Υιοθέτηση Kανονισμού από το Ευρωκοινοβούλιο - Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου
Δείτε το βίντεο από την παρέμβαση:
 
Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε τον νέο Κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370 (COD)) (έκθεση Παπαστάμκου) κατά την Ολομέλειά του την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013. Το ύψος των πόρων του συγκεκριμένου Κανονισμού που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙVανέρχεται μέχρι ανώτατου ετήσιου ποσού 31,1 εκατ. Ευρώ, από τα οποία για τη χρηματοδότηση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7,11 εκατ. Ευρώ.
 
Μιλώντας κατά τη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια, την Δευτέρα 4/2, εκ μέρους των Πράσινων, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων υποστήριξε τον Κανονισμό κι επισήμανε ότι οι πόροι που θα διατεθούν θα πρέπει να ενισχύουν στοχευμένα την τοπική παραγωγή ποιοτικών και οικολογικών προϊόντων, την γενετική ποικιλότητα, τη σύνδεση γεωργίας και κτηνοτροφίας. Τόνισε, επίσης, ότι στο μέλλον πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης της βιώσιμης γεωργίας και κτηνοτροφίας στα νησιά. Είναι σημαντικό, επίσης, οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές για τα τυροκομεία, σφαγεία και άλλες υποδομές για τη γεωργία και κτηνοτροφία να αντιστοιχούν στις πραγματικότητες των μικρών νησιών.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά με τον Κανονισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Ν. Αιγαίου:
 
Είναι σημαντικό στο πλαίσιο των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης να λαμβάνεται υπόψη η νησιωτικότητα. Τα νησιά, ιδιαίτερα τα μικρά νησια του Αιγαίου, αποτελούν ένα σημαντικό δίκτυο ανθρώπινων και φυσικών συστημάτων με τα δικά τους χαρακτηριστικά και ιδιαίτερότητες.Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου με τα πάνω από 300 νησιά και νησίδες αποτελεί μια ενότητα με τις δικές του δυσκολίες ακτοπλοϊκών και άλλων συνδέσεων, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν νησιά που έχουν σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά μια φορά στις 15 μέρες ορισμένες περιόδους τον χειμώνα.
 
Ακόμα και αν ξεπεραστούν τα προβλήματα ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και με τα βασικά λιμάνια στην ηπειρωτική Ελλάδα – οι δαπάνες μεταφοράς είναι υψηλές, όσον αφορά τον εφοδιασμό με προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για μεταποίηση ή ως γεωργικές εισροές αλλά και όσον αφορά τα παραγόμενα πρωτογενή και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα από τα νησιά. Σε πολλές περιπτώσεις, το κόστος αυξάνεται ακόμα περισσότερο αφού μέχρι να φτάσουν τα προϊόντα σε ένα μικρό νησί, πρέπει προηγουμένως να έχουν περάσει πρώτα από ένα μεγαλύτερο νησί, κάτι πολλαπλασιάζει το κόστος.
 
Για να είναι εφικτή η επιβίωση των παραγωγών αλλά και η κατανάλωση από τους νησιώτες προϊόντων σε λογικές τιμές, είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων, η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων μεταξύ των μικρών νησιών και ένα σύνολο δράσεων που ενισχύουν την παραγωγή και μεταποίηση. Τα ειδικά λοιπόν μέτρα του Κανονισμού πρέπει να ευνοούν μεν την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής αλλά στοχευμένα εκείνη την καλλιέργεια που είναι τοπική, παραδοσιακή και οικολογική και βασίζεται στην γενετική ποικιλότητα της περιοχής, την καλλιέργεια δηλαδή τοπικών ποικιλιών.
 
Τα μέτρα πρέπει να ενισχύουν την οικολογική σοφία που αναπτύχθηκε μέσα από το πέρασμα αιωνων καλλιέργειας της γης και να κλείνουν τον παραγωγικό κύκλο με σύνδεση της κτηνοτροφίας με τη γεωργία αλλά και με την αξιοποίηση παραδοσιακών συστημάτων μεταποίησης και συντήρησης των τροφίμων. Πολλά από τα νησιά ήταν κάποτε εξαγωγείς ονομαστών τοπικών προϊόντων, δεν κάλυπταν απλώς τις ανάγκες των κατοίκων τους. 
 
Στα μέτρα στήριξης της παραγωγής πρέπει να περιληφθούν και αυτά για ενίσχυση της πιστοποίησης Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Στο μέλλον πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση του υφιστάμενου Κανονισμού ώστε να περιλάβει και την ενίσχυση της προστασίας των ξερολιθιών (αναβαθμίδες), την ανάπτυξη κατάλληλου μεγέθους υποδομών για σφαγή των ζώων, τυροκόμηση προϊόντων που να ανταποκρίνονται πράγματι σε μεγέθη και προδιαγραφές μικρών νησιών και όχι σε χαρακτηριστικά άλλων περιοχών. Σήμερα πολύ συχνά οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τα ζώα τους σε σφαγεία πάνω στο νησί τους, γιατί οι προδιαγραφές που τίθενται κάνουν απαγορευτικά τα μεγέθη και τη βιωσιμότητά τους, και συχνά πρέπει να ταλαιπωρούν τα ζώα επί πολλές ώρες σε φορτηγά και πλοία από το ένα νησί στο άλλο αλλά και να καταβάλλουν μεγάλο κόστος για τη μεταφορά και μόνο στο σφαγείο. Χρειάζονται, λοιπόν, κατάλληλες πολιτικές για τη γεωργία και κτηνοτροφία στα μικρά νησιά, μια πράσινη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ [1] που θα είναι προσαρμοσμένη και στη σοφία και στις ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών, που ήξεραν τι σημαίνει αμειψισπορά, τι σημαίνει διατήρηση των οικολογικών στοιχείων στα χωράφια, τι σημαίνει σύνδεση γεωργίας, κτηνοτροφίας”. 
 
[1] Διαβάστε, επίσης, το φυλλάδιο της εκστρατείας των Πράσινων για τη νέα ΚΑΠ:
 
 
 

 

Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, στην Καλλονή της Τήνου, μετά από το Διήμερο Διαβούλευσης που οργανώθηκε από τους Οικολόγους Πράσινους σε συνεργασία με τον Δήμο Τήνου, αποφασίστηκε η σύσταση Αστικού Συνεταιρισμού Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ)».

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ)»συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατου Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων», με κεντρικούς σκοπούς την  παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας. Ξεκινάει άμεσα με τη συλλογή, διακίνηση και διάθεση ανακυκλώσιμου χαρτιού (εφημερίδες, περιοδικά –διαφημιστικό υλικό, χαρτόνια –χαρτόκουτα κλπ.) σε συνεργασία με τον Δήμο Τήνου. Σε επόμενη φάση στόχος είναι να διαχειρίζεται το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών αλουμίνια, γυαλί, πλαστικά, οργανικά για κομπόστ, τηγανέλαια για βιοντήζελ, κ.ά). Απώτεροι στόχοι πολλοί: η προώθηση των  τοπικών και παραδοσιακών  προϊόντων, η παραγωγή ενέργειας σε διάφορες μορφές αιολική – γεωθερμία – ηλιακή, η συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και Ευρώπη για την υλοποίηση κοινών δράσεων, αλλά και με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση καινοτόμων λύσεων, κά.


 

 

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερη ενημέρωση, θα βρείτε στο 

 

 

http://koinsepkalloni.blogspot.gr


 

 

 

Οι εισηγήσεις της Ανοικτής Διημερίδας ενημέρωσης και συζήτησης

 

 

 

 

«Διαχείριση Απορριμμάτων & Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί»

 

Στην ημερίδα που οργανώθηκε στις 28 Οκτωβρίου στην Τήνο από τους Οικολόγους Πράσινους σε συνεργασία με τον Δήμο Τήνου, συμμετείχαν ως ομιλητές :

 

Ο Δήμαρχος Τήνου κ. Κροντιράς ο οποίος παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Δήμου για την ανακύκλωση και κομποστοποίηση των απορριμμάτων καθώς και για τη χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής των υπολειμμάτων.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου. Στην ομιλία του εξέφρασε κατ΄αρχήν τη χαρά του για τη δρομολόγηση μιας συμμετοχικής λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Τήνο, που διαφοροποιείται από την μέχρι τώρα αποτυχημένη στρατηγική για το θέμα, του να «κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί» και να ελπίζουμε στην εξαφάνιση των σκουπιδιών, χωρίς τον Δήμο και τους πολίτες. Αναφέρθηκε επίσης στο υπάρχουν ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τα απορρίμματα (προτεραιότητα κατά σε σειρά: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση)  και στην στρατηγική για «μηδενικά σκουπίδια», που αντιμετωπίζει την σπατάλης πρώτων υλών, το μεγάλο κόστος διαχείρισης και την έλλειψη χώρων για ταφή, ειδικά στα νησιά.

Αναλύοντας το θέμα της πρόληψης, της μείωσης των απορριμμάτων, ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνατότητες –εμπειρίες που υπάρχουν για πρωτοβουλίες πολιτών /επιχειρήσεων, πχ. για την αντικατάσταση –μείωση της πλαστικής σακκούλας και των πλαστικών μπουκαλιών για νερό. Παρουσίασε επίσης την ευρωπαϊκή εμπειρία στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων και της κομποστοποίησης, που έχει βασιστεί τόσο σε συλλογική εθελοντική εργασία όσο και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που απασχολούν 600.000 εργαζόμενους.

Τέλος ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που τα νησιά έχουν –λόγω μεγέθους και κοινωνικής παράδοσης αλλά και γιατί η κρίση δεν έχει την ίδια ένταση με τα αστικά κέντρα-, να προχωρήσουν σε συμμετοχικές πρωτοπόρες λύσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή όλων, η κατάθεση προτάσεων και η συνεργασία για σύνθεση λύσεων.

 

Δείτε την εισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου στην Τήνο

 

και εδώ

(από αρχή μέχρι 07:00)

 

και εδώ (από αρχή μέχρι 07:00)

 

Η Χριστίνα Ευθυμιάτου, χημικός μηχανικός -συντονίστρια Τοπικής Επιτροπής Οικολόγων Πράσινων. Η παρέμβαση της είχε ως θέμα «Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων στο σπίτι, τη γειτονιά, το χωριό». Δείτε την εισήγηση της Χριστίνας Ευθυμιάτου  εδώ (από 08:36 -20:50) και κατεβάστε την από εδώ

 

Ο Δημήτρης Πολιτόπουλος Αρμάος, αρχιτέκτονας/ μέλος των Οικολόγων Πράσινων, ο οποίος μίλησε για την «Πρωτοβουλία Τηνίων Πολιτών για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων με τη δημιουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού». Δείτε την εισήγηση του Δημήτρη Πολιτόπουλου Αρμάου εδώ (από 40:00 – τέλος) και κατεβάστε την από εδώ

 

 

 

 

Ο Δημήτρης Γρηγοριάδης, εκπαιδευτικός, μέλος των Εθελοντών για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Ρόδου, μέσω skype, μίλησε για τη «Συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού στη Ρόδο». Δείτε την εισήγηση του Δημήτρη Γρηγοριάδη  εδώ (από 21:27 -39:40) και κατεβάστε την από εδώ

 

Την παρέμβασή της έστειλε και η Μαρία Σπαρτινού, Δρ. Βιολόγος, υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Κυκλάδων, με θέμα «Ανακύκλωση & περιβαλλοντική εκπαίδευση» 

 

 

Ημερίδα για καλές πρακτικές στην οδική ασφάλεια το Νοέμβριο στη Ρόδο

 

 

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Ν. Χρυσόγελος και ο συντονιστής της Περιφερειακής Οργάνωσης Ν. Αιγαίου Δ. Γρηγοριάδης βρέθηκαν στην Κάλυμνο στις 19 και 20 Ιουλίου όπου συνομίλησαν με φορείς και πολίτες του νησιού και έδωσαν Συνέντευξη Τύπου στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

 

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο περιοδείας των Οικολόγων Πράσινων στα Δωδεκάνησα που ξεκίνησε από την Πάτμο, όπου ο Ν. Χρυσόγελος συμμετείχε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συνεχίστηκε στη Κάλυμνο ενώ ακολουθούν  επισκέψεις στην Κάρπαθο και την Κάσο από 21 έως 25 Ιουλίου.

 

 

Οι εκπρόσωποι των Οικολόγων Πράσινων συναντήθηκαν με πολίτες, φορείς και εκπροσώπους φορέων οι οποίοι κατέθεσαν απόψεις για τα σημαντικότερα προβλήματα της Καλύμνου (ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ, κυκλοφοριακό και ηχορύπανση, ολοκλήρωση αποχέτευσης, προβλήματα και προοπτικές στον τουρισμό και τους παραγωγικούς τομείς, κλείσιμο ΔΥΟ κλπ).

 

Συνομίλησαν με τον  πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ν. Αιγαίου Γ.  Κατσοτούρχη  και με μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Παναγιά Υπαπαντή», η οποία δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και τυποποίηση αλιευμάτων χαμηλού κόστους, συζήτησαν περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα με εκπροσώπους  περιβαλλοντικής οργάνωσης του νησιού αλλά και ενεργούς πολίτες και   παρευρέθηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε Το Σωματείο Διεθνών Σχέσεων και Πολιτιστικών Ανταλλαγών Καλύμνου – Αθήνας και η Διεθνής Ένωση Νεοελληνιστών «Καλύμνικη Φιλία».

 

Ιεραρχήθηκαν τα προβλήματα και αποφασίστηκε να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την επίλυση των σημαντικότερων από αυτά. Συμφωνήθηκε ότι η Κάλυμνος έχει  καλές προοπτικές στον ειδικό τουρισμό αλλά και σε τομείς του πρωτογενή τομέα (αλιεία, μελισσοκομία κλπ)αλλά πρέπει αυτό να γίνει με ένα συνεκτικό και οργανωμένο τρόπο ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα για το σύνολο του πληθυσμού του νησιού. Επίσης συμφωνήθηκε μέσα από ένα δίκτυο ενεργών πολιτών να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τα παραπάνω θέματα.

 

Στη συνέχεια της επίσκεψης τους στην Κάλυμνο οι εκπρόσωποι των Οικολόγων Πράσινων συναντήθηκαν το Σάββατο στη Ρόδο με την Ελένη Καρύδη, πρόεδρο της Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ). Συμφωνήθηκε να οργανωθεί στη Ρόδο ημερίδα για την οδική ασφάλεια με την παρουσία εκπροσώπων χωρών από την Ευρώπη που θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη χώρα τους στον τομέα της οδικής ασφάλειας.