Σε Λέρο, Πάτμο, Κάλυμνο και Κω βρέθηκε στις 26, 27, 28 και 29 Αυγούστου ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο[1] και Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, συνεχίζοντας την περιοδεία του σε νησιά του Ν. Αιγαίου.
 
Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας του στα νησιά του Ν. Αιγαίου, οΝίκος Χρυσόγελοςεπισκέφθηκε συνολικά 11 νησιά (Σίφνο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, Λέρο, Πάτμο, Κάλυμνο και Κω), με στόχο να ενημερώσει τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών για τις βασικές κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής, πρωτογενούς παραγωγής, προστασίας του φυσικού, θαλάσσιου και πολιτισμικού πλούτου καθώς και τις βασικές προτεραιότητες των Κανονισμών των αντίστοιχων ταμείων χρηματοδότησης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 
Σε όλες τις συναντήσεις με θεσμικούς φορείς ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας τους για την περίοδο αυτή ώστε να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Είναι, όμως, αναγκαία η συνεχής ενήμερωσή τους αλλά και η συστηματική διαβούλευση όλων των φορέων σε κάθε νησί και συνολικά στην περιφέρεια, με στόχο να συμφωνηθεί μέσα στο 2013 ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης με πυλώνες τη βιώσιμη οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τις συζητήσεις με την κεντρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χρηματοδοτήσεις της περιόδου 2014-2020. Σε αυτό το σχέδιο ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην προστασία των τοπικών κοινωνιών από τις επιπτώσεις της κρίσης αλλά και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη στροφή της οικονομίας και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά σημαντικούς τομείς.
 
Από το φθινόπωρο, ο Νίκος Χρυσόγελος θα επισκεφθεί κι άλλες Περιφέρειες της χώρας με στόχο την κατάλληλη κι έγκαιρη προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στην Τήνο στις 9 Ιουλίου, ο Νίκος Χρυσόγελος είχε ενημερώσει και τους Περιφερειακούς Συμβούλους Ν. Αιγαίου για την εξέλιξη των συζητήσεων και των νομοθετικών διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τους 5 βασικούς τομείς των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πολιτικών.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος στα νησιά που επισκέφθηκε είχε συναντήσεις όχι μόνο με θεσμικούς φορείς αλλά και με ενεργούς πολίτες, ιδιαίτερα νέους, καθώς και με φίλους και μέλη της περιφερειακής κίνησης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ και των Οικολόγων Πράσινων. Κεντρικά θέματα συζήτησης στις συναντήσεις αυτές ήταν η προώθηση με συστηματικό τρόπο και σε συνεργασία με διάφορους φορείς πρωτοβουλιών για: τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη με οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και τη δημιουργία δικτύων παραγωγών – καταναλωτών, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και την ενίσχυση των βιώσιμων μορφών αλιείας στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Θαλάσσιας Στρατηγικής.
 
Επίσης, ένας από τους στόχους της περιοδείας στα νησιά, ήταν η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και στενής συνεργασίας με νέους και γενικότερα ενεργούς πολίτες για μεταφορά εμπειριών - καλών πρακτικών, στήριξης πρωτοβουλιών κι άσκησης πολιτικής πίεσης για δημιουργία θέσεων εργασίας στα νησιά. Αναπτύχθηκε περαιτέρω η συνεργασία με πολίτες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με στόχο την εκπαίδευση, μεταφορά καλών πρακτικών κι και τεχνογνωσίας στα θέματα ίδρυσης, λειτουργίας, δικτύωσης με ευρωπαϊκούς φορείς και χρηματοδότησης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή υπήρξε συνάντηση εργασίας στη Ρόδο του Νίκου Χρυσόγελου με την επικεφαλής του Ενεργειακού Γραφείου της Περιφέρειας Ν Αιγαίου και στην Κω, με τους εκπροσώπους του Δήμου και στελέχη των δημιουργούμενων συνεταιριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων για την από κοινού διοργάνωση δυο ευρωπαϊκών ημερίδων (μία στη Ρόδο στις 25 Οκτωβρίου και μία στην Κω 27 Οκτωβρίου) με θέμα την κοινωνική οικονομία και τις συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις ως εργαλεία για την βιώσιμη τοπική οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε παραγωγικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς.
 
Στην Κω δόθηκε συνέντευξη τύπου [2] από κοινού με τον Γιώργο Φαρφαρά, συντονιστή του Ελληνικού Συντονιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών Eurovelo, που ποδηλάτισε μαζί με άλλους ποδηλάτες την Μεσογειακή Οδό EV8 από την Πάτρα προς Πειραιά, Κρήτη, Ρόδο [3] έως τα παράλια της Τουρκίας και τη Μαρμαρίδα και κατέληξε στην Κω, με στόχο να περιληφθούν σε αυτό το ποδηλατικό δίκτυο και ποδηλατικές διαδρομές στα νησιά. Ο Νίκος Χρυσόγελος και ο Γιώργος Φαρφαράς είχαν επίσης συνάντηση με τον Δήμαρχο Κω, Κ. Καϊσερλή με στόχο να υποστηρίξει ο Δήμος ενεργά τη συμμετοχή της Κω στις Ευρωπαϊκές Ποδηλατικές Διαδρομές. Ο Νίκος Χρυσόγελος και οιΟικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν πολιτικά και οικονομικά την δράση, ενώ ως ευρωβουλευτής έχει υποστηρίξει το σχέδιο ως εισηγητής των Πράσινων για το θέμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχει επίσης απευθύνει πρόταση συνεργασίας σε πρωτοβουλίες ποδηλατιστών από τα νησιά για να συνδιαμορφώσουν ένα σχέδιο για τις ποδηλατικές διαδρομές στα νησιά που θα παρουσιαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου με στόχο να υποστηριχθεί από αυτό και να προταθεί ως συνέχεια του δικτύου στο Ν Αιγαίο.
[2] Δείτε τα βίντεο από τη συνέντευξη τύπου στην Κώ εδώ, εδώ κι εδώ:
[3] Δείτε το βίντεο από την ποδηλατική εκδήλωση της Ρόδου εδώ
 
