chios2
 
Το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ψήφισμα του στις 4/2/2016 να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των μόνιμων μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νησιά.
 
Το κείμενο επισημαίνει επίσης τις μοναδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, οι νότιες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης και ζητά συνέχιση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τα νησιά, "ιδίως των κρατών που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής".
 
Οι ευρωβουλευτές απαριθμούν στο ψήφισμά τους τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβεί η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τη μοναδική και ευάλωτη κατάσταση των νησιωτικών περιοχών της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, το ψήφισμα, καλεί την Επιτροπή:
 
• να δημιουργήσει, με βάση το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναγνωρίζει τα μόνιμα μειονεκτήματα των νησιωτικών περιφερειών, μια ομοιογενή ομάδα αποτελούμενη από όλες τις νησιωτικές περιοχές
 
• να λάβει υπόψη, εκτός από το ΑΕΠ, και άλλους στατιστικούς δείκτες που να αντικατοπτρίζουν την οικονομική και κοινωνική τρωτότητα ως αποτέλεσμα των φυσικών μόνιμων μειονεκτημάτων
 
• να εκπονήσει μία εις βάθος μελέτη/ανάλυση σχετικά με τα επιπλέον έξοδα που συνεπάγεται η ζωή σε νησιωτικές περιοχές, σε ό, τι αφορά το σύστημα μεταφορών, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την πρόσβαση σε αγορές
 
• να καταρτίσει ένα "στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα νησιά" με προοπτική τη διασύνδεση των μέσων και εργαλείων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο
 
• να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με την "Ατζέντα για Νησιά της ΕΕ" και στη συνέχεια μια Λευκή Βίβλο για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των νησιών
 
Συνέχιση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων
 
Το ΕΚ τονίζει τη σημασία που έχουν οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες (σύμφωνα με την Oδηγία του Συμβουλίου αριθ. 2006/112/ΕΚ, έχουν χορηγηθεί σε ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις ως αντιστάθμισμα στα μόνιμα φυσικά-γεωγραφικά και δημογραφικά τους μειονεκτήματα), και ζητεί "οι ρυθμίσεις αυτές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής".
 
Νησιά εκτεθειμένα σε μεταναστευτικές ροές
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι τα νησιά της ΕΕ αποτελούν επίσης περιφερειακές περιοχές που βρίσκονται στα εξωτερικά της σύνορα. Οι νότιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση "που θα πρέπει να περιλαμβάνει αφενός στήριξη από την ίδια την ΕΕ και αφετέρου μια κοινή προσπάθεια από όλα τα κράτη μέλη".

vivlio elpidas printezi

"Η Ιστορία της Εκπαίδευσης στη Σύρο κατά τον 17ο -19ο αιώνα. Συμβολή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Σύρου".

Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που αφορά όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής με σημαντική ερευνητική δουλειά και πρωτότυπο υλικό. Η συγγραφέας και φίλη Ελπίδα Πρίντεζη-Καμπέλη, είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, αλλά έχει και μια σημαντική διαδρομή στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα νησιά, ιδιαίτερα τις Κυκλάδες.

Το βιβλίο της αυτό: "Η Ιστορία της Εκπαίδευσης στη Σύρο κατά τον 17ο -19ο αιώνα. Συμβολή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Σύρου", είναι η αυτοέκδοση της διδακτορικής της διατριβής. Η εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει αποτυπώνεται σε ένα τόμο 700 σελ και περιλαμβάνει σημαντικά ντοκουμέντα, προϊόν μιας συστηματικής έρευνας σε βιβλιοθήκες και μοναδικές πηγές, μέχρι τότε δύσκολα προσβάσιμες. Είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης, πρωτογενούς, ερευνητικής προσπάθειας, τεσσάρων (4) χρόνων, της οποίας τα συμπεράσματα τεκμηριώνονται μέσα από αρχεία, κώδικες, χειρόγραφα και σπάνια Ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, από τις βιβλιοθήκες των Καθολικών Μονών της Άνω Σύρου, την Εθνική βιβλιοθήκη και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Κυκλάδων και Αθήνας.

