ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου προς την Κομιισιόν Το ζήτημα της συνεχούς συρρίκνωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και της έλλειψης πολυετούς ολοκληρωμένου εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την αναζωογόνηση της οικονομίας θέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γραπτή ερώτησή του ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων…
Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την ανάγκη αντιμετώπισης εκτεταμένης φοροδιαφυγής στο πεδίο του ΦΠΑ και του λαθρεμπορίου. Πρόσφατη μελέτη[1] αναδεικνύει την πιθανή έκταση φοροδιαφυγής σε μια σειρά εμπορευματικών συναλλαγών, όπως οι εξαγωγές πετρελαιοειδών, οι συνήθεις εξαγωγές, εφοδιασμοί, το τελωνειακό καθεστώς 42. Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού…
Πακέτο 4 ερωτήσεων του Ν. Χρυσόγελου προς την Κομισιόν   Σοβαρές επιπτώσεις ρύπανσης με τοξικά βαρέα μέταλλα από παλιές εξορυκτικές δραστηριότητες αλλά και ανησυχίες για μελλοντικές εξορυκτικές δραστηριότητες στη Βουλγαρία, φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γραπτή ερώτησή του, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο…
Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου στο Ευρωκοινοβούλιο για τους κινδύνους  για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από την αυξημένη χρήση  συσκευών θέρμανσης  χαμηλής ενεργειακής απόδοσης   Επείγουσα ερώτηση σχετικά με το πρόβλημα της αδυναμίας όλο και περισσότερων Ελλήνων να θερμανθούν επαρκώς και με ενεργειακά αποδοτικούς τρόπους κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος,…
Απάντηση του Επιτρόπου Potočnik στην ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου   «Οι ελληνικές αρχές οφείλουν να καθορίσουν τα ενδεδειγμένα μέτρα στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλιάκμονα, όπως απαιτεί η Οδηγία-Πλαίσιο για τα  Νερά (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ), ώστε να διασφαλισθεί η καλή κατάσταση όλων των υδάτων μέχρι το 2015.» Αυτό…
  Ερώτηση Νίκου Χρυσόγελου για τους όρους εφαρμογής του προγράμματος «Κατ’ οίκον βοήθεια συνταξιούχων»   Το ζήτημα των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατ’ οίκον βοήθεια συνταξιούχων» που αντικαθιστά το γνωστό πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ερώτησή του, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων /Ομάδα των Πράσινων…
  Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για εξορύξεις χρυσού στην ΠΓΔΜ   Άγνοια και βαθιά ανησυχία εκφράζει η Επιτροπή με αφορμή την ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τις σχεδιαζόμενες εξορύξεις χρυσού στην Ilovica της Πρώην Γιουγκοσλαβικής…
  Ερώτηση Ν. Χρυσόγελου για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής     Το ζήτημα των καταστροφών που προκαλούν παρεμβάσεις και δραστηριότητες μέσα σε περιοχή NATURA στον υγρότοπο του Άγιου Μάμα Χαλκιδικής χωρίς το ΥΠΕΚΑ να αναλαμβάνει τις ευθύνες του φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ερώτησή του, ο…
  Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου για το σχεδιαζόμενο Υ/Η φράγμα στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου Ερώτηση προς την Κομισιόν για τις επιπτώσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου από το σχεδιαζόμενο υδροηλεκτρικό φράγμα ύψους 60 μέτρων στις Πηγές Αώου, κατέθεσε οευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος. Το φράγμα που θα διοχετεύσει…
  Από κοινού ερώτηση Ν. Χρυσόγελου και 2 άλλων Πράσινων ευρωβουλευτών για το έλλειμμα του λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έναν εναλλακτικό τρόπο μηδενισμού του ελλείμματος που παρουσιάζει ο λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), από αυτόν που παρουσίασε η κυβέρνηση στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2013-2016, αναδεικνύει με γραπτή ερώτησή…