 
Αναλυτικά για τις επισκέψεις σε Λέρο, Πάτμο, Κάλυμνο και Κω
 
Λέρος
 
Αυτοδιοίκηση: Στην Λέρο ο Νίκος Χρυσόγελος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λέρου Μιχάλη Κόλια και συζήτησαν τις επιπτώσεις της κρίσης στην τοπική κοινωνία αλλά και την αυτοδιοίκηση καθώς και πιθανές πρωτοβουλίες που μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης στην κοινωνία και στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συζήτησαν, τα προβλήματα ακτοπλοϊκής σύνδεσης που αντιμετωπίζει η Λέρος, όπως και πολλά άλλα νησιά, καθώς και θέματα προσανατολισμού του τουριστικού μοντέλου του νησιού.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε σχετικά με τις κατευθύνσεις των πιο σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών και των 5 ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων από τα οποία προέρχονται σχεδόν όλες οι χρηματοδοτήσεις και τόνισε την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας των δήμων και της περιφέρειας σε σχέση με την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την αποτελεσματική και στοχευμένη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και πόρων στη βάση ενός συμφωνημένου μετά από διάλογο με την κοινωνία και καλά προετοιμασμένου σχεδίου, με στόχο την οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της Λέρου. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο ευρωβουλευτής και Περιφερειακός Σύμβουλος συμφώνησαν στη διαπίστωση ότι είναι καταστροφική η πολιτική που ακολουθείται σήμερα από την κεντρική αυτοδιοίκηση με την περικοπή των Τακτικών Αυτοτελών Πόρων προς την αυτοδιοίκηση κατά 50-60% την ίδια στιγμή που μεταφέρονται περισσότερες αρμοδιότητες προς αυτήν λόγω “Καλλικράτη” και τα ανυπέρβλητα εμπόδια που δημιουργούνται στην στελέχωσή της με κατάλληλο προσωπικό. Αντίθετα με την σημερινή άστοχη πολιτική, θα έπρεπε να ακολουθηθεί μια στοχευμένη πολιτική εξυγίανσης των οικονομικών της αυτοδιοίκησης αλλά και αναδιοργάνωσής της ώστε να μπορέσει ν' αναλάβει πιο αποφασιστικό ρόλο σε θέματα κοινωνικής συνοχής κι αλληλεγγύης, συγκρότησης του ελληνικού κράτους και της ελληνικής δημοκρατίας σε πιο συμμετοχική και αποκεντρωμένη – περιφερειακή βάση.   Ο Νίκος Χρυσόγελος πρότεινε επίσης την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα των νέων, μέσω ενός φόρουμ διαλόγου όχι μόνο με όσους μένουν στο νησί αλλά και με όσους κατάγονται ή επισκέπτονται τακτικά το νησί γύρω από θέματα όπως η κοινωνική συνοχή, η τοπική οικονομία, η απασχόληση, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, η είσοδος νέων στην γεωργία, κτηνοτροφία κι αλιεία.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος πρότεινε να διαμορφωθεί μέσα από διάλογο με τους τοπικούς φορείς ένα μοντέλο τουρισμού που θα συνδέεται με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού (ιταλική αρχιτεκτονική, απομεινάρια Β' Παγκοσμίου πολέμου, τοπικά προϊόντα ποιότητας, τον θαλάσσιο και φυσικό πλούτο), θα είναι πραγματικά προς όφελος της τοπικής κοινωνίας γιατί θα διαχέει τα οφέλη από τον τουρισμό στην κοινωνία, θα διαφοροποιείται από τον μαζικό τουρισμό, θα ενισχύει την τοπική παραγωγή (αντί να αυξάνει τις εισαγωγές), θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λέρου και θα εντάσσεται σε ένα νέο μοντέλο περιφερειακής αναπτυξης και συνεργασίας-αλληλοβοήθειας μεταξύ των γειτονικών νησιών.
 
Υγεία – κοινωνικές υποδομές: Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου επισκέφθηκε, επίσης, το Νοσοκομείο Λέρου και συζήτησε με τον Διοικητή του Δημήτρη Καρανικόλα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και την ανάγκη άμεσης επίλυσής τους, ιδιαίτερα των οικονομικών και της στελέχωσής του. Τα οικονομικά προβλήματα του νοσοκομείου σχετίζονται όχι μόνο με την μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης αλλά και με την καθυστέρηση πληρωμής από τα ασφαλιστικά ταμεία των χρεών τους προς το νοσοκομείο (χρωστάει στους προμηθευτές του 1.300.000 κι έχει ταμειακό υπόλοιπο μόλις 76.000 ευρώ αλλά την ίδια στιγμή τα ταμεία του χρωστάνε περίπου 6.200.000 ευρώ). Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η στελέχωση των βασικών και κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου (σήμερα δεν υπάρχει χειρουργός και η θέση δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα, ο ακτινολόγος θα παραμείνει για ένα μήνα αλλά δεν έχει γίνει προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης, ορθοπεδικός δεν υπάρχει, παθολόγος έχει επιλεγεί μέσω ΑΣΕΠ αλλά δεν έχει διοριστεί) και η καλύτερη λειτουργία τους μπορούν να συμβάλλουν όχι μόνο στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και στη βελτίωση των δημοσιονομικών της υγείας, πχ μέσω της μείωσης δαπανών για διακομιδές ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, για αποκλειστικές που απαιτούνται όταν μεταφέρονται οι ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία, πλήθος εξετάσεων που σήμερα πρέπει να γίνουν σε άλλα νησιά (πχ για αξονική πρέπει να γίνει σήμερα διακομιδή στην Κω, Ρόδο ή Κρήτη). Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε ότι ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ επιδιώκει τη συγκέντρωση στοιχείων από τις δομές υγείας που πέρα από κάθε αμφιβολία θα αποδείξουν και με νούμερα, όχι μόνο από εμπειρικά στοιχεία, ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την αναδιοργάνωση και στοχευμένη βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών και όχι μέσω της διάλυσης των υπηρεσιών αυτών που μεταφέρουν το κόστος στους πολίτες την στιγμή που χάνουν με βίαιο τρόπο σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος επισκέφθηκε, επίσης, την Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου, ξεναγήθηκε στις δραστηριότητές της και συζήτησε με τους Ανδρέα Γεωργίου, Χρήστο Γκουρίδη και Καρολίν Βάες για το ρόλο, τις δραστηριότητες αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολύ σημαντική αυτή δομή επανένταξης. Συμφωνήθηκε να υπάρχει μια συστηματική ανταλλαγή εμπειριών αλλά και να υπάρχει συνεργασία μέσα από τους διακριτούς ρόλους της κάθε πλευράς – λόγω και της σημαντικής εμπειρίας της Κοι.Σ.Π.Ε – σε θέματα κοινωνικής οικονομίας. Συζητήθηκαν, επίσης, οι δυνατότητες διακίνησης των προϊόντων που παράγονται, ιδιαίτερα του μελιού που είναι και πιστοποιημένο, μέσω ελληνικών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα της διατροφής και ο Νίκος Χρυσόγελος δεσμεύτηκε να διερευνήσει παρόμοιες δυνατότητες μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων συνεταιριστικών μαγαζιών. 
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος συζήτησε με φίλους και μέλη του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στη Λέρο, συνάντησε ενεργούς πολίτες και αντάλλαξε απόψεις μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την πρωτογενή παραγωγή, την διέξοδο από την κρίση, την προώθηση ποδηλατικών διαδρομών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών διαδρομών Eurovelo, εναλλακτικών μορφών τουρισμού κα. Συζήτησαν, επίσης, την ανάληψη οργανωμένων πρωτοβουλιών στη Λέρο σε θέματα κοινωνικής συνοχής και στήριξης των τομέων της πρωτογενούς παραγωγής, του περιβάλλοντος και των βιώσιμων μορφών τουρισμού.  
 
Πάτμος
 
Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Χρυσόγελος είχε συνάντηση στην Πάτμο με τον Δήμαρχο Γρ.Στόικο και με ενεργούς πολίτες του νησιού, που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτισμού, ανακύκλωσης, καθαρισμού ακτών, δημιουργίας γυναικείου συνεταιρισμού. Με τους ενεργούς πολίτες συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη, ανταλλάχθηκαν εμπειρίες κι αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας στους τομείς ενδιαφέροντος του καθένα/της κάθε μίας. Με τον Δήμαρχο Πάτμου συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα του νησιού, ενώ συμφωνήθηκαν κοινές πρωτοβουλίες, αλληλοενημέρωση και βοήθεια στην τοπική κοινωνία σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής οικονομίας, δημιουργίας θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών αλλά και σε περιβαλλοντικά θέματα όπως η ανακύκλωση, η βιώσιμη διαχείριση, ανακύκλωση κι επαναχρησιμοποίηση του νερού. Συμφωνήθηκε, επίσης, η διοργάνωση σε σύντομο χρονικό διάστημα εκδήλωσης για να συζητηθούν τα θέματα αυτά.   Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε, επίσης, τον Δήμαρχο για τις βασικές κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής, πρωτογενούς παραγωγής, προστασίας του φυσικού, θαλάσσιου και πολιτισμικού πλούτου καθώς και τις βασικές προτεραιότητες των Κανονισμών των αντίστοιχων ταμείων χρηματοδότησης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020
 