12573225 1656605257923889 8112658512200249950 n

 

Η τεκμηριωμένη μελέτη "εξετάζει και διερευνά τον τρόπο, τις μεθόδους και τα μέσα εκείνων που, με περίσσια αγάπη, μέγιστο ζήλο και αδιάκοπες κοπιαστικές προσπάθειες και θυσίες, είχαν θέσει, ως μέγιστο στόχο στη ζωή τους, την εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών μέσα σε μια πορεία τριακοσίων, περίπου χρόνων, κατά την οποία παίρνει ζωή η εκπαίδευση στη Σύρο και ειδικότερα στην Άνω Σύρο".

Αλλά και η παρουσίαση του βιβλίου που έγινε την Τετάρτη 3/2 στον Σύνδεσμο Συριανών στην Αθήνα ήταν πολύ κατατοπιστική και ενδιαφέρουσα.

Μπράβο Ελπίδα...

Το θέμα της εκπαίδευσης στα νησιά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, έχει ερευνηθεί ελάχιστα και γενικότερα δεν έχει κατανοηθεί ο ρόλος των νησιών στην ελληνική επανάσταση και στην εξέλιξη της Ελλάδας τους επόμενους αιώνες.

green energy

Ημερίδα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης για ΑΠΕ 100%

Παραδείγματα από  νησιά και περιοχές που ήδη στρέφονται ή έχουν πετύχει να βασίζουν την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους σε 100% ΑΠΕ παρουσιάστηκαν στο διήμερο συνέδριο  "Ενεργειακά Αυτόνομα Νησιά και Κοινότητες με χρήση έως και 100% ΑΠΕ" που οργάνωσε στα Χανιά, 14-15/11/2015, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας,  το Πολυτεχνείο Κρήτης,  το Πανεπιστήμιο του Kassel και το ΤΕΙ Κρήτης.

Στο συνέδριο - όπου συμμετείχα κι εγώ μια και από την αρχή έχω υποστηρίξει την προσπάθεια δημιουργίας ενεργειακού συνεταιρισμού στην Κρήτη- παρουσιάστηκαν από ενεργούς πολίτες και ερευνητές καλές πρακτικές, όπως από το ισπανικό νησί  El Hierro,  τα γερμανικά νησιά Juist και La Gomera, την πόλη Wolfhagen, το χωριό Juhnde, την περιοχή Shotten κα. Αναλυτική παρουσίαση έγινε και της πολιτικής του Ομόσπονδου γερμανικού Κρατιδίου της Θουριγγίας, όπου αναπτύσσονται οι ΑΠΕ σε πολύ υψηλό ποσοστό μέσω κυρίως συνεταιρισμών πολιτών με εξαιρετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την τοπική οικονομία.Ο J. Morales πρώην μέλος του Κοινοβουλίου των Καναρίων Νήσων, με ενεργή συμμετοχή σήμερα στην υλοποίηση του προγράμματος του νησιού αυτού που έχει πετύχει διείσδυση των ΑΠΕ 80% - 100% με υβριδικό σύστημα, παρουσίασε τα οφέλη για τους κατοίκους, που δεν περιορίζονταν μόνο στην ενέργεια αλλά και στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και του νερού για φιλικές στο περιβάλλον καλλιέργειες  (επιδιώκουν να γίνουν πλήρως βιολογικές).

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν επίσης σημαντικά στοιχεία για το κόστος της ενέργειας (οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό) στην Κρήτη, με δεδομένο ότι μεγάλο ποσοστό των συνολικών ενεργειακών αναγκών καλύπτεται σήμερα από ορυκτά καύσιμα (για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμό και μεταφορές). Η ενέργεια που χρησιμοποιούμε στην Κρήτη παράγεται από ορυκτά καύσιμα σε ποσοστό πάνω από 90%. Για την ηλεκτρική ενέργεια το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 77-80%.

Το κόστος παραγωγής μιας Mwh από ορυκτά καύσιμα στην Κρήτη ανέρχεται σε 230 €, ενώ από αιολικά σε 100 €.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν κυρίως η συμμετοχή της κοινωνίας της Κρήτης στα σχέδια στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές με τρόπο που θα είναι προς όφελος του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

Είμαι και προσωπικά από την αρχή στο πλευρό της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης και των πολιτών που προσπαθούν να ενημερώσουν τους πολίτες αλλά και να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός ενεργειακού συνεταιρισμού στην περιοχή.

http://www.oac.gr/el/epikaira/enimerwtika-deltia/nea-dedomena-stin-anaptyxi-twn-ape-p42.html