greenpath-tree

Θα μπορούσε η εκλογή Προέδρου να γίνει καταλύτης για έξοδο από την κρίση και τα αδιέξοδα; 

Η χώρα χρειάζεται να βγει από την κρίση αλλά και τα πολιτικά αδιέξοδα με ενισχυμένη την κοινωνική συνοχή της. Οι "ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" προτείνουμε να γίνει η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας καταλύτης για να βγούμε από τα αδιέξοδα, να αλλάξει η τρέχουσα πολιτική αλλά και η πολιτική κουλτούρα, να βγει κερδισμένη η κοινωνία. Αυτό μπορεί να γίνει αν συνδεθεί η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας με μια ευρύτατη συμφωνία, ένα σύνολο ευρύτερων επιλογών - όχι μόνο μεταξύ των δημοκρατικών κομμάτων αλλά και των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων καθώς και της αυτοδιοίκησης - που θα βασίζεται σε 7 σημεία:

1. Ευρεία πολιτική και κοινωνική συμφωνία σε 14 τομείς που απασχολούν τους πολίτες:

 - Προσαρμογή όλων των εφαρμοζόμενων δημοσιονομικών πολιτικών και των όρων του Μνημονίου στις ευρωπαϊκές πολιτικές

- Πρόσβαση όλων σε ένα αποτελεσματικό, δίκαιο δημόσιο σύστημα υγείας

- Διαμόρφωση σχεδίου αναζωογόνησης της οικονομίας  και δημιουργίας βιώσιμων, αξιοπρεπών και κοινωνικά χρήσιμων θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με «εγγυημένο εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης»

- Κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα 

 - Άρση εμποδίων για προώθηση της κοινωνικής, αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας και ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

- Επεξεργασία ενός σχεδίου "ενεργειακής μετάβασης", για σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα

- Διαμόρφωση μιας ισορροπημένης μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου  

- Σχέδιο προστασίας κι αναβάθμισης του φυσικού και πολιτισμικού  περιβάλλοντος  

- Διασφάλιση των δικαιωμάτων των νέων  

- Αντιμετώπιση του προβλήματος των κατασχέσεων και της χρεοκοπίας νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τρόπο κοινωνικά δίκαιο, βιώσιμο και με βάση τη συνολική κινητή κι ακίνητη περιουσία των υπόχρεων.

- Στοχευμένες πολιτικές κοινωνικής ένταξης

- Μέτρα για κοινωνική κατοικία και κοινωνικό ενοίκιο 

- Ενίσχυση της περιφερειακής συγκρότησης της χώρας κι αναδιοργάνωσης της διοίκησης

- Συνεκτικό σχέδιο στήριξης κι αναβάθμισης της εκπαίδευσης και της παιδείας, στήριξης της οικολογικής και κοινωνικής έρευνας και καινοτομίας.

Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει το δεσμευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα μιας μεταβατικής, ευρείας κυβέρνησης που θα έχει ως στόχο να υλοποιήσει τις πολιτικές αυτές για να βγει η χώρα τόσο από τις σημερινές ασφυκτικές πολιτικές όσο και από την βαθιά ελληνική κρίση. Στην νέα μεταβατική κυβέρνηση θα πρέπει να συμμετέχουν άτομα όχι μόνο από διαφορετικά κόμματα αλλά και από αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς χώρους.  

2. Δέσμευση των κομμάτων ότι η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική και έναρξη της διαδικασίας από την παρούσα Βουλή

3. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των εθνικών εκλογών μέσα στον Νοέμβριο 2015.

4. Δημιουργία μιας ευρείας επιτροπής διαβούλευσης για τη βιωσιμότητα του χρέους και την έξοδο από τις πολιτικές λιτότητας στην οποία αυξημένο ρόλο θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων.

5. Αλλαγή του εκλογικού νόμου, με βασικότερη την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών

6. Δημιουργία, με την υποστήριξη της Βουλής, μιας επιτροπής ανεξάρτητων ερευνητών που θα συντάξει μια έκθεση για τις αιτίες και τις συνθήκες που οδήγησαν στην χρεοκοπία της χώρας αλλά και αξιολόγησης της πορείας από το 2008 έως σήμερα. Κατάθεση της έκθεσης στην Ελληνική Βουλή τον Σεπτέμβριο 2015

7. Αξιοποίηση των κεντρικών σημείων των 2 εκθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου της 13/3/2014 που αξιολογούν την τρόικα και τις πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης με στόχο την οικοδόμηση μιας νέας σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ελλάδας στη βάση των απαιτήσεων και των προτάσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Στόχος είναι η διαμόρφωση ευρύτερων συμμαχιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια εναλλακτική στρατηγικής αντιμετώπισης της κρίσης.

Μια τέτοια συμφωνία θα επιτρέψει να εκλεγεί ως Πρόεδρος Δημοκρατίας ο Στ. Δήμας, που είναι μια καλή υποψηφιότητα αλλά η υποψηφιότητα του μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία, αν δεν αλλάξουν οι όροι του πολιτικού παιχνιδιού και το ίδιο το περιεχόμενο της πολιτικής.

Αναλυτικά η πρότασή των ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ για να μετατραπεί η εκλογή Προέδρου σε καταλύτη για έξοδο από την κρίση

Μια καλή πρόταση δεν μπορεί να οδηγήσει από μόνη της στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από την σημερινή Βουλή, αφού δεν μπορεί να «ουδετεροποιηθεί» σε σχέση με τις πολιτικές συνθήκες. Με δεδομένους τους πολιτικούς συσχετισμούς, γνωρίζοντας πώς σκέφτεται το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του (και όχι μόνο τα παλιά κόμματα) και λαμβάνοντας υπόψη τη βαθειά σχάση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, η υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία, αν δεν αλλάξουν οι όροι του πολιτικού παιχνιδιού και το ίδιο το περιεχόμενο της πολιτικής.

Η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας αντί να μετατραπεί σε ψήφο υπέρ ή εναντίον της συγκεκριμένης κυβερνητικής πολιτικής (όπως φαίνεται ότι πάει να εξελιχθεί) θα μπορούσε να είναι καταλύτης για αλλαγές με ευρύτερες συναινέσεις και διαμόρφωση πραγματικών συνθηκών εξόδου από την κρίση. Αξιολογούμε πως είτε η παράτασης της σημερινής (αδιέξοδης) πολιτικής είτε η διεξαγωγή εκλογών μέσα στον Φεβρουάριο 2015 δεν αποτελούν τις αναγκαίες απαντήσεις για την αντιμετώπιση της σύγχρονης πολιτικής κατάστασης και της κρίσης.

Η προσωπικότητα του Σταύρου Δήμα θα μπορούσε να αναδείξει στην Προεδρία ένα πρόσωπο που έχει πραγματικά ενδιαφέροντα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στο πρόσωπο του συνοψίζονται τα εξής: πετυχημένος Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, πολιτικός με  σημαντική εκτίμηση στο πρόσωπό του όχι απλώς από ορισμένα κόμματα αλλά και  από την κοινωνία των πολιτών, αξιοπιστία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σαφή τοποθέτηση του υπέρ της ανάγκης ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών, δέσμευσή του για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Εκτιμούμε πως η εκλογή του Στ. Δήμα στο ρόλο του Προέδρου Δημοκρατίας είναι δύσκολο να συγκεντρώσει τη ψήφο 180 βουλευτών, με τα σημερινά δεδομένα, μόνο και μόνο από το γεγονός ότι αφενός είναι πρόταση της κυβέρνησης (που μάλιστα έγινε με αιφνιδιαστικό τρόπο, χωρίς να προηγηθεί στοιχειώδης διαβούλευση με άλλα κόμματα, βουλευτές και φορείς για να είναι πράγματι πρόταση ευρύτερου πολιτικού φάσματος αλλά και χωρίς να επιδιωχθεί συνεννόηση για αλλαγές σε πολιτικές) και αφετέρου η αντιπολίτευση θέλει πάση θυσία εκλογές (χωρίς πάντως να φαίνεται ότι έχει συναίσθηση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει ως κυβέρνηση, αν δεν εξασφαλίσει ευρύτερη συναίνεση).

