Print this page
10 Νοεμβρίου 2012

Συνάντηση Πράσινου δικτύου Αυτοδιοικητικών

 

 

 

 

17ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος

Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2012

 

 

Το Πράσινο Δίκτυο Αυτοδιοικητικών έχει δημιουργηθεί εδώ και 16 χρόνια, με στόχο να κάνει πράξη το πράσινο ιδανικό «σκεφτόμαστε παγκόσμια, δρούμε τοπικά» και να βοηθήσει τους εκπροσώπους των Πράσινων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και εμπειρίες. Κοινή είναι η αντίληψη των μελών του Δικτύου, που επιβεβαιώθηκε στη Συνάντηση, για την αξία του ως μίας προσέγγισης από τα «κάτω προς τα πάνω» και ως ένα από τους καλύτερους τρόπους επικοινωνίας των πράσινων ιδεών με την κοινωνία και την καθημερινή πραγματικότητα των πολιτών.

 

Στη Συνάντηση του Δικτύου, που συντονίστηκε από την MonikaVan, Δημοτική Σύμβουλο Βιέννης και μέλος του (απερχόμενου) Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, συμμετείχαν από ελληνική πλευρά οι εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κώστας Διάκος (Αττική), Θανάσης Μακρής (Αν. Μακεδονία –Θράκη) και Μιχάλης Τρεμόπουλος (Κεντρική Μακεδονία) και η Χριστίνα Ευθυμιάτου, μέλος της Συντονιστικής Γραμματείας του Οικολογικού Ανέμου Νοτίου Αιγαίου.

 

Θέματα της Συνάντησης το πενταετές Πρόγραμμα Δράσης του ΕΠΚ για τους αυτοδιοικητικούς[1], η έκθεση για το Συνέδριο των Μεγάλων Πόλεων που έγινε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2012[2] και η παρουσίαση καλών πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού από εκπρόσωπο του Αντιδημάρχου της Λυών, Pierre Hemon.

 

Σύμφωνα με το πενταετές Πρόγραμμα Δράσης, το ΕΠΚ θα διαθέτει προσωπικό και ένα ποσό 5.000 ετησίως για την ανάπτυξη (με ερωτήσεις –απαντήσεις και βάση τεκμηρίωσης) και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δικτύου www.greensuccesses.eu, όπου παρουσιάζονται επιτυχημένα παραδείγματα από διάφορες πόλεις της Ευρώπης, αλλά και για τον συντονισμό δράσεων ανταλλαγών και κατάρτισης για τα μέλη του Δικτύου. Τα παραπάνω σε συνεργασία με τα Κόμματα Μέλη του ΕΠΚ.

 

Η παρουσίαση της εκπροσώπου του Αντιδημάρχου της Λυών αφορούσε δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού γύρω από οκτώ βασικά θέματα του Δήμου, ο οποίος βασίστηκε σε 38 διαφορετικές ομάδες-στόχους πολιτών με ιδιαίτερες ανάγκες (νέοι, γυναίκες με παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι, διάφορες επαγγελματικές ομάδες κλπ) και έδωσε ως αποτέλεσμα ενδιαφέροντα και φιλικά στο περιβάλλον προγράμματα αληλεγγύης και νεανικής απασχόλησης, όπως το Cyclopousse -μετακίνηση από πόρτα σε πόρτα για ηλικιωμένους, το πρόγραμμα διανομής γευμάτων από πόρτα σε πόρτα, αλλά και κατάρτισης οδηγών ΜΜΜ για οδήγηση φιλική στους ηλικιωμένους, και άλλα που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου[3].

 

Από την πλευρά των Ελλήνων συμμετεχόντων, τονίστηκε η ανάγκη αλληλοϋποστήριξης (Συμμαχία Πόλεων ενάντια στην Κρίση) των πράσινων αυτοδιοικητικών σε χώρες –περιοχές που πλήττονται από την κρίση, μέσα από την ανάδειξη των χαρακτηριστικών και των επιπτώσεων της, σε θέματα υποχρεωτικών συνενώσεων (σήμερα σε εξέλιξη στην Ιρλανδία), οριζόντιας περικοπής πόρων και περιορισμών στην απασχόληση. Ο Κώστας Διάκος αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη συντονισμού του Δικτύου, ώστε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματά του στα πλαίσια των εκδηλώσεων OpenCitiesτον Οκτώβριο του 2013 και συμφωνήθηκε η δημιουργία ομάδας πρωτοβουλίας.

 

 

 


[1] http://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/7%20Annexe%20Local%20Councillors%205%20year%20Action%20Plan.pdf 

 

 

 

 

Last modified on Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012 22:21