Tiganokinisi n7

ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα στην Κύπρο για μετατροπή των μαγειρικών 

λαδιών σε κινητήρια δύναμη αλλαγής

 

Με σύνθημα "Μετατρέπουμε τα τηγανέλαιά μας σε καύσιμο» η Μη-Κυβερνητική Οργάνωση ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας ξεκίνησε στην Κύπρο, τον Σεπτέμβριο 2012, μια  προσπάθεια για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών με τον τίτλο «Τηγανοκίνηση». Τον πρώτο χρόνο, η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ 

υλοποιήθηκε πιλοτικά σε δέκα σχολεία του Δήμου Αγλαντζιάς, στη Λευκωσία. Η επιτυχία ήταν μεγάλη. Το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνεργάστηκαν με την ΑΚΤΗ και η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ περιλήφθηκε σαν μια από τις ενδεικνυόμενες εθελοντικές δράσεις στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων της Κύπρου, που έχει ως στόχο το Αειφόρο Σχολείο. Τα χρόνια 2013-14 και 2014-15, η αποδοχή της Τηγανοκίνησης από τα σχολεία της Κύπρου είναι εντυπωσιακή:  σήμερα περίπου 300 σχολεία συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα, ποσοστό πέραν του 80% 

των σχολείων της Κύπρου.

 

Τι είναι η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ;

Είναι μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση που στηρίζεται στην οικονομική αυτονομία της μια και τα έσοδα της προκύπτουν από τη συλλογή του χρησιμοποιημένου μαγειρικού 

λαδιού στα σχολεία της Κύπρου, από την ενεργοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κιι από μια μεγάλη ομάδα εθελοντών. Υποστηρίζεται από Δήμους και Κοινότητες και από τους πολίτες. 

Το απόβλητο αυτό μετατρέπεται σε βιοκαύσιμο και με τα έσοδα του προγράμματος εξασφαλίζονται

υποδομές για τους μαθητές και τα σχολεία σε όλη την Κύπρο.

Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ διαθέτει κινητή μονάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία είναι μια καινοτόμος πειραματική διάταξη, όπου τα παιδιά συμμετέχουν στη διαδικασία της μετατροπής του χρησιμοποιημένου λαδιού σε βιοκαύσιμο, με έμφαση σε μια φάση διεργασίας που μπορει να ειναι κατανοητή με βάση το γνωστικό επίπεδο και την ηλικία της αντίστοιχης ομάδας παιδιών.. Η μονάδα 

στελεχώνεται από εκπαιδευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

άνεργων πτυχιούχων της ΑΚΤΗΣ, «Αργοναύτης». Ταξιδεύει σε όλη την Κύπρο για ενημέρωση 

μαθητών αλλά καιεκπαιδευτικών για τα οφέλη της ελεγχόμενης συλλογής και επεξεργασίας των 

τηγανέλαιων. Μαζεύονται από τα νοικοκυριά τα χρησιμοποιημένα λάδια από το τηγάνι, το φούρνοτον τόνο, τη 

σαλάτα σε ένα ανθεκτικό δοχείο (π.χ. μπουκάλι λαδιού, νερού ή γάλακτος) και οι μαθητές τα πηγαίνουν στο σχολείο τους, όπου η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ έχει τοποθετήσει ειδικό βαρέλι. Μόλις γεμίσει το βαρέλι, το σχολείο ειδοποιεί την ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ για το άδειασμά του. 

 

Πώς χρηματοδοτείται η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ; 

Είναι δράση που δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση από το κράτος, προσφέρει υποδομές και εκπαίδευση στα σχολεία και δείχνει έμπρακτα το πώς ένα επικίνδυνο απόβλητο όπως είναι το χρησιμοποιημένο λάδι, έχει αξία, είναι πρώτη ύλη και μπορεί  να αποτελέσει κινητήριο δύναμη  για πολλαπλές δράσεις! Τα έσοδα από την πώληση του τηγανελαίου επιστρέφουν στα σχολεία για να αναπτύξουν πράσινες υποδομές, όπως τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων εξοικονόμησης νερού, αλλά και φύτευση ενδημικών φυτών και άλλες δράσεις που θα κάνουν τα σχολεία μας πιο «πράσινα» και αειφόρα!

 

Οι στόχοι της ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗΣ

Οι στόχοι της δράσης είναι: 

η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις συνέπειες που έχει η αλόγιστη απόρριψη των τηγανέλαιων στο περιβάλλον,

να ενθαρρύνει το ευρύτερο κοινό να μάθει και να συμμετάσχει ενεργά σε μια διαδικασία μετατροπής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε βιοντίζελ για πιο βιώσιμη και πράσινη διαβίωση στα σχολεία όλης της Κύπρου,

η Τηγανοκίνηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας κάθε πολίτη, 

η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε αυτή την προσπάθεια και συνειδητοποίηση ότι το απόβλητο έχει αξία. 

 

Παράλληλα, δημιουργούνται μέσω της Τηγανοκίνησης, νέες πράσινες θέσεις εργασίας, τις οποίες στελεχώνουν νέοι άνεργοι επιστήμονες, ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας «Αργοναύτης», και προωθείται η τεχνολογική καινοτομία με δημιουργία π.χ. ειδικών αισθητήρων για τα βαρέλια συλλογής που συνδέονται ψηφιακά με application και ειδοποιούν πότε το βαρέλι έχει γεμίσει, ή με την επινόηση ξύλινου κάδου οικιακής κομποστοποίησης ειδικού για τις μεγάλες θερμοκρασίες της Κύπρου και πολλών άλλων στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά των σχολείων της Κύπρου, υποστηρίζοντας έτσι την καινοτόμο σκέψη και δράση. 

