negotiation

 

Είμαστε ΕΔΩ!

«ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

Για αλλαγή πορείας με ρεαλισμό κι όραμα

Με οικολογική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία

 

6+1 λόγοι για να ψηφίσουμε ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

$1-          Είμαστε εδώ. Για μια νέα ποιότητα, μαθαίνοντας από τα λάθη μας αλλά χωρίς να πουλήσουμε τις αξίες μας.

$1-          Σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση έχει σημασία η ψήφος. Καμία ψήφος δεν είναι χαμένη.

$1-          Οι πολιτικές που απέτυχαν και η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξουν. Με σχέδιο, ρεαλισμό και όραμα.

$1-          Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαιότητα αλλά όχι υπόθεση μονοκομματικής κυβέρνησης.

$1-          Ούτε φόβο, ούτε οργή, με εναλλακτική πρόταση στη Βουλή. Μαζί μπορούμε καλύτερα.

$1-          Εναλλακτικό σχέδιο βασισμένο στην οικολογική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία για έξοδο από την κρίση, με συμμαχίες στην Ευρώπη. Πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο βιώσιμης ευημερίας.

$1-          Διαμόρφωση συμμαχικής προοδευτικής διακυβέρνησης στη βάση προγραμματικών συμφωνιών με ευρεία κοινωνική πολιτική συμφωνία για να μην είναι απλώς ένα μικρό διάλλειμα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στη Βουλή σημαίνει

Αλλαγή με Ρεαλισμό και λλαγή ΠΣΤΕΡΑ στη Βουλς

ημαίνει παρσχυρΌραμα

 • Οικολογική και κοινωνικά υπεύθυνη μεταρρύθμιση στη χώρα
 • Μια πολιτική που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, δημιουργεί θέσεις εργασίας, αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα, αναζωογονεί και πρασινίζει την οικονομία, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή σύγκλιση και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Σταθερή ευρωπαϊκή προοπτική για τη χώρα
 • Ενίσχυση των δυνάμεων που αγωνίζονται για την Ευρώπη της πολιτικής ενοποίησης. Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνική, περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Ευρώπη της σύγκλισης και της ευημερίας.

Προοδευτική Αλλαγή Πολιτικής

 • νέο μοντέλο διακυβέρνησης  με διάλογο και συμμετοχή πολιτών στη λήψη των αποφάσεων
 • διαμόρφωση προοδευτικής συμμαχικής κυβέρνησης στη βάση προγραμματικών συμφωνιών
 • σύγχρονες, οικολογικές, κοινωνικά δίκαιες, ισορροπημένες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και δημιουργικές ανατροπές
 • οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας και του μοντέλου παραγωγής – κατανάλωσης.
 • Όχι μονοκομματικές κυβερνήσεις

Προγραμματικοί άξονες της πρότασής μας για:

Το χρέος

 • διεκδικούμε πραγματική επαναδιαπραγμάτευση, χωρίς μονομερείς ενέργειες, αλλά αξιοποιώντας ευρωπαϊκά εργαλεία και συμμαχίες
 • στόχος η ουσιαστική μείωση του χρέους με συμφωνία σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για να εξυπηρετηθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, χωρίς να πνίγεται η οικονομία και η κοινωνία

Σχέση με τους εταίρους

 • νέα συμφωνία για μια ισορροπημένη σχέση ΕΕ και Ελλάδας, που θα προωθεί ένα Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο Βιώσιμης Ευημερίας
 • νέα συμφωνία που θα τερματίσει την άδικη πολιτική λιτότητας και θα αναπροσαρμόσει τις δημοσιονομικές πολιτικές, ώστε αυτές να μην πλήττουν την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την παιδεία, την υγεία, τη δημοκρατία

Νέο παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο για βιωσιμότητα

 • με ανοιχτό και εξωστρεφή προσανατολισμό,
 • με ενίσχυση της κοινωνικά – οικολογικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
 • με στροφή σε πράσινη-κυκλική οικονομία που διασφαλίζει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, ελαχιστοποίηση σπατάλης πόρων, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και κοινωνικό όφελος για τους πολλούς/ες
 • με στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας
 • με σαφή προσανατολισμό στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • με διάχυση των ωφελειών σε όλους

