Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου η Έκθεση Τρεμόπουλου

Με ευρύτατη πλειοψηφία (34 υπέρ, 1 κατά και 2 λευκά) υιοθέτησε σήμερα η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου την Έκθεση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου σχετικά με την Διαφάνεια στην Περιφερειακή Πολιτική και τη χρηματοδότηση της.

Το Σχέδιο Έκθεσης που τελικά υιοθετήθηκε, προβλέπει ότι η διαφάνεια θα πρέπει να εισαχθεί ως κατευθυντήρια, δια-τομεακή αρχή στη διαδικασία του προγραμματισμού για τη συνοχή.

Συζητείται αύριο στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σχέδιο Έκθεσης του Μιχάλη Τρεμόπουλου «για τη διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και τις χρηματοδοτήσεις της». Πρόκειται για την πρώτη έκθεση που ετοίμασε και εισηγείται ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, ως αντιπρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής του ευρωκοινοβουλίου.

Έκθεση του Μ. Τρεμόπουλου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου

Πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη δημοσίευση όλων των πληροφοριών για χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα Περιφερειακής Πολιτικής, ζητάει από την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος. Και ταυτόχρονα, καταθέτει στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, όπου είναι αντιπρόεδρος, σχέδιο Έκθεσης για τη «Διαφάνεια στην Περιφερειακή Πολιτική και τις Χρηματοδοτήσεις της».

«Δικαιούμαστε πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη δημοσίευση όλων των πληροφοριών  για τις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. Η Κομισιόν αποτελεί μια λυπηρή εξαίρεση από την πρακτική διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά την ανοιχτή δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με τα μεγάλα έργα πριν από την απόφαση για τη χρηματοδότησή τους», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Η Έκθεση στοχεύει στο να εξασφαλίσει πως οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν εύκολα να γνωρίζουν τα πάντα γύρω από το ποια είναι τα προγράμματα χρηματοδότησης, ποιοι τα δικαιούνται, πως μπορούν να επικοινωνήσουν, να έχουν περιλήψεις των σχεδίων, τους τρόπους που μπορούν να εξασφαλίσουν στήριξη ή τους εταίρους κάθε σχεδίου».

Η Έκθεση αυτή, η πρώτη του Έλληνα ευρωβουλευτή, αφορά την αποσαφήνιση και βελτίωση της λειτουργίας των διατάξεων που θεσπίστηκαν το 2006 στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια». Παρόλο που η διαδικτυακή δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις χρηματοδοτήσεις αποτελεί υποχρέωση των χωρών μελών, σήμερα επικρατεί σχετική ασάφεια, καθώς κάθε χώρα ερμηνεύει τις υποχρεώσεις της με διαφορετικό τρόπο.

Με την έκθεση Τρεμόπουλου προτείνονται συγκεκριμένες βελτιώσεις που αφορούν την πλήρη διαθεσιμότητα των στοιχείων, ενοποίηση προδιαγραφών για τις εθνικές παρουσιάσεις, πληρέστερη αναγραφή στοιχείων των δικαιούχων και έγκαιρη παροχή των σχετικών στοιχείων.

Για τα σημαντικά σχέδια η έκθεση προτείνει τη δημοσίευση πληροφοριών στο διαδίκτυο πριν τη λήψη της απόφασης για τη χρηματοδότησή τους, στα πρότυπα των πρακτικών άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θεωρεί, επίσης, απαραίτητη τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας της Επιτροπής, που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες μαζί με κατάλογο των σημαντικών σχεδίων, ενώ θα επιτρέπει και την υποβολή παρατηρήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί η Επιτροπή να επωφελείται σημαντικά από το πλήθος των πληροφοριών, ώστε να λαμβάνει καλύτερες και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Στην παρουσίαση εκτέθηκαν από τον Μ. Τρεμόπουλο οι βασικές κατευθύνσεις της Έκθεσης και έγιναν σύντομες τοποθετήσεις από τους εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων ενώ οι επιμέρους παρατηρήσεις θα διαμορφωθούν στη συνέχεια σε γραπτές τροπολογίες.

Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια στην ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και τον προγραμματισμό της. Η διαφάνεια οφείλει να αποτελέσει σκοπό και κατευθυντήρια αρχή στη διαδικασία των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο έκθεσης, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τη χώρα μας και την εισήγηση του Μ. Τρεμόπουλου