Ερώτηση Νίκου Χρυσόγελου προς την Κομισιόν


Το θέμα της κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου στο πλαίσιο της μείωσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα από 29 σε 14, χωρίς αξιολόγηση, ουσιαστική διαβούλευση και επιστημονική μελέτη, θέτει με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Με την ερώτησή του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων τονίζει ότι δεν υπάρχει συνοδευτική έκθεση που να αποδεικνύει ότι από την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Αίνου προκύπτει δημοσιονομικό ή άλλο όφελος (αναβάθμιση λειτουργίας, επέκταση ορίων ευθύνης του περιλαμβάνοντας και τις υπόλοιπες σημαντικές περιοχές του Δικτύου Natura  των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως το ‘Καλόν Όρος’ (GR2220001). Η λειτουργία του Φορέα χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΠΕΡΑΑ) άρα δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ το Δ.Σ. είναι άμισθο.  Η Επιτροπή Φύση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν κατ’ επανάληψη επιχειρηματολογήσει κατά της αλλαγής του καθεστώτος των Φορέων Διαχείρισης, τουλάχιστον μέχρι το 2015, οπότε λήγει η προγραμματική περίοδος εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για αυτούς μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ, πολύ περισσότερο αν δεν υπάρχει αξιολόγηση και διαβούλευση για όποιες αλλαγές γίνουν

 

Στο πλαίσιο μείωσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου - έναν ιδιαίτερα αποδοτικό κι αποτελεσματικού φορέα επικαλούμενη δημοσιονομικούς λόγους, παρά το ότι το όρος Αίνος έχει ανακηρυχθεί ως Εθνικός Δρυμός (Β.Δ. 776/19 Νοεμβρίου 1962) κι αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (GR2220002), Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (GR2220006), διεθνούς αναγνωρισιμότητας. Περιλαμβάνει την Κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica) – πολύ σπάνια νησί έχει δάσος Ελάτης -  και πλήθος ελληνικών ειδών που φέρουν το όνομα του όρους Αίνος ή της Κεφαλονιάς (Viola cephalonica, Poa cephalonica, Silene cephallenia, Erysimum cephalonicum, Limonium cephalonicum, Οphrys cephalonica, Astragalus sempervirens subsp. cephalonicus, Campanula garganica subsp. cephallenica, Mentha pulegium subsp. cephalonicaScutellaria rupestris subsp. cephalonica, Saponaria aenesia και Ajuga orientalis subsp. Aenesia). Φύονται σε αυτόν πολλά ελληνικά ενδημικά είδη φυτών, 7 αποκλειστικά ενδημικά του Εθνικού Δρυμού και της νήσου Κεφαλονιάς ενώ 5 περιλαμβάνονται στο νέο “Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων” και προτείνεται να προστατευθούν ως ‘Σπάνια’ και ‘Κινδυνεύοντα’.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος ερωτάει την Κομισιόν αν έχει ενημερωθεί από τις ελληνικές αρχές για την κατάργηση του Φορέα και για τα επιστημονικά - οικολογικά – οικονομικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση αυτή, αν είναι η κατάργηση του Φορέα συμβατή με τη διαχείριση των Εθνικών Δρυμών και τις επιδιώξεις της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει. Ερωτάει, επίσης. πώς αντιμετωπίζει η Κομισιόν την τροποποίηση των τεχνικών όρων υλοποίησης (π.χ. αλλαγή δικαιούχου) των εγκεκριμένων προγραμμάτων για την περιοχή Αίνου Κεφαλονιάς και τις πιθανές επιπτώσεις στην υλοποίηση και στα χρονοδιαγράμματά τους;

 

 

(Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης)

 

 

 

Κατάργηση Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου-Κεφαλονιάς

 

