Απάντηση του Επιτρόπου Potočnik στην ερώτηση Χρυσόγελου για την καθυστέρηση από την Ελλάδα της επικύρωσης της Συμφωνίας για το πάρκο Πρεσπών
 
 
«Λόγω της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δεσμεύεται ήδη από τη Συμφωνία προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής του πάρκου Πρεσπών», δεδομένου ότι η εν λόγω συμφωνία έχει κυρωθεί από την ΕΕ. Αυτό απάντησε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Janez Potočnik στην ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, σχετικά με την τεράστια καθυστέρηση που επιδεικνύει η Ελλάδα στο να επικυρώσει μια συμφωνία που αποτέλεσε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης το 2009.
 
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία καλεί τις 3 χώρες να εφαρμόσουν κοινά σχέδια και προγράμματα για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας. Η ΕΕ (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) ενέκρινε τη συμμετοχή της στη συμφωνία στις 4.10.2011. Η Αλβανία δε χρειάζεται επικύρωση καθώς δεσμεύεται με υπογραφή Υπουργού, ενώ στις 23.7.2012 το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ ενέκρινε, χωρίς καμία αρνητική ψήφο, το νομοσχέδιο κύρωσης της διεθνούς συμφωνίας. Η Ελληνική κυβέρνηση όμως καθυστερεί να επικυρώσει τη συμφωνία παρά το γεγονός ότι η υπογραφή της είχε αποτελέσει πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης στις 27.11.2009.
 
Όμως πέρα από την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας, η στάση της Ελλάδας είναι ασυνεπής και ως προς την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ. Όπως αναφέρει ο Επίτροπος, σε διεθνείς περιοχές λεκανών απορροής ποταμών που εκτείνονται πέρα από τα όρια της ΕΕ - όπως η λεκάνη απορροής ποταμών των Πρεσπών - τα κράτη μέλη προσπαθούν να παράγουν ενιαία σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη προσπαθούν να παράγουν ένα σχέδιο το οποίο καλύπτει τα μέρη των διεθνών περιοχών λεκανών απορροής ποταμών που περιλαμβάνονται στο έδαφός τους, κατά προτίμηση σε συντονισμό με τα κράτη μέλη που μοιράζονται την περιοχή της λεκάνης απορροής ποταμού. Η Ελλάδα, που είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ στις Πρέσπες, όχι μόνο δεν κυρώνει τη συμφωνία που οι άλλες 2 χώρες έχουν ήδη επικυρώσει, αλλά δεν έχει καν υποβάλει έκθεση σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών της Δυτικής Μακεδονίας (GR09), όπου περιλαμβάνεται το ελληνικό έδαφος της

 Απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για τα έργα πίστας θαλάσσιου σκι στην Παμβώτιδα

 
«Kάθε έργο με ενδεχόμενες πιθανές σοβαρές επιπτώσεις, όπως οι επίμαχες εγκαταστάσεις θαλάσσιου σκι, πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη αξιολόγηση και να εγκρίνεται μόνο εάν δεν επηρεάζεται η ακεραιότητα της περιοχής» απάντησε ο Επίτροπος Potočnik στην ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με το χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση έργο στίβου θαλάσσιου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα.
 
Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο δε συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Υπενθυμίζεται ότι τα έργα, που κατήγγειλαν στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ξεκίνησαν χωρίς τεχνική μελέτη και ελλείψει της απαραίτητης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, παρότι οι αρχές γνώριζαν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) για τους οικότοπους και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πουλιά (GR 2130005). Η αξία της περιοχής έγκειται στην παρουσία και την αναπαραγωγή παγκοσμίως απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών, όπως η Βαλτόπαπια, ο Ήταυρος, ο Καλαμόκιρκος και το ενδημικό ορθόπτερo Chortippus lacustris. Για την προστασία των ειδών αυτών η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία απαιτεί πρώτα την εκτίμηση και έπειτα την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο βιότοπό τους. Παράλληλα προβλέπεται η εκ των προτέρων γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ο οποίος δυστυχώς παρακάμφθηκε και μάλιστα προβλέπεται να καταργηθεί.
 
Στην απάντησή του ο Επίτροπος τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή καθώς αυτή περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 και, συνεπώς, υπόκειται στις διατάξεις προστασίας και διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ. Τονίζει ότι κάθε έργο με ενδεχόμενες πιθανές σοβαρές επιπτώσεις, όπως οι επίμαχες εγκαταστάσεις θαλάσσιου σκι, πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη αξιολόγηση και να εγκρίνεται μόνο εάν δεν επηρεάζεται η ακεραιότητα της περιοχής. Είναι ευθύνη των ελληνικών αρμόδιων αρχών να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές και να θέσουν τέλος σε κάθε ζημιογόνο δραστηριότητα που δεν έχει λάβει σχετική άδεια. Δεδομένου ότι τα έργα έχουν διακοπεί από τις αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή δε σκοπεύει να παρέμβει προς το παρόν.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:
«Η διακοπή, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ηπείρου-Μακεδονίας, μετά από καταγγελίες, των χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή πίστας θαλάσσιου σκι στη λίμνη Παμβώτιδα, είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη. Θετικό επίσης είναι το γεγονός ότι ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αναγνωρίζει την άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιοχή και ζητά να

 

Στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος

 
«To περιβάλλον όχι μόνο δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη αλλά η αειφορική διαχείρισή του μπορεί να αποτελέσει και σημαντικό εργαλείο διεξόδου από την οικονομική κρίση.» Αυτό ήταν το κεντρικό συμπέρασμα της συζήτησης που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα την Παρασκευή 29 Μαρτίου. Κεντρικοί ομιλητές ήταν:
 
·           Ο Σταύρος Δήμας, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος ανέλυσε τη σχέση μεταξύ της οικονομικής κρίσης σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης και της επιδείνωσης των περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το περιβάλλον προσφέρει μια ευκαιρία για χτίσιμο μιας νέας οικονομίας πάνω σε πράσινες βάσεις. (Δείτε το βίντεο εδώ)
·           Ο Γιάννης Φίλης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης τόνισε τη σημασία αλλαγής του αδιέξοδου οικονομικού μοντέλου που ακολουθείται εδώ και δεκαετίες. Εξήγησε πως η οικονομική κρίση μπορεί να επιδείνωσε τον τρόπο αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζητημάτων αλλά το πρόβλημα προϋπήρχε. (Δείτε το βίντεο εδώ)
·           Ο Γρηγόρης Τσάλτας, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστήμιου, μίλησε για το πολύ καλό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ευρώπη σχετικά με το περιβάλλον, το οποίο όμως καταπατείται στις χώρες του Νότου με πρόσχημα την οικονομική κρίση. (Δείτε το βίντεο εδώ).
·           Η Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής WWF-Ελλάς, παρουσίασε την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος καθώς το WWF-Ελλάς έχει δημιουργήσει το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο για τις επιπτώσεις της κρίσης Crisis Watch. (Δείτε το βίντεο εδώ)
·           Ο Nίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής GREENPEACE, εκτίμησε ότι η οικονομική κρίση έχει ήδη θυσιάσει το περιβάλλον. Παρά το ότι η Greenpeaceέχει συμβάλλει στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών προτύπων και υπήρξε μια σύντομη αναλαμπή στο θέμα της πράσινης οικονομίας, τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σαφής υποβάθμιση και οπισθοχώρηση. (Δείτε το βίντεο εδώ)
·         Λάκης Κουκιάσας, Πρόεδροςτου Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS μίλησε για την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης μακριά από μεγάλους δρόμους και αυθαίρετα που να επικεντρώνεται σε ήπιες μορφές τουρισμού, σε κίνητρα βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων όπως το νερό και σε επενδύσεις σε μέσα σταθερής τροχιάς όπως το τρένο (Δείτε το βίντεο εδώ).
 
Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε στο συστημικό χαρακτήρα της κρίσης και τόνισε την ανάγκη ανάδειξης νέων πολιτικών δυνάμεων που θα εργαστούν για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός συμφώνου βιώσιμης ευημερίας για διέξοδο από την πολύπλευρη κρίση. (Δείτε το βίντεο εδώ).
 
Στη συζήτηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι κινήσεων πολιτών που ενεργοποιούνται για την