Στρογγυλό Τραπέζι, Ημερίδα, Σεμινάριο, Έκθεση

6-7 Ιουλίου: «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων - ΓΚΑΖΙ

8 Ιουλίου: Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο, Α. ΠΑΤΗΣΙΑ

 

Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 10% των επιχειρήσεων, το 5,9% της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης με περίπου 11 εκατομμύρια εργαζομένους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ευκαιριών που προσφέρει ο τομέας αυτός στην αναζωογόνηση τοπικών οικονομιών είναι το Γκίσινγκ της Αυστρίας που μεταμορφώθηκε από ένα χωριό 500 κατοίκων με μηδενική βιομηχανία, μικρής κλίμακας αγροτική παραγωγή, ελλιπείς υποδομές συγκοινωνιών, υψηλά επίπεδα ανεργίας και υψηλούς ρυθμούς μετανάστευσης, σε μια κωμόπολη με 3764 κατοίκους, 1100 νέες θέσεις εργασίας και 50 νέες εταιρίες, χάρη στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στη Γερμανία επίσης 430 νέες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του νερού δημιουργήθηκαν την πενταετία 2006-2011, ενώ ο ρυθμός αύξησης των πελατών της Ecopower στο Βέλγιο είναι εντυπωσιακός αφού μόλις σε 1 χρόνο μεταξύ 2010 και 2011 οι πελάτες αυξήθηκαν κατά 20%.

Στην Ελλάδα, η δημιουργία κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο εξόδου από την ταυτόχρονη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Παρόλα αυτά όμως, με την εξαίρεση λίγων εξαιρετικών προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση, η χώρα βρίσκεται στα πρώτα της βήματα στον τομέα αυτό.

 

 

 

Αναγνωρίζοντας αυτές τις δυνατότητες, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Νίκος Χρυσόγελος διοργανώνει τριήμερo εκδηλώσεων για την Κοινωνική Οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Συμμετέχουν εκπρόσωποι πολλών ευρωπαϊκών και ελληνικών φορέων από διάφορα πεδία εφαρμογής της κοινωνικής οικονομίας, όπως ο Dirk Vansintjan, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και συνεταιρισμών πολιτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Niall O'Keefe, Πρόεδρος της National Association of Building Cooperatives στην Ιρλανδία, ο Ugo Biggeri, Πρόεδρος της συνεταιριστικής Ηθικής Τράπεζας Ιταλίας, ο Βασίλης Μπέλλης πρόεδρος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας και πολλοί άλλοι που θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και θα συζητήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο εμπλουτισμός με την ευρωπαϊκή εμπειρία και η ενίσχυση των προσπαθειών στην Ελλάδα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πράσινες οικονομικές δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.
 
Το τριήμερο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πράσινου Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης & Επιμόρφωσης και του Heinrich-Böll-Stiftung, καθώς και της Θεματικής Ομάδας Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων και των αυτοδιοικητικών σχημάτων: Οικολογικός Άνεμος Νοτίου Αιγαίου, Οικολογικός Άνεμος Βορείου Αιγαίου, Αττική Οικολογική Απάντηση, Οικολογία-Αλληλεγγύη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Οικολογία Αλληλεγγύη Κ.Μακεδονίας, Οικολογική Δυτική Ελλάδα, Ανεξάρτητη Περιφερειακή Κίνηση Πολιτών Μία Κρήτη Περιβάλλον-Άνθρωπος, Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά. Το τριήμερο εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων – ΔΗΩ, τον Σύλλογο εργαζομένων του Oργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), και της Κλίμαξ plus.
 