Στο πλαίσιο μείωσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα [1] η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου - έναν ιδιαίτερα αποδοτικό κι αποτελεσματικού φορέα επικαλούμενη δημοσιονομικούς λόγους. Το όρος Αίνος έχει ανακηρυχθεί ως Εθνικός Δρυμός [2] κι αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) [3], Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) [4], διεθνούς αναγνωρισιμότητας. Περιλαμβάνει την Κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica) – πολύ σπάνια νησί έχει δάσος Ελάτης -  και πλήθος ελληνικών ειδών που φέρουν το όνομα του όρους Αίνος ή της Κεφαλονιάς [5]. Φύονται σε αυτόν πολλά ελληνικά ενδημικά είδη φυτών, 7 αποκλειστικά ενδημικά του Εθνικού Δρυμού και της νήσου Κεφαλονιάς ενώ 5 περιλαμβάνονται στο νέο “Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων” και προτείνεται να προστατευθούν ως ‘Σπάνια’ και ‘Κινδυνεύοντα’. Δεν υπάρχει συνοδευτική έκθεση που να αποδεικνύει ότι από την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Αίνου προκύπτει δημοσιονομικό ή άλλο όφελος (αναβάθμιση λειτουργίας, επέκταση ορίων ευθύνης του περιλαμβάνοντας και τις υπόλοιπες σημαντικές περιοχές του Δικτύου Natura  των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως το ‘Καλόν Όρος’ (GR2220001). Η λειτουργία του Φορέα χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΠΕΡΑΑ). Το Δ.Σ. – άμισθο - αντιτίθεται στην κατάργηση του Φορέα ενώ η Επιτροπή Φύση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν κατ’ επανάληψη επιχειρηματολογήσει κατά της αλλαγής του καθεστώτος των Φορέων Διαχείρισης, τουλάχιστον μέχρι το 2015, οπότε λήγει η προγραμματική περίοδος εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για αυτούς μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ, πολύ περισσότερο αν δεν υπάρχει αξιολόγηση και διαβούλευση για όποιες αλλαγές γίνουν. Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει ενημερωθεί από τις ελληνικές αρχές για την κατάργηση του Φορέα και για τα επιστημονικά - οικολογικά – οικονομικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση αυτή;

2. Είναι η κατάργηση του Φορέα συμβατή με τη διαχείριση των Εθνικών Δρυμών και τις επιδιώξεις της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ); Αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει;

3. Πώς αντιμετωπίζει την τροποποίηση των τεχνικών όρων υλοποίησης (π.χ. αλλαγή δικαιούχου) των εγκεκριμένων προγραμμάτων για την περιοχή Αίνου Κεφαλονιάς και τις πιθανές επιπτώσεις στην υλοποίηση και στα χρονοδιαγράμματά τους;

 

_____________________

[1] Σχέδιο Νόμου “Συγχώνευση φορέων της αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ” http://www.opengov.gr/minreform/?p=577

[2] Β.Δ. 776/19 Νοεμβρίου 1962

[3] GR2220002

[4] GR2220006

[5] (π.χ. Viola cephalonica, Poa cephalonica, Silene cephallenia, Erysimum cephalonicum, Limonium cephalonicum, Οphrys cephalonica, Astragalus sempervirens subsp. cephalonicus, Campanula garganica subsp. cephallenica, Mentha pulegium subsp. cephalonicaScutellaria rupestris subsp. cephalonica, Saponaria aenesia και Ajuga orientalis subsp. aenesia).

 

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για τη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης
 

 

Το θέμα της συγχώνευσης Φορέων Διαχείρισης περιοχών δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, φέρνει με γραπτή ερώτησή του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ, οι 29 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν στην Ελλάδα συγχωνεύονται σε 14 Φορείς, «κατά προσέγγιση αντίστοιχη των περιφερειών», με στόχο, σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «το κόστος για τον φορολογούμενο και το παραγόμενο έργο».  
 
Όπως όμως επισημαίνει ο Ν. Χρυσόγελος στην ερώτησή του, η συγχώνευση με βάση τα διοικητικά όρια των Περιφερειών δεν συμπίπτει με την οικολογική ενότητα των προστατευόμενων περιοχών, ενώ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας και τις αρχές ορθής διαχείρισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα είναι αδύνατο να υπάρξει για αντικειμενικούς λόγους ένας μόνος φορέας ανά περιφέρεια, πχ στην περιφέρεια Ν Αιγαίου, όπου ενώ υπάρχουν 69 περιοχές NATURA σε διαφορετικά νησιά, σήμερα λειτουργεί ένας μόνο φορέας για τις περιοχές ενός μόνο νησιού (Κάρπαθος - Σαρία).
 
Πέρα όμως από το γεγονός ότι οι φορείς από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν χρηματοδοτούμενοι  από ευρωπαϊκά προγράμματα, η συμβολή τους στην αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης είναι προφανής. Επομένως η πρόχειρη συγχώνευσή τους όχι μόνο δεν πρόκειται να βελτιώσει τη δημοσιονομνική κατάσταση της χώρας αλλά ενδέχεται να αποτελέσει τροχοπέδη για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υλοποίησης πλήθους προκηρύξεων και συμβάσεων, μεταξύ άλλων προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για την Επιστημονική Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων, προκειμένου η Ελλάδα να καταθέσει έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 92/43 εντός του 2013, κάτι που αποτελεί εθνική υποχρέωση. Η τροποποίηση των τεχνικών όρων υλοποίησης (π.χ αλλαγή δικαιούχου) των συγκεκριμένων προγραμμάτων, εγκυμονεί καθυστερήσεις και ενδεχομένως πρόστιμα από την αθέτηση των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
 
 «Είναι αυτονόητο ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης του συστήματος προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών πρέπει να βασιστεί σε μια οικολογική προσέγγιση κι όχι στη διοικητική διαίρεση της χώρας», δήλωσε ο Ν. Χρυσόγελος. «Είναι προφανές ότι δημοσιονομικό όφελος από τις συγχωνεύσεις δεν πρόκειται να προκύψει δεδομένου ότι η πηγή χρηματοδότησης των ΦΔ είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ ο λάθος σχεδιασμός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά. Όμως, πέρα από αυτό, το θέμα των ΦΔ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σε καμιά περίπτωση μέσα από ένα μονοδιάστατο δημοσιονομικό πρίσμα. Σε ένα ορθολογιστικό σχέδιο επέκτασης των ΦΔ θα χρειάζονταν και συγχωνεύσεις όμορων περιοχών με σκοπό να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές που απαιτούν καθεστώς εθνικού πάρκου. Ούτε οι 500 μόνιμοι εργαζόμενοι που θα χρειάζονταν για να προστατευθεί η συντριπτική πλειοψηφία του φυσικού μας πλούτου, δεν πρέπει να θεωρούνται πολλοί από τη στιγμή που γίνουν αντιληπτά τα πολλαπλασιστικά οφέλη της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών μας. Το ζήτημα του πόσοι και ποιοι φορείς διαχείρισης χρειάζονται για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες μας πανελλαδικά πρέπει να είναι προϊόν συστηματικής προσέγγισης και διαβούλευσης. Όλοι οι εταίροι της σημερινής κυβέρνησης πρέπει να καταλάβουν ότι η προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν στο περιβάλλον και τη διαχείρισή του πρόχειρα, χωρίς διαβούλευση με φορείς που ξέρουν το θέμα άριστα και χωρίς συνεκτικό σχέδιο, είναι τουλάχιστον επικίνδυνη.» 
 
(Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου)
 
Θέμα: Συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Περιοχών Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ, οι 29 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν στην Ελλάδα συγχωνεύονται σε 14 Φορείς, «κατά προσέγγιση αντίστοιχη των περιφερειών», με στόχο, σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «το κόστος για τον φορολογούμενο και το παραγόμενο έργο».  Οι Φορείς από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν χρηματοδοτούμενοι  από ευρωπαϊκά προγράμματα και η συμβολή τους στην αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης είναι προφανής. Η συγχώνευση με βάση τα διοικητικά όρια των Περιφερειών δεν συμπίπτει με την οικολογική ενότητα των προστατευόμενων περιοχών, ενώ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας και τις αρχές ορθής διαχείρισης. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι πρόεδροι των ΔΣ μέσω του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων στους Φορείς, θεωρούν πρόχειρη, αδικαιολόγητη και παντελώς ατεκμηρίωτη τόσο από οικονομικής όσο και από επιστημονικής άποψης τη δρομολογούμενη συγχώνευση . Ερωτάται η Επιτροπή:
 
1. α) Έχει στη διάθεσή της από τις ελληνικές αρχές συγκεκριμένα επιστημονικά και οικολογικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση αυτή; β) Υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων διαχείρισης και της Επιτροπής Φύση; γ) Υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν το δημοσιονομικό όφελος; δ) Έχει ληφθεί στον σχετικό υπολογισμό υπόψη η συμβολή των ΦΔ στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη;  ε) Προηγήθηκε διαβούλευση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις;
 
2. Πώς αντιμετωπίζει την τροποποίηση των τεχνικών όρων υλοποίησης (π.χ αλλαγή δικαιούχου) των εγκεκριμένων προγραμμάτων και τις πιθανές επιπτώσεις στην υλοποίηση, καθώς και στα χρονοδιαγράμματά τους;  
 
3. Είναι η συγχώνευση των φορέων με βάση τη διοικητική οργάνωση της χώρας συμβατή με τη φιλοσοφία και τις επιδιώξεις της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΚ) και την προσέγγιση του οικοσυστήματος; Αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει;  
 
Κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.)– Γ΄ΚΠΣ  2006-2009 και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) – Ε.Σ.Π.Α. 2010-2015

 

 

