Την άμεση παρέμβαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,  κ. Ιωάννη Βρούτση, ζήτησε με επιστολή του ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο,  ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ELIH_MED, το οποίο κινδυνεύει να χάσει η Ελλάδα, εξαιτίας της κατάργησης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και τη μεταφορά των υποχρεώσεών του στον ΟΑΕΔ.
 
Το ELIH-MED (Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean - Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Μεσογειακές Κοινωνικές Κατοικίες) εστιάζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση των κοινωνικών κατοικιών και κατοικιών πολιτών χαμηλού εισοδήματος. Ο προϋπολογισμός για την Ελλάδα είναι 1.974.320€ και αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση 115 κατοικιών του ΟΕΚ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Καβάλα και Κομοτηνή) καθώς και την εγκατάσταση 30 έξυπνων μετρητών (smart metering). Το έργο θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά μέσο όρο 35-40% σε κάθε κατοικία. Η διαδικασία επιλογής των προς ένταξη κατοικιών στο πρόγραμμα, έχει ήδη ολοκληρωθεί.
 
Μετά την κατάργηση του ΟΕΚ, τον Φεβρουάριο του 2012, όλες οι υποχρεώσεις του οργανισμού μεταβιβάστηκαν στον ΟΑΕΔ που όμως δεν έχει ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για συνέχιση του προγράμματος. Ο συντονιστής του έργου πανευρωπαϊκά, κ. Claude Tourret, με επίσημη επιστολή του προς τον ΟΑΕΔ επισημαίνει ότι εάν δεν υπάρξει απάντηση ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, το Ινστιτούτο (Institut De La Meditteranée) θα αναγκαστεί να ακυρώσει την ελληνική συμμετοχή.
 
Κι όμως, η εξοικονόμηση ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός αυτοδιοικούμενου ΟΕΚ στο χώρο της κοινωνικής κατοικίας, αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία στη χώρα μας αλλά και την ευρωπαϊκή εμπειρία.
 
Όπως τονίζει ο Ν. Χρυσόγελος στην επιστολή του προς τον Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,  κ. Ιωάννη Βρούτση:
 
Ενδεχόμενη ματαίωση του έργου όχι μόνο θα οδηγήσει σε απώλεια κοινοτικών πόρων σε μια στιγμή που ακόμα κι ένα ευρώ είναι σημαντικό, όχι μόνο θα κοστίσει στα νοικοκυριά  της περιοχής, αλλά θα ζημιώσει και την προοπτική της χώρας για ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων σε καινοτόμους τομείς.
 
Σήμερα, χρειάζεται να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει για βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας - όπως είναι γνωστό η χώρα μας δαπανά σημαντικούς πόρους για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, θέρμανση και δροσισμό των κτιρίων – δαπάνες που μπορούν να περιοριστούν μέσω της προώθησης αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας. Προγράμματα όπως το ELIH-MED, αποτελούν ευκαιρίες για τη χώρα. Πολύ περισσότερο που κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, σημαντικοί πόροι από τα ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής θα κατευθυνθούν προς προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και σε κατοικίες και γι’ αυτό απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία της χώρας και των φορέων”.
 
 
 
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:
 
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2012
 
Προς κ. Ιωάννη Βρούτση
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
 
Θέμα: Ευρωπαικό Πρόγραμμα ELIH_MED
  
Αγαπητέ κ. Βρούτση,
 
Σας γράφω σχετικά με το πρόγραμμα ELIH_MED (Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean - Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Μεσογειακές Κοινωνικές Κατοικίες) στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ), ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
 
Το ELIH-MED εστιάζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση των κοινωνικών κατοικιών και κατοικιών πολιτών χαμηλού εισοδήματος (low-income housing, LIH), οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 40% του συνολικού κτιριακού αποθέματος στη Μεσόγειο.  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη (1/4/2011 - 31/3/2014), ο συνολικός προϋπολογισμός του 9.738. 096 € και σε αυτό συμμετέχουν 7 χώρες, 18 εταίροι, 10 ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, ενώ περιλαμβάνονται 9 πιλοτικές εφαρμογές. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο προϋπολογισμός είναι 1.974.320 € και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση 115 κατοικιών του ΟΕΚ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Καβάλα και Κομοτηνή) καθώς και την εγκατάσταση 30 έξυπνων μετρητών (smart metering).
 
