27 Οκτωβρίου 2009

Κατάρτιση δασικών χαρτών και δασολογίου στην Ελλάδα

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική της Ελλάδας, σε περιοχές που προγραμματίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η επέκταση του σχεδίου πόλης, ανέδειξαν για άλλη μια φορά την καταστροφική απουσία των Δασικών Χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου και Δασολογίου. Η κατάρτιση δασικών χαρτών και δασολογίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία των δασών από επίδοξους καταπατητές και εμπρηστές, όπως επίσης και η στελέχωση και ενίσχυση με σύγχρονα τεχνικά μέσα των κατά τόπους δασαρχείων

 

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

 

1α. Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η Ελλάδα την υπόθεση του Δασολογίου και της σύνταξης των δασικών χαρτών;

 

1β. Σε τι ποσοστό έχει αξιοποιήσει η Ελλάδα τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους προς αυτή την κατεύθυνση;

 

2. Είναι ικανοποιημένη η Επιτροπή από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την πρόοδο του έργου «Οριοθέτηση Δασών & Δασικών Εκτάσεων» της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που χρηματοδοτείται από Γ΄ ΚΠΣ;

 

3. Έχει γνώση η Επιτροπή για ποιες περιοχές της Ελλάδας έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των δασικών εκτάσεων;

 

4. Τι πόροι προβλέπονται από το Ταμείο Συνοχής 2007-2013 για την ολοκλήρωση του δασολογίου και των δασικών χαρτών;

Last modified on Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 09:52