Παρουσίαση βιβλίουΤην Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 και ώρα 20:30 σας προσκαλούμε την παρουσίαση του βιβλίου "Το Εγχειρίδιο για μια 'πράσινη' αυτοδιοίκηση" του Κώστα Διάκου, (εκδόσεις Πατάκη) στην Δημοτική Βοβλιοθήκη Αγ. Δημητρίου (Εισρήνη 17 και Αγ. Δημητρίου, τηλ. 210 971 9423). Θα προλογίσουν το βιβλίο, η Δήμαρχος του Αγ. Δημητρίου Μαρία Ανρδρούτσου, και ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος.

Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου κατά τη συζήτηση με τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Ευρωκοινοβούλιο

 

 

Παρέμβαση για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών στον περιφερειακό σχεδιασμό έκανε ο Νίκος Χρυσόγελος κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον αρμόδιο Επίτροπο Johannes Hahn, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο συζήτησης για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ. 

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, και ένας από τους εντιπροέδρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης με την παρέμβασή του, επικεντρώθηκε σε τέσσερα σημεία:

 

(α) Χρηματοδότηση των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων. Ο Νίκος  Χρυσόγελος επισήμανε ότι με δεδομένα τα κριτήρα που τίθενται από τις τράπεζες σήμερα που διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, το 80% των αιτήσεων των ΜΜΕ απορρίπτονται, ενώ και όταν κάποιες επιχειρήσεις επιλέγονται για ένταξη στα προγράμματα συνήθως δεν μπορούν να λάβουν δάνεια για να ξεκινήσουν την υλοποίηση των προγραμμάτων. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένουν αδιάθετα τα κονδύλια για τις ΜΜΕ σε μια περίοδο που είναι αναγκαία η ρευστότητα στην πραγματική αγορά. Ο Ν. Χρυσόγελος, πρότεινε αλλαγή των κριτηρίων χρηματοδότησης ώστε να επιβίωσουν οι ΜΜΕ που όλοι αναγνωρίσουν ότι είναι η ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ο Επίτροπος δήλωσε ότι κατανοεί το πρόβλημα αλλά είναι δύσκολο να γίνουν νέες συμφωνίες που να αφορούν σε αυτή την προγραμματική περίοδο (2007-2013), αλλά θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία για να διαμορφωθούν κατάλληλα μέτρα για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020).

 

(β) Κατάταξη των περιφερειών σε αναπτυγμένες, λιγότερο αναπτυγμένες και υπό μετάβαση για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι για την κατάταξη των περιφερειών στις τρεις αυτές κατηγορίες και την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη διάθεση των αντίστοιχων πόρων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο επίκαιρα οικονομικά στοιχεία για το ΑΕΠ των περιφερειών, δηλαδή μέχρι και το 2012 ή και το 2013, να περιλαμβάνονται δηλαδή και τα χρόνια της κρίσης. ώστε η χρηματοδότηση να ανταποκρίνεται καλύτερα στις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες. Επεσήμανε τον κίνδυνο να τύχουν άδικης αντιμετώπισης οι περιφέρειες των χωρών της κρίσης αν δεν ληφθούν υπόψη για την κατάταξή τους οι επιπτώσεις από την κρίση, και επικαλέστηκε στοιχεία έκθεσης που είχε παρουσιαστεί στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου και έδειχνε ότι 9 περιφέρειες είχαν μεταπέσει από καθεστώς αναπτυγμένων περιφερειών σε καθεστώς περιφερειών υπό μετάβαση (χαμηλότερο ΑΕΠ) χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία του 2009.  Ο Επίτροπος ανέφερε ότι επιδίωξή του είναι να αξιοποιηθούν τα στοιχεία των 3 τελευταίων χρόνων για τα οποία θα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Για το θέμα υπάρχει ακόμα μεγάλη ασάφεια και το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει μεγάλη πίεση στην Επιτροπή αλλά κυρίως στο Συμβούλιο ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

 

