uploads2506 six steps


© UNHCR/A. Zavallis
Μια γυναίκα πρόσφυγας από τη Συρία περιμένει μαζί με τα παιδιά της την ευκαιρία για να διασχίσει τα σύνορα από την Ελλάδα στην ΠΓΔΜ

 

 

Εν όψει της διάσκεψης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με την Τουρκία στις 7 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) παρουσιάζει σήμερα κάποιες προτάσεις που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιλύσουν την προσφυγική κατάσταση στην Ευρώπη.

«Δεν έχουμε πια χρόνο για χάσιμο. Είναι επείγουσα η ανάγκη να υπάρξει σθεναρή ηγεσία και όραμα από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών ώστε να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση, που κατά τη γνώμη μας, είναι διαχειρίσιμη εάν αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους ΠρόσφυγεςFilippo Grandi. «Δεν είναι μόνο μια προσφυγική κρίση αλλά και μια κρίση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η συλλογική αποτυχία υλοποίησης των μέτρων που έχουν εγκρίνει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο παρελθόν έχει οδηγήσει στην τωρινή κλιμάκωση της κρίσης», πρόσθεσε.

Η κατάσταση επιδεινώνεται με ταχύτατους ρυθμούς καθώς πάνω από 30.000 άνθρωποι βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα, από τους οποίους οι μισοί βρίσκονται στην Ειδομένη δίπλα στα σύνορα με την πΓΔΜ. Αν και οι ελληνικές αρχές και ο στρατός έχουν αυξήσει την ανταπόκρισή τους, χιλιάδες άνθρωποι κοιμούνται στο ύπαιθρο χωρίς επαρκείς δομές υποδοχής, παροχή υπηρεσιών, βοήθειας ή ενημέρωσης. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται, η κατάσταση θα μπορούσε να κλιμακωθεί πολύ γρήγορα και να μετατραπεί σε μια κρίση τεραστίων διαστάσεων. Η Υ.Α. στηρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης παρέχοντας επιπλέον προσωπικό, βοήθεια για τον συντονισμό, καταλύματα έκτακτης ανάγκης, τεχνική στήριξη καθώς και ενημέρωση σε πρόσφυγες και μετανάστες.

«Η συμμετοχή όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. στην επίλυση της κατάστασης είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική διαχείρισή της», είπε ο κ. Grandi. «Δεν θα πρέπει να αφεθεί μόνο στα χέρια των χωρών εισόδου όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, και άλλων χωρών όπως η Αυστρία, η Γερμανία και η Σουηδία που έχουν υποδεχτεί τόσο πολλούς ανθρώπους.»

Ο Ύπατος Αρμοστής Filippo Grandi πρότεινε ένα σχέδιο στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για τη διαχείριση και τη σταθεροποίηση της προσφυγικής κατάστασης. Το σχέδιο περιλαμβάνει έξι βασικά σημεία, ως γενικές γραμμές:

1)       Να υλοποιηθεί πλήρως η λεγόμενη προσέγγιση των “hot spot” και το πρόγραμμα μετεγκατάστασης (relocation) των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία, και παράλληλα, να επιστραφούν όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για παροχή προσφυγικής προστασίας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συμφωνίες επανεισδοχής, μεταξύ άλλων.

2)       Να ενισχυθεί η στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος πρόσφυγα, της μετεγκατάστασης, και της επιστροφής ή επανεισδοχής.

3)       Να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους της Ε.Ε. και τις οδηγίες περί ασύλου μεταξύ των κρατών μελών.

4)       Να καθιερωθούν πιο ασφαλείς, νόμιμοι τρόποι ώστε να μπορούν οι πρόσφυγες να ταξιδεύουν στην Ευρώπη στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων όπως για παράδειγμα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, ιδιωτικών χορηγιών, οικογενειακής επανένωσης, υποτροφίες για σπουδές και προγράμματα κινητικότητας για εργασία ώστε οι πρόσφυγες να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν σε δίκτυα διακινητών για να φτάσουν στην ασφάλεια.

5)       Να διαφυλάσσονται τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, μεταξύ άλλων μέσω συστημάτων που προστατεύουν τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά, μέσω μέτρων για την πρόληψη και την ανταπόκριση στα περιστατικά σεξουαλικής και της βίας βάσει του φύλου, μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα και της διάσωσης ανθρώπων καταπολεμώντας τα δίκτυα των διακινητών, καθώς και μέσω της καταπολέμησης της ξενοφοβίας και του ρατσισμού εναντίον προσφύγων και μεταναστών.

6)       Να αναπτυχθούν συστήματα για τον επιμερισμό των ευθυνών σε όλη την Ευρώπη για τους αιτούντες άσυλο, όπως η δημιουργία κέντρων καταγραφής στις βασικές χώρες άφιξης και η καθιέρωση ενός συστήματος ώστε τα αιτήματα ασύλου να κατανέμονται ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Οι προτάσεις της Υ.Α. καθιστούν σαφές ότι ο ισότιμος επιμερισμός των ευθυνών είναι πρωταρχικής σημασίας για να υπάρξει μια λύση κατόπιν σωστής και οργανωμένης διαχείρισης και ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. χρειάζεται να συμφωνήσουν σε ένα σύστημα ποσοστώσεων αιτούντων άσυλο που θα δέχεται κάθε κράτος μέλος.

«Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία μεγάλες προσφυγικές ροές και στο παρελθόν, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των πολέμων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και αυτήν, εάν δράσει μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών», είπε ο Ύπατος Αρμοστής Filippo Grandi. «Δεν υπάρχει πραγματικά καμία άλλη επιλογή από το να συνεργαστούν όλα τα κράτη μαζί για να βρουν μια λύση.»

Η Έκθεση της Υ.Α. “Stabilizing the situation of refugees and migrants in Europe: Proposals to the Meeting of EU Heads of State or Government and Turkey on 7 March 2016”, 3 March 2016 («Σταθεροποιώντας την κατάσταση των μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη: Προτάσεις προς τη Σύνοδο μεταξύ Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ΕΕ και της Τουρκίας στις 7 Μαρτίου 2016», 3 Μαρτίου 2016) είναι διαθέσιμη εδώ.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Υ.Α. για τους Σύρους και τους Αφγανούς που φτάνουν στην Ελλάδα, η μεγάλη πλειοψηφία ανέφερε τις συρράξεις και τη βία ως τους βασικούς λόγους που τους ανάγκασαν να τραπούν σε φυγή από την πατρίδα τους. Η Υ.Α. απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις στις κυβερνήσεις που έχουν κάποια επιρροή να αντιμετωπίσουν τις βασικές αιτίες που ωθούν τόσο πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Peace symbol life jackets3

Μια ολόκληρη ήπειρος, η Ευρώπη, μοιάζει αδύναμη στη διαχείριση του προσφυγικού, αν και στο παρελθόν βρέθηκε αντιμέτωπη με πολύ μεγαλύτερους αριθμούς. Για παράδειγμα, στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου πάνω από 40.000.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες. Οι εξεγέρσεις στην Ουγγαρία και στην Τσεχοσλοβακία οδήγησαν στην προσφυγιά εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τις δύο αυτές χώρες. Ο πόλεμος στα Βαλκάνια την δεκαετία του ’90 δημιούργησε εκ νέου μεγάλα κύματα προσφύγων και μεταναστών, όπως και η κατάρρευση του τείχους στο Βερολίνο και του ανατολικού μπλοκ συνολικά. Κι όμως, τότε η ΕΕ τα κατάφερε καλύτερα.

 

aigaio-refugees

Αλλά τα μεγέθη δεν είναι αδιανόητα για μια ήπειρο σαν την Ευρώπη. «Σηκώνει» ένα πολύ μικρό «βάρος» στο προσφυγικό σε σχέση με τα 60.000.000 προσφύγων που υπάρχουν παγκοσμίως. Δεν θα μπορούσε μια ευρωπαϊκή χώρα με πληθυσμό 20.000.000 να φιλοξενήσει οργανωμένα 20.000 πρόσφυγες; Κι όμως, αυτό φαίνεται να ξεσηκώνει μεγάλες αντιδράσεις, ακόμα και σε χώρες που έχουν 500.000 πολίτες τους μετανάστες σε κάποιες άλλες χώρες. Δεν μπορεί η Ευρώπη των 500.000.000 κατοίκων να φιλοξενήσει οργανωμένα 2.000.000 πρόσφυγες; Κι όμως, ο Λίβανος, μια μικρή χώρα 4.500.000 κατοίκων φιλοξενεί σήμερα επίσημα 1.835.840 Σύριους σύμφωνα με την UNHRC),(οι εκτιμήσεις μιλάνε για περίπου 2.000.000 πρόσφυγες). Δεν μπορεί μια χώρα όπως η Ελλάδα που υποδέχεται μέσα σε 2 μήνες το καλοκαίρι, πάνω από 20.000.000 τουρίστες, να οργανώσει την υποδοχή και διαχείριση 1.000.000 προσφύγων μέσα σε διάστημα 1 χρόνου;

 

Είναι ανάγκη να σκεφτούμε, λοιπόν, έξω από τα στερεότυπα και να αξιοποιήσουμε δημιουργικά την εμπειρία από άλλους τομείς για την διαχείριση του προσφυγικού, ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική, οργανωμένη κι επωφελής τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τις κοινωνίες υποδοχής.

uploads2477 CbnaSGuVIAAoTWX

 

 

Οι κυβερνήσεις, ΟΧΙ η «Ευρώπη», ευθύνονται για την κλιμάκωση της κρίσης

 

Σήμερα, οι κυβερνήσεις αδυνατούν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που υπέγραψαν για κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του θέματος. Με πρωταγωνίστριες τις χώρες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της προσφυγιάς και μετανάστευσης πριν από λίγες μόλις δεκαετίες (Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία), ανατρέπουν στην πράξη, με μονομερείς ενέργειες, όσα αποφάσισαν από κοινού.

 

ΔΕΝ είναι, λοιπόν, η «Ευρώπη» που αποτυγχάνει, αλλά οι κυβερνήσεις που προσπαθούν να αποδομήσουν και δεν εφαρμόζουν την, έστω όχι πλήρως επαρκή, ευρωπαϊκή πολιτική για το προσφυγικό. Άλλα αποφασίζουν οι κυβερνήσεις από κοινού κι άλλα κάνουν τελικά οι κυβερνήσεις, η κάθε μία χωριστά. Άλλα προτείνει το ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν, άλλα κάνουν οι κυβερνήσεις. Ας σταματήσουμε, λοιπόν, να ρίχνουμε το ανάθεμα στην «Ευρώπη» και ας χρεώσουμε τις ευθύνες σε εκείνες τις κυβερνήσεις που βαρύνονται με την κλιμάκωση της κρίσης. Όπως αναφέρει και ο Filippo Grandi, επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η αποτυχία των κρατών να εφαρμόσουν την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική είναι αυτή που οδηγεί σε κλιμάκωση της κρίσης. Κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική χρειάζεται, όχι λαϊκίστικες και εθνικιστικές προσεγγίσεις.  

 

syrian refugees lesvos

 

Η σύσκεψη των αρχηγών υπό τον πρόεδρο της δημοκρατίας

Μια σειρά γεγονότων γύρω από το προσφυγικό, και όχι μόνο, δημιουργούν μεγάλη ανησυχία για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και για το κατά πόσο το ελληνικό πολιτικό προσωπικό αλλά και οι θεσμοί της ελληνικής κοινωνίας προετοιμάζονται εγκαίρως λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις.

Ακούμε με έκπληξη το ένα κόμμα να ρίχνει τις ευθύνες στο άλλο. Κι όμως, από το 2012 είχε υποχρέωση η χώρα να οργανώσει δομές υποδοχές, όταν η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προειδοποιούσε ότι πάνω από 250.000 πρόσφυγες από την Συρία έπρεπε να γίνουν δεκτοί στην Ευρώπη. Αν από τότε τα κράτη μέλη είχαν οργανώσει την υποδοχή Σύριων προσφύγων δεν θα είχαμε την σημερινή κρίση.

Η Ελλάδα είχε δεσμευτεί από το 2012 να δημιουργήσει χώρους φιλοξενίας για 20.000 πρόσφυγες και να λειτουργήσει τουλάχιστον 4 κέντρα υποδοχής. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις αλλά και τα κόμματα και οι φορείς κρύβονταν πίσω από το δάκτυλο τους. Όταν ως ευρωβουλευτής των Πράσινων και περιφερειακός σύμβουλος Ν. Αιγαίου (με τον Οικολογικό Άνεμο) έθετα το θέμα, δεχόμουν επιθέσεις και  αντίλογο του στυλ «είμαστε τουριστική περιοχή, δεν θέλουμε πρόσφυγες» (και όχι από ανθρώπους που ανήκαν στην νέο-ναζιστική Χρυσή Αυγή). Δεχόμουν επιθέσεις ότι είμαι «ο λαγός για να έρθουν κέντρα για τους πρόσφυγες». Κι έτσι η χώρα και τα νησιά βρέθηκαν απροετοίμαστα. Τα 4 κέντρα που έπρεπε να λειτουργούν από το 2012, φτιάχτηκαν με παρέμβαση του στρατού και τώρα τον λογαριασμό θα τον πληρώσει η χώρα (ο στρατός δεν είναι επιλέξιμος για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις), ενώ θα μπορούσαν να κατασκευαστούν με ευρωπαϊκούς πόρους και η λειτουργίας τους να διασφαλιστεί από ευρωπαϊκούς πόρους.

Αλλά όλα αυτά τα χρόνια, από το 1990 μέχρι σήμερα, όταν η Ελλάδα απέκτησε την διπλή ιδιότητα της χώρας αποστολής (μεταναστών) αλλά και της υποδοχής προσφύγων και μεταναστών δεν καταφέραμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη, προσαρμοζόμενη στις διαφορετικές συνθήκες, πολιτική κοινωνικής ένταξης.  Από τα 290.000.000 που εισέρευσαν στη χώρα για τους πρόσφυγες και μετανάστες την προηγούμενη περίοδο, τα περισσότερα πήγαν για «φύλαξη συνόρων» και ελάχιστα για κοινωνική ένταξη και δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Τώρα τα πάνω από 500.000.000 Ευρώ ευρωπαϊκών για άσυλο, μετανάστες και ένταξη είναι ακόμα δύσκολο να αξιοποιηθούν από την Ελληνική πλευρά, και μάλλον θα αξιοποιηθούν μέσω Διεθνών Οργανισμών ή απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια και η χώρα έχει «χαθεί» στο πώς μπορεί να οργανώσει τις δημόσιες δομές, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών.

 

CbkhYy6UEAAE96Y

Η πρόσφατη 8ωρη σύσκεψη των αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ανέδειξε για άλλη μια φορά την ανεπάρκεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι παραμένουν αποσπασματικές και πολύ καθυστερημένες οι όποιες αποφάσεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Αυτό που θα χρειάζονταν σήμερα δεν είναι μόνο μια σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της δημοκρατίας για να επαναλάβουν, λίγο πολύ, τα κόμματα τις θέσεις τους και να παίξουν το κομματικό παιχνίδι τους για λόγους επικοινωνιακούς, αλλά μια στρατηγική που θα διαμορφωθεί από κοινού με την συμμετοχή των κομμάτων, της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων προσφύγων και μεταναστών που θα έχει δύο διαστάσεις:

-  Οργανωμένη υποδοχή, καταγραφή και διαχείριση των κυμάτων προσφύγων (γιατί κυρίως πρόσφυγες είναι σχεδόν 70-80% όσων εισέρχονται στη χώρα αυτή την περίοδο) με όρους ανθρωπισμού αλλά και κοινωνικών υποδομών.

- Οργανωμένη κοινωνική ένταξη για τουλάχιστον 50.000 πρόσφυγες που έχει δεσμευτεί η χώρα να φιλοξενήσει

prosfugeskozani 590715697

Η χώρα δεν είχε ποτέ οργανωμένες δομές διαχείρισης μεγάλων προσφυγικών και μεταναστευτικών κυμάτων που έπρεπε να διαχειριστεί ως χώρα υποδοχής, όταν και στο παρελθόν δέχθηκε μεγάλα κύματα. Αμέσως μετά την μικρασιατική καταστροφή, το διάστημα 1922-1923, με την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,  1.200.000 έλληνες πρόσφυγες φτάνουν στην Ελλάδα (17.000 Έλληνες κι Αρμένιοι φτάνουν στο Χαλέπι της Συρίας), ενώ 400.000 μουσουλμάνοι και Τούρκοι εγκαταλείπουν την Ελλάδα στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληθυσμών και πηγαίνουν στην Τουρκία. Οι πληθυσμοί αυτοί προσφύγων θα βιώσουν την τραγικότητα που ζουν οι σημερινοί Σύριοι πρόσφυγες.

hist-1923-greece-02493-14a

Αλλά η χώρα θα δεχθεί πρόσφυγες από την Παλαιστίνη και το Λίβανο, ενώ οι πόλεμοι στην Γιουγκοσλαβία και τα Βαλκάνια καθώς και η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ θα στείλει στη χώρα εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Η εμπειρία αυτή δεν μας βοήθησε, όμως, να γίνουμε καλύτεροι, να οργανώσουμε τις υποδομές μας ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη.