Εναντιωνόμαστε στην  υποβάθμιση των δυνάμεων της εργασίας, στη συρρίκνωση της  μεσαίας τάξης και στην εξουθένωση των οικονομικά ασθενέστερων. Υποστηρίζουμε ότι η επιτυχία της δημοσιονομικής προσπάθειας εξαρτάται ευθέως από τη σύνδεσή της με την αναζωογόνηση της οικονομίας και την απασχόληση, την οικολογική, τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική καινοτομία, τον κοινωνικό διάλογο

Νέα δικαιώματα και ανάγκες

 • πρόσβαση όλων σε ένα αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας
 • εξάλειψη της φτώχειας με ολοκληρωμένες πολιτικές, όχι απλώς ανακούφιση των αποτελεσμάτων λανθασμένων πολιτικών
 • σεβασμός των δημοκρατικών, ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων
 • καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
 • προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των δικαιωμάτων της φύσης
 • ενεργειακή μεταστροφή από ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
 • εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από μοντέλα που θέτουν την ενέργεια υπό τον έλεγχο της κοινωνίας και αναζωογονούν την τοπική οικονομία

Εφαρμογή της Ανεξάρτητης Διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα και τις δυνατότητες να ζουν με αξιοπρέπεια.

Εξυγίανση και μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος

 • αυτονομία της πολιτικής έναντι των οικονομικών συμφερόντων
 • εμπέδωση του γενικού συμφέροντος ως γνώμονα των  λειτουργιών του δημοσίου
 • θεσμική θωράκιση της δημοκρατίας έναντι προσωποπαγών εξουσιών,
 • αναβάθμιση της Βουλής και ενδυνάμωση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου της αυτοδιοίκησης
 • καθιέρωση εκλογικού συστήματος που εξασφαλίζει ισοδυναμία της ψήφου και επιτρέπει ισότιμες προγραμματικής συμφωνίες
 • ισόρροπη συμμετοχή γυναικών, νέων και όλων των πολιτώνστη λήψη αποφάσεων
 • πλήρης διαφάνεια και ουσιαστική δημοκρατία στη λειτουργία των κομμάτων
 • διαμόρφωση θεσμών κοινωνικού ελέγχου της ασκούμενης πολιτικής
 • ενίσχυση της επιρροής των πολιτών στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων και τη συνεχή  ανανέωση του πολιτικού προσωπικού

Ριζική αναδιάρθρωση του κράτους

 • στόχος μας είναι ένα κράτος επιτελικό, ποιοτικό και αποτελεσματικό
 • κράτος που στηρίζεται στις αρχές της αποδοτικότητας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του πολίτη καθώςκαι της διαρκούς αξιολόγησης
 • αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, σε συνδυασμό με κοινωνικά καινοτόμες μορφές εξυπηρέτησης του πολίτη
13 Ιανουάριος 2015

Ο Ν. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΣΤΟ MEGA

 Chrysogelos-001

O ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΣΤΟ MEGA CH, 13/1/15,ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA

Βασικά σημεία

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ: Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είμαστε εδώ για να αλλάξουμε και το περιεχόμενο της πολιτικής και τον τρόπο που ασκείται. Για να πούμε ναι στις αλλαγές στη πορεία της χώρας, αλλά με βάση ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην οικολογική, και την κοινωνική καινοτομία.

Πολλά απ΄τα προβλήματα που είχαμε ως χώρα πριν την κρίση, θα μπορούσαμε να τα λύσουμε όχι με λιτότητα, αλλά αλλάζοντας το μοντέλο, δηλ αν κάναμε πράγματα που θα βελτίωναν τη ζωή των ανθρώπων, θα ενίσχυαν την κοινωνική συνοχή και θα ενδυνάμωναν την κοινωνία. Η αποτυχία του προγράμματος είναι ότι αντί να βοηθήσει να ενισχυθεί η κοινωνία και η οικονιμία, απλώς τα διέλυσε. 

