10 Νοεμβρίου 2009

Σύστημα αυτόματης απόδοσης προτεραιότητας στο τραμ της Αθήνας

Το τραμ της Αθήνας κατασκευάστηκε την περίοδο 2002-2004 με συγχρηματοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Στα έργο περιλαμβανόταν και η εγκατάσταση ειδικού συστήματος αυτόματης προτεραιότητας στις διασταυρώσεις, μέσω ασύρματης επικοινωνίας με τους  φωτεινούς σηματοδότες που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. 

 

Το τραμ ξεκίνησε τη λειτουργία του από το καλοκαίρι του 2004, όμως το σύστημα απόδοσης προτεραιότητας (γνωστό στην Ελλάδα και ως «πράσινο κύμα») δεν έχει τεθεί καθόλου σε λειτουργία όλο αυτό το διάστημα, παρόλο που εγκαταστάθηκε κανονικά. Αποτέλεσμα είναι να επιμηκύνεται αδικαιολόγητα ο χρόνος κάθε διαδρομής και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού να παραμένει ανεπαρκής.
 
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
1. Αν είναι ενήμερη για τη μη ενεργοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος αυτόματης απόδοσης προτεραιότητας, πέντε και πλέον χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου.
2. Αν η μη ενεργοποίηση του «πράσινου κύματος» είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Ελλάδα για τη συγχρηματοδότηση του έργου από την Ε.Ε.

03/11/09

Last modified on Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 10:27