13 Δεκέμβριος 2012

Μια δίκαιη συμφωνία για τα αυτοκίνητα

Η ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο διοργάνωσε συνέδριο για την παρουσίαση της μελέτης του εξωτερικού κόστος των αυτοκινήτων στην ΕΕ-27 και την επισκόπηση των υπαρχουσών εκτιμήσεων. Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες, εκπρόσωποι ερευνητικών οργανισμών, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και καινοτόμων επιχειρήσεων καθώς και ευρωβουλευτές. Την Ομάδα των Πράσινων εκπροσώπησαν ο MichaelCramerκαι ο YvesCochet.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις και την εμπειρία τους σχετικά με την εύρεση νέων δράσεων που θα μειώσουν τις δαπάνες όσων χρησιμοποιούν αυτοκίνητα.

Η χρήση του αυτοκινήτου είναι ένα μέρος της καθημερινότητας μας που αυξάνει σημαντικά τα οφέλη για τους πολίτες. Οπωσδήποτε, το κόστος μετακίνησης του αυτοκινήτου δεν περιορίζεται μονάχα στα προφανή έξοδα, αλλά κι από την κατασκευή και συντήρηση των δρόμων, γεφυρών καθώς και χώρων στάθμευσης.
Δαπάνες που προκύπτουν από το θόρυβο και την ρύπανση, το κόστος των ατυχημάτων και το κόστος της κλιματική αλλαγής ως αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι μερικές από τις μη προφανείς δαπάνες. Αυτό που είναι σημαντικό να σημειώσουμε, είναι ότι ακόμα και αν οι χρήστες των αυτοκινήτων πληρώνουν φόρους και τέλη κυκλοφορίας, ένα μεγάλο μέρος του συνολικού κόστους της χρήσης του αυτοκινήτου είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί.
Αυτοί οι λεγόμενοι εξωγενείς παράγοντες (θόρυβος, ρύπανση, ατυχήματα, κλιματική αλλαγή) δεν αντικατοπτρίζονται στις τιμές αγοράς. Ως εκ τούτου, σε μακροπρόθεσμη βάση, οι εν λόγω δαπάνες μετατοπίζονται προς άλλους πολίτες, άλλες περιοχές ή άλλες γενιές, όπως τόνισε ο UdoJ. Becker,καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Δρέσδης.
Με λίγα λόγια, η "αθέμιτη τιμή" που μπαίνει ως φόρος στις μετακινήσεις μας με το αυτοκίνητο ενθαρρύνει τους χρήστες σε λάθος επιλογές ως προς τις ταξιδιωτικές τους ανάγκες. Οι χρήστες πιστεύουν στην τιμή που βλέπουν και όχι το κόστος που πρέπει να καλύψουν ως κρυφή επιδότηση η οποία διατηρεί αυτό το διαστρεβλωμένο σύστημα.

Κύρια ευρήματα: Τα αυτοκίνητα επιδοτούνται υπερβολικά στην ΕΕ
Κάθε αυτοκίνητο στην ΕΕ προκαλεί κατά μέσο όρο € 1.600 ακάλυπτα έξοδα ανά εγγεγραμμένο όχημα και ανά έτος
Για την ΕΕ-27, το συνολικό ποσό των ακάλυπτων δαπανών που σχετίζονται με τη χρήση του αυτοκινήτου ανέρχεται σε 373 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αυτό ισοδυναμεί με περίπου 3,0% του ΑΕΠ της ΕΕ. Ως εκ τούτου, κατά μέσο όρο, κάθε πολίτης της ΕΕ πληρώνει € 750 των επιδοτήσεων ανά έτος.
Το κόστος για την κοινωνία για κάθε νέο αυτοκίνητο που πωλείτε είναι της τάξης των περίπου €13,000 ανά αυτοκίνητο, δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής των αυτοκινήτων είναι περίπου 10 χρόνια στην ΕΕ. Περίπου 41% αυτών των εξωτερικών δαπανών οφείλονται σε ατυχήματα και 37% για την κλιματική αλλαγή. Το υπόλοιπο 22% αφορούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, το θόρυβο και άλλα αποτελέσματα.

 Συνάφεια της παρούσας μελέτης
Τα ευρήματα που ανέδειξε η μελέτη, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς ο τομέας των μεταφορών είναι σε μια μη βιώσιμη πορεία που κινδυνεύει να προκαλεί ένα ολοένα κι αυξανόμενο φορτίο τόσο για τους χρήστες αυτοκινήτων όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της. Οι εκπομπές CO2 από τις μεταφορές αυξήθηκαν κατά 29% από το 1990, ενώ οι σημαντικές μειώσεις έχουν επιτευχθεί στη βιομηχανία (-34%), την παραγωγή ενέργειας (-17%) και τα νοικοκυριά (-14%).
Στο πλαίσιο της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και τον στόχο που έχει θέσει η ΕΕ για μείωση κατά 60% του CΟ2 στις μεταφορές, είναι απαραίτητη μια δίκαια συμφωνία για τους χρήστες αυτοκίνητων αλλά και όλων των πολιτών ώστε να διασφαλιστεί ότι η μετακίνηση παραμένει οικονομικά προσιτή και συμβατή με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Υπάρχουν λοιπόν επαρκείς ενδείξεις τιμών που είναι ένα πρωταρχικό μέσο για την υλοποίηση μιας δίκαιης συμφωνίας, κάτι που εκφράζεται επίσης και από τις συνθήκες της ΕΕ. Παράλληλα εστιάζοντας στο βασικό συμπέρασμα, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο οι τιμές να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος. Ο βασικός στόχος της διαδικασίας δεν είναι να δημιουργηθούν έσοδα, αλλά στοχεύει περισσότερο στην αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των εξωτερικών δαπανών και την κατανομή των δαπανών αυτών με δίκαιο τρόπο.
Δείτε εδώ το βίντεο του συνεδρίου.
_____________
Στο συνέδριο συμμετείχαν:
MichaelCramer, Eυρωβουλευτής
Καθ. ΔρUdoJ. Becker, TechnischeUniversitätDresden
JeanSivardière, πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων για τους Χρήστες των Μέσων Μεταφορών Κυκλοφορίας
AneliaStefanova, CEEBankwatch
YvesCochet, Ευρωβουλευτής
KaiSchlegelmilch, Πράσινος Προϋπολογισμός για την Ευρώπη
Νίνα Renshaw, Μεταφορές και Περιβάλλον, T & E
HuibvanEssen, CEDelft
 

 

 

Last modified on Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2012 14:04