Jason deCaires Taylor - prosfyges poy psaxnoun oneira sto vitho thalassas

Φυσικά η σημερινή κατάσταση έχει αναλογίες αλλά και σημαντικές διαφορές σε σχέση με το παρελθόν. Τα κύματα είναι πιο μαζικά και αποτελούνται σχεδόν στο σύνολό τους από ανθρώπου που φεύγουν από εμπόλεμες περιοχές, όχι απλώς από περιοχές που βιώνουν μια κρίση ή μια μετάβαση σε ένα άλλο καθεστώς. Κι απαιτούν πολύ καλύτερη οργάνωση από μια χώρα υποδοχής, όπως η Ελλάδα, που δεν έχει επιλύσει βασικά διαρθρωτικά της προβλήματα.

Η οργάνωση όμως της χώρας, όχι απλώς της κεντρικής διοίκησης, σε σχέση με το προσφυγικό θα μπορούσε – υπό προϋποθέσεις να είναι μια ευκαιρία για μετάβαση σε μια συνολικότερη προσπάθεια αλλαγής του τρόπου που έχει οργανωθεί η χώρα μέχρι σήμερα. Θα μπορούσαν να αναδειχθούν στοιχεία συμμετοχική σχεδιασμού και για τα επείγοντα και για την μακροχρόνια στρατηγική, για την ανάδειξη της κοινωνικής καινοτομίας (πχ δημιουργία συνεργατικών-συνεταιριστικών σχημάτων για προσφορά υπηρεσιών προς τους πρόσφυγες αλλά και ένταξης τους), συνδυαστικές λύσεις τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους κατοίκους της χώρας (πχ αναβάθμιση και καινοτόμες λύσεις για άστεγους, για παροχή υπηρεσιών υγείας κα). Η εθελοντική προσφορά κι αλληλεγγύη των πολιτών εντυπωσιάζει αλλά παραμένει πολύ πίσω από τις σημερινές ανάγκες. Το πέρασμα σε μια οργανωμένη πολιτική που υποδέχεται τους πρόσφυγες με οργανωμένο τρόπο και τους διασφαλίζει σε ένα σημαντικό αριθμό από αυτούς όρους διαμονής και κοινωνικής ένταξης, μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για άνεργους κατοίκους της χώρας αλλά και να καλύψει με την συμμετοχή προσφύγων που έχουν τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες-δεξιότητες σημαντικά κενά που υπάρχουν σε κρίσιμους τομείς (τεχνίτες, κοινωνικές υπηρεσίες, φροντίδα στο σπίτι, παροχή υπηρεσιών υγείας). Θα μπορούσε να κινητοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις που σήμερα είναι στην ανεργία και στο περιθώριο για μια από κοινού και με κατάλληλη αξιοποίηση υπαρχόντων ευρωπαϊκών πόρων προβλημάτων ανεργίας, φτώχειας, έλλειψης κοινωνικής στέγης, αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών, αναζωογόνησης επαγγελμάτων αλλά και γειτονιών, δημιουργίας κουλτούρας διαπολιτισμικής συνεργασίας. Το προσφυγικό θα μπορούσε λοιπόν να μετατραπεί σε ευκαιρία για την αναγέννηση της χώρας και της κοινωνίας, σε μια win-winδιαδικασία για πρόσφυγες και ντόπιους.

panagia Lascou allesandro Penso

 

 

Έχουμε κατανοήσει γιατί οι άνθρωποι γίνονται πρόσφυγες;

Πολλοί συζητάνε για το προσφυγικό, λες και οι πρόσφυγες επέλεξαν να κάνουν τουρισμό. Η πραγματικότητα είναι ότι αναγκάστηκαν να αφήσουν τον τόπο τους για να γλυτώσουν από τον πόλεμο και τη βία. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: στις συγκρούσεις στην Συρία έχουν σκοτωθεί πάνω από 270.000 άνθρωποι (το 11,8% του πληθυσμού της), ενώ πάνω από 12.000.000 Σύριοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να καταφύγουν είτε σε άλλες περιοχές μέσα στη Συρία είτε εκτός Συρίας. Μεγάλες περιοχές έχουν ισοπεδωθεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ πάνω από 180.000 είναι εξαφανισμένοι ή κρατούνται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε φυλακές του καθεστώτος, όπως έχει καταγγείλει η Διεθνής Αμνηστία. Σύμφωνα με την  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πάνω από το 60% των Σύριων που εισήλθαν στην Ελλάδα εγκατέλειψαν τη Συρία το 2015.