 
Κάλυμνος
 
Θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού, αλλά και της συνεχιζόμενης μαζικής μετανάστευσης από το νησί καθώς και της διαμόρφωσης ενός μοντέλου τουρισμού για την Κάλυμνο που να αναδεικνύει την ταυτότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Νίκου Χρυσόγελου με ενεργούς πολίτες και δημοτικούς συμβούλους κατά την επίσκεψή του στην Κάλυμνο. Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και Περιφερειακός Σύμβουλος πρότεινε την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής για τα νησιά, που αντιμετωπίζει τα νησιά ως ένα δίκτυο συμπληρωματικών οικονομιών, οικοσυστημάτων και τουριστικών προορισμών, και όχι ως μεμονωμένες κι απομονωμένες νησίδες μέσα στο αρχιπέλαγος. Μια τέτοια προσέγγιση – που υπάρχει μεν σε αυθόρμητη βάση και σε πρωτοβουλίες ατόμων και φορέων αλλά δεν βασίζεται σε μια επεξεργασμένη στρατηγική - θα δημιουργούσε μια νέα δυναμική στην περιφερειακή και τοπική οικονομία και θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας. Ο Νίκος Χρυσόγελος ανέφερε ως παράδειγμα ένα σχέδιο τουριστικού προορισμού που θα συνέδεε διάφορα νησιά ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τον δικό τους πλούτο και δεν θα βασίζεται στις μεμονωμένες προσπάθειες κάθε νησιού χωριστά. Για παράδειγμα, κάποιες οργανωμένες από τους τοπικούς φορείς τουριστικές διαδρομές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν περισσότερα νησιά και να συνδυάζουν την ξενάγηση και γνωριμία με τα αρχιτεκτονικά και αρχαιολογικά, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, την ιστορία της ναυτιλίας και των σφουγγαράδων με την κατανάλωση διαφορετικών ποιοτικών τοπικών προϊόντων, ποδηλατικές διαδρομές ή αναρριχήσεις και πεζοπορεία.
 
Κως
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος, στην Κω όπου βρεθηκε, ολοκληρώνας την καλοκαιρινή περιοδεία του σε 11 νησιά του Ν. Αιγαίου, παρουσίασε στα τοπικά ΜΜΕ στοιχεία από τη δουλειά του στο ευρωκοινοβούλιο αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου, τις προτάσεις των Πράσινων για τις κατευθύνσεις που πρέπει να έχει μια εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση, καθώς και την άποψη του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί ένα Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 που θα βασίζεται τόσο σε ένα σχέδιο Στρατηγικού Προγραμματισμού όσο και σε θεματικά και γεωγραφικά Επιχειρησιακά Σχέδια για το Ν. Αιγαίο συνολικά αλλά και για κάθε νησί χωριστά. Τόνισε ότι η έγκαιρη και μετά από διαβούλευση διαμόρφωση ενός συνεκτικού Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης θα δώσει πλεονεκτήματα στην περιφέρεια για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την περιοχή. Για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου σχεδίου πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τόσο οι κατευθύνσεις και οι θεματικές προτεραιότητες των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών και των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, η πολυδιάστατη κρίση και οι αλλαγές που συντελούνται εξαιτίας της και στο Ν. Αιγαίο όσο και η ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, δημιουργίας θέσεων εργασίας και αναζωογόνησης της οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο και στροφής της προς μια πράσινη κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να στοχεύει σε ένα νέο μοντέλο περιφερειακής οικονομίας και να αντιμετωπίζει τα αίτια των αστοχιών και των λαθών των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή.
 


[1]Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι ένας από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης κι ασχολείται ενεργά εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων - με κατάθεση εκθέσεων, τοποθετήσεων ή τροπολογιών ή διοργάνωση εκδηλώσεων και πληροφόρηση των φορέων - με τα θέματα της Κοινωνικής Συνοχής, της Περιφερειακής Ανάπτυξης, των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος, ενώ είναι εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας. Θα συμμετάσχει, επίσης, ως ένας από τους εισηγητές του Κοινοβουλίου στις διαβουλεύσεις μεταξύ της Κομισιόν, του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής.

 

 

Η ανάγκη πρωτοβουλιών από τις τοπικές κοινωνίες για να προωθηθούν λύσεις στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούν τόσο η βαθιά κρίση, που βιώνει η ελληνική κοινωνία,  όσο και οι ακολουθούμενες σήμερα πολιτικές, ήταν το βασικό θέμα συζήτησης κατά τη συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και Περιφερειακού Συμβούλου Νοτίου Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, με αντιπροσωπεία του Δήμου Πάρου και φορείς και ενεργούς πολίτες του νησιού στις 21 Αυγούστου 2012. Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε ότι είναι αναγκαίο οι πρωτοβουλίες αυτές να στοχεύσουν στη διαμόρφωση ενός οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμου μοντέλουανάπτυξης της νησιωτικής κοινωνίας της Πάρου, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σημερινό μοντέλο ανάπτυξης, αλλά και τις ευκαιρίες και δυνατότητες που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την περίοδο 2014-2020, ιδιαίτερα στα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, πράσινης οικονομίας, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής, εξοικονόμησης ενέργειας κι αξιοποίησης των ΑΠΕ.

 

Στην συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης, η πρόεδρος της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου Άννα Κάγκανη, ο αντιδήμαρχος Μάρκος Κωβαίος και ο επιστημονικός συνεργάτης του δημάρχου Πάρου Γιάννης Κουζούμης. Ο Νίκος Χρυσόγελος συνοδευόταν από τα μέλη των Οικολόγων Πράσινων Νικόλα Στεφάνου,ειδικό σε θέματα Διαδικτυακού μάρκετινγκ, και   Παναγιώτη Αναστασιάδη, βιολόγο – ερευνητή, που ζούν ή κατάγονται από το νησί, καθώς και τον Πέτρο Νικολαϊδη, Βιολόγο – Ωκεανογράφος, Μηχανικό Εναλίων Έργων και Εκπρόσωπο του Ιδρύματος Κουστώ στην Ελλάδα.

 

Οι εκπρόσωποι του Δήμου μετέφεραν την ανησυχία τους για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των βασικών κοινωνικών δομών στα νησιά, όπως παιδικοί σταθμοί, δομές κοινωνικής φροντίδας και υγείας, καθώς και σχολικές μονάδες. Συζητήθηκαν πιθανές λύσεις και ο Νίκος Χρυσόγελος και η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε ουσιαστικές κι αποτελεσματικές πρωτοβουλίες που θα ξεκινούν από την κοινωνία των πολιτών και την αυτοδιοίκηση με στόχο:

 

-        να επανα-ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες της κοινωνίας, ώστε να μην αφεθούν στην τύχη τους οι υποδομές αυτές, αλλά να οργανωθούν προς όφελος του πολίτη, σε κοινωνική πλέον βάση, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις δυνατότητες που προσφέρουν η αλληλεγγύη, η αυτοργάνωση των πολιτών καθώς και η κοινωνική – αλληλέγγυα οικονομία και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί,

-        να αναζητηθούν άμεσα πρακτικές λύσεις στα προβλήματα καθημερινότητας όσων βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης ή δυσκολεύονται ν’ ανταπεξέλθουν στις σημερινές συνθήκες (πχ άνεργοι, νέοι και ηλικιωμένοι),