Η κυβέρνηση, λοιπόν, είναι πιθανόν να τα «χάσει» όλα. Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ, - που φαίνεται πως αν γίνουν εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα - είναι πολύ πιθανόν να μην έχει 151+. Ακόμα, όμως, και αν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή εξαιτίας ενός αδιανόητου εκλογικού νόμου, από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα έχει την πλειοψηφία στην κοινωνία για βαθιές αλλαγές που είναι πράγματι αναγκαίες, πολύ περισσότερο που ελάχιστοι πιστεύουν ότι διαθέτει ένα πειστικό εναλλακτικό σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση θα βρεθεί σύντομα στην ίδια κατάσταση που βρέθηκε ο Σαμαράς, που επιδίωκε πάση θυσία να γίνει πρωθυπουργός.  

Επειδή στην Ελλάδα η πολιτική και κομματική αντιπαράθεση δεν γίνεται στη βάση αξιών και αξιοκρατικών κριτηρίων, και για να μην χάσει η Ελλάδα τη δυνατότητα να αλλάξει σελίδα (που υποτίθεται όλα τα κόμματα θέτουν στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους), οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καταθέτουμε δημόσια μια πρόταση για ευρεία συμφωνία, με βάση την οποία τόσο η σημερινή αντιπολίτευση όσο και η νυν κυβέρνηση θα νοιώθουν ότι δεν έχουν ηττηθεί κατά κράτος αλλά ότι έχουν κερδίσει πολιτικά ανταλλάγματα που εξισορροπούν τον συμβιβασμό που έκαναν. Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί αν διαμορφώνει νέες κοινωνικές συνθήκες για να αντιμετωπισθεί δυναμικά και αποτελεσματικά η φτώχεια, η ανεργία, η έξαρση της βίας, η διάλυση του κοινωνικού ιστού, η κρίση στην παιδεία, η επιδείνωση της δημόσιας υγείας,  η   αύξηση των καταθλιπτικόμορφων εκδηλώσεων κι απογοήτευσης, η διάλυση της πραγματικής οικονομίας αλλά και της διοίκησης. 

Η έξοδος από την κρίση αλλά και από τις πολιτικές σκληρής λιτότητας δεν θα είναι μια διαδικασία αυτοματισμού ούτε πρόκειται να επιτευχθεί στη βάση των επικοινωνιακών τακτικισμών των διαφόρων κομμάτων. Βασικό πρόβλημα παραμένει η διαμόρφωση ενός ισορροπημένου, κοινωνικά δίκαιου, αποτελεσματικού και σταθερού σχεδίου διεξόδου από την κρίση, το οποίο θα είναι ευρύτερα αποδεκτό και θα έχει διαμορφωθεί μέσα από διάλογο μεταξύ όχι μόνο κομμάτων αλλά και κοινωνικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων αλλά και της αυτοδιοίκησης. Μόνο ένα σχέδιο που έχει ωριμάσει στην κοινωνία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για έξοδο από την κρίση. Αυτό που χρειάζεται να οριστεί για πρώτη φορά είναι η χάραξη ξεκάθαρης στρατηγικής που να συνδέει την δημοσιονομική εξυγίανση με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης, την ανάπτυξη μιας κοινωνικά-οικολογικά βιώσιμης οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της φτώχειας κι ανεργίας.

Ως ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έχουμε απευθύνει εδώ και καιρό δημόσια πρόσκληση για να υπάρξει μια τέτοια πρωτοβουλία από τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που θα μπορούσε να συμπαρασύρει και τα κόμματα. Για αυτό και πιστεύουμε πως η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας θα μπορούσε να είναι η μεγάλη ευκαιρία για βαθιές αλλαγές στη χώρα σε επίπεδο πολιτικής κουλτούρας, λειτουργίας θεσμών, κοινωνικού διαλόγου αλλά κυρίως διαμόρφωσης στρατηγικών με σκοπό την επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες και η ελληνική κοινωνία εν γένει. 