Η διαδικασία επιλογής των προς ένταξη κατοικιών στο πρόγραμμα, έχει ήδη ολοκληρωθεί, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δημοσίευση σε τοπικό τύπο) και αξιολόγηση αιτήσεων με βάση τη χωροταξική ενότητα των επεμβάσεων, τη μέγιστη θετική ανταπόκριση των οικιστών, τη θετική κοινωνική δυναμική (προοπτική εξέλιξης οικισμού, προσδόκιμο όριο ζωής των κατοικιών), καθώς και την επίτευξη επιθυμητού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τους στόχους του έργου και με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του (εκτίμηση κόστους – οφέλους).
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής, έχει συσταθεί η Τοπική Ομάδα Διαχείρισης με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των τεχνικών εργασιών και στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι Καβάλας και Κομοτηνής, Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα  και λοιποί φορείς. Βασική καινοτομία του έργου είναι η Ομάδα Συμμετοχικού Προγραμματισμού, στην οποία εκπροσωπούνται οι κάτοικοι των επιλεγμένων κατοικιών.
 
Μετά την κατάργηση του ΟΕΚ, τον Φεβρουάριο του 2012, σύμφωνα με τον Αρ. Φύλλου 39-29/2.2012 Τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όλες οι υποχρεώσεις του ΟΕΚ μεταβιβάστηκαν στον ΟΑΕΔ. Δυστυχώς, ως τώρα ο ΟΑΕΔ δεν έχει ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για ορισμό οργάνων για τη συνέχιση του προγράμματος. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την επίσημη επιστολή προς τον ΟΑΕΔ του Claude Tourret, συντονιστή του έργου πανευρωπαϊκά, αν δεν υπάρξει απάντηση ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, το Ινστιτούτο (Institut De La Meditteranée) θα αναγκαστεί να ακυρώσει την ελληνική συμμετοχή.
 
Επομένως, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ματαίωσης ενός έργου με σημαντικές προοπτικές βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, αφού παρεμβάσεις σαν τις σχεδιαζόμενες θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά μέσο όρο 35-40% σε κάθε κατοικία. Από μια ευρύτερη οπτική, έργα όπως το συγκεκριμένο προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, προωθώντας την απασχόληση και ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή, ενώ μπορούν να αποτελέσουν τη βάση και για την ανασυγκρότηση του ΟΕΚ στη βάση μιας κοινωνικής συμμετοχικής επιχείρησης. Επιπλέον, το έργο θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για κατάλληλη προετοιμασία των ελληνικών φορέων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, 2014-2020, με δεδομένο ότι οι θεματικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περειφερειακής Ανάπτυξης καθώς και του Ταμείου Συνοχής περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια αλλά και κατοικίες.
 
Από την άλλη, τυχόν ματαίωση του έργου θα οδηγήσει σε:
  • απώλεια κοινοτικών πόρων για τη χώρα σε μια στιγμή που ακόμα κι ένα ευρώ από κοινοτικούς πόρους παίζει ρόλο,
  • ζημιά στην προσπάθεια ανάπτυξης διακρατικών συνεργασιών σε έναν τομέα όπως η εξοικονόμηση ενέργειας που παίζει σημαντικό πλέον ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όχι μόνο σε περιβαλλοντικό επίπεδο αλλά και σε θέματα καινοτομίας, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και θα τύχει σημαντικών χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά ταμεία την επόμενη προγραμματική περιόδο,
  • πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας, ιδιαίτερα σε σχέση με την περιβαλλοντική και κλιματική  πολιτική της,
  • υπονόμευση των όποιων καλών προθέσεων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης,
  • απώλεια της δυνατότητας των νοικοκυριών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να περιορίσουν τις σημαντικές σήμερα δαπάνες από τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους  για θέρμανση και δροσισμό
  • παραγνώριση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας - όπως είναι γνωστό η χώρα μας δαπανάει σημαντικούς πόρους για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, θέρμανση και δροσισμό των κτιρίων, κάτι που μπορεί να περιορίσει μέσω της προώθησης αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας,
 
Για αυτούς τους λόγους παρακαλώ για την άμεση παρέμβασή σας ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα και να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.
 