-        να βρεθούν βιώσιμες λύσεις που θα κάνουν πιο οικονομική τη διαμονή στο νησί των δημόσιων λειτουργών, όπως είναι οι  αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι αγροτικοί γιατροί κ.ά., που καλούνται να προσφέρουν στην τοπική νησιωτική κοινωνία κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, μεγάλες περικοπές του μισθού τους, καθυστερήσεις στις πληρωμές σε συνδυασμό με υψηλότερο κόστος ζωής και  επιπλέον δαπάνες που συνεπάγεται η ζωή κι η εργασία στα νησιά.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε για τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε κρίσιμους τομείς, όπως η βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, η θαλάσσια πολιτική και η βιώσιμη αλιεία, η αγροτική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η νησιωτικότητα. Αναφέρθηκε στα πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τις θεματικές προτεραιότητές τους. Ανέλυσε τις δυνατότητες που υπάρχουν για τις νησιωτικές κοινωνίες και προσφέρθηκε να βοηθήσει τις νησιωτικές κοινωνίες – στο μέτρο των δυνατοτήτων του – για να γίνει σοβαρή προεργασία και να δημιουργηθούν κατάλληλοι θεσμοί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίσουν τα νησιά πολύτιμους οικονομικούς πόρους. Επισήμανε ότι απαιτείται, μεταξύ άλλων, η σύνταξη ενός σχεδίου – στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη τόσο στο σύνολο του Νοτίου Αιγαίου όσο και σε κάθε νησί – μετά από ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή των φορέων και ωρίμανση μέσα στο 2013 των δράσεων που θα επιλεγούν να προωθηθούν από τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε, επίσης, για την καμπάνια “Ευκαιρίες απασχόλησης ΤΩΡΑ για τους νέους” που ξεκινάει, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως ευρωβουλευτής των Πράσινων, με στόχο την προώθηση μέτρων και πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν πραγματικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους άνεργους και ιδιαίτερα τους νέους. Μία από τις γεωγραφικές περιοχές όπου θα επικεντρωθεί η καμπάνια αυτή θα είναι η νησιωτική περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας του Δήμου Πάρου, τοπικών φορέων και του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων για τη διοργάνωση, ίσως την άνοιξη του 2013, ενός φόρουμ διαλόγου στο οποίο θα δοθεί η δυνατότητα στους νέους που ζουν ή κατάγονται από την Πάρο να παρουσιάσουν τις ιδέες και προτάσεις τους αλλά και να πληροφορηθούν σχετικά με καλά παραδείγματα και μηχανισμούς στήριξης κι εφαρμογής σχεδίων για βιώσιμη οικολογική – κοινωνική ανάπτυξη του νησιού και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

 

Προηγούμενες δραστηριότητες στην Πάρο

 

Λίγες μέρες πριν, στις 16 Αυγούστου, ο Νίκος Χρυσόγελος συναντήθηκε στην Πάρο με τηνΕπίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων κι Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη και συζήτησαν θέματα αλιείας και θαλάσσιας πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών στην περιοχή του Ν. Αιγαίου για την προώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής μέσα από την ενεργοποίηση και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, των ψαράδων και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είναι γνωστό, αυτή την περίοδο συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική αλλά και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας. Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι μάλιστα εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας κι Αλιείας.

 

Στις 18 Αυγούστου ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων παρακολούθησετη συναυλία του Ross Daly και των άλλων συνεργατών του που διοργάνωσε το Περιβαλλοντικό Πάρκο Πάρου. Είχε, επίσης, συζήτηση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, Ελισσάβετ Παπαζώη και Νικο Μαλατέστα, για τη σημαντική πολιτιστική και περιβαλλοντική δουλειά που επιτελούν και την ανάγκη ο πολιτισμός να αποτελέσει το κέντρο μιας βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε, επίσης, ποδηλατικούς φορείς του νησιού για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Eurovelo που έχει αναπτυχθεί με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών διαδρομών από την Νορβηγία και την Ίσπανία μέχρι την Ελλάδα και την Τουρκία. Η ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και ο ίδιος υποστηρίζουν ενεργά  την πρόταση να ενταχθεί αυτό το σχέδιο στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.    Ο Νίκος Χρυσόγελος υποστηρίζει και με δωρεά από τον μισθό του την καμπάνια στη χώρα μας, ενώ θα συμμετάσχει σε ποδηλατική πορεία στις 26 Αυγούστου στη Ρόδο, όταν θα βρεθεί στο νησί αυτό αντιπροσωπεία ποδηλατιστών από την Ευρώπη στο πλαίσιο της καμπάνιας, στέλνοντας το μήνυμα της αναγκαίας διεύρυνσης της συνεργασίας με νησιωτικούς φορείς ώστε να ενταχθούν και άλλα νησιά σε αυτές τις διαδρομές.

 

Στις 19 Αυγούστου ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε στη συνέλευση της Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που αποφάσισε – μεταξύ άλλων – να μετεξελιχθεί σε Πολιτική Κίνηση Νάξου, Πάρου και Μικρών Κυκλάδων, αλλά και να ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για πολιτική και οργανωτική ανάπτυξη σε όλα τα νησιά και τη δημιουργία ενός δικτύου φίλων και μελών των Οικολόγων Πράσινων στις Κυκλάδες, με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των νησιωτών αλλά και την εκπροσώπηση με περισσότερους Συμβούλους στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου και στα Δημοτικά Συμβούλια που θα εκλεγούν το 2014.

 

Αναλυτικά για τις συναντήσεις και συζητήσεις στην Πάρο

 

Σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής:

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε για τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του στο Ευρωκοινοβούλιο. Αναφέρθηκε στα πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τις θεματικές προτεραιότητές τους καθώς και στις δυνατότητες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των νησιωτικών κοινωνιών να εξασφαλίσουν πολύτιμους οικονομικούς πόρους για τις αναγκαίες αλλαγές. Επισήμανε ότι για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν απαιτείται καλή προετοιμασία κι άμεση σύνταξη ενός περιφερειακού στρατηγικού προγράμματος – μετά από ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή των φορέων με προτάσεις – και ωρίμανση των δράσεων που θα επιλεγούν μέσα στο 2013, μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, τοπικό – περιφερειακό – εθνικό. Το περιβάλλον, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αναζωογόνηση της πρωτογενούς παραγωγής και η σύνδεσή της με “πράσινες” σύγχρονες καινοτόμες δραστηριότητες, ο πολιτισμός στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης και διαφοροποίησης της οικονομίας στο Ν. Αιγαίο, της στενότερης συνεργασίας (οικονομικής, εμπορικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των νησιών στο πλαίσιο μιας αλληλοσυμπληρούμενης οικονομίας και ενός βιώσιμου μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης)  αποτελούν βασικούς άξονες προτεραιότητας και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια πράσινη ανασυγκρότηση των νησιωτικών κοινωνιών, κοινωνική συνοχή και διέξοδο από τη δημοσιονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση που βιώνουμε.

 

Συζητήθηκαν, επίσης οι προοπτικές που διανοίγονται μέσα από τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδιαίτερα αυτό για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, της περιόδου 2014-2020 για την υποστήριξη και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, που θα βασίζονται σε ολοκληρωμένες προτάσεις για τη σύνδεσή τους με τον τριτογενή τομέα και τη συνολική βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των κοινωνικών – πολιτιστικών υποδομών σε αυτές, για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την προστασία του κλίματος αλλά και την προσαρμογή των νησιωτικών κοινωνιών και οικοσυστημάτων στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, η αποκατάσταση αλλά και η προστασία περιοχών από φαινόμενα διάβρωσης αξιοποιώντας όμως τις προσεγγίσεις του οικοσυστήματος (πχ προστασία των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, αποκατάσταση αμμόλοφων στην παράκτια ζώνη, δημιουργία “ζωνών εκτόνωσης - buffer zones” στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης με στόχο την προστασία του πληθυσμού, του περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών των πολιτών από τα όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα ή από φαινόμενα παλιρροϊκών κυμάτων εξαιτίας σεισμικών φαινομένων ή  της κλιματικής αλλαγής).

 

Συζητήθηκε, επίσης, η προοπτική προστασίας των αλιευμάτων μέσα από την προστασία των περιοχών αναπαραγωγής των ψαριών αλλά και της δημιουργίας προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στις Κυκλάδες, γενικότερα, αλλά και πιο ειδικά στην γύρω από την Πάρο περιοχή,  με στόχο την ανάκαμψη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας αλλά και την ενίσχυση των εισοδημάτων των ψαράδων του νησιού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, εφόσον όμως υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία και  συστηματική συνεργασία μεταξύ ψαράδων, ερευνητικών κέντρων, τοπικών φορέων κι αυτοδιοίκησης.