Η πρώτη μέρα (6 Ιουλίου) θα ξεκινήσει με ένα στρογγυλό τραπέζι διαλόγου με τίτλο: «Υπάρχει ρόλος στην κοινωνική οικονομία για διέξοδο από την κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο; από την κρίση και την ανεξέλεγκτη αγορά στη βιώσιμη ευημερία και την κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία» με ομιλητές τον Βασίλη Γιόκαρη, συγγραφέα μαζί με τον Γιώργο Κολέμπα του βιβλίου “Τοπικοποίηση της οικονομίας”, τον Λουκά Μπρέχα από το Δίκτυο ΚΑΠΑ που θα συζητήσει για τις αναγκαίες προυποθέσεις προώθησης συνεταιρισμών και το ρόλο τους σε περιόδους κρίσης, την Ειρήνη Γλυκή, επιστημονικό συνεργάτη του World Watch Institute που θα αναλύσει τα στοιχεία από την πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου για την κοινωνική συνεταιριστική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο και τον Νίκο Χρυσόγελο. Συντονίζει o δημοσιογράφος Ανδρέας Ρουμελιώτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας του βιβλίου “Μπορώ και χωρίς Ευρώ”. Στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση που θα εστιάσει στον δημιουργικό ρόλο που μπορεί να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με συμμετοχή πολλών αυτοδιοικητικών, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Κοινοτάρχης Ανάβρας Μαγνησίας Δημήτρης Τσουκαλάς.
 
Η δεύτερη μέρα (7 Ιουλίου) θα είναι αφιερωμένη σε μια ημερίδα ανοιχτή για το κοινό, με θέμα «Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία» όπου θα μιλήσουν εκπρόσωποι πολλών ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων και θα παρουσιάσουν την πλούσια εμπειρία τους γύρω από τις κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεων σε πλήθος τομέων. Για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων θα μιλήσουν εκπρόσωποι του DGRV της Γερμανίας, του European Centre for Renewable Energy, από το Γκίσινγκ της Aυστρίας, του Energiewende Jetzt της Γερμανίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και συνεταιρισμών πολιτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Rescoop.eu, του Βέλγιου, της Αναπτυξιακής Καρδίτσας και την πολύ αξιόλογη προσπάθεια αξιοποίησης τοπικά παραγόμενης βιομάζας για την κάλυψη των τοπικών αναγκών ηλεκτροδότησης. Επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων που εστιάζουν στην Οικολογική Διαχείριση Απορριμμάτων θα παρουσιάσουν Έλληνες και Ευρωπαίοι που έχουν δημιουργήσει κοινωνικές και συνενταιριστικές επιχειρήσεις (Kringloopcentrum, Βέλγιο, Repair and Service Centre R.U.S.Z, Αυστρία, δίκτυο Rreuse, Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ, Ελλάδα), ενώ για τα δίκτυα παραγωγών - καταναλωτών, θα μιλήσει εκπρόσωπος αγροτικών συνεταιρισμών της Ιταλίας, του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής, της Κίνησης 136 και του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης Βios Coop. Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό – οικιστικό τομέα θα αναπτυχθούν από εκπρόσωπο του National Association of Building Cooperatives στην Ιρλανδία και εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ενώ για την εφαρμογή της κοινωνικής οικονομίας στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής επανένταξης θα μιλήσει εκπρόσωπος της Kλίμαξ plus, του ΚΕΘΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ. Ζητήματα θεσμικού πλαισίου θα παρουσιάσουν εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και της Ηράκλειας Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Το καίριο ζήτημα της χρηματοδότησης κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων από εναλλακτικές πηγές θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος της συνεταιριστικής Ηθικής Τράπεζας Ιταλίας (Banca Etica Popolare), και εκπρόσωπος του Γαλλικού κοινωνικού δικτύου χρηματοδότησης της αλληλέγγυας οικονομίας La NEF.
 
Σε όλη τη διάρκεια του διημέρου 6-7 Ιουλίου θα λειτουργεί στην Τεχνόπολη στο Γκάζι έκθεση περιπτέρων με πληροφοριακό υλικό από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις από ευρωπαϊκές χώρες και ελληνικές πρωτοβουλίες παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης, δικτύωσης παραγωγών – καταναλωτών, κοινωνικών υπηρεσιών και τραπεζών – χρηματοπιστωτικών δομών.
 
Τέλος, την τρίτη μέρα (8 Ιουλίου) θα διεξαχθεί σεμινάριο με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων για την «Εκπαίδευση στην ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Διαχείρισης των Απορριμμάτων, των Δικτύων Παραγωγών – Καταναλωτών και των κοινωνικών υπηρεσιών.
 
Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στα ελληνικά εδώ και στα αγγλικά εδώ.
 
Δηλώσεις συμμετοχής για το διήμερο στην Τεχνόπολη: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (με θέμα (subject): «Τεχνόπολις»)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 322 3867, 210 370 9705 (Πένυ Παπασπυροπούλου)
 
Με την υποστήριξη των:
 • Πράσινο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης & Επιμόρφωσης
 • Heinrich-Böll-Stiftung
 • Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
 
 
Σε συνεργασία με:
 • την «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων
 • την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
 • τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ
 • το Σύλλογο εργαζομένων του Oργανισμού Εργατικής Κατοικίας
 • την Κλίμαξ plus
 
Και τη συμμετοχή:
 • Των αυτοδιοικητικών σχημάτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Νοτίου Αιγαίου, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Βορείου Αιγαίου, Αττική Οικολογική Απάντηση, Οικολογία-Αλληλεγγύη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,  Οικολογία-Αλληλεγγύη Κεντρικής Μακεδονίας, Οικολογική Δυτική Ελλάδα, Ανεξάρτητη Περιφερειακή Κίνηση Πολιτών ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ Περιβάλλον-Άνθρωπος, Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά
 • ΑΤΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SOS
 • Η Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνεταιριστικών και Συνεργατικών ΕπιχειρήσεωνDGRV(Γερμανία)
 • Ευρωπαικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - European Centre for Renewable Energy(Αυστρία)
 • Energiewende Jetzt (Γερμανία)
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδίας Ομάδων και Συνεταιρισμών Πολιτών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας REScoop(Βέλγιο)
 • Αναπτυξιακή Καρδίτσας
 • GAS Italia (Ιταλία)
 • Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής
 • Κίνηση 136
 • Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης ΒiosCoop
 • Κοινωνική επιχείρηση επαναχρησιμοποίησης Kringloopcentrum(Βέλγιο)
 • Λακωνική ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • Εθνικός Οργανισμός Συνεταιρισμών Κοινωνικής Κατοικίας, (Ιρλανδία)
 • CECODHAS HOUSING EUROPE (Ευρώπη)
 • Rreuse (Ευρώπη)
 • ΚΕΘΕΑ
 • Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.)
 • Ηθική Τράπεζα Ιταλίας BancaPopolareEtica(Ιταλία)
 • Γαλλικό κοινωνικό δίκτυο χρηματοδότησης της αλληλέγγυας οικονομίαςLaNEF
 • Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ)του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ηράκλεια Αναπτυξιακή Σύμπραξη
 • Δίκτυο ΚΑΠΑ
 
 
Στις 6-7 Ιουλίου θα λειτουργεί έκθεση περιπτέρων με πληροφοριακό υλικό από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις από ευρωπαϊκές χώρες και ελληνικές πρωτοβουλίες παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης, δικτύωσης παραγωγών – καταναλωτών, κοινωνικών υπηρεσιών και εναλλακτικών τραπεζικών – χρηματοπιστωτικών δομών.
Χορηγός Επικοινωνίας - Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθήνα 9.84
 
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Παρασκευή 6 Ιουλίου: Συζήτηση - Στρογγυλό Τραπέζι

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ, Αθήνα

 

Η εκδήλωση που θα μας εισάγει στο πρόγραμμα του τριημέρου θα είναι μια συζήτηση που θα ανιχνεύσει τη σχέση μεταξύ κρίσης και Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι διαλόγου που θα επικεντρώσει στο δημιουργικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας ως εργαλείου αναζωογόνησης των τοπικών οικονομιών, με δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παρασκευής 6 Ιουλίου:

 

18.00-19.30: Εισαγωγή στην κοινωνική οικονομία σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

 

«Υπάρχει ρόλος στην κοινωνική οικονομία για διέξοδο από την κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο; από την κρίση και την ανεξέλεγκτη αγορά στη βιώσιμη ευημερία και την κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία»

 

Συμμετέχουν:

 • Βασίλης Γιόκαρης,  συγγραφέας μαζί με τον Γιώργο Κολέμπα του βιβλίου «Τοπικοποίηση της οικονομίας»
 • Λουκάς Μπρέχας, Δίκτυο ΚΑΠΑ: «Οι συνεταιρισμοί σε περιόδους κρίσης - Αναγκαίες προυποθέσεις για την προώθησή τους»
 • Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο, «Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο» 
 • Ειρήνη Γλυκή, επιστημονικός συνεργάτης του WorldWatchInstitute: «Η κοινωνική συνεταιριστική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο».