Νίκος Χρυσόγελος

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τον οδικό χάρτη της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και καλεί για τη δημιουργία ενός συστήματος εμπορίας εκπομπών.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την έκθεση για την κοινοτική πολιτική για την αλλαγή του κλίματος έως το 2050, υιοθετώντας τον «οδικό χάρτη χαμηλών εκπομπών άνθρακα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καλεί την ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2030, 60% έως το 2040 και 80% μέχρι το 2050. Η έκθεση περιελάμβανε επίσης την αίτηση να αναιρεθούν οι άδειες εκπομπών της ΕΕ (1), με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων με το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Μετά την ψηφοφορία, η συν-εκπρόσωπος των Πρασίνων για το κλίμα, SatuHassi, δήλωσε:

 

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τον 'Χάρτη πορείας χαμηλών εκπομπών άνθρακα', που καθορίζει τη μελλοντική κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, με χρονικό σχεδιάγραμμα εκπομπών και ορόσημα για τη μείωση των εκπομπών έως το 2050. Με την Πολωνία να κρατάει σε ομηρία όλες τις άλλες κυβερνήσεις της ΕΕ στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τουλάχιστον δείξει ότι η πολιτική της ΕΕ για το κλίμα δεν βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. "

 

Ο συν-εκπρόσωπος των Πρασίνων για το κλίμα BasEickhout(Ολλανδία), ο οποίος ήταν εισηγητής του ΕΚ για τον στόχο μείωσης των εκπομπών της ΕΕ έως το 2020, πρόσθεσε:

"Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να υποστηρίξει ευρείες και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι βουλευτές της κεντροδεξιάς δεν είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν για τα αναγκαία συμπαγή μέτρα για την αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων με την στρατηγική της ΕΕ για το 2020 στον τομέα του κλίματος. Είναι σαφές ότι ο τρέχων στόχος της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 20% το 2020 δεν θα επιτευχθεί. Κρατάει δέσμια την Ευρώπη, υπονομεύοντας το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, και ενεργεί ως εμπόδιο για την ενεργό μείωση των εκπομπών και των επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες, και ως εκ τούτου, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενστερνιζόμενο τα χρονοδιαγράμματα εκπομπών στον οδικό χάρτη αναγνώρισε την ανάγκη για πιο φιλόδοξες μειώσεις των εκπομπών μέχρι το 2020, δυστυχώς όμως δεν ήταν διατεθειμένο να ζητήσει ρητά από την ΕΕ να επεκταθεί σε ένα στόχο μείωσης στο 30%.

 

"Είναι επίσης λυπηρό το ότι οι κεντροδεξιοί ευρωβουλευτές ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ψηφοφορία για τον οδικό χάρτη ως όχημα για να προωθήσουν την πυρηνική ενέργεια και τον μύθο του καθαρού άνθρακα. Για το λόγο αυτό, οι Πράσινοι, απείχαμε από την τελική ψηφοφορία."

 

Σχολιάζοντας τις προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ,  ο Bas Eickhout συνέχισε:

 

«Είναι όμως θετικό το γεγονός ότι το ΕΚ έχει ζητήσει την ανάληψη δράσης προκειμένου να επιτραπεί το παραπαίον σύστημα εμπορίας εκπομπών. Η τρέχουσα χαμηλή τιμή του άνθρακα δεν καταφέρνει να αποτελέσει κίνητρο για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε τεχνολογίες που μειώνουν πραγματικά τις εκπομπές. Οι ευρωβουλευτές το έχουν αναγνωρίσει και κάλεσαν την Επιτροπή να προτείνει την παρακράτηση κάποιων αδειών εκπομπών, οι οποίες συμπιέζουν την τιμή του άνθρακα, προκαλώντας τη δυσλειτουργία του ETS(1). Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις για το σκοπό αυτό χωρίς καθυστέρηση. "

 

(1) Η έκθεση όπως εγκρίθηκε περιελάμβανε κάλεσμα για δικαιώματα εκπομπής της ΕΕ που θα διατίθενται με σκοπό την αντιμετώπιση της υπερπροσφοράς των αδειών εκπομπών που συμπιέζουν την τιμή του άνθρακα.

 

 

Την Πέμπτη 27 Μαϊου το βράδυ στην Πτολεμαΐδα αρκετοί πολίτες παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον τους εκπροσώπους των Οικολόγων Πράσινων να αναλύουν τις θέσεις τους για την οικονομική κρίση και την ενέργεια.

Παραβρέθηκαν στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου κ. Πλακεντάς και  ο  επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ανδρεάδης, ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδης και ο κ. Λιάσης τ. δήμαρχος, ο κ. Βλαχόπουλος πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωποι επτά περιβαλλοντικών συλλόγων, δημοσιογράφοι κλπ.