 

Σχετικά με το Στρατηγικό Σχεδιασμό Ν. Αιγαίου: Οι συμμετέχοντες στην συνάντηση συμφώνησαν στην ανάγκη για μια ευρεία και δομημένη πολιτική συζήτηση με τους κατοίκους και φορείς των νησιών αλλά και στα θεσμικά όργανα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Δημοτικά Συμβούλιο για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών και των Κανονισμών των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην περιοχή μας.  Κοινή είναι η απαίτηση, το σχέδιο «Στρατηγικός σχεδιασμός για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Ν Αιγαίου προσφάτως, να συζητηθεί στις τοπικές κοινωνίες, με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών, ώστε να οδηγήσει μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος και επιλογών που θα έχουν συναποφασιστεί από τις τοπικές κοινωνίες και δεν θα είναι απλώς προϊόν μιας μελέτης και μιας τυπικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.  Όπως επισήμανε και ο Νίκος Χρυσόγελος, το Ευρωκοινοβούλιο είναι πιθανό να απαιτήσει – άποψη που έχουν υποστηρίξει οι Πράσινοι κι άλλοι –  πριν υπογραφούν τα Συμβόλαια ή οι Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Κρατών – Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχει προηγηθεί δομημένος διάλογος με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες σε κάθε περιφέρεια ώστε να έχουν διαμορφωθεί με συμμετοχικό τρόπο τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης για κάθε περιοχή.

Σχετικά με την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που δημιουργεί η κρίση και στην Πάρο: Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε ότι η παρούσα οικονομική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ακολουθώντας κοινωνικά άδικα περιοριστικά μέτρα ή επαναφέροντας ένα μοντέλο ανάπτυξης που οδήγησε ακριβώς στην πολύπλευρη κρίση. Η κρίση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ευκαιρία για να αρθούν οι κοινωνικές αδικίες, να προωθηθούν δίκαιες και ισορροπημένες μεταρρυθμίσεις πρός όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, να στραφεί η οικονομία – σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προς βιώσιμες και πράσινες κατευθύνσεις και για επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Τα νησιά έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορεί να συμβάλλουν στην αναζωογόνηση των κοινωνιών, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην μακροχρόνια ευημερία των κοινωνιών. Συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών είναι η μοναδική βιοποικιλότητα, ο πλούτος προϊόντων και ποικιλιών στο γεωργικό τομέα, η δυνατότητα σταδιακής αλλά πλήρους απεξάρτησης από το πετρέλαιο μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίηση από τις τοπικές κοινωνίες με κατάλληλη προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (άνεμος, ήλιος, κύματα, υπολείμματα γεωργικής δραστηριότητας, γεωθερμία χαμηλής αλλά και υψηλής ενθαλπίας).  Ο Νίκος Χρυσόγελος συνεχάρηκε τον Δήμο που ανταποκρίθηκε στην πρόκληση των καιρών να βρει οικονομικές λύσεις, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, για τη μείωση του κόστους διαμονής στο νησί εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, που είναι αδύνατον να καταφέρουν χωρίς σύγχρονες μορφές αλληλεγγύης να ζήσουν αξιοπρεπώς με τον πενιχρό μισθό που λαμβάνουν πλέον.

 

Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργείται από τη διακοπή χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών, όπως πχ το κλείσιμο των δημοτικών παιδικών σταθμών ή των δομών όπως “βοήθεια στο σπίτι” ή οι σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, ο Νίκος Χρυσόγελος επεσήμανε την ανάγκη να αναληφθούν καλά οργανωμένες πρωτοβουλίες από την κοινωνία και τους πολίτες, σε συνεργασία με τον Δήμο, για να καλυφθούν τα κενά που δημιουργεί η κατάρρευση της κεντρικής διοίκησης, η εμμονή σε περιοριστικές πολιτικές και η μείωση των δημόσιων δαπανών στις κοινωνικές πολιτικές. Οι κοινωνικές υποδομές έπρεπε σε μια εποχή βίαιης περικοπής των εισοδημάτων να γίνουν πιο αποτελεσματικές προς όφελος των πολιτών, αντί να διαλύονται. Η οργή ή η παθητικότητα δεν προσφέρουν στην σημερινή κατάσταση.  Η κοινωνική οικονομία και η προώθηση σχημάτων κοινωνικών συνεταιρισμών – που θα έχουν όμως κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης, συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και συνεχούς αξιολόγησης – μπορούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους τομείς υγείας, κοινωνικών υποδομών, πολιτισμού και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και να προσφέρουν δυνατότητες απασχόλησης σε νέους ανθρώπους που μένουν ή κατάγονται από το νησί. Ο Νίκος Χρυσόγελος διαβεβαίωσε για τη δέσμευσή του να βοηθήσει τους φορείς και το Δήμο Πάρου σε θέματα μεταφοράς εμπειριών και καλών πρακτικών, αλλά και στην αξιοποίηση της προσφοράς συγκεκριμένης βοήθειας και αλληλεγγύης προς την ελληνική κοινωνία από φορείς και ευρωπαϊκά δίκτυα κοινωνικής κι αλληλέγγυας οικονομίας, αξιοποιώντας τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει μέσα από τον θεσμικό του ρόλο σε εθνικό και ευρωπαίκό επίπεδο (http://chrysogelos.gr/).

 

Για τα θέμα τα τουρισμού: Χρειάζονται συντονισμένες πρωτοβουλίες για ένα δυναμικό και ορθολογικό νέο μοντέλο τουρισμού στην Πάρο, που δεν θα βασίζεται μόνο στη μαζικότητα αλλά σε αξιοποίηση του άυλου πλούτου που διαθέτει το νησί και σε ήπιες, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, συνδεδεμένες με την πρωτογενή τοπική παραγωγή και τη διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου. Η υπερβολική δόμηση έχει dημιουργήσει ένα σημαντικό αριθμό απούλητων παραθεριστικών κατοικιών αλλά και μεγάλο αριθμό ενοικιαζόμενων δωματίων που μένουν άδεια πλέον. Από την άλλη, δεν έχει πια νόημα να επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες ή τουριστών που αναζητούν απλώς ήλιο, θάλασσα κι εκτόνωση.

 

Σχετικά με τα θέματα αλιείας και θαλάσσιας πολιτικής: Ο Νίκος Χρυσόγελος συναντήθηκε στην Πάρο, στις16 Αυγούστου, με την Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων κι Αλιείας κ. Μαρία Δαμανάκη και συζήτησαν θέματα αλιείας και θαλάσσιας πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στην περιοχή του Ν. Αιγαίου για την προώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής μέσα από την ενεργοποίηση και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, των ψαράδων και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Συζητήθηκε η προοπτική  διοργάνωσης στο άμεσο μέλλον μιας συνάντησης με τους θεσμικούς φορείς της περιοχής (Περιφέρεια και Περιφερειακό Συμβούλιο, Δήμοι, ψαράδες, κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς) ώστε να συζητηθεί και να διαμορφωθεί ένα σχέδιο για  την πιλοτική εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στις Κυκλάδες και την πιλοτική εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία των τοπικών κοινωνικών και των θεσμικών φορέων μπορεί να συμβάλει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την αλιεία και τη θάλασσα για να διασφαλισθεί η μακροχρόνια ευημερία των ψαράδων αλλά και των νησιωτικών κοινωνιών, η είσοδος νέων στο επάγγελμα παράλληλα με την προστασία κι αποκατάσταση του θαλάσσιου πλούτου και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων απασχόλησης μέσα από την προστασία και βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας που θα αποτελέσει το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αλλά και της Θαλάσσιας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, κ Μαρία Δαμανάκη, εξέφρασε για άλλη μια φορά τη διάθεσή της να συμμετάσχει σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία θα προσκληθούν και οι σύλλογοι ψαράδων και οι τοπικοί φορείς (πιθανά στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου που αναμένεται να προγραμματιστεί τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη στη Σύρο ή σε άλλο νησί των Κυκλάδων). Το θέμα των πρωτοβουλιών για την αλιεία και τη θαλάσσια πολιτική συζητήθηκε, επίσης, κατά τη συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου με την αντιπροσωπεία του Δήμου Πάρου, με δεδομένο ότι ο Δήμος έχει πάρει πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον σύλλογο “Αρχίλοχος” και τους ψαράδες για να συζητηθούν τα θέματα της αλιείας και της δημιουργίας θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Η δημιουργία μιας ισχυρής συμμαχίας παράκτιων ψαράδων, τοπικών φορέων και ερευνητικών κέντρων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση συντονισμένα και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση  ενός δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στα νησιά των Κυκλάδων.  Οι ψαράδες μπορούν και πρέπει να παίξουν από την αρχή κεντρικό ρόλο, να είναι συμμέτοχοι στη πρωτοβουλία, λόγω και της εμπειρίας και των γνώσεων που έχουν.

 

Σχετικάμεταθέματαπολιτισμού:Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι ο πολιτισμός είναι στην σημερινή εποχή όχι μόνο ένα μέσο ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών και ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε λογικές βίας, ρατσισμού και καταστροφής – που είναι αντίθετες με τις νησιωτικές αξίες – αλλά και εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, άποψη που φαίνεται να κερδίζει έδαφος τελευταία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – έχει προταθεί από τους Πράσινους να αποτελέσει μία από τις 9 θεματικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι ανάγκη όλοι οι θεσμοί να αντιμετωπίσουν και να στηρίξουν την πολιτισμική άνοιξη των νησιών που συντελείται ξανά τα τελευταία χρόνια και να ενισχύσουν αυτή την διάσταση του πολιτισμού. Τόσο η ΔημοτικήΕπιχείρησηΠολιτιστικήςΑνάπτυξηςΠάρου όσο και θεσμοί όπως το ΠεριβαλλοντικόΠάρκοΠάρου αλλά και πρωτοβουλίες εθελοντών, όπως οι ΔιαδρομέςστηνΜάρπησσα αλλά και ιδιωτικές παρεμβάσεις αναδεικνύουν την πραγματική εικόνα της Πάρου, ως νησιού με σημαντική πολιτιστική δημιουργία και ανάπτυξη, κι αποτελούν ουσιαστικό αντίβαρο σε ένα ισοπεδωτικό μοντέλο μαζικού τουρισμού.

 

Γιαταθέματαδιαχείρισηςτωναπορριμμάτων: Η Πάρος είναι ένα από τα νησιά που έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, την εξάλειψη των χωματερών και την οργανωμένη ταφή των απορριμμάτων. Χρειάζονται πάντως ακόμα περισσότερες προσπάθειες, ιδιαίτερα στο θέμα της κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων από νοικοκυριά, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης αλλά και των κλαδεμάτων. Η συλλογή και διάθεση των 1200 τόνων κλαδεμάτων του δήμου έχουν όχι μόνο σημαντικό οικονομικό κόστος αλλά αποτελούν κι ανεπίτρεπτη σπατάλη φυσικών πόρων, αφού τα θρεπτικά υλικά έχουν αφαιρεθεί από το έδαφος και κατά συνέπεια αποτελούν απόδειξη αναποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών και οικονομικών πόρων. Στην συνάντηση με τους εκπροσώπους του Δήμου συζητήθηκε, επίσης, η διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης των φυκιών που εκβράζονται στις παραλίες και συγκεντρώνονται από τον Δήμο, μέσα από μεθόδους που βασίζονται τόσο σε πρακτικές που ακολουθούνται σε κάποιο βαθμό στην Πάρο (πχ αξιοποίηση φυκιών για την μόνωση κτιρίων ή στην καλλιέργεια του αμπελιού ή στην επεξεργασία των αποβλήτων ελαιουργείων, τυροκομείων και οινοποιείων) όσο και στο πλαίσιο καινοτόμων μεθόδων, φιλικών στο περιβάλλον αλλά και πηγή συμπληρωματικών εισοδημάτων, που διανοίγονται μέσα από εφαρμογές της “πράσινης” χημείας.

 

Η Πάρος, λαμβάνοντας υπόψη την πετυχημένη συμμετοχή των πολιτών στην διαλογή των απορριμμάτων τους στην πηγή και την ανακύκλωση υλικών που επιτυχγάνεται, θα μπορούσε να αποτελέσει – αν υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός και μηχανισμοί χρηματοδότησης κι εφαρμογής – πρότυπο για την υλοποίηση μιας στρατηγικής “μηδενικών αποβλήτων”, στρατηγική που προωθούν μεταξύ άλλων και πολλές αυτοδιοικήσεις σε μεσογειακές χώρες μειώνοντας δραστικά τα απορρίμματα που οδηγούνται προς ταφή. Αν βελτιωθεί η ανακύκλωση των υλικών, αναληφθούν πρωτοβουλίες για μείωση / πρόληψη παραγωγής των απορριμμάτων κι αναπτυχθούν προγράμματα κομποστοποίησης τόσο σε οικιακό επίπεδο όσο και επιτόπου από τις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και σε δημοτικό επίπεδο, είναι εφικτός ο στόχος γιαυπολείμματααπορριμμάτωνόχιπερισσότερααπότο5-7%τηςσημερινήςποσότητας. Μια τέτοια στρατηγική έχει μεγάλη σημασία μακροχρόνια γιατί τα νησιά δεν έχουν χώρους όπου μπορούν να θάβονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.

 

Μερικές από τις παρεμβάσεις του Νίκου Χρυσόγελου στο Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα αλιείας και θάλασσας

Την Κάσο και την Κάρπαθο επισκέφτηκε ο Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, ο Δ. Γρηγοριάδης, συντονιστής της Πολιτικής Κίνησης  των Οικολόγων Πράσινων Δωδεκανήσου και  ο Μ. Κουλούμπρης μέλος της Πολιτικής Κίνησης, με ενεργή δράση σε θέματα περιβάλλοντος αλλά και τουρισμού. Ο Νίκος Χρυσόγελος και άλλα μέλη των Οικολόγων Πράσινων Ρόδου συμμετείχαν στην ποδηλατική πορεία που οργανώθηκε από φορείς της Ρόδου  στο πλαίσιο της επίσκεψης  ευρωπαίων ποδηλατιστών.

 

(Δείτε το βίντεο από την ποδηλατική εκδήλωσηεδώ)

 

Κάσος

 

Στην Κάσο, η ομάδα των Οικολόγων Πράσινων ήταν προσκεκλημένη από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κάσου και  τοπικούς φορείς του νησιού, για να συμμετάσχει σε διημερίδα για τον «πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την περιφερειακή ανάπτυξη» που έγινε  την Τετάρτη 22/8 και την Πέμπτη 23/8.

 

Στη συζήτηση κυριάρχησαν  τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στο νησί  και ειδικότερα στους τομείς της αλιείας, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Κορυφαία θέματα, η ανεξέλεγκτη αύξηση των αιγοπροβάτων, η μη ολοκλήρωση του σφαγείου, η έλλειψη επιστημονικής παρακολούθησης και στήριξης του πρωτογενή τομέα, η έλλειψη  πιστοποίησης και τυποποίησης προϊόντων, η εγκατάλειψη της γης αλλά και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σχεδίου για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του νησιού, λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή κρίση αλλά και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις προοπτικές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020.

 

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα  διαχείρισης υδατικών πόρων με παρεμβάσεις του υδρολόγου - γεωλόγου  Π. Μουτέν και του προέδρου του Δικτύου  Μεσόγειος SOS, Βαγγέλη Κουκιάσα. Ο Δήμαρχος, διοικητικός εκπρόσωπος της Περιφέρειας, η πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάσου, δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και αρκετοί πολίτες συμμετείχαν στις συζητήσεις που έγιναν κυκλικά στα διαφορετικά χωριά του νησιού.