(γ) Ουσιαστική συμμετοχή των Περιφερειών στην διαμόρφωση των Συμβολαίων Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. Ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε, και με βάση την εμπειρία του ως εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβούλου Ν. Αιγαίου, στο φαινόμενο του να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη για το μέλλον των Περιφερειών, για το μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης και τα έργα που επηρεάζουν τις περιφέρειες, χωρίς να λαμβάνουν πραγματικά υπόψη τη γνώμη των ίδιων των περιφερεικών αρχών και των περιφερειακών κοινωνιών. Επανέλαβε τη θέση των Πράσινων αλλά και των περισσότερων ευρωβουλευτών να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Περιφερειών ενόψει των Συμβολαίων Εταιρικής Σχέσης που θα πρέπει να υπογραφούν μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κρατών Μελών για να μπορούν να αξιοποιήσουν τους πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.  

 

(δ) Αύξηση κι όχι μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ανάγκη για ίδιους πόρους της ΕΕ. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Νίκος Χρυσόγελος ζήτησε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, ιδιαίτερα για τις πολιτικές συνοχής,  πολύ περισσότερο που η κρίση και τα περιοριστικά μέτρα έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή. Απαιτούνται περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Θα ήταν λάθος να περιοριστεί ο προϋπολογισμός και να μειωθούν οι πόροι για τις πολιτικές συνοχές, όπως επιδιώκουν πολλές χώρες (έχει προταθεί μείωση του προϋπολογισμού κατά 6-7% έως και 25%). Η λύση είναι η αναζήτηση ιδίων πόρων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως πχ μέσω της φορολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο του συνολικού πλούτου από ένα ύψος και πάνω, την εφαρμογή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών κα.

 


 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ, Αθήνα

 

Η εκδήλωση που θα μας εισάγει στο πρόγραμμα του τριημέρου θα είναι μια συζήτηση που θα ανιχνεύσει τη σχέση μεταξύ κρίσης και Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι διαλόγου που θα επικεντρώσει στο δημιουργικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας ως εργαλείου αναζωογόνησης των τοπικών οικονομιών, με δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παρασκευής 6 Ιουλίου:

 

18.00-19.30: Εισαγωγή στην κοινωνική οικονομία σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

 

«Υπάρχει ρόλος στην κοινωνική οικονομία για διέξοδο από την κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο; από την κρίση και την ανεξέλεγκτη αγορά στη βιώσιμη ευημερία και την κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία»

 

Συμμετέχουν:

 

 • Βασίλης Γιόκαρης,  συγγραφέας μαζί με τον Γιώργο Κολέμπα του βιβλίου «Τοπικοποίηση της οικονομίας»
 • Λουκάς Μπρέχας, Δίκτυο ΚΑΠΑ: «Οι συνεταιρισμοί σε περιόδους κρίσης - Αναγκαίες προυποθέσεις για την προώθησή τους»
 • Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο, «Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο» 
 • Ειρήνη Γλυκή, επιστημονικός συνεργάτης του WorldWatchInstitute: «Η κοινωνική συνεταιριστική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο».

 

Συντονίζει o Ανδρέας Ρουμελιώτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας του βιβλίου «Μπορώ και χωρίς Ευρώ»

 

Διάλειμμα 19.30 - 19.45 

 

 

19.45-21.30: Στρογγυλό τραπέζι διαλόγου

 

«Τοπικές κοινωνίες, Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Οικονομία. Πώς μπορούν να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης;»

 

Συμμετέχουν:

 

 • Δημήτρης Τσουκαλάς,πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας, Πρόεδρος ΑΝΑΒΡΑ-ΖΩ
 • Κώστας Διάκος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Μέλος της Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Κοινωνικής Οικονομίας
 • Αλέξης Οικονομίδης, συνεργάτης Δημάρχου Αθηναίων
 • Νίκος Σαράντης, Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων, πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής
 • Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια οικονομικών και περιφερειακής ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Αντώνης Γάκης,Υπεύθυνος για θέματα καινοτομίας,Περιφέρεια Αττικής
 • Λάμπρος Μπούκλης, Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου, υπεύθυνος για θέματα κοινωνικής οικονομίας

 

Συντονίζουν ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, Περιφερειακός Σύμβουλος Δ. Ελλάδας & ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων