Ο Νίκος Χρυσόγελος στην 5η Διακοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωκοινοβουλίου και Κοινοβουλίου Μαυροβουνίου

Στην 5η Διακοινοβουλευτική συνάντηση αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και ευρωπαϊκής ένταξης, συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, εκπροσωπώντας μαζί την αυστριακή ευρωβουλευτής Ούρλικε Λούνατσεκ τους Πράσινους στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η 5η Διακοινοβουλευτική συνάντηση εξέτασε την πορεία των μεταρρυθμίσεων της χώρας στο πλαίσιο της διαδικασίας προετοιμασίας της για ένταξη στην ΕΕ, με δεδομένο ότι το 2010 το Μαυροβούνιο έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην συνάντηση συμμετείχε μεγάλη αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, στην οποία περιλαμβάνονταν επίσης ο υπουργός εξωτερικών, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ καθώς και εκπρόσωποι των κυριότερων κομμάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου (συνολικά 13 κόμματα, μεταξύ των οποίων και οι Πράσινοι, που συγκέντρωσαν ποσοστό 8,5% και εξέλεξαν 7 βουλευτές).

Στις διήμερες εργασίες συζητήθηκαν τα θέματα της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, της αντιμετώπισης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας, της οικονομικής κατάστασης της χώρας και των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται, της ενεργής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής πορείας, της βελτίωσης του εκλογικού νόμου και της διαφάνειας στη χρήση δημόσιων πόρων, καθώς και τα θέματα ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η πορεία των μεταρρυθμίσεων και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί αποτελούν τα βασικά κριτήρια για την ενταξιακή πορεία της χώρας. Κοινή διαπίστωση – που αποτυπώνεται και στο ομόφωνο κείμενο συμπερασμάτων που υιοθετήθηκε από τους συμμετέχοντες ευρωβουλευτές και βουλευτές - είναι ότι έχει συντελεστεί ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος αλλά απαιτούνται ακόμα σημαντικές προσπάθειες ιδιαίτερα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης, της μεγαλύτερης παρουσίας γυναικών όχι μόνο στις λίστες αλλά και στο κοινοβούλιο καθώς και της αντιμετώπισης της διαφθοράς. Πολλές υποθέσεις διαφθοράς, ιδιαίτερα περιπτώσεις που σχετίζονται με την οικοδομική δραστηριότητα – κυρίως στην παράκτια ζώνη και τις τουριστικές περιοχές-, τις τηλεπικοινωνίες και τις ιδιωτικοποιήσεις, είναι πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης.

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει την ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αλλά δεν έχει σταματήσει ο ενταξιακός διάλογος. Το Μαυροβούνιο φαίνεται να είναι η καλύτερα προετοιμασμένη χώρα για ένταξη στην ΕΕ μετά την Κροατία που θα γίνει σύντομα το 28ο μέλος της.

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τους δυο 2 από τους 7 πράσινους ευρωβουλευτές που εκλέχτηκαν στις πρόσφατες εκλογές του Οκτωβρίου που προέρχονται κυρίως από το χώρο της κοινωνίας των πολιτών.

Στις παρεμβάσεις του ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, τόνισε μεταξύ άλλων:

Είναι εντυπωσιακό ότι το Σύνταγμα του Μαυροβουνίου δηλώνει τη δέσμευση της χώρας να είναι φιλική στο περιβάλλον. Αυτό όμως πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια στην πράξη προσφέροντας έτσι μια ευκαιρία να αποτελέσει η χώρα αυτή ένα μοντέλο για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων και των νερών.

Η χώρα που βγήκε από την Γιουγκοσλαβική και Βαλκανική κρίση χωρίς να εμπλακεί σε πολέμους μπορεί να αποτελέσει έναν πρεσβευτή σχέσεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας, την ανάγκη για μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία. Σε αυτή την κατεύθυνση η διασυνοριακή συνεργασία για την προστασία των νερών, την προώθηση ενός αξιόπιστου δικτύου σιδηροδρόμων που να συνδέουν τις βαλκανικές χώρες τόσο μεταξύ τους όσο και με την υπόλοιπη Ευρώπη, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια και η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και προσαρμοσμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελούν κατάλληλα εργαλεία και γέφυρες τόσο για περιφερειακή συνεργασία όσο και για δημιουργία θέσεων εργασίας σε οικονομικές δραστηριότητες αναγκαίες για την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία πρέπει να είναι οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμες. Μπορούν να συνδεθούν με την επιδίωξη κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Ρομά, φτωχοί στις νότιες περιοχές της χώρας) κι ανάπτυξης πράσινων οικονομικών δραστηριοτήτων. Τομείς με σημαντικό δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η διαχείριση των νερών σε επίπεδο (και διασυνοριακής) υδρολογικής λεκάνης, συντεταγμένες προσπάθειες στον τομέα του αγροτουρισμού κ.α.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Πράσινοι της Σερβίας καλούν το σερβικό κράτος να εισάγει ένα μορατόριουμ συνολικά για την εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και των παραγωγών τους για τα επόμενα 10 χρόνια.