 

Συντονίζει o Ανδρέας Ρουμελιώτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας του βιβλίου «Μπορώ και χωρίς Ευρώ»

 

Διάλειμμα 19.30 - 19.45 

 

 

 

19.45-21.30: Στρογγυλό τραπέζι διαλόγου

 

 

«Τοπικές κοινωνίες, Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Οικονομία. Πώς μπορούν να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης;»

Συμμετέχουν:

 • Δημήτρης Τσουκαλάς,πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας, Πρόεδρος ΑΝΑΒΡΑ-ΖΩ
 • Κώστας Διάκος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Μέλος της Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Κοινωνικής Οικονομίας
 • Αλέξης Οικονομίδης, συνεργάτης Δημάρχου Αθηναίων
 • Νίκος Σαράντης, Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων, πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής
 • Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια οικονομικών και περιφερειακής ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Αντώνης Γάκης,Υπεύθυνος για θέματα καινοτομίας,Περιφέρεια Αττικής
 • Λάμπρος Μπούκλης, Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου, υπεύθυνος για θέματα κοινωνικής οικονομίας

 

Συντονίζουν ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, Περιφερειακός Σύμβουλος Δ. Ελλάδας & ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων

 

Σάββατο 7 Ιουλίου: Ημερίδα

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ, Αθήνα

 

Η δεύτερη μέρα (7 Ιουλίου) είναι αφιερωμένη σε μια ημερίδα ανοιχτή για το κοινό με θέμα «Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία». Η ημερίδα, που αποτελείται από 9 ενότητες στις οποίες θα μιλήσουν 25 ομιλήτές από την Ευρώπη και την Ελλάδα, θα εστιάσει στην παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων από διαφορετικούς τομείς εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας καθώς και στην ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο κομβικό ζήτημα της χρηματοδότησης τέτοιων πρωτοβουλιών από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.   


                        10.00-10.30: Προσέλευση – εγγραφές

Εισαγωγή

10.30 - 10.45   Γιώργος Οικονόμου, Δρ Φιλοσοφίας, ”Η Οικονομική διάσταση της δημοκρατίας

10.45 - 11.00   Γιώργος Λιερός, Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, “Κοινωνική οικονομία, μια εναλλακτική λύση απέναντι στα δυο οικονομικά συστήματα”

Συντονιστής: Κώστας Διάκος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

Ενότητα Α’: Η ευρωπαϊκή εμπειρία από τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (11.00 – 11.20)

11.00 - 11.20    Andreas Kappes,Η Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνεταιριστικών και Συνεργατικών Επιχειρήσεων DGRV

 

Ενότητα Β’: Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (11.20 – 12.40)  

11.20 - 11.40   Michael J. Dichand, European Centre for Renewable Energy, «H πράσινη εμπειρία του Güssing-Αυστρία»

11.40 - 12.00   Timo Gensel, Energiewende Jetzt, Υπεύθυνος για ανάπτυξη προγραμμάτων για ενεργειακές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

12.00 - 12.20   Dirk Vansintjan, REScoop, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και συνεταιρισμών πολιτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας REScoop

12.20 - 12.40   Βασίλης Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακή Καρδίτσας - Συνεταιριστική εταιρία παραγωγής ενέργειας από βιομάζα

 

Ενότητα Γ’:      Καλές πρακτικές κι εμπειρία  κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα δικτύωσης παραγωγών και καταναλωτών (12.40 – 13.45)

12.40 – 12.55   Valentina Contin, GAS Italia, «Αγαθά και υπηρεσίες της αλληλέγγυας οικονομίας. Οι ομάδες Ηθικής Χρηματοδότησης»             

12.55 – 13.10   Χαρίσης Αργυρόπουλος, Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, «Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία»

13.10 - 13.25   Θόδωρος Αρβανίτης, Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής, «Αγορές Παραγωγών – Καταναλωτών»

13.30 - 13.45   Κώστας Νικολάου, εκπρόσωπος της Κίνησης 136 και τουΚοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης Βios Coop.

