23 Νοεμβρίου 2012

Στρατηγική για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης

  

Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε έκθεση του Ζ. Μποβέ

 

 

 

Οι μοναδικές γεύσεις, η ποικιλία και η ιδιαιτερότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, από διαφορετικές περιοχές και διαφορετικές παραδοσιακές μεθόδους, και η Στρατηγική προώθησής τους αποτέλεσαν το αντικείμενο έκθεσης (Α7-0286/2012) που υιοθετήθηκε στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τρίτη 20 Νοεμβρίου. Η έκθεση, την οποία εισηγήθηκε ο πράσινος ευρωβουλευτής και γνωστός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των αγροτών Ζ. Μποβέ, έρχεται ως συνέχεια ανάλογης ανακοίνωσης της Επιτροπής τον Μάρτιο 2012[1] και εν όψει σχετικών νομοθετικών προτάσεων για την προώθηση των προϊόντων ποιότητας που αναμένονται στα τέλη του έτους.

 

Με το ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά ο σχετικός προϋπολογισμός, να γίνουν πιο ευέλικτες οι διαδικασίες χρηματοδότησης δράσεων ενημέρωσης και προώθησηςπροϊόντων που υπόκεινται σε πρότυπα ποιότητας αλλά και να αυξηθεί το ποσοστό χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΕ.

 

Ανάμεσα στα προϊόντα ποιότητας ιδιαίτερη έμφαση ζητείται να δοθεί στα βιολογικά προϊόντα, για την αυξημένη ζήτηση των οποίων εκφράζεται ικανοποίηση, αλλά και τα τοπικά προϊόντα ορεινών ή νησιωτικών περιοχών.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωράει δύο βήμα παραπέρα και προτείνει δύο νέες δράσεις:

 

-                     Ζητεί να θεσπιστεί ένα νέο καθεστώς ποιότητας και προστασίας για προϊόντα «τοπικής παραγωγής και άμεσης πώλησης» προκειμένου να καλυφθούν τα τοπικά προϊόντα ποιότητας που προορίζονται για κατανάλωση στην περιφέρεια παραγωγής τους. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει υποστήριξη ώστε να αναπτυχθούν βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού σε τοπικές και περιφερειακές αγορές και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για γεωργούς / ενώσεις γεωργών και άλλους παραγωγούς / επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές

 

-                     Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται σταθερά μείωση της κατανάλωσης κρασιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση ευρωπαϊκών οίνων ποιότητας, οι οποίες θα πρέπει να προβάλλουν επίσης τις πολιτιστικές ρίζες, τις ποιοτικές ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρασιών.

 

Τέλος, με την απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει[2] αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης της ΕΕ για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (από 50% σε 75% των δαπανών και από 75% σε 90% στις περιφέρειες σύγκλισης).

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο δήλωσε:

 

«Οι κατευθύνσεις και οι νέες δράσεις για την προώθηση των προϊόντων ποιότητας που προτείνονται από το Ευρωκοινοβούλιο, με την έκθεση του πράσινου ευρωβουλευτή Ζ. Μποβέ, μπορούν να συμβάλλουν στη βωσιμότητα κι ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα και του τομέα τροφίμων, προωθώντας την ποικιλία των τροφίμων και τα υψηλά πρότυπα ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια, την προστασία των ζώων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τα νέα καθεστώτα προστασίας για προϊόντα “τοπικής παραγωγής και άμεσης πώλησης», αλλά και για ορεινά και νησιωτικά προϊόντα, θα μπορούσαν να δώσουν νέες προοπτικές σε μια σειρά ελληνικών προϊόντων. Είναι σημαντικό ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε ορεινά και νησιωτικά προϊόντα. Για να επωφεληθούν όμως οι περιοχές και οι αγρότες απαιτείται σημαντική προεργασία και δουλειά από τους αρμόδιους κρατικούς, περιφερειακούς, παραγωγικούς και συλλογικούς φορείς στη χώρα μας ώστε να ανταποκριθούν ως προς την τεκμηρίωση και κατοχύρωση των προϊόντων αυτών».

 

 


[1] COM(2012)0148: «Ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους: μια στρατηγική υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης»

[2]   Τρέχουσα αναθεωρητική πρόταση σχετικά με την ΚΟΑ (COM(2011)0626)

 

 

Last modified on Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 01:49