Άστοχη η συνένωση Φορέων Διαχείρισης Περιοχών Natura 2000

 

Σχετικά με την ανακοίνωση της κυβέρνησης για τη συνένωση φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών NATURA2000, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο δήλωσε:

 

Η προστασία και διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών ήδη και προ κρίσης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Διαθέτουμε, ως χώρα, έναν σημαντικό φυσικό πλούτο, η προστασία και η διαχείριση του οποίου μπορεί να προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα αλλά και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων, άμεσα και έμμεσα: επιστημονική παρατήρηση και παρακολούθηση, περιβαλλοντική διαχείριση, οικολογικές ξεναγήσεις, ήπιες τουριστικές δραστηριότητες, οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία, φύλαξη, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση, προβολή και επικοινωνία κα. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά: χωριά και πόλεις μέσα ή γύρω από αυτές τις περιοχές που ερήμωναν αναζωογονούνται, η τοπική οικονομία έγινε πιο πράσινη ενώ νέοι σε ηλικία αλλά και μεγαλύτεροι βρήκαν βιώσιμες μορφές απασχόλησης στον τόπο τους.

 

Η κρίση θα μπορούσε να είναι ευκαιρία για να οργανωθεί καλύτερα η προστασία και διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, δημιουργίας χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στις εκατοντάδες φυσικές προστατευόμενες περιοχές, ιδιαίτερα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Χιλιάδες νέοι έχουν σπουδάσει σχετικές επιστήμες και ορισμένοι έχουν και σημαντική εξειδίκευση ή εμπειρία αλλά σήμερα οι γνώσεις και δεξιότητες τους μένουν αναξιοποίητες.

 

Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους από τους κωδικούς του ΕΣΠΑ για την απασχόληση αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος (και οι δύο έχουν πολύ μικρή απορροφητικότητα), ανακοινώνει την συγχώνευση των φορέων διαχείρισης από 29 σε 14, στο όνομα της συγχώνευσης φορέων του δημοσίου και μείωσης των δαπανών. Όμως, οι φορείς αυτοί δεν είναι κρατικοί οργανισμοί, εποπτέυονται απλώς από το κράτος. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η συγχώνευση φορέων – που ας σημειωθεί χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους μέχρι το 2015 ενώ τα μέλη του ΔΣ δεν αμοίβονται – δεν σημαίνει μείωση των δαπανών. Αντίθετα, αν οι φορείς καλύπτουν περισσότερες και σχετικά μακρινές μεταξύ τους περιοχές, μπορεί να έχουν αυξημένες δαπάνες μετακίνησης. Η προστασία και  διαχείριση φυσικών περιοχών απαιτεί, από την άλλη, επικέντρωση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, διαβούλευση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών και σχεδίων διαχείρισης κάτι που φαίνεται ότι αγνοούν όσοι εισηγήθηκαν το μέτρο.

 

Το κυριότερο είναι, όμως, ότι αυτή την περίοδο οι υπάρχοντες φορείς διαχείρισης θα έπρεπε να ξεκινήσουν την προετοιμασία σχεδίων, με δεδομένο ότι σημαντικοί πόροι από τα ευρωπαϊκά ταμεία (α) Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, (β) Κοινωνικής Συνοχής, (γ)  Περιφερειακής Ανάπτυξης καθως και (δ) Θάλασσας κι Αλιειάς θα κατευθυνθούν, το 2014-2020 - στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των περιοχών NATURA, ιδιαίτερα σε δράσεις διαχείρισης κι αποκατάστασής τους, επανάκαμψης της βιοποικιλότητας, αξιοποίησής τους για την προστασία του κλίματος και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές με βάση την προσέγγιση του οικοσυστήματος. Μάλιστα, σε σχετικές εκθέσεις για τους Κανονισμούς των Ταμείων που έχουν ψηφιστεί από τις δύο Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου - Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και  Περιβάλλοντος - έχουν γίνει δεκτές σχετικές προτάσεις που κατέθεσα και εκ μέρους των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο [1].

 

Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει πίσω τον άστοχο σχεδιασμό για συγχωνεύσεις των φορέων διαχείρισης και να διαμορφώσει ένα πακέτο μέτρων με στόχο την αναβάθμιση των υπαρχόντων φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών αλλά και δημιουργία νέων στις περιοχές από όπου απουσιάζουν σήμερα, ώστε να υπάρξει μέσα στο 2013 έγκαιρη προετοιμασία και σχέδια για την περίοδο 2014-2020”.

    

[1] http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1133:cohesion-fund&Itemid=68&lang=el