 

Ενότητα Δ':      Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα επαναχρησιμοποίησης, κομποστοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων (13.45 – 14.30) 

13.45 - 14.00   Joris  De Brone, Εκτελεστικός διευθυντής της κοινωνικής επιχείρησης επαναχρησιμοποίησης Kringloopcentrum- Βέλγιο

14.00 - 14.15   Σταύρος Αργυρόπουλος, Λακωνική ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

14.15 - 14.30   Δημήτρης Χωματίδης, εκπρόσωποςτης Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, «Το Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση – Rreuse»

 

14.30 - 15.30    Ερωτήσεις – απαντήσεις - συζήτηση για τα θέματα των ενοτήτων Α’-Δ’

15.30 - 17.30    Διάλειμμα για φαγητό/καφέ

 

Ενότητα Ε':      Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό – οικιστικό τομέα (17.30 – 18.10) 

17.30 – 17.45   Niall O'Keefe, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Συνεταιρισμών Κοινωνικής Κατοικίας, Ιρλανδία & αντιπρόεδρος του CECODHAS HOUSING EUROPE

17.45 – 18.10   Αντώνιος Παπαδόπουλος,Υπεύθυνος Έργου Elih_Medγια τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, «Ενεργειακή αναβάθμιση 110 κατοικιών των οικισμών ΟΕΚ στην Καβάλα και Κομοτηνή μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Elih_Med– Προοπτικές επέκταση»

                      Ηλίας Αθανασίου, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, «Προοπτική εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νέους και υφιστάμενους οικισμούς με συμμετοχή κοινωνικών συνεταιρισμών των οικιστών»

 

Ενότητα ΣΤ’:    Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής επανένταξης (18.10 – 19.00)  

18.10 – 18.30   Εκπρόσωπος ΚΟΙΣΠΕ Κλίμαξ Plus

18.30 – 18.45   Παναγιώτης Κουτρουβίδης, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, Πρόεδρος της Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΚΕΘΕΑ, «“ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” Μια κοινωνική συνεργασία για την ώθηση στην επιχειρηματικότητα της ομάδας των πρώην χρηστών»

18.45 - 19.00   Νικόλαος Κήπος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), «Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας»

 

Ενότητα Ζ':      Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενίσχυσης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων  - Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις (19.00 – 20.00) 

19.00 - 19.30   Ugo Biggeri, Πρόεδρος συνεταιριστικής Ηθικής Τράπεζας Ιταλίας, «Ο Ρόλος της ηθικής χρηματοδότησης για νέους παγκόσμιους κανόνες χρηματοδότησης»

19.30 - 20.00   Amandine Albizzati, Γαλλικό κοινωνικό δίκτυο χρηματοδότησης της αλληλέγγυας οικονομίας La NEF

 

Ενότητα Η': Το θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και των ενεργών πολιτών (20.00 – 20.35)

20.00 - 20.15   Εκπρόσωπος ΕΥΚΕΚΟ- Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  «Το νέο θεσμικό πλαίσιο, νόμος 4019/2011 και οι ρυθμίσεις για την υλοποίησή του»

20.15 - 20.25   Πολύνα Γκιόκα, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, «Το θεσμικό πλαίσιο για κοινωνικές    επιχειρήσεις από την πλευρά των κοινωνικών φορέων»

20.25 - 20.35   Ευάγγελος  Σπινθάκης, Ηράκλεια Αναπτυξιακή Σύμπραξη, «Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις - ευκαιρία συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ - οικολογικών οργανώσεων - πράσινων επιχειρηματιών»

 

20.35 - 21.30    Ερωτήσεις - απαντήσεις – συζήτηση για τα θέματα των ενοτήτων Ε’-Η’

 

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία από αγγλικά σε ελληνικά και αντίστροφα.

 

Κυριακή 8 Ιουλίου: Σεμινάριο

Αίθουσα: Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο

(Λεωφόρος Ιωνίας 315, κοντά στον σταθμό ΗΣΑΠ Α.Πατήσια) 

 
Η τρίτη και τελευταία μέρα θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση περιορισμένου αριθμού ενδιαφερομένων σε θέματα δημιουργίας, λειτουργίας και  δικτύωσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Επαναχρησιμοποίησης–Ανακύκλωσης απορριμμάτων, δικτύων παραγωγών – καταναλωτών και Κοινωνικών υπηρεσιών.
 