 

Ο ευρωβουλευτής Ν. Χρυσόγελος μίλησε για την ανάγκη ενός καλύτερου περιφερειακού σχεδιασμού που θα καλύπτει όλα τα παραπάνω θέματα, την ανάγκη προετοιμασίας - μέσα από έναν δομημένο διάλογο σε κάθε νησί και στο σύνολο της περιφέρειας - ενός συνεκτικού σχεδίου στρατηγικού και επιχειρησιακού για την οικονομία, την απασχόληση, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή. Περιέγραψε, συνοπτικά, τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2019  στις 5 βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές (Περιφερειακή Ανάπτυξη, Κοινωνική Συνοχή, Απασχόληση – Κοινωνική Πολιτική, Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, Θάλασσα και Αλιεία / Περιβάλλον). Επισήμανε, ότι όπως προκύπτει από την ανάλυση των πολιτικών που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας και των όρων των Κανονισμών για κάθε ένα από τα 5 Διαρθρωτικά Ταμεία, οι θεματικές προτεραιότητες για την περιοχή μας θα μπορούσε να είναι η κοινωνική συνοχή, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα αλλά και γενικότερα της υπαίθρου, η προστασία του κλίματος και η έγκαιρη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη αλιεία, η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, η προστασία κι αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και η ανάδειξη του πολιτισμού ως στοιχείο περιφερειακής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

 

Επίσης, ο Νίκος Χρυσόγελος μίλησε για το ρόλο και τις προοπτικές της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα αλλά και στη νησιωτική μας περιφέρεια και την ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης μέσω πρωτοβουλιών των πολιτών, των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων αλλά και της αυτοδιοίκησης σε τομείς όπως οι κοινωνικές υποδομές, η αλληλεγγύη προς τις πιο αδύναμες ομάδες, η κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό της περιφέρειας (μεταξύ των νησιών αλλά και στο εσωτερικό κάθε νησιού), η διακίνηση των προϊόντων μέσα από δίκτυα παραγωγών – καταναλωτών κα.

 

Ο Δ. Γρηγοριάδης παρουσίασε τις προσπάθειες ανακύκλωσης που γίνονται στη Ρόδο μέσα από τους Εθελοντές για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό και πώς θα μπορούσε κάτι παρόμοιο να γίνει και στην Κάσο, τρόπους εύκολης οικιακής κομποστοποίησης αλλά και κομποστοποίησης στο σύνολο του νησιού, εφόσον υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και αποτελεσματική υλοποίησή του με προσεκτικά βήματα.

 

Εξάλλου, σε συνάντηση στο Δημαρχείο Κάσου έγινε πιο εντοπισμένη συζήτηση στα χρόνια προβλήματα του νησιού. Ο Δήμαρχος Δ.  Ερωτόκριτος  αναφέρθηκε στα οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα και την έλλειψη κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Κάσου. Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων αναφέρθηκε σε κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν με στόχο να ξεπεραστούν τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα η δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης  στην Κάσο που θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον δήμο στο θέμα της  ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων (μείωση, επανάχρηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, συλλογή με διαλογή των υλικών στην πηγή, ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών κα).

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε, επίσης, χωριστή συνάντηση με νέους ανθρώπους από την Κάσο για να συζητήσουν μια πιο στενή συνεργασία σε θέματα δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους στην Κάσο,  μεταφοράς εμπειριών και καλών πρακτικών αλλά και γενικότερα στήριξης των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι νέοι του νησιού.

 

Το διήμερο που παρέμεινε στο νησί, η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων είχε την ευκαιρία να συζητήσει θέματα ενδυνάμωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και δυνατοτήτων ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών στα θέματα απασχόλησης, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης με ένα σύνολο ενεργών πολιτών - που είτε παρέμεναν μέχρι σήμερα στο νησί, είτε επέλεξαν να εγκατασταθούν εδώ και χρόνια ή εγκαθίστανται σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια είτε το επιλέγουν για τις διακοπές τους συστηματικά.  

 

Κάρπαθος

 

Στη Κάρπαθο η ομάδα των Οικολόγων Πράσινων  παρέμεινε στο νησί για ένα διήμερο, 24 και 25 Αυγούστου. Επισκέφτηκε τον Δήμαρχο του νησιού  Μ. Χανιώτη , συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΚΟΠΑΚ  και δημοτικό σύμβουλο Γ. Χατζηκουτσό, με πολίτες και φορείς του νησιού και συμμετείχε σε τοπικές δραστηριότητες. Με τον Δήμαρχο, είχε μακρά συζήτηση για σχεδόν όλα τα θέματα του νησιού όπως τουρισμός, αποχετευτικό Πηγαδίων, Φορέας Διαχείρισης Β. Καρπάθου και Σαρίας, θαλάσσιο πάρκο, διαχείριση απορριμμάτων, νοσοκομείο, ύδρευση και διοικητικής φύσεως προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ των νησιών στην καθημερινή τους πρακτική.  Με τον Γ. Χατζηκουτσό είχαν αναλυτικές συζητήσεις για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής οικονομίας, τοπικής ανάπτυξης  και πολιτισμού.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε νησιά και περιοχές της χώρας για άμεση ενημέρωση των αυτοδιοικητικών αρχών και των φορέων σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, παρουσίασε στο Δήμαρχο τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2019 στις 5 βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές και τις δυνατότητες να επωφεληθούν τα νησιά, ιδιαίτερα τα μικρά από αυτές τις πολιτικές εφόσον υπάρξει κατάλληλη κι έγκαιρη προετοιμασία. Επανέλαβε τις θέσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ, τον οποίο εκπροσωπεί ως Περιφερειακός Σύμβουλος στο Ν. Αιγαίο,  για την ανάγκη ενός σωστού περιφερειακού σχεδιασμού – όχι στα χαρτιά ή μέσα από γενικόλογες μελέτες. Επεσήμανε ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί χωρίς ουσιαστική διαβούλευση το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμό στο Ν. Αιγαίο που κατατέθηκε από την Περιφέρεια πριν ελάχιστες μέρες και έχει μπει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 1 Σεπτεμβρίου που θα γίνει στην Λέρο.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος ζήτησε από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τους φορείς των νησιών να απαιτήσουν αλλά και να αναλάβουν την πρωτοβουλία στο νησί τους για ουσιαστική διαβούλευση κι αναλυτική συζήτηση, να αποκτήσουν καλή γνώση των κατευθύνσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών και  να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητες και τις πραγματικές ανάγκες των νησιών σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Μόνο έτσι ώστε θα συμφωνηθούν τόσο οι κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδιασμού και θα γίνουν επιλογές διαφορετικών μοντέλων ανάπτυξης όσο και θα προετοιμαστούν ρεαλιστικά και σύγχρονα επιχειρησιακά σχεδία για ένα βιώσιμο μέλλον της περιφέρειας Ν Αιγαίου και κάθε νησιού χωριστά και οι τοπικές κοινωνίες θα αποκτήσουν ένα ουσιαστικό εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αξιοποίηση των όποιων πόρων θα μπορούν να διατεθούν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για το Ν. Αιγαίο για το διάστημα από σήμερα μέχρι και το 2020.

 

Αν επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, οι αστοχίες των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, η απλή παράθεση προτάσεων για έργα και η απουσία ενός σχεδίου που θα πετύχει τη βιωσιμότητας και την κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια μας, υπάρχει ο κίνδυνος όχι μόνο να σπαταληθούν πάλι πόροι αλλά πλέον να μην υπάρχουν πόροι γιατί  άλλα να νομίζουν οι φορείς ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και εντελώς άλλα να προβλέπουν οι Κανονισμοί και οι προτεραιότητες των Διαρθρωτικών Ταμείων που αλλάζουν ριζικά. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος να συζητιούνται προτάσεις και να επιδιώκονται σχέδια και έργα που δεν έχουν καμία σχέση με τις θεματικές προτεραιότητες που μπορούν να στηριχθούν από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία στο Ν Αιγαίο.  Αλλά ακόμα κι αν απορροφηθούν πόροι αυτοί να μην πετύχουν αποτελέσματα κι επιδώσεις που απαιτούνται πλέον είτε να μην μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κρίση στην οποία βυθίζεται η περιφέρεια, κοινωνικές δομές αλλά και πολλά νησιά.