CNA F2ab2de7f9d1e4cbbb9c3f528a28a2f3b-700x267

Αν αναλογιστούμε τι συμβαίνει και στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και σε περιοχές της Αφρικής, την απειλή του Ισλαμικού Κράτους, την παραμονή πολλών προσφύγων για χρόνια σε κέντρα προσφύγων χωρίς προοπτική και μέλλον, με μόλις 5-7 δολάρια το μήνα, ίσως μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ρισκάρουν τόσοι άνθρωποι τη ζωή τους, στη Μεσόγειο και στους βαλκανικούς «δρόμους», αναζητώντας ένα καταφύγιο. Με την κρίση στην Τουρκία να επεκτείνεται, το Ιράκ να παραμένει ανασφαλής χώρα και τις γειτονικές χώρες να έχουν ξεπεράσει τα όρια τους και να μην είναι σε θέση να προσφέρουν κάποιο μέλλον, λίγοι είναι οι Σύριοι πρόσφυγες που θα ήθελαν να μείνουν επί μακρόν κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

 

Refugees-Turkey

 

 

Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην έχει βιώσει την προσφυγιά σε κάποια στιγμή της ιστορίας της, είναι λοιπόν ακατανόητη η στάση κυβερνήσεων που αρνούνται να δεχτούν έστω και 10.000 πρόσφυγες, όταν κάποιοι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες τους βρήκαν φιλοξενία ως πρόσφυγες (ή και μετανάστες) σε άλλες χώρες κάποια επώδυνη στιγμή της ιστορίας τους. Πώς ξεχνιέται ότι πριν από μερικές μόλις δεκαετίες, 200.000 Ούγγροι και άλλοι τόσοι Τσέχοι κατέφυγαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

4a0188076

 

Οι κυβερνήσεις πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και τα προβλήματα επιδεινώνονται

Παρόλα αυτά, οι αρχηγοί των 28 κρατών μελών της ΕΕ στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής «συμφώνησαν ότι διαφωνούν» στο προσφυγικό. Είναι μια εμπεδωμένη κατάσταση, τα κράτη να  μεταθέτουν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων από τη μία Σύνοδο Κορυφής στην άλλη και να ρίχνουν την ευθύνη στην ...Ευρώπη, ενώ η ευθύνη βαραίνει τις κυβερνήσεις.  Ακόμα και σήμερα δεν γίνεται κατανοητό ότι μόνο μια κοινή στάση από όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ μπορεί να προσφέρει λύσεις. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα γιατί, ενώ δεν υλοποιούνται προηγούμενες αποφάσεις όπως πχ για την οργανωμένη μετεγκατάσταση, ορισμένες κυβερνήσεις προχωρούν σε μονομερείς ενέργειες και κλείσιμο συνόρων, κάτι που επιδεινώνει το πρόβλημα. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση οδηγεί την Ευρώπη συνολικά σε γενικευμένη κρίση και κατάρρευση. 

AP3061048 Articolo

Ας προετοιμαστούμε για διαμονή και κοινωνική ένταξη

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καλούμε κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και κοινωνικοί φορείς να δώσουμε όλοι μαζί έμφαση στην διαμονή και κοινωνική ένταξη ενός σημαντικού αριθμού προσφύγων που θα θελήσουν ή θα αναγκαστούν να μείνουν στην Ελλάδα. Άλλο είναι κέντρα καταγραφής και προσωρινής  διαμονής προσφύγων (για λίγες μέρες, πριν αναχωρήσουν για κάποια άλλη χώρα) και άλλο πολιτική ένταξης για μερικές χιλιάδες πρόσφυγες, κάτι που προϋποθέτει οργανωμένες υποδομές για εκμάθηση γλώσσας, στέγαση, συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή, φοίτηση. Η χώρα μας οφείλει να  ανακοινώσει πόσους πρόσφυγες μπορεί να φιλοξενήσει για μεγαλύτερο διάστημα από το σύνολο όσων φτάνουν στη χώρα μας. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προσφέρθηκε να φιλοξενήσει, με οργανωμένο τρόπο, 10.000 πρόσφυγες στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης, ανακοινώνοντας μάλιστα πόσοι θα γίνουν δεκτοί για συνέχιση σπουδών σε πανεπιστήμια ή τεχνικές σχολές. Ας μάθουμε λίγο από χώρες που βρίσκονται σε παρόμοια με εμάς κατάσταση.

Ας μην «αιφνιδιαστούμε» για άλλη μια φορά, επιδεικνύοντας ως χώρα έλλειψη πρόβλεψης, προετοιμασίας και κατάλληλης οργάνωσης. Μπορεί οι υπάρχοντες ευρωπαϊκοί πόροι να μην είναι αρκετοί, αλλά το κύριο πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη προετοιμασίας. Αν έκανε 4 χρόνια για να φτιάξει κάποια κέντρα πρώτης υποδοχής (“hotspots»), τώρα όλα πρέπει να γίνουν μέσα σε λίγους μήνες, δεν μπορούν να περάσουν άλλα τόσα χρόνια για να ξεκινήσει μια σοβαρή προετοιμασία για αποτελεσματικές πολιτικές, πρακτικές και δομές κοινωνικής ένταξης.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΗΕΓΓΥΗ καλούμε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην καμπάνια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που προσπαθεί να εξασφαλίσει «ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» #roof4All. Είναι φανερό ότι δεν αρκεί, πλέον, να προσφέρουμε φαγητό, ρούχα, σακίδια στους πρόσφυγες, θεωρώντας δεδομένο ότι θα συνεχίσουν το ταξίδι τους προς κάποια άλλη χώρα. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για την οργανωμένη φιλοξενία μερικών δεκάδων χιλιάδων προσφύγων για αρκετό διάστημα.

Ας αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα, σημαντική εμπειρία, αναδεικνύοντας έξυπνες, καινοτόμες πολιτικές ένταξης που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ζωής όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους της χώρας. Οι περισσότεροι πρόσφυγες έχουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χάνονται όταν δεν υπάρχει οργανωμένη υποδοχή κι ένταξη. Μια οργανωμένη πολιτική ένταξης μπορεί να τις αναδείξει προς το συμφέρον όλων μας.

 

 

bird0

Πολλοί αναζητούν ακόμα "λύση" στο πρόβλημα της βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης μέσα από την επιστροφή στο "εθνικό νόμισμα", αγνοώντας φυσικά ότι σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και αλληλεξάρτησης των οικονομιών, η επιστροφή σε ένα "εθνικό" νόμισμα δεν απαλλάσσει από κινδύνους, αντιθέτως μπορεί να αυξάνει τους κινδύνους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, επίσης, ότι και την εποχή των "κλειστών συνόρων" και του προστατευτισμού είχαμε σοβαρές υποτιμήσεις νομίσματος και χρεοκοπίες της χώρας. Να μην αμφιβάλει κάποιος ότι με δραχμή η διάλυση θα ήταν ίδια ή και μεγαλύτερη. Αρκεί να θυμηθούμε τι γίνονταν με τις υποτιμήσεις τότε που είχαμε δραχμή. Δεν πρέπει, επίσης, να ξεπερνάμε το γεγονός ότι είμαστε πλέον μια χώρα που καταναλώνει πολλά και παράγει ελάχιστα.

Το πρόβλημα δεν είναι, λοιπόν, το νόμισμα από μόνο του. Προφανώς πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, τον τρόπο που στήθηκε το νόμισμα, να υπάρξει κοινή οικονομική και κοινωνική πολιτική παράλληλα με την νομισματική. Προφανώς, και υπάρχουν λάθη στον σχεδιασμό των πολιτικών από την τρόικα αλλά και από τις διαδοχικές κυβερνήσεις, αυτά τα χρόνια της κρίσης αλλά και πριν (που οδήγησαν στην κρίση). Και προφανώς πρέπει να αλλάξουν πολλά στην Ευρώπη αν θέλει να (ξανα) κερδίσει τις καρδιές και το μυαλό των πολιτών. Αλλά θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, γιατί σήμερα ρίχνουμε τα αναθέματα στην Ευρώπη αλλά είναι οι κυβερνήσεις που λαμβάνουν τις πιο σκληρές αποφάσεις και μετά πετάνε το ...μπαλάκι στην "Ευρώπη".

Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι, λοιπόν, η απουσία εναλλακτικής πρότασης από το σύνολο του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Το βλέπουμε, αδυνατεί το πολιτικό προσωπικό να προτείνει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου από την κρίση. Η τρόικα ή το κουαρτέτο κοιτάνε τα νούμερα, αν οι κυβερνήσεις είχαν ένα καλύτερο σχέδιο σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε αντιμετωπίσει την κρίση. Όσο, όμως, δεν έχουν άλλο σχέδιο που θα μας βγάλει από την κρίση, θα βυθιζόμαστε στη σκληρή λιτότητα και στην μεγάλη, εξοντωτική φορολογία γιατί τα νούμερα ΔΕΝ βγαίνουν. Και το εκπληκτικό είναι ότι το σύνολο του πολιτικού προσωπικού αδιαφορεί μπροστά στο κυρίαρχο θέμα, την στροφή σε μια βιώσιμη οικονομία, την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την διαμόρφωση προϋποθέσεων που θα περιορίσουν άμεσα την φτώχεια. Μόνο μέσα από μια τέτοια στρατηγική υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν λύσεις και για το ασφαλιστικό ή τα έσοδα του δημοσίου, για τα οποία πρέπει φυσικά να αναζητήσουμε νέες πολιτικές. 


Αλλά και η κοινωνία - παρά το γεγονός ότι πέρασαν ήδη 8 χρόνια - συνεχίζει να ψάχνει για σωτήρες και μαγικές λύσεις αντί να απαιτεί κοινωνικό και πολιτικό διάλογο για να χαράξουμε με συμμετοχικό τρόπο μια στρατηγική εξόδου από την κρίση μέσα από ένα νέο σχέδιο κοινωνικής, πολιτικής, οικολογικής και παραγωγικής καινοτομίας. Το ζητούμενο είναι ένα ρεαλιστικό όραμα για τη χώρα, ένα νέο πολιτικό σύστημα, ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που θα βασίζεται στην κοινωνική και οικολογική καινοτομία.


Δυστυχώς παραμένουμε εκτός των σημαντικών εξελίξεων, χάνοντας τα "καλύτερα παιδιά" που εγκαταλείπουν αυτό το υπό κατάρρευση οικοδόμημα γιατί δεν αντέχουν άλλο. Και αυτό έχει τις συνέπειες του και στο πολιτικό σύστημα, οι άνθρωποι με αξίες και όραμα μένουν εκτός, ενώ εντός βρίσκονται κυρίως οι γραφικοί, οι νεοναζί, οι ιδιοτελείς, οι "λίγοι", όσοι έχουν μάθει σε ένα κομματικό γραφείο τη ζωή και αδυνατούν να χαράξουν νέους δρόμους (εντάξει υπάρχουν κι εξαιρέσεις).


Κι άλλες χώρες βίωσαν την κρίση, κάποιες είχαν μνημόνιο για δημοσιονομική εξυγίανση αλλά τώρα είναι αλλού, ενώ εμείς βυθιζόμαστε σε όλο και πιο μεγάλη κρίση.


Για ποιους τομείς να μιλήσουμε: έξοδο από ορυκτά καύσιμα και ενεργειακή μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές και στην εξοικονόμηση, ποιοτικό σύστημα κοινωνικής πολιτικής και καινοτομία στην υγεία, ελαχιστοποίηση κι ανακύκλωση απορριμμάτων... Μένουμε πίσω. Για όλα αυτά δεν φταίει το νόμισμα. Η αιτία είναι η ίδια, απουσία έμπνευσης, δέσμευσης, σοβαρού σχεδίου, διάθεσης για βαθιές αλλαγές. θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα που θα αλλάξει με όραμα και ρεαλισμό τα πάντα, αλλά με συμμετοχή κι αλλαγή στις επιλογές και αξίες εμάς όλων; Η σωτηρία δεν θα έρθει από τον ουρανό αλλά από εμάς τους ίδιους. Αλλιώς δεν θα έρθει....