Απάντηση του Επιτρόπου Cioloş στην ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για την αδυναμία της Ελλάδας να απορροφήσει κονδύλια από το σχετικό πρόγραμμα
 
 
Άγνοια της Κομισιόν σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στη ματαίωση του διαγωνισμού για το πρόγραμμα «φρούτα στα σχολεία» του σχολικού έτους 2011-2012, προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Cioloş στη σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου.
 
Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Cioloş, ακόμα και την μία και μοναδική χρονιά (2010-2011) που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα στην Ελλάδα, η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων κατά 56.6% ήταν κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο του 65%, επίπεδα στα οποία θα κυμανθεί και για το σχολικό έτος 2011-2012, όπου με απόφαση του έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ματαιώθηκε εντελώς ο διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.
 
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Επίτροπος ενημερώνει πως η μεταφορά χρημάτων από σχολικό έτος σε σχολικό έτος δεν είναι εφικτή αφού οι κανόνες της ΕΕ δεν επιτρέπουν μεταφορές αυτού του είδους, όπως ζητήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση.
 
Η Επιτροπή επίσης δεν προτίθεται να εξετάσει μείωση του ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης της δράσης στα σχολεία για κράτη μέλη όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, όμως σύμφωνα με το άρθρο 21 των προτάσεων για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) με χρονικό ορίζοντα το 2020 προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης από 50/75 % σε 75/90 %.

 

«Τη στιγμή που υπάρχουν φαινόμενα υποσιτισμού στα σχολεία, εμποδίζεται η διάθεση τροφίμων σε μαθητές ενώ ταυτόχρονα χάνονται ευρωπαικοί πόροι για παραγωγούςΕνόψει της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά σε ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, είναι ανάγκη να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος σε ό,τι αφορά την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για κατανάλωση φρούτων από μαθητές σχολείων», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος. «Δυστυχώς χάθηκαν πολύτιμοι πόροι για την αγροτική παραγωγή αλλά το κυριότερο είναι ότι χιλιάδες παιδιά δεν επωφελήθηκαν από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Πρέπει εγκαίρως λοιπόν να εξεταστεί κατά πόσον οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για κατανάλωση από παιδιά. Είναι επίσης αναγκαίο το ΥΠΑΑΤ να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ομάδων παραγωγών που διαχειρίστηκαν τα κοινοτικά χρήματα, δηλαδή  και  χρήματα  των Ελλήνων φορολογουμένων. Τέλος, η ΠΑΣΕΓΕΣ και το ΥΠΑΑΤ κάνοντας την αυτοκριτική τους για την αποτυχία του διαγωνισμού, πρέπει να καταβάλλουν από τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την θεραπεία των προβλημάτων που το σχολικό έτος 2011-2012 στέρησαν από τα παιδιά την ευκαιρία να τραφούν σωστά διαμορφώνοντας ταυτόχρονα και πιο υγιή καταναλωτικά πρότυπα. Διαφορετικά, ακόμα και ο μηδενισμός της εθνικής συμμετοχής σε αυτό και άλλα προγράμματα δε θα είναι σε θέση να αντισταθμίσει την κατάρρευση της παραγωγικής μας βάσης.»  

 

 

(Ακολουθεί η ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου και η απάντηση του κ. Cioloş)
 
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
 

 

Θέμα: Αξιοποίηση προγράμματος «Φρούτα στα σχολεία» 
 
Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, που ξεκίνησε το σχολικό έτος 2009/2010, θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας για τα παιδιά, στην εξοικείωσή τους με την κατανάλωση φρούτων και στην στήριξη της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο οξείας πολύπλευρης κρίσης.
 
Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, το σχολικό έτος 2009-2010, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε στην Ελλάδα [1], ενώ κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2010-2011 η Ελλάδα χρησιμοποίησε μόλις το 56,6 % των διαθέσιμων σε αυτήν ευρωπαϊκών πόρων [2]. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν προβλήματα με υπολλειματικότητα φυτοφαρμάκων [3] και υπήρξαν αναφορές σε δυσκολίες προσαρμογής των παραγωγών στις ποιοτικές απαιτήσεις του προγράμματος.
 
Με απόφαση του έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [4] ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους για το σχολικό έτος 2011-2012 που μόλις τελείωσε.
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.      Ποια είναι η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και τι κονδύλια απορροφήθηκαν στα κράτη μέλη κατά το σχολικό έτος 2011-2012;
2.      Έχει ενημερωθεί για τους λόγους ματαίωσης του διαγωνισμού για αγορά και προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα ελληνικά σχολεία κατά το σχολικό έτος που μόλις τελείωσε;
3.      Τι ποσοστό από τα φρούτα και λαχανικά που χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ήταν βιολογικά;
4.      Προτίθεται να θέσει ποσοτικούς στόχους για την προώθηση βιολογικών φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο του προγράμματος;
5.      Είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει σε μείωση του ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης της δράσης στα σχολεία για κράτη μέλη όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα;
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 

 

Απάντηση του κ. Cioloş εξ ονόματος της Επιτροπής

 

 

1. Κατά το σχολικό έτος 2009/2010, το συνολικό ποσοστό απορρόφησης της ενωσιακής χρηματοδότησης που ήταν διαθέσιμη για το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία έφτασε σε 37 %, αγγίζοντας περίπου πέντε εκατομμύρια παιδιά. Για το σχολικό έτος 2010/2011, με την απορρόφηση πόρων να ανέρχεται σε 90 εκατομμύρια ευρώ, το ποσοστό έφτασε στο 65 %, αγγίζοντας πάνω από οκτώ εκατομμύρια παιδιά. Για το σχολικό έτος 2011/2012, οι πληρωμές που είχαν γίνει στις 31 Μαΐου του 2012 αντιπροσώπευαν το 20 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ωστόσο, εάν λάβουμε υπόψη τις σημερινές οικονομικές δυσχέρειες και τις προβλεπόμενες πληρωμές από τα κράτη μέλη έως τις 15 Οκτωβρίου 2012, η τελική εκτέλεση για το σχολικό έτος 2011/2012 μπορεί να φθάσει σε ελαφρά χαμηλότερο επίπεδο από το σχολικό έτος 2010/2011.
 
2. Λόγω της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί, η Ελλάδα έχει ζητήσει με αίτησή της την μεταφορά των κονδυλίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2011/2012 στο επόμενο σχολικό έτος. Δεδομένου ότι τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ελέγχονται ανά σχολικό έτος και όχι ανά οικονομικό έτος, οι κανόνες της ΕΕ δεν επιτρέπουν μεταφορές αυτού του είδους.
 
3. Στις εκθέσεις παρακολούθησης που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες βιολογικών προϊόντων που έχουν διανεμηθεί. Η Επιτροπή δεν διαθέτει στατιστικά στοιχεία με αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας.
 
4. Η προώθηση των βιολογικών φρούτων και λαχανικών δεν αποτελεί αυτή καθεαυτή σκοπό που επιδιώκεται από το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Ωστόσο, το άρθρο 103ζα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 επιτρέπει στα κράτη μέλη, κατά την εκπόνηση των στρατηγικών τους, να επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στα οποία μπορεί να συγκαταλέγονται ο εποχιακός χαρακτήρας ή η διαθεσιμότητα των προϊόντων, ή λόγοι που αφορούν το περιβάλλον [1].
 
5. Οι κανόνες του σχεδίου της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία είναι οι ίδιοι για όλα τα κράτη μέλη και το ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης δεν μπορεί να προσαρμόζεται με βάση την οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, το άρθρο 21 των προτάσεων για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) [2] με χρονικό ορίζοντα το 2020 προβλέπει την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από 50/75 % σε 75/90 %.
__________________________
 
[1] ΕΕ L 299 της 16.11.2007

[2] COM(2011)626 τελι

 

Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, που ξεκίνησε το σχολικό έτος 2009/2010, θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας για τα παιδιά, στην εξοικείωση τους με την κατανάλωση φρούτων και στην στήριξη της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο οξείας πολύπλευρης κρίσης.
 
Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, το σχολικό έτος 2009-2010, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε στην Ελλάδα [1], ενώ κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2010-2011 η Ελλάδα χρησιμοποίησε μόλις το 56,6% των διαθέσιμων σε αυτήν ευρωπαïκών πόρων [2]. Επιπλέον διαπιστώθηκαν προβλήματα με υπολλειματικότητα φυτοφαρμάκων [3] και υπήρξαν αναφορές σε δυσκολίες προσαρμογής των παραγωγών στις ποιοτικές απαιτήσεις του προγράμματος.
 
Με απόφαση του έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [4] ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους για το σχολικό έτος 2011-2012 που μόλις τελείωσε.
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.Ποια είναι η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και τι κονδύλια απορροφήθηκαν στα Κ.Μ. κατά το σχολικό έτος 2011-2012;
2. Έχει ενημερωθεί για τους λόγους ματαίωσης του διαγωνισμού για αγορά και προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα ελληνικά σχολεία κατά το σχολικό έτος που μόλις τελείωσε;
3.Τι ποσοστό από τα φρούτα και λαχανικά που χρησιμοποιήθηκαν στα Κ-Μ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ήταν βιολογικά;
4. Προτίθεται να θέσει ποσοτικούς στόχους για την προώθηση βιολογικών φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο του προγράμματος;
5.Είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει σε μείωση του ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης της δράσης στα σχολεία για κράτη μέλη όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα;
 
________________________________
 

 

Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου στο Eυρωκοινοβούλιο για την αναστολή της χρηματοδότησής τους

Για την αναστολή της χρηματοδότησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατέθεσε ερώτηση στο Eυρωκοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος.