16 Μάιος 2012

Το μέλλον της Ευρώπης: Δικαιότερο, πιο δημοκρατικό και ενωμένο

Παράλληλα με τις συζητήσεις για την Κοινωνική Ευρώπη, άλλο ένα σημείο επικέντρωσης του Συμβουλίου της Κοπεγχάγης το Σαββατοκύριακο, ήταν η μελλοντική εικόνα της Ευρώπης, από την οπτική των Πράσινων. Μπορεί η Ένωση να επιβιώσει με τον υπάρχων σχηματισμό της ή η επίλυση των τρεχουσών οικονομικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών κρίσεων απαιτεί ριζοσπαστική αλλαγή;

 
Η ομάδα εργασίας του ΕΠΚ «Μέλλον της Ευρώπης» καθιερώθηκε στο Συνέδριο του ΕΠΚ στο Παρίσι, πέρυσι, και συγκέντρωσε εκπροσώπους των κρατών μελών, Πράσινους Ευρωβουλευτές, το ΕΠΚ και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα για να ανοίξουν μια νέα διαδρομή προς μια Ευρώπη για την οποία οι Πράσινοι θα εργαστούν, μια Ένωση που θα ταιριάξει την πολιτική διάσταση με την οικονομική, θα επαναζωογονήσει τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών και θα αποκαταστήσει την πίστη τους στο ευρωπαϊκό όραμα. Η ομάδα εργασίας παρουσίασε τα αποτελέσματα των εργασιών της στο Συμβούλιο μέσω της έκθεσης «Προς μια Πράσινη Δημοκρατική Μεταρρύθμιση της ΕΕ» με την υποστήριξη της Επιτροπής του ΕΠΚ. Η πρόεδρος της ομάδας εργασίας MonicaFrassoni ήταν παρούσα και συντόνισε την συζήτηση.


Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τον ρόλο της δημοκρατίας στο έργο που η Ευρώπη έχει να επιτελέσει όχι μόνο ως προς την επίλυση της κρίσης, αλλά και ως προς την πρόληψη μελλοντικών ευρωπαϊκών κρίσεων όπως οι τρέχουσες. Υπάρχει χώρος για ένα δημοκρατικό υπερεθνικό σύστημα; Είναι σε θέση η τρέχουσα Συνθήκη και η θεσμική της δομή να εξυπηρετήσει αυτούς τους σκοπούς επαρκώς; Ποιος είναι ο ρόλος του περιφερειακού διαχωρισμού, ειδικά ανάμεσα σε Βορρά και Νότο, στην αποδθνάμωση της ευρωπαϊκής δυναμικής; Η πρόταση της ομάδας εργασίας περιείχε ορισμένες συγκεκριμένες λεπτομέρειες όπως τις προτάσεις για την καθιέρωση μιας βιώσιμης φορολογικής βάσης για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, φόρων άνθρακα, καθιέρωση μιας κοινής φορολογικής βάσης στις επιχειρήσεις και μιας «συμφωνίας φορολογικού αφοπλισμού», προτάσεις που προέκυψαν από την ίδια αρχή, - πως η οπισθοχώρηση προς τον εθνικισμό και τα εθνικά συμφέροντα πάνω από τα κοινοτικά θα οδηγήσει στην διάλυση της ΕΕ και στο τέλος του ευρωπαικού οράματος. Η πρόταση διπλωματικά καταδικάζει τη συνθήκη δημοσιονομικής σταθερότητας ως αναποτελεσματική και επιβλαβή, και καλεί για μια πιο πραγματική και ολοκληρωμένη οικονομική ένωση, σε συνδυασμό με πραγματική πολιτική ευθύνη.

 
Οι δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Μπαρόζο σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ καταδικάζονται ως εξαιρετικά εκφοβιστικές και ανεύθυνες, βοήθησαν όμως στην διαμόρφωση συζητήσεων γύρω από τι μπορεί να σημαίνει μια γνήσια ευρωπαϊκή δημοκρατία και πως οι Πράσινοι μπορούν να την ενθαρρύνουν και να συμμετέχουν σε αυτή με ένα παραγωγικό τρόπο.

 
Η ίδια η έκθεση συζητήθηκε εκτενώς, όπως και ορισμένες από τις προσθήκες, η ποσότητα των οποίων κατέδειξε την σημασία που έχει το ζήτημα για τα μέλη του ΕΠΚ. ΗσχετικήψηφοφορίαέγινετηνΚυριακή. Η τροποποιημένη πρόταση πέρασε με μια άνετη πλειοψηφία και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου καθώς και σε αυτή του ΕΠΚ.