 

Το μορατόριουμ θα επιβάλλει απαγορεύσεις στην εισαγωγή, παρασκευή και χρήση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων ακόμα και για επιστημονικούς και ιατρικούς σκοπούς. Η λύση αυτή είναι πιο περιοριστική από παλιότερες προτάσεις και πρωτοβουλίες.

 

Οι Σέρβοι Πράσινοι πιστεύουν πως η Σερβία οφείλει να ενδυναμώσει άμεσα τους θεσμούς και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για ένα λεπτομερή και συνολικό έλεγχο των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και των παραγώγων τους.

 

Ο βουλευτής των Πράσινων της Σερβίας, Ivan Karic, θα ζητήσει δημόσια ακρόαση στην Εθνοσυνέλευση της Σερβικής Δημοκρατίας σχετικά με αυτό το ζήτημα.

 

Οι Πράσινοι της Σερβίας θα προτείνουν επίσης στην εθνοσυνέλευση ένα ψήφισμα για την ανάγκη απελευθέρωσης της χώρας από τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και τα παράγωγά τους (χώρα ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένα προϊόντα).


 

 

  Ο Νίκος Χρυσόγελος στη Σερβία με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

 Επίσημες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, υπουργούς της νέας κυβέρνησης και  βουλευτές της Σερβίας πραγματοποίησε στις 27 και στις 28 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο Νίκος Χρυσόγελος,, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων. Ο Νίκος Χρυσόγελος  είναι μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και ένας από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου.

 

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας των ευρωβουλευτών έγινε στο πλαίσιο της 6ης Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Σερβίας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις πολιτικές εξλίξεις στη χώρα και την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων της Σερβίας για να προωθηθεί περαιτέρω η Ευρωπαϊκή της προοπτική. Στην αντιπροσωπεία, πρόεδρος της οποίας ήταν ο Ε. Κούκαν (Σλοβακία, ΕΛΚ), συμμετείχαν, εκτός από τον Νίκο Χρυσόγελο (Πράσινοι), 4 ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 2 από τους Σοσιαλιστές, 2 από τους Φιλελεύθερους και 1 από το Ευρωπαϊκό Συντηρητικό Κόμμα.

 

Οι Ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό της Σερβίας Ivica Dacic, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Danilo Nikolic, με τον Υπουργό Οικονομίας Vlajko Senic,καθώς και με την επικεφαλή της Διεύθυνσης κατά της Διαφθοράς Zorana Marcovic. Επίσης, είχαν συνάντηση και συζήτηση με πολυμελή αντιπροσωπεία του Σερβικού κοινοβουλίου,με επικεφαλής την Milica Delevic, πρόεδρο της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή ένταξη της Σερβίας και τον Nebojsa Stefanovic, επίσημο ομιλητή του Σερβικού κοινοβουλίου.

 

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε, επίσης, ενημερωτική συνάντηση με τους πρέσβεις των κρατών μελών καθώς και με τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βελιγράδι Vincent Degertκαθώς και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ενώ επισκέφθηκε ορισμένα κοινωνικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

 

Οι ευρωβουλευτές στις συζητήσεις τους με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης αλλά και με τους Σέρβους βουλευτές έθεσαν θέματα μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, ειρηνικής λύσης για το Κόσοβο με την νομιμοποίηση του κοινοβουλίου και με συμφωνία όλων των κομμάτων, διασφάλισης της διαφάνειας και αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, προώθησης των σχέσεων καλής γειτονίας και συνεργασίας στην περιοχή, ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας του περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της Σερβίας τόνισε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας είναι επιλογή χωρίς εναλλακτική λύση και υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης συνεργασίας τόνισαν ότι θα σεβαστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες  και θα τις εφαρμόσουν, επιδιώκουν ειρηνική λύση για το Κόσοβο, με εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών, και ότι καταβάλεται κάθε προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος και να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλές γειτονίας στην περιοχή. Τόνισαν ότι μερικές επιλογές δεν είναι εύκολες για τους Σέρβους αλλά όλα τα κόμματα μένουν δεσμευμένα από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί (το ακροδεξιό ριζοσπαστικό κόμμα, νικητής των εκλογών του 2008, από το οποίο είχε αποχωρήσει ο νικητής των εκλογών του 2012 Tomislav Nikolic, έμεινε εκτός Βουλής, ενώ πολλά στελέχη του είναι στη φυλακή για υποθέσεις που σχετίζονται με το αιματηρό παρελθόν ή/και ποινικές υποθέσεις).