Γίνεται κατανοητό πως η χώρα χρειάζεται να βγει με ενισχυμένη την κοινωνική συνοχή της. Έστω λοιπόν και σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, οι "ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" προτείνουμε τη σύνδεση της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας με μια ευρύτατη συμφωνία, ένα σύνολο ευρύτερων επιλογών, όχι μόνο μεταξύ των δημοκρατικών κομμάτων αλλά και των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων καθώς και της αυτοδιοίκησης, που θα βασίζεται σε 7 σημεία:

1. Ευρεία πολιτική και κοινωνική συμφωνία σε 14 τομείς που απασχολούν τους πολίτες:

 -Προσαρμογή όλων των εφαρμοζόμενων δημοσιονομικών πολιτικών και των όρων του Μνημονίου στις ευρωπαϊκές πολιτικές

- Πρόσβαση όλων σε ένα αποτελεσματικό, δίκαιο δημόσιο σύστημα υγείας

- Διαμόρφωση σχεδίου αναζωογόνησης της οικονομίας  και δημιουργίας βιώσιμων, αξιοπρεπών και κοινωνικά χρήσιμων θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με «εγγυημένο εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης»

- Κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα 

 - Άρση εμποδίων για προώθηση της κοινωνικής, αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας και ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

- Επεξεργασία ενός σχεδίου "ενεργειακής μετάβασης", για σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα

- Διαμόρφωση μιας ισορροπημένης μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου  

- Σχέδιο προστασίας κι αναβάθμισης του φυσικού και πολιτισμικού  περιβάλλοντος  

- Διασφάλιση των δικαιωμάτων των νέων  

- Αντιμετώπιση του προβλήματος των κατασχέσεων και της χρεοκοπίας νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τρόπο κοινωνικά δίκαιο, βιώσιμο και με βάση τη συνολική κινητή κι ακίνητη περιουσία των υπόχρεων.

- Στοχευμένες πολιτικές κοινωνικής ένταξης

- Μέτρα για κοινωνική κατοικία και κοινωνικό ενοίκιο 

- Ενίσχυση της περιφερειακής συγκρότησης της χώρας κι αναδιοργάνωσης της διοίκησης

- Συνεκτικό σχέδιο στήριξης κι αναβάθμισης της εκπαίδευσης και της παιδείας, στήριξης της οικολογικής και κοινωνικής έρευνας και καινοτομίας.

Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει το δεσμευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα μιας μεταβατικής, ευρείας κυβέρνησης που θα έχει ως στόχο να υλοποιήσει τις πολιτικές αυτές για να βγει η χώρα τόσο από τις σημερινές ασφυκτικές πολιτικές όσο και από την βαθιά ελληνική κρίση. Στην νέα μεταβατική κυβέρνηση θα πρέπει να συμμετέχουν άτομα όχι μόνο από διαφορετικά κόμματα αλλά και από αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς χώρους.  

2. Δέσμευση των κομμάτων ότι η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική και έναρξη της διαδικασίας από την παρούσα Βουλή

3. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των εθνικών εκλογών μέσα στον Νοέμβριο 2015.

4. Δημιουργία μιας ευρείας επιτροπής διαβούλευσης για τη βιωσιμότητα του χρέους και την έξοδο από τις πολιτικές λιτότητας στην οποία αυξημένο ρόλο θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων.

5. Αλλαγή του εκλογικού νόμου, με βασικότερη την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών.

6. Δημιουργία, με την υποστήριξη της Βουλής, μιας επιτροπής ανεξάρτητων ερευνητών που θα συντάξει μια έκθεση για τις αιτίες και τις συνθήκες που οδήγησαν στην χρεοκοπία της χώρας αλλά και αξιολόγησης της πορείας από το 2008 έως σήμερα. Κατάθεση της έκθεσης στην Ελληνική Βουλή τον Σεπτέμβριο 2015

7. Αξιοποίηση των κεντρικών σημείων των 2 εκθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου της 13/3/2014 που αξιολογούν την τρόικα και τις πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης με στόχο την οικοδόμηση μιας νέας σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ελλάδας στη βάση των απαιτήσεων και των προτάσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Στόχος είναι η διαμόρφωση ευρύτερων συμμαχιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια εναλλακτική στρατηγικής αντιμετώπισης της κρίσης.

Είναι καιρός να βγούμε από τα αδιέξοδο για να αντιμετωπίσουμε την βαθιά κρίση.

TTIP Stop new

1.000.000 υπογραφές πολιτών ενάντια στην «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων- TTIP»

Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη» είναι μεταξύ των 350 ευρωπαϊκών φορέων, κομμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών STOP-TTIP”, www.stop-ttip.org που ζητάει να σταματήσουν οι διαδικασίες για την «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων». Χρειάζεται να υπογράψουν άλλοι 10.000 πολίτες μέσα στις επόμενες ώρες ώστε να συμπληρωθούν 1.000.000 υπογραφές.

Η "Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων" (TTIP) μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ και η παρόμοια «Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία" (CETA), μεταξύ Καναδά-ΕΕ μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά όχι μόνο την οικονομία και το περιβάλλον αλλά και τα κοινωνικά δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Μία από τις πιο επικίνδυνες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται ήδη στην συμφωνία μεταξύ Καναδά και ΕΕ (CETA) - που θα πάει για επικύρωση στα εθνικά κοινοβούλια μέσα στον Φεβρουάριο 2015 – αναγνωρίζει στους επενδυτές το «δικαίωμα» να "στέλνουν" σε "ιδιωτικά δικαστήρια" τα κράτη ή την αυτοδιοίκηση, απαιτώντας τεράστιες αποζημιώσεις αν κρίνουν ότι οι αρχές παίρνουν μέτρα που «βλάπτουν τα συμφέροντά τους». 

Εξαιτίας ρυθμίσεων που υπήρχαν σε μια άλλη παρόμοια συμφωνία, την NAFTA, ο Καναδάς έχει εναχθεί 35 φορές, έχει χάσει ή έχει έρθει σε συμβιβασμό έξι φορές και έχει καταβάλει σε ξένους επενδυτές αποζημιώσεις συνολικού ύψους άνω των 171,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή τη στιγμή ξένοι επενδυτές απαιτούν αποζημιώσεις μερικών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση του Καναδά. Δείτε http://prasinoi.gr/stop-ceta/ πώς οι Κανόνες της CETA για την «προστασία των επενδυτών» απειλούν το κοινό καλό στον Καναδά και στην ΕΕ και πώς παρόμοιες ρυθμίσεις και στην TTIPμπορούν να υποχρεώσουν ευρωπαϊκές χώρες να καταβάλλουν μεγάλες αποζημιώσεις σε παρόμοιες υποθέσεις.

Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη» και η «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΝΕΟΛΑΙΑ» προσκαλούν όσα μέλη και φίλοι/ες βρεθούν στις Βρυξέλλες στις 9 Δεκεμβρίου να πάρουν μέρος στο "πάρτυ για τα γενέθλια του προέδρου της Κομισιόν", που οργανώνει η “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών STOPTTIPκαι CETA “ έξω από το κεντρικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Berlaymont building, rue de la Loi 200), ώρα 11.00-12.00. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα επιδοθούν στον πρόεδρο της Κομισιόν Γιούνκερ - ως δώρο γενεθλίων - οι 1.000.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών  ενάντια στις συμφωνίες TTIP και CETA.

Facebook event https://www.facebook.com/events/1515135428768682/.

present

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών “Για το Δικαίωμα στο Νερό” ήταν η πρώτη από τις "πρωτοβουλίες πολιτών" που κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 1.800.000 υπογραφές. Τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά. Η Κομισιόν αναγνώρισε το ενδιαφέρον των πολιτών και “διέγραψε “ την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών νερού από τις ρυθμίσεις  για “απελευθέρωση των υπηρεσιών”.

