Print this page
13 Φεβρουάριος 2014

Ευρωεκλογές... Διάλεξε την Ευρώπη σου