 

Τονίστηκε, από την αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων, η ανάγκη ολοκληρωμένης λύσης του σημαντικότερου ίσως προβλήματος υποδομών του νησιού που είναι το αποχετευτικό της πρωτεύουσας αλλά και άμεσης, ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβλήματος των απορριμμάτων με πρόληψη, επανάχρηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, συλλογή με διαλογή των υλικών στην πηγή, ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών κα). Στο πλαίσιο ενός τέτοιου σχεδιασμού θα μειωθούν δραστικά τα απορρίμματα, θα μειωθούν σταδιακά τα μεταφορικά κόστη (πχ οργανώνοντας την κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων αποκεντρωμένα, με κομποστοποιητές σε κατοικίες και μηχανικούς κομποστοποιητές στα χωριά – ιδιαίτερα στην ενότητα της Β Καρπάθου,  ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και οι εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης στην περιοχή του Ολύμπου αλλά πλέον για την συμπίεση και μεταφόρτωση των διαχωρισμένων στην πηγή διαφορετικών υλικών συσκευασίας (χαρτί – χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί) και τη μεταφορά τους σε κέντρα ανακύκλωσης (Ρόδος, Αττική ή Κρήτη).  Ο Δημήτρης Γρηγοριάδης, προσφέρθηκε - εφόσον υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός και σχέδιο από τον Δήμο ή την Αναπτυξιακή του - να βοηθήσει ως συντονιστής των Οικολόγων Πράσινων Δωδεκανήσου αλλά και ως ενεργός πολίτης, με μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσία.

 

Ο Μιχάλης Κουλούμπρης επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσει η Κάρπαθος ένας μοντέλο τουρισμού που βασίζεται στην αγάπη και τη μακροχρόνια διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού, με δεδομένο ότι ένα ποσοστό τουριστών ενδιαφέρονται πλέον όχι για το μοντέλο μαζικού τουρισμού αλλά για ένα είδος τουρισμού που βασίζεται στις διαφορετικές γευστικές εμπειρίες, στην κατανάλωση τοπικών προϊόντων, στην παρατήρηση του φυσικού πλούτου, στη συμμετοχή στον τοπικό πολιτισμό. Τόνισε, επίσης, ότι η ύπαρξη της περιοχής NATURAκαι αύριο του θαλάσσιου πάρκου θα μπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού, με κατάλληλο σχεδιασμό, οργάνωση και σχεδιασμό αυτών των τουριστικών δραστηριοτήτων που έτσι θα ενισχύσουν τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες και όχι απλώς την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται κάπου πολύ μακριά από την Κάρπαθο. 

 

Σε αυτή την συγκυρία της οικονομικής κρίσης που εντονότερα βιώνουν οι κοινωνίες των μικρών νησιών της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου οι κάτοικοι εναγωνίως ζητούν κατ΄αρχή άμεση την λύση των χρονιζόντων σοβαρών προβλημάτων υποδομής και λειτουργίας των τοπικών δομών και υπηρεσιών και δεύτερο την ενθάρυνση της πολιτείας  για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας ώστε οι νέοι να εργασθούν και παραμείνουν στον τόπο τους και να αυξήσουν  το οικογενειακό τους εισόδημα που έχει συρρικνωθεί αρκετά τελευταία. Ευκαιρίες υπάρχουν σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων αλλά λείπει ο στρατηγικός σχεδιασμός η οργάνωση, ο συντονισμός και  η γρήγορη  και αποτελεσματική διεκπεραίωση των όποιων πρωτοβουλιών από πλευράς υπηρεσιών του κράτους.

 

Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων παρακολούθησε την  πολιτιστική εκδήλωση με την φιλαρμονική του Δήμου Ικαρίας, στο χώρο του Αμφιθεάτρου Πηγαδίων,  όπου και ο Ν. Χρυσόγελος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Επισκέφτηκε τις περιοχές της Β. Καρπάθου Όλυμπο και Διαφάνι και τα εκεί γραφεία του φορέα Διαχείρισης Β. Καρπάθου και Σαρίας. Είχε επίσης σύντομη συνάντηση με ενεργούς πολίτες της περιοχής που έδειξαν ενδιαφέρον για τη σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. 

 

Το ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών EUROVELO

 

Η ομάδα των Οικολόγων Πράσινων συναντήθηκε εν πλω, επιστρέφοντας στη Ρόδο στις 25/8, όπως είχε κανονίσει, με ομάδα ποδηλατιστών από Ελλάδα, Γερμανία και Τουρκία, μέλη των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών Eurovelo, που ποδηλατούν την Μεσογειακή Οδό EV8 από την Πάτρα προς Πειραιά, Κρήτη, Ρόδο έως τα παράλια της Τουρκίας και τη Μαρμαρίδα.

 

Η διαδρομή γίνεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης και καταγραφής των δυνατοτήτων επέκτασης της Μεσογειακής Οδού EV8 στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η οδός κινείται από  το Καντίζ  της Ανδαλουσίας, τα παράλια της Γαλλίας και το Μονακό, διασχίζει κάθετα την Ιταλία και μέσω Σλοβενίας, Κροατίας, Μαυροβούνιου και Αλβανίας συνεχίζει νότια μέσω Ηγουμενίτσας και Πάτρας για να καταλήξει στην Αθήνα.  Με την υποστήριξη διαφόρων φορέων – ο Νίκος Χρυσόγελος και οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν πολιτικά και οικονομικά την δράση – επιδιώκεται η ένταξη νησιωτικών διαδρομών στο ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών EUROVELO. Μια πιθανή διαδρομή σε σχέση με το Ν Αιγαίο θα μπορούσε να είναι: Από Χανιά μέχρι Σητεία, μέσω Ρεθύμνου και Ηρακλείου, Κάσου, Καρπάθου, Ρόδου, παραλίων Τουρκίας και επιστροφή σε Κω, Λέρο και άλλα νησιά. Μια εναλλακτική – παράλληλη διαδρομή θα μπορούσε επίσης να είναι: Σύρος, Πάρος, Νάξος, Τήνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος και στη συνέχεια Ρόδος, παράλια Τουρκίας και επιστροφή σε Κω, Λέρο και άλλα νησιά.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος και άλλα μέλη των Οικολόγων Πράσινων Ρόδου συμμετείχαν στην ποδηλατική πορεία που οργανώθηκε από φορείς στο πλαίσιο της επίσκεψης των ευρωπαίων ποδηλατιστών. Ο Νίκος Χρυσόγελος έχει υποστηρίξει το σχέδιο ως εισηγητής των Πρασίνων στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για το θέμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και έχει απευθύνει πρόταση συνεργασίας με πρωτοβουλίες ποδηλατιστών από τα νησιά για να διαμορφωθεί από κοινού ένα σχέδιο για τις ποδηλατικές διαδρομές στα νησιά που θα παρουσιαστεί για να στηριχθεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να προταθεί ως συνέχεια του δικτύου στο Ν Αιγαίο.

 

Η συνέχεια της περιοδείας στο Ν. Αιγαίο

 

Ο Ν. Χρυσόγελος παρέμεινε  μέχρι το απόγευμα της Κυριακής στη Ρόδο μαζί με την ομάδα των ποδηλατών και ακολούθως θα επισκεφτεί τη Λέρο, τη Πάτμο, την Κάλυμνο και την Κω  όπου θα συναντηθεί με φορείς και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης για να συζητήσουν θέματα των νησιών, τα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ολοκληρώνοντας έτσι την περιοδεία του στα Δωδεκάνησα που ξεκίνησε από τις 22 Αυγούστου αλλά και την περιοδεία του στα νησιά του Ν. Αιγαίου (που ξεκίνησε από τα μέσα Ιουλίου με επισκέψεις  στην Σίφνο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη).

 

Στα νησιά του Ν Αιγαίου θα βρεθεί ξανά στο πλαίσιο του τριημέρου γαστρονομικού φεστιβάλ  ‘Νικόλαος Τσελεμεντές’  που οργανώνεται στη Σίφνο 6,7,8 Σεπτεμβρίου.