Ενότητα Α’: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Θεσμικό πλαίσιο (09.30 – 10.30)  
09.30 – 10.00   Malte Arhelger, Social Economy, referent of the Greens, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
10.00 – 10.30   Ευάγγελος Σπινθάκης, Ηράκλεια Αναπτυξιακή Σύμπραξη, «Κοινωνική οικονομία και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Το νέο  θεσμικό πλαίσιο»
 
Ενότητα Β’: Στήσιμο Συνεταιρισμού – Καταστατικό - Δημοκρατική λειτουργία (10.30 – 11.30)
10.30 – 11.00   Timo Gensel, Energiewende Jetzt, Υπεύθυνος για ανάπτυξη προγραμμάτων για ενεργειακές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
11.00 – 11.30   Βασίλης Μπέλλης, Αναπτυξιακή Καρδίτσας- Συνεταιριστική εταιρία παραγωγής ενέργειας από βιομάζα
 
11.30 – 12.00 Διάλειμμα - Καφές
 
Ενότητα Γ’: Καλές Πρακτικές / Παράλληλα θεματικά εργαστήρια (12.00- 13.30) 
Εργαστήριο «ΑΠΕ»
12.00 – 12.30   Andreas Kappes, Hεμπειρία της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Συνεταιριστικών και Συνεργατικών Επιχειρήσεων (DGRV)
12.30 – 13.00   Michael Dichand, Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Güssing Αυστρία
13.00 – 13.30    Συζήτηση - διαδραστικό εργαστήριο
              
Εργαστήριο «Διαχείριση Απορριμμάτων»
12.00 – 12.30   Sepp Eisenlreigler, Πρόεδρος του Κέντρου Επιδιόρθωσης και Υπηρεειών - RepairandServiceCentreR.U.S.Z., «Κοινωνική Οικονομία: Μια εναλλακτική λύση στην ανεξέλεγκτη οικονομία της αγοράς: παραδείγματα από την Αυστρία»
12.30 – 13.00   Joris De Brone, Εκτελεστικός δευθυντής της κοινωνικής επιχείρησης επαναχρησιμοποίησης Kringloopcentrum– Βέλγιο “Η δημιουργία και λειτουργίας μιας κοινωνικής επιχείρησης επαναχρησιμοποίησης”
13.00 – 13.30   Συζήτηση - διαδραστικό εργαστήριο
              
Εργαστήριο «Δίκτυα Παραγωγών – Καταναλωτών»
12.00 - 12.30   Valentina Contin, GAS, εκπρόσωπος ιταλικών αγροτικών συνεργατικών συνεταιρισμών
12.30 – 13.00   Χαρίσης Αργυρόπουλος, Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ – «Στήσιμο Δικτύου Παραγωγών – Καταναλωτών»
13.00 – 13.30   Συζήτηση - διαδραστικό εργαστήριο
              
Εργαστήριο «Κοινωνική αλληλεγγύη και καινοτομία – κοινωνικές υπηρεσίες»
12.00 – 12.30   Άκης Δημόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΚΟΙΣΠΕ Κλίμαξ Plus
12.30 – 13.30   Συζήτηση - διαδραστικό εργαστήριο
 
13.30 – 14.00   Παρουσίαση συμπερασμάτων εργαστηρίων από 10’ - Συζήτηση

 

 

 

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο διοργανώνει τριήμερoεκδηλώσεων για την Κοινωνική Οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών και ελληνικών φορέων που θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και θα συζητήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη της κοινωνικής οικονομίας ως ρεαλιστική πολιτική για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής, ως απάντηση στην πολύπλευρη κρίση που βιώνει η χώρα και η Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα το τριήμερο πραγματοποιείται:

 

Με την υποστήριξη των:

 • Πράσινο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης & Επιμόρφωσης
 • Heinrich-Böll-Stiftung
 • Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων

 

Σε συνεργασία με:

 • την «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων
 • την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
 • τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ
 • το Σύλλογο εργαζομένων του Oργανισμού Εργατικής Κατοικίας
 • την Κλίμαξ plus

 

Και τη συμμετοχή:

