01 Ιούλιος 2012

Σάββατο 7 Ιουλίου: Ημερίδα

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ, Αθήνα

 

Η δεύτερη μέρα (7 Ιουλίου) είναι αφιερωμένη σε μια ημερίδα ανοιχτή για το κοινό με θέμα «Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία». Η ημερίδα, που αποτελείται από 9 ενότητες στις οποίες θα μιλήσουν 25 ομιλήτές από την Ευρώπη και την Ελλάδα, θα εστιάσει στην παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων από διαφορετικούς τομείς εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας καθώς και στην ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο κομβικό ζήτημα της χρηματοδότησης τέτοιων πρωτοβουλιών από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.   

 

10.00-10.30: Προσέλευση – εγγραφές

Εισαγωγή

10.30 - 10.45   Γιώργος Οικονόμου, Δρ Φιλοσοφίας, ”Η Οικονομική διάσταση της δημοκρατίας

10.45 - 11.00   Γιώργος Λιερός, Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, “Κοινωνική οικονομία, μια εναλλακτική λύση απέναντι στα δυο οικονομικά συστήματα”

 

Συντονιστής: Κώστας Διάκος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Ενότητα Α’:      Η ευρωπαϊκή εμπειρία από τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (11.00 – 11.20)

 

11.00 - 11.20    Andreas Kappes,Η Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνεταιριστικών και Συνεργατικών Επιχειρήσεων DGRV

                       

Ενότητα Β’:      Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (11.20 – 12.40)

 

11.20 - 11.40   Michael J. Dichand, European Centre for Renewable Energy, «H πράσινη εμπειρία του Güssing-Αυστρία»

11.40 - 12.00   Timo Gensel, Energiewende Jetzt, Υπεύθυνος για ανάπτυξη προγραμμάτων για ενεργειακές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

12.00 - 12.20   Dirk Vansintjan, REScoop, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και συνεταιρισμών πολιτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας REScoop

12.20 - 12.40   Βασίλης Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακή Καρδίτσας - Συνεταιριστική εταιρία παραγωγής ενέργειας από βιομάζα

 

Ενότητα Γ’:      Καλές πρακτικές κι εμπειρία  κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα δικτύωσης παραγωγών και καταναλωτών (12.40 – 13.45)

 

12.40 – 12.55   Valentina Contin, GAS Italia, «Αγαθά και υπηρεσίες της αλληλέγγυας οικονομίας. Οι ομάδες Ηθικής Χρηματοδότησης»              

12.55 – 13.10   Χαρίσης Αργυρόπουλος, Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, «Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία»

13.10 - 13.25   Θόδωρος Αρβανίτης, Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής, «Αγορές Παραγωγών – Καταναλωτών»

13.30 - 13.45   Κώστας Νικολάου, εκπρόσωπος της Κίνησης 136 και τουΚοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης Βios Coop.

 

Ενότητα Δ':      Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα επαναχρησιμοποίησης, κομποστοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων (13.45 – 14.30)

 

13.45 - 14.00   Joris  De Brone, Εκτελεστικός διευθυντής της κοινωνικής επιχείρησης επαναχρησιμοποίησης Kringloopcentrum- Βέλγιο

14.00 - 14.15   Σταύρος Αργυρόπουλος, Λακωνική ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

14.15 - 14.30   Δημήτρης Χωματίδης, εκπρόσωποςτης Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, «Το Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση – Rreuse»

 

14.30 - 15.30    Ερωτήσεις – απαντήσεις - συζήτηση για τα θέματα των ενοτήτων Α’-Δ’

 

15.30 - 17.30    Διάλειμμα για φαγητό/καφέ

 

Ενότητα Ε':      Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό – οικιστικό τομέα (17.30 – 18.10)

 

17.30 – 17.45   Niall O'Keefe, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Συνεταιρισμών Κοινωνικής Κατοικίας, Ιρλανδία & αντιπρόεδρος του CECODHAS HOUSING EUROPE

17.45 – 18.10   Αντώνιος Παπαδόπουλος,Υπεύθυνος Έργου Elih_Medγια τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, «Ενεργειακή αναβάθμιση 110 κατοικιών των οικισμών ΟΕΚ στην Καβάλα και Κομοτηνή μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Elih_Med– Προοπτικές επέκταση»

Ηλίας Αθανασίου, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, «Προοπτική εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νέους και υφιστάμενους οικισμούς με συμμετοχή κοινωνικών συνεταιρισμών των οικιστών»

 

Ενότητα ΣΤ’:    Καλές πρακτικές κι εμπειρία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής επανένταξης (18.10 – 19.00)

 

18.10 – 18.30   Εκπρόσωπος ΚΟΙΣΠΕ Κλίμαξ Plus

18.30 – 18.45   Παναγιώτης Κουτρουβίδης, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, Πρόεδρος της Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΚΕΘΕΑ, «“ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” Μια κοινωνική συνεργασία για την ώθηση στην επιχειρηματικότητα της ομάδας των πρώην χρηστών»

18.45 - 19.00   Νικόλαος Κήπος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), «Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας»

           

Ενότητα Ζ':      Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενίσχυσης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων  - Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις (19.00 – 20.00)

 

19.00 - 19.30   Ugo Biggeri, Πρόεδρος συνεταιριστικής Ηθικής Τράπεζας Ιταλίας, «Ο Ρόλος της ηθικής χρηματοδότησης για νέους παγκόσμιους κανόνες χρηματοδότησης»

19.30 - 20.00   Amandine Albizzati, Γαλλικό κοινωνικό δίκτυο χρηματοδότησης της αλληλέγγυας οικονομίας La NEF

 

Ενότητα Η': Το θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και των ενεργών πολιτών (20.00 – 20.35)

 

20.00 - 20.15   Εκπρόσωπος ΕΥΚΕΚΟ- Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  «Το νέο θεσμικό πλαίσιο, νόμος 4019/2011 και οι ρυθμίσεις για την υλοποίησή του»

20.15 - 20.25   Πολύνα Γκιόκα, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, «Το θεσμικό πλαίσιο για κοινωνικές    επιχειρήσεις από την πλευρά των κοινωνικών φορέων»

20.25 - 20.35   Ευάγγελος  Σπινθάκης, Ηράκλεια Αναπτυξιακή Σύμπραξη, «Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις - ευκαιρία συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ - οικολογικών οργανώσεων - πράσινων επιχειρηματιών»

 

20.35 - 21.30    Ερωτήσεις - απαντήσεις – συζήτηση για τα θέματα των ενοτήτων Ε’-Η’

 

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία από αγγλικά σε ελληνικά και αντίστροφα.

Last modified on Κυριακή, 01 Ιούλιος 2012 11:53