Μπορείτε να υπογράψετε στο www.stop-ttip.org

Μπορείτε να αναρτήσετε και εσείς το μπάνερ της καμπάνιας: http://stop-ttip.org/resources/

Δείτε φωτογραφίες από δράσεις σε διάφορες χώρες   https://www.facebook.com/eci.ttip

4degrees

Παγκόσμια Τράπεζα: Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον πραγματικότητα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Να βάλουμε φρένο στην αλλαγή του κλίματος

«Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον πραγματικότητα, και καθώς ο πλανήτης υπερθερμαίνεται, κύματα καύσωνα κι άλλα ακραία καιρικά που μέχρι τώρα συνέβαιναν πολύ σπάνια θα είναι «η νέα κανονικότητα του κλίματος», δημιουργώντας έναν κόσμο αυξημένων κινδύνων και αστάθειας» διαπιστώνει και η νέα, 3η κατά σειρά, έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την κλιματική αλλαγή «Κατεβάστε τη Θερμοκρασία» [1]. Η έκθεση εξετάζει της επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή, στο υδατικό ισοζύγιο, στις υπηρεσίες οικοσυστήματος και στις ακτές σε Λατινική Αμερική, Καραϊβική, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Βαλκάνια και Κεντρική Ασία. «Επιβεβαιώνονται οι προηγούμενες εκτιμήσεις των επιστημόνων αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των καταχρήσεων των βιομηχανικών οικονομιών του παρελθόντος, γεγονός που θα επιφέρει υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας στις δυο επόμενες δεκαετίες, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι πιο ευάλωτες ομάδες του παγκόσμιου πληθυσμού». Τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών γίνονται πλέον αισθητά σε διάφορους πληθυσμούς ανά τον κόσμο, στις σοδειές τους και στις ακτές – όπως το τελευταίο διάστημα σε περιοχές της Μεσογείου-, παρ’ όλα αυτά η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας επισημαίνει ότι «οι αρνητικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών μπορούν ακόμη να αποφευχθούν αν καταφέρουμε να συγκρατήσουμε τα επίπεδα αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από  τους 2°C».

worldbank

Ο Νίκος Χρυσόγελος, συν-επικεφαλής των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ - Αλληλεγγύη» δήλωσε: «Η προστασία του κλίματος είναι εφικτή μόνο αν υπάρξει, το αργότερο στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Κλίμα, τον Δεκέμβριο 2015, στο Παρίσι, μια φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία για έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα και μαζική στροφή των επενδύσεων σε καθαρότερα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθαρότερη ενέργεια, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακά αποτελεσματικά κτίρια και συσκευές. Η πρόκληση είναι μπροστά μας, είτε θα δράσουμε έστω στο δώδεκα και πέντε, για να συγκρατήσουμε την κλιματική αλλαγή είτε θα εγκαταλειφθούμε σε μια πορεία που θα αλλάξει την ζωή πάνω στον πλανήτη, - τουλάχιστον όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα - μέσα στον αιώνα που διανύουμε. Όπως τονίζει και ο RachelKyte, αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και Ειδικός Απεσταλμένος για την Κλιματική Αλλαγή, η αλληλένδετη σχέση μεταξύ μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κλιματικής προστασίας μπορεί να γίνει εφικτή μόνο με την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών».

Η Ελεάνα Ζιάκου, υπεύθυνη των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ - Αλληλεγγύη» για θέματα ενέργειας-κλίματος δήλωσε: «Όταν ο  JimKongKim, πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενός οικονομικού και όχι οικολογικού οργανισμού,  δηλώνει ότι  η μεγάλη συχνότητα θερμοκρασιών ρεκόρ, η αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων σε μερικά μέρη και η αυξανόμενη ξηρασία σε περιοχές όπως αυτή της Μεσογείου επιδεινώνουν το φαινόμενο της φτώχειας, διευκολύνοντας τον κατακερματισμό του τρόπου διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων, τότε πρέπει να ανησυχούμε σοβαρά. Ήδη η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι αυξάνονται οι απαιτήσεις σε οικονομικούς πόρους για προσαρμογή των πληθυσμών στις νέες κλιματικές συνθήκες. Το δίλημμα είναι σαφές: είτε θα επενδύσουμε στην οικολογική και κοινωνική καινοτομία και στην έξοδο από το πετρέλαιο, το κάρβουνο, τον λιγνίτη και την πυρηνική ενέργεια για να σώσουμε την ανθρωπότητα ή θα μένουμε προσκολλημένοι στα ορυκτά καύσιμα βλέποντας τον πλανήτη να ψήνεται και τις ανθρώπινες κοινότητες να πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα με μεγαλύτερη συχνότητα, όπως τώρα στην Ιταλία και Γαλλία, στο Μαρόκο και σε  άλλες περιοχές»

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης σε τέσσερεις περιοχές:

Λατινική Αμερική και Καραϊβική: Οι ακραίες θερμοκρασίες και η αλλαγή του μοντέλου βροχοπτώσεων θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην αγροτική παραγωγή, στο υδατικό ισοζύγιο και στη βιοποικιλότητα. Αν στην Βραζιλία δεν γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές, η παραγωγή των καλλιεργειών θα μειωθεί στο 70% για την σόγια και στο 50% για το σιτάρι με αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 2°Cέως το 2050. Πιο όξινοι ωκεανοί, αύξηση της στάθμης των θαλασσών, τροπικοί κυκλώνες και αλλαγές θερμοκρασίας θα επηρεάσουν των βιοπορισμό των πολιτών, τις ακτές, τον τουρισμό, την υγεία, την τροφή και το νερό, ειδικότερα στην Καραϊβική. Το λιώσιμο των πάγων θα απειλήσει τις πόλεις των Άνδεων.

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική: Η αύξηση των ζεστών ρευμάτων σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες θα επιδεινώσει το πρόβλημα της έλλειψης νερού, επιφέροντας τεράστιες συνέπειες στην ανθρώπινη κατανάλωση και στην περιφερειακή ασφάλεια. Σε Ιορδανία, Αίγυπτο και Λιβύη, η παραγωγή καλλιεργειών προβλέπεται να μειωθεί στο 30% με αύξηση της μέσης θερμοκρασίας  κατά 1,5 εως 2°C μέχρι το 2050.

Δυτικά Βαλκάνια και Κεντρική Ασία: Η μειωμένη διαθεσιμότητα νερού σε μερικά μέρη αποτελεί έναν πραγματικό κίνδυνο με αύξηση της μέσης θερμοκρασίας προς τους 4°C. Το λιώσιμο των πάγων στην Κεντρική Ασία και η αλλαγή των εποχών των πλημμυρών θα οδηγήσει στην μείωση των αποθεμάτων νερού τους καλοκαιρινούς μήνες και σε αυξανόμενους κινδύνους καταστροφικών πλημμυρών. Όσον αφορά στα Βαλκάνια, η ξηρασία θα επηρεάσει τις καλλιέργειες, την υγεία και την παραγωγή ενέργειας. Στην ΠΓΔΜ οι απώλειες από τις καλλιέργειες προβλέπονται πάνω από το 50% για τον αραβόσιτο, το σιτάρι, τα λαχανικά και τα αμπέλια με αύξηση μέσης θερμοκρασίας κατά  2°Cέως το 2050. Στη Βόρεια Ρωσία, o μαρασμός των δασών και το λιώσιμο του μόνιμου στρώματος του πάγου απειλεί να πυροδοτήσει μεγαλύτερη αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, λόγω της απελευθέρωσης στην ατμόσφαιρα αερίων όπως το μεθάνιο και το αποθηκευμένο διοξείδιο του άνθρακα.

[1] http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/publication/turn-down-the-heat