 • Των αυτοδιοικητικών σχημάτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Νοτίου Αιγαίου, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Βορείου Αιγαίου, Αττική Οικολογική Απάντηση, Οικολογία-Αλληλεγγύη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,  Οικολογία-Αλληλεγγύη Κεντρικής Μακεδονίας, Οικολογική Δυτική Ελλάδα, Ανεξάρτητη Περιφερειακή Κίνηση Πολιτών ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ Περιβάλλον-Άνθρωπος, Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά
 • ΑΤΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SOS
 • Η Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνεταιριστικών και Συνεργατικών ΕπιχειρήσεωνDGRV(Γερμανία)
 • Ευρωπαικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - European Centre for Renewable Energy(Αυστρία)
 • Energiewende Jetzt (Γερμανία)
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδίας Ομάδων και Συνεταιρισμών Πολιτών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας REScoop(Βέλγιο)
 • Αναπτυξιακή Καρδίτσας
 • GAS Italia (Ιταλία)
 • Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής
 • Κίνηση 136
 • Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης ΒiosCoop
 • Κοινωνική επιχείρηση επαναχρησιμοποίησης Kringloopcentrum(Βέλγιο)
 • Λακωνική ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • Εθνικός Οργανισμός Συνεταιρισμών Κοινωνικής Κατοικίας, (Ιρλανδία)
 • CECODHAS HOUSING EUROPE (Ευρώπη)
 • Rreuse (Ευρώπη)
 • ΚΕΘΕΑ
 • Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.)
 • Ηθική Τράπεζα Ιταλίας BancaPopolareEtica(Ιταλία)
 • Γαλλικό κοινωνικό δίκτυο χρηματοδότησης της αλληλέγγυας οικονομίαςLaNEF
 • Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ)του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ηράκλεια Αναπτυξιακή Σύμπραξη
 • Δίκτυο ΚΑΠΑ

 

Στις 6-7 Ιουλίου θα λειτουργεί έκθεση περιπτέρων με πληροφοριακό υλικό από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις από ευρωπαϊκές χώρες και ελληνικές πρωτοβουλίες παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης, δικτύωσης παραγωγών – καταναλωτών, κοινωνικών υπηρεσιών και εναλλακτικών τραπεζικών – χρηματοπιστωτικών δομών.

 

Χορηγός Επικοινωνίας - Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθήνα 9.84

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ, Αθήνα

 

Η δεύτερη μέρα (7 Ιουλίου) είναι αφιερωμένη σε μια ημερίδα ανοιχτή για το κοινό με θέμα «Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία». Η ημερίδα, που αποτελείται από 9 ενότητες στις οποίες θα μιλήσουν 25 ομιλήτές από την Ευρώπη και την Ελλάδα, θα εστιάσει στην παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων από διαφορετικούς τομείς εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας καθώς και στην ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο κομβικό ζήτημα της χρηματοδότησης τέτοιων πρωτοβουλιών από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.   

 

10.00-10.30: Προσέλευση – εγγραφές

Εισαγωγή

10.30 - 10.45   Γιώργος Οικονόμου, Δρ Φιλοσοφίας, ”Η Οικονομική διάσταση της δημοκρατίας

10.45 - 11.00   Γιώργος Λιερός, Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, “Κοινωνική οικονομία, μια εναλλακτική λύση απέναντι στα δυο οικονομικά συστήματα”

 

Συντονιστής: Κώστας Διάκος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Ενότητα Α’:      Η ευρωπαϊκή εμπειρία από τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (11.00 – 11.20)

 

11.00 - 11.20    Andreas Kappes,Η Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνεταιριστικών και Συνεργατικών Επιχειρήσεων DGRV

                       

Ενότητα Β’:      Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (11.20 – 12.40)

 

11.20 - 11.40   Michael J. Dichand, European Centre for Renewable Energy, «H πράσινη εμπειρία του Güssing-Αυστρία»

11.40 - 12.00   Timo Gensel, Energiewende Jetzt, Υπεύθυνος για ανάπτυξη προγραμμάτων για ενεργειακές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

12.00 - 12.20   Dirk Vansintjan, REScoop, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και συνεταιρισμών πολιτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας REScoop

12.20 - 12.40   Βασίλης Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακή Καρδίτσας - Συνεταιριστική εταιρία παραγωγής ενέργειας από βιομάζα

 

Ενότητα Γ’:      Καλές πρακτικές κι εμπειρία  κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα δικτύωσης παραγωγών και καταναλωτών (12.40 – 13.45)

 

12.40 – 12.55   Valentina Contin, GAS Italia, «Αγαθά και υπηρεσίες της αλληλέγγυας οικονομίας. Οι ομάδες Ηθικής Χρηματοδότησης»              

12.55 – 13.10   Χαρίσης Αργυρόπουλος, Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, «Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία»

13.10 - 13.25   Θόδωρος Αρβανίτης, Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής, «Αγορές Παραγωγών – Καταναλωτών»

13.30 - 13.45   Κώστας Νικολάου, εκπρόσωπος της Κίνησης 136 και τουΚοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης Βios Coop.

 

Ενότητα Δ':      Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα επαναχρησιμοποίησης, κομποστοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων (13.45 – 14.30)

 

13.45 - 14.00   Joris  De Brone, Εκτελεστικός διευθυντής της κοινωνικής επιχείρησης επαναχρησιμοποίησης Kringloopcentrum- Βέλγιο

14.00 - 14.15   Σταύρος Αργυρόπουλος, Λακωνική ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

14.15 - 14.30   Δημήτρης Χωματίδης, εκπρόσωποςτης Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, «Το Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση – Rreuse»

 

14.30 - 15.30    Ερωτήσεις – απαντήσεις - συζήτηση για τα θέματα των ενοτήτων Α’-Δ’

 

15.30 - 17.30    Διάλειμμα για φαγητό/καφέ

 

Ενότητα Ε':      Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό – οικιστικό τομέα (17.30 – 18.10)

 

17.30 – 17.45   Niall O'Keefe, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Συνεταιρισμών Κοινωνικής Κατοικίας, Ιρλανδία & αντιπρόεδρος του CECODHAS HOUSING EUROPE

17.45 – 18.10   Αντώνιος Παπαδόπουλος,Υπεύθυνος Έργου Elih_Medγια τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, «Ενεργειακή αναβάθμιση 110 κατοικιών των οικισμών ΟΕΚ στην Καβάλα και Κομοτηνή μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Elih_Med– Προοπτικές επέκταση»

Ηλίας Αθανασίου, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, «Προοπτική εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νέους και υφιστάμενους οικισμούς με συμμετοχή κοινωνικών συνεταιρισμών των οικιστών»

 

Ενότητα ΣΤ’:    Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής επανένταξης (18.10 – 19.00)

 

18.10 – 18.30   Εκπρόσωπος ΚΟΙΣΠΕ Κλίμαξ Plus

18.30 – 18.45   Παναγιώτης Κουτρουβίδης, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, Πρόεδρος της Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΚΕΘΕΑ, «“ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” Μια κοινωνική συνεργασία για την ώθηση στην επιχειρηματικότητα της ομάδας των πρώην χρηστών»

18.45 - 19.00   Νικόλαος Κήπος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), «Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας»

           

Ενότητα Ζ':      Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενίσχυσης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων  - Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις (19.00 – 20.00)

 

19.00 - 19.30   Ugo Biggeri, Πρόεδρος συνεταιριστικής Ηθικής Τράπεζας Ιταλίας, «Ο Ρόλος της ηθικής χρηματοδότησης για νέους παγκόσμιους κανόνες χρηματοδότησης»

19.30 - 20.00   Amandine Albizzati, Γαλλικό κοινωνικό δίκτυο χρηματοδότησης της αλληλέγγυας οικονομίας La NEF

 

Ενότητα Η': Το θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και των ενεργών πολιτών (20.00 – 20.35)

 

20.00 - 20.15   Εκπρόσωπος ΕΥΚΕΚΟ- Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  «Το νέο θεσμικό πλαίσιο, νόμος 4019/2011 και οι ρυθμίσεις για την υλοποίησή του»

20.15 - 20.25   Πολύνα Γκιόκα, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, «Το θεσμικό πλαίσιο για κοινωνικές    επιχειρήσεις από την πλευρά των κοινωνικών φορέων»

20.25 - 20.35   Ευάγγελος  Σπινθάκης, Ηράκλεια Αναπτυξιακή Σύμπραξη, «Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις - ευκαιρία συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ - οικολογικών οργανώσεων - πράσινων επιχειρηματιών»

 

20.35 - 21.30    Ερωτήσεις - απαντήσεις – συζήτηση για τα θέματα των ενοτήτων Ε’-Η’

 

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία από αγγλικά σε ελληνικά και αντίστροφα.