 

Άλλες δράσεις του προγράμματος

Στις 26/2/2015 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και με την παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερίδα με τίτλο "Πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: το παράδειγμα της Τηγανοκίνησης" με τη συμμετοχή 700 εκπαιδευτικών, κυβερνητικών εκπροσώπων και ΜΚΟ. 

Στην ημερίδα βραβεύθηκαν τα σχολεία που συνέλεξαν κατά την περσινή σχολική χρονιά τις μεγαλύτερες ποσότητες τηγανελαίων, αλλά και αυτά με τις πιο έξυπνες δράσεις ένταξης της Τηγανοκίνησης στο σχολικό πρόγραμμα. Βραβεύτηκαν επίσης οι Αργοναύτες της ΑΚΤΗΣ Argonaftis by AKTI and EuroLife για την εθελοντική προσφορά τους στο Πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης!  Καθώς και οι εταιρείες ΑΜΒΡΟΣΙΑ και EuroLife για την υποστήριξη της δράσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης.

 

Για πληροφορίες ή απόψεις, μπείτε στην ιστοσελίδα, 

www.tiganokinisi.euwww.akti.org.cy

https://www.facebook.com/Tiganokinisi

 

 

 

solarpannels2Πρόσκληση εκπαιδευτικών σε ημερίδα με θέμα την πιλοτική δημιουργία ενεργειακών σχολικών συνεταιρισμών

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Π.Ε.  

σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  “Άνεμος Ανανέωσης” 

συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: "Ενεργειακοί Σχολικοί Συνεταιρισμοί"

την Τρίτη 24/2 το απόγευμα, 

στο 9ο Γυμνάσιο Αιγάλεω (κοντά στη στάση Μετρό Αγ. Μαρίνα,  χάρτης σχολείου: http://tinyurl.com/luhbkxjκαι ώρες 17.00-20.30.

Σκοπός είναι η προώθηση ολοκληρωμένων και καινοτόμων παρεμβάσεων με θέμα «ενεργειακοί σχολικοί συνεταιρισμοί», που στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών σε περιβαλλοντικά κι ενεργειακά θέματα, στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων,  στη δημιουργία βιώσιμων γειτονιών αλλά και στην ενίσχυση της συνεργασίας, της κοινωνικής καινοτομίας και ενός ουσιαστικού ανοίγματος του σχολείου στην γειτονιά και στην κοινωνία. 

 
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας και οι στόχοι της: http://anemosananeosis.gr/greek/wp-content/uploads/2015/02/imerida-eneregiakoi-sxolikoi-synetairismoi.pdf
 
Οι  εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα http://tinyurl.com/ojdmyat έως την Τρίτη 17/2/2015.

 

children

Στις 20 Νοεμβρίου 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένημε το βραβείο Ζαχάρωφ σε ειδική τελετή στην Ολομέλειά του, συμβολικά και με αφορμή την παγκόσμια μέρα για τα δικαιώματα των παιδιών, στην Malala Yousafzai, σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των παιδιών αλλά και για την πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Η Malala Yousafzai όπως δήλωσε και η ίδια δεν θέλει να μείνει γνωστή ως αυτή στην οποία επιτέθηκαν οι Ταλιμπάν προσπαθώντας να την κάψουν με οξύ για να σταματήσουν τον αγώνα της για εκπαίδευση των παιδιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών, αλλά ως ένα σύμβολο του αγώνα για πρόσβαση όλων των παιδιών στην παιδεία.

Δυστυχώς λίγο καιρό μετά, οι Ταλιομπάν επιτέθηκαν και σκότωσαν 132 παιδιά σε σχολείο στο Πακιστάν. Ο φανατισμός, η βία, η τρομοκρατία συχνά ριζώνουν εκεί που υπάρχει άγνοια. Η εκπαίδευση, η πρόσβαση στο σχολείο όλων των παιδιών είναι, πρέπει  να είναι η βασική απάντηση για την εξάλειψη των ανισοτήτων, της φτώχειας, της βίας, του φανατισμού και της τρομοκρατίας.  

Είναι, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στην εκπαίδευση. Σήμερα, 75 εκατ παιδιών παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία, τα 2/3 κορίτσια. Πολλά κορίτσια δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, πιέζονται να παντρευτούν νωρίς, δέχονται γενετήσια βία, εμποδίζονται από τη φτώχεια ή τον ρατσισμό να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Πολλά σχολεία έχουν καταστραφεί λόγω βίας σε διάφορες  χώρες. Η πρόοδος και η ευημερία πρέπει να κρίνονται με βάση διαφορετικούς δείκτες, πέρα από το ΑΕΠ, με δείκτες που δείχνον ποια έχει τον μικρότερο αναλφαβιτισμό, ποια δίνει περισσότερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ποια εξασφαλίζει τα δικαιώματα των παιδιών

Υποστηρίζουμε την παγκόσμια καμπάνια για να αποκτήσουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στην εκπαίδευση και στο σχολείο. 

Υπογράψτε και εσείς το ψήφισμα του Avaaz για να ξεπεράσουν άμεσα οι υπογραφές το 1.000.000.

https://secure.avaaz.org/el/honour_peshawar_children/?copy