Ας πάρουμε πχ το φορολογικό. Η φορολογια δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για να εισπράττει συνέχεια το κράτος, αλλά ένα εργαλείο για να αλλάζει η οικονομία, να παρέχει κίνητρα για τις αλλαγές, για να γίνονται επενδύσεις σωστές προς όφελος της κοινωνίας, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να προστατεύεται το περιβάλλον.

Εμείς θέλουμε ένα φορολογικό σύστημα, που θα βασίζεται σε μια συνολική εκτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, θα έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, κοινωνικούς όρους, ώστε να υπάρχουν έσοδα για την κοινωνική πολιτική, αλλά ταυτόχρονα να είναι δίκαιο προς τους πολίτες. Να μην επιτρέπει τη φοροδιαφυγή. Υπάρχουν Ευρωπαϊκά εργαλεία, που μας βοηθάνε στο να επιβάλλουμε ένα τέτοιο σύστημα. Πχ. ο έλεγχος των κεφαλαίων, των καταθέσεων, που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Σε 6 μήνες θα μπορούσαμε να ξέρουμε ποιοί έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό, ποια είναι νόμιμα, δηλ φορολογημένα, και ποιά δεν είναι. Θα μπορούσε πράγματι να υπάρχουν έσοδα από την παραοικονομία, το έλεγε το 1ο Μνημόνιο: 4 δις από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αλλά κάποιοι το προστατεύουν πολιτικά.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ : Σωστά. Γι’ αυτό Το λέμε. Ο δικός μας ρόλος είναι να είμαστε στη Βουλή και να την εμπλουτίσουμε με πολιτικές θέσεις και προγράμματα. Είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε προγραμματική και μόνο βάση, σε μιά προοδευτική κυβέρνηση, που θα έχει όμως οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό σχέδιο. Όχι λαϊκισμούς, όχι υποσχέσεις για πράγματα, που δεν μπορεί να κάνει. Υπάρχουν πχ πολλά πράγματα, που μπορούμε να κάνουμε για το χρέος, αλλά αν λέει κάποιος ότι θα το διαγράψουμε κατά 50%, αυτό δεν είνα εφικτό. Αν λέμε ότι θα το μειώσουμε, θα το κάνουμε βιώσιμο με Ευρωπαϊκές συμμαχίες, αυτό είναι δυνατό.

Παράδειγμα, οι τράπεζες έχουνε πάρει 27-30 δις για ανακεφαλοποίηση. Αυτό θεωρείται δημόσιο χρέος. Αν αυτό αντιμετωπίζοταν ως χρέος των τραπεζών προς τους δανειστές, αμέσως θα μειωνόταν το χρέος κατά 27-30 δις ή και παραπάνω. Εκεί είναι η διαπραγμάτευση. Το ίδιο ισχύει με τα επιτόκια και τα ομόλογα που κατέχουν η ΕΚΤ και τα Κράτη. Όταν προετοιμάζεις τον κόσμο και λές «θα σκίσουμε... θα κάνουμε, θα δείξουμε...» ή ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αυτό δεν είναι πολιτική. Εμείς λέμε, υπάρχει ένας τρίτος δρόμος, αυτό θέλουμε να εκπροσωπίσουμε. Είναι υπέρβαση του παλιού. Όλοι κάνανε λαθη. Όμως, μπορούμε να κοιτάξουμε στο μέλλον; Πρέπει να φύγουν αυτοί, που η πολιτική τους απέτυχε; Δεν μπορεί να κυβερνάνε συνέχεια οι ίδιοι. Αλλά και οι άλλοι, που θα έρθουν πρέπει να έχουν και ρεαλισμό, και όραμα. 

Χρειαζόμαστε γνώση για το πώς θα αλλάξουμε αυτή τη χώρα, δεν μπορεί η αλλαγή να είνα υπόθεση ενός κόμματος.