθυνα- βιώσιμα μοντέλα μετακίνησης. Για λόγους ποιότητας ζωής, υγείας, οικονομίας.

 

Είναι εξάλλου πια υποχρέωση των Δήμων να έχουν σε εφαρμογή Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και να μην ασχολούνται μόνο με την διευκόλυνση της κίνησης και στάθμευσης των αυτοκινήτων.

 

Στο πλαίσιο παρόμοιων σχεδίων οι πόλεις στρέφονται και στην ενίσχυση της ποδηλατοκίνησης, ενώ στη Γερμανία στόχος της κυβέρνησης αλλά και των φορέων είναι η δημιουργία 1.000.000 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

http://www.mobilityweek.eu/

 

Την έναρξη της καμπάνιας στις Βρυξέλλες έκαναν η Violeta Bulc, ευρωπαία Επίτροπος για τις Μεταφορές; ο Michael Cramer γερμανός πράσινος ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τις μεταφορές και τον τουρισμό (ποδηλάτης ο ίδιος), ο Pascal Smet, υπουργός κινητικότητας της Περιφέρειας των Βρυξέλλών και ο François Bausch, υπουργός για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις υποδομές του Λουξεμβούργου.

 

Και μια προσωπική διαδρομή

Ήταν 1988 όταν "κόλλησα" με το ποδήλατο. Βρέθηκα για κάποιους μήνες σε μια γερμανική πόλη. Μια πόλη που ήδη από τότε διασχίζονταν από ποδηλατόδρομους, ενώ ποδηλατόδρομοι υπήρχαν και δίπλα από κάθε αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πόλη με τα χωριά και άλλες κοντινές πόλεις. Μπροστά στον σιδηροδρομικό σταθμό και στο πανεπιστήμιο υπήρχαν από τότε τεράστια πάρκινγκ …ποδηλάτων. Οι κάτοικοι αντιδρούσαν σε κάθε σχέδιο δημιουργίας χώρου στάθμευσης, έστω και υπόγειου, μέσα στην πόλη.


Σήμερα το Muenster, γιατί αυτή είναι η πόλη, θεωρείται μια από τις πιο «πράσινες», με εκατοντάδες χιλιάδες ποδήλατα να κυκλοφορούν στην πόλη. Στα περίχωρα υπάρχουν χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα αυτών που ζουν εκτός και θέλουν να μπουν στην πόλη, αλλά και σταθμοί φωτοβολταϊκών για φόρτιση των μπαταριών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Στα πάρκινγκ αυτά υπάρχουν και ειδικοί χώροι στάθμευσης για ποδήλατα, ώστε ο πολίτης αφού αφήσει το αυτοκίνητό του, να πάρει το ποδήλατο και να μπει στην πόλη με αυτό. Γενικά κάνουν τη ζωή δύσκολη σε όσους θελήσουν να μπουν στην πόλη με αυτοκίνητο.


Αυτή η φιλική στο περπάτημα και στο ποδήλατο πόλη σε κάνει λοιπόν να "κολλήσεις" με το ποδήλατο. Η μετακίνηση με ασφαλή τρόπο διευκολύνει όσους και όσες πρωτοξεκινάνε να κινούνται με ποδήλατο.


Σήμερα υπάρχουν πολλές πόλεις που είναι φιλικές στο ποδήλατο και στο περπάτημα, αλλά κατά τη γνώμη μου, το Muenster δικαίως θεωρείται όχι μόνο η πόλη της επιστήμης και της γνώσης, αλλά και η πόλη πρωτεύουσα για το ποδήλατο και η πόλη πρωτεύουσα για την προστασία του κλίματος. Με ποδήλατο είναι ο πιο γρήγορος, όχι μόνο ο πιο οικολογικός τρόπος, για να κινηθεί κάποιος μέσα στην πόλη. Για αυτό είναι η πόλη όπου οι περισσότερες μετακινήσεις γίνονται πλέον με ποδήλατο, 37.6%, ενώ η μετακίνηση με κάθε είδους μηχανοκίνητο μέσο έρχεται δεύτερη, με 36.4% (στοιχεία του 2007).


http://www.muenster.de/en/bicycles.php


Είναι μια πόλη υπόδειγμα γιατί συνδυάζει αρμονικά την αστική και νεανική κουλτούρα, την επιστημονική γνώση και καινοτομία με την ισχυρή παρουσία της φύσης μέσα στην πόλη, τους αστικούς κήπους αλλά και την πολύ-πολιτισμικότητα.


Είναι αλήθεια ότι η πόλη αυτή έπαιξε ρόλο στο να είμαι «πράσινος», όχι μόνο στη θεωρία ή σε πολιτικό επίπεδο, αλλά κυρίως ως επιλογή τρόπου ζωής. Και σίγουρα ότι από τότε αποφάσισα να πηγαίνω στη δουλειά μου και να μετακινούμαι καθημερινά με ποδήλατο. Μακάρι να κάνουμε και εμείς τις πόλεις μας να μοιάζουν λίγο με αυτήν...Η ποιότητα ζωής μας θα ήταν πολύ καλύτερη.


http://biketowork.gr/