 

Η διακοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωκοινοβουλίου - Σερβίας υιοθέτησε ένα κείμενο συμπερασμάτων που εκφράζει την δέσμευση της Σερβίας για τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή της προοπτική. 

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος στις επαφές και τις παρεμβάσεις του, ιδιαίτερα κατά την κοινή συνεδrίασημε τους Σέρβους βουλευτές, τόνισε ότι “η Σερβία είναι κομβική χώρα για την συνολική ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων αλλά και για την περιφερειακή συνεργασία. Είναι ανάγκη να διδαχθούμε από τα λάθη και τις καταστροφικές επιλογές του παρελθόντος αλλά για να διαμορφωθεί ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την περιοχή και να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας και καλής γειτονίας. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος (πχ  Δούναβης, πράσινη ενέργεια, βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και των απορριμμάτων) καθώς και η συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη γέφυρα για συνεργασία μεταξύ των κοινωνιών και των λαών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η  κοινωνική συνοχή και η πράσινη οικονομία πρέπει να είναι βασικοί άξονες της πολιτικής που ακολουθείται στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και της αναγκαίας εξυγίανσης των δημοσιονομικών της χώρας, με δεδομένη την υψηλή ανεργία και το γεγονός ότι για κάθε συνταξιούχο αντιστοιχεί ένας μόνο εργαζόμενος”.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε χωριστή συνάντηση και με τον πρόσφατα εκλεγμένο στο σερβικό κοινοβούλιο βουλευτή και ηγέτη των Σέρβων Πράσινων Ivan Karic με τον οποίο συζήτησαν  θέματα συνεργασίας μεταξύ των πράσινων σε διμερές επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο των Βαλκανίων και του Ευρωκοινοβουλίου. Συμφωνήθηκε να υπάρχει στενή συνεργασία ιδιαίτερα σε θέματα πολιτικής για την ενέργεια, τα μεταλλεία και την πράσινη οικονομία. Ο Ivan Karic υποσχέθηκε ότιπολυάριθμη αντιπροσωπεία των Πράσινων της Σερβίας, μεταξύ των οποίων και κάποιοι εκλεγμένοι πράσινοι δημοτικοί σύμβουλοι, θα παρακολουθήσει τις εργασίες της σύνοδου του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα στις 9-11 Νοεμβρίου. Οι Σέρβοι πράσινοι – που ιδρύθηκαν το 2007 - ζήτησαν την υποστήριξη των Οικολόγων Πράσινων ώστε να ενταχθούν κι αυτοί στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα.

 

____________________________

Γενικότερες πληροφορίες για το θέμα:

 

Η Σερβία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ  το Δεκέμβριο του 2009. Στις 1 Μαρτίου 2012 της απονεμήθηκε το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, μετά από την επίτευξη συμφωνίας σε μια σειρά θεμάτων στο πλαίσιο του διαλόγου με το Κόσοβο υπό την αιγίδα της ΕΕ και τη δέσμευση της για μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την καταπολέμιση του οργανωμένου εγκλήματος και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι επαφές μεταξύ ΕΕ και Σερβίας είχαν διακοπεί για ένα διάστημα, στο παρελθόν, λόγω της έλλειψης προόδου στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και προσφάτως λόγω των εκλογών της 6ης Μαίου 2012 και της καθυστέρησης  σχηματισμού της νέας κυβέρνησης.

 

Οι εκλογές ανέδειξαν νικητή το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα και πρόεδρο της Σερβίας τον Νίκολιτς (αποχώρησε από το Σερβικό Ριζοσπαστικό Κόμμα που εξέφραζε την ακροδεξιά, το οποίο τελικά έμεινε έξω από τη Βουλή) που σχημάτισε κυβέρνηση συνεργασίας με το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας (εξέλιξη του κόμματος του Μιλόσεβιτς) με επικεφαλής τον Ivica Dacic, σημερινό πρωθυπουργό.

 

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο η ενδιάμεση έκθεση για την πορεία της ενταξιακής διαδικασίας της Σερβίας και η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου είχε ως στόχο να υπάρξει μια καθαρή εικόνα για τις προθέσεις και τις δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης ενόψει της συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο.