08 Οκτωβρίου 2012

Και στο «βάθος» ...καύση; Όχι ευχαριστώ!

Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής

   

Το ζήτημα του κακού σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής φέρνει στο Ευρωκοινοβούλιο με γραπτή ερώτησή του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων /Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, Νίκος Χρυσόγελος με δεδομένο ότι ο προς υλοποίηση σχεδιασμός αφορά 4 έργα διαχείρισης 1.350.000 τόνων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων ετησίως για 23-27 χρόνια, με κόστος μελέτης και κατασκευής €430 εκατ και συνολική αξία σύμβασης  €1-€1,5 δις. Πρόκειται για τεχνολογίες που οδηγούν σε παραγωγή 600.000 τόνων RDF και SRF ετησίως.

 

Η αρμόδια διυπουργική Επιτροπή για την παρακολούθηση εφαρμογής του Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, προσφάτως αποφάσισε την ενίσχυση του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» για χρηματοδότηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο αναθεώρησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και τη στήριξη της υλοποίησης μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αυτές οι τεχνολογίες όμως φωτογραφίζουν καύση και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και των δήμων

 

Όπως τονίζεται στην ερώτηση, ο σχεδιασμός δεν εξηγεί τι ακριβώς θα γίνεται με το παραγόμενο RDF και SRF (600.000 τόνοι το χρόνο), ούτε πως αυτές οι τεχνολογικές επιλογές θα συμβάλλουν στην επίτευξη των δεσμευτικών για τη χώρα στόχων της Οδηγίας 98/2008. Επίσης, δεν έχει ληφθεί υπόψη η δυναμική μείωσης των παραγόμενων απορριμμάτων λόγω οικονομικής κρίσης (εκτιμάται ότι η παραγωγή ΑΣΑ θα επανέλθει στα επίπεδα του 2009 μετά από μια δεκαετία) ούτε η αύξηση της ανακύκλωσης. Δεν τίθενται  ποσοτικοί στόχοι πρόληψης ή εκτροπής υλικών πριν την τελική επεξεργασία, ενώ η δέσμευση των δήμων για 25 χρόνια εμποδίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων που εμφανίζουν τον τελευταίο καιρό δυναμική στη χώρα.

 

«Η χρήση των συρρικνούμενων πόρων του δημοσίου αλλά και ευρωπαϊκών πόρων για την εφαρμογή τέτοιων ακριβών τεχνολογιών μεγάλης κλίμακας δεν συνάδει ούτε με την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και των πολιτών, ούτε με την ιεράρχηση μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, ούτε με την κοινή λογική», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος. «Και τα πράγματα δεν τελειώνουν εδώ. Η παραγωγή 600.000 τόνων SRF και RDF από τις σχεδιαζόμενες μονάδες δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην καύση που θα στοιχίσει κι άλλα χρήματα, τα οποία θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας πολίτης με παραπάνω από έναν τρόπους, ιδιαίτερα όμως μέσα από τα τέλη καθαριότητας που θα πληρώνει για δεκαετίες. Δεν είναι δυνατόν να προχωράμε στην υλοποίηση αυτού του “σχεδιασμού" χωρίς καν να έχει ληφθεί υπόψη η “πράσινη πρόταση” που έχουν καταθέσει περιβαλλοντικές οργανώσεις, η οποία είναι σαφώς φθηνότερη, μπορεί να υλοποιηθεί γρηγορότερα και είναι πλήρως συμβατή τόσο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες όσο και με τους εθνικούς μας στόχους. Είναι επείγουσα ανάγκη να επαναξιολογηθεί ο σχεδιασμός για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής, στη βάση των νέων δεδομένων μειωμένης παραγωγής απορριμμάτων, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή που θα εφαρμοστεί με έργα μικρότερης κλίμακας και όχι στη διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων. Η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι πλέον οικολογική ευαισθησία αλλά οικονομική αναγκαιότητα και επιλογή επιβίωσης μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού. Δεν επιτρέπεται η σπατάλη δημόσιων πόρων σε εποχή κρίσης και η μακροχρόνια δέσμευση των πολιτών σε υψηλά τέλη καθαριότητας την στιγμή που αυξάνεται η φτώχεια, ενώ η ανεργία εκτινάσσεται στα ύψη».

 


(Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης)

 

 

Θέμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αττική»

 

Την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία 4 Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική» αποφάσισε ο ΕΣΔΝΑ [1] υποβάλλοντας αίτημα προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ [2]. Πρόκειται για 4 έργα διαχείρισης 1.350.000 τόνων σύμμεικτων ΑΣΑ [3] ετησίως για 23-27 χρόνια, με κόστος μελέτης και κατασκευής €430 εκατ και συνολική αξία σύμβασης  €1-€1,5 δις. Πρόκειται για τεχνολογίες που οδηγούν σε παραγωγή 600.000 τόνων RDF και SRF ετησίως, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί τι θα γίνεται αυτό. Σε κανένα σημείο του σχεδιασμού των 4 έργων δεν εξηγείται πως οι επιλογές αυτές θα συμβάλλουν στην επίτευξη των δεσμευτικών για τη χώρα στόχων της Οδηγίας 98/2008, ενώ  δεν έχει ληφθεί υπόψη η δυναμική μείωσης των παραγόμενων απορριμμάτων λόγω οικονομικής κρίσης [4] και η αύξηση της ανακύκλωσης. Δεν τίθενται  ποσοτικοί στόχοι πρόληψης ή εκτροπής υλικών πριν την τελική επεξεργασία. Δεν έχει αξιολογηθεί, συγκριτικά, η “πράσινη πρόταση” που έχουν καταθέσει περιβαλλοντικές οργανώσεις, με μικρότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας, μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή και μικρότερο χρόνο υλοποίησης [5] ενώ η δέσμευση των δήμων για 25 χρόνια εμποδίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης της διαχείρισης που εμφανίζουν τον τελευταίο καιρό δυναμική στη χώρα [6]. Ερωτάται η Επιτροπή:

 

Έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από το Κ-Μ για τα εν λόγω έργα και ειδικότερα για τον τρόπο διάθεσης των ποσοτήτων του παραγόμενου RDF και  SRF;

  • Εκτιμά ότι τα έργα συνάδουν με το πνεύμα και τους στόχους της Οδηγίας 98/2008;
  • Εκτιμά ότι τεκμηριώνεται επαρκώς πως η χρήση δημοσίων πόρων για τη διαχείριση των ΑΣΑ της Αττικής μέσω των συγκεκριμένων έργων είναι η βέλτιστη δυνατή;
  • Δεδομένης της πρόσφατης απόφασης της διυπουργικής επιτροπής να ενισχύσει τον Άξονα 4 του ΕΠΠΕΡΑΑ [7] για χρηματοδότηση έργων διαχείρισης ΑΣΑ [8], σκοπεύει να συνεργαστεί με το Κ-Μ με στόχο τη διαμόρφωση  ενός πιο ορθολογικού σχεδίου διαχείριση που ελαχιστοποιεί το κόστος υλοποίησης και διαχείρισης, ενώ επιτυγχάνει τους στόχους της Οδηγίας 98/2008;

 

_________________________________________

[1] Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

[2] Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

[3] Αστικών Στερεών Αποβλήτων

[4] Εκτιμάται ότι η παραγωγή ΑΣΑ θα επανέλθει στα επίπεδα του 2009 μετά από μια δεκαετία.

[5] http://www.ecorec.gr/econew/images/stories/PDF/Prasini_Protasi_PESDA_Attikis.pdf

[6] http://www.bioenergeiaki.gr/

[7] Επιχειρησιακο Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

[8] http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2032&language=el-GR

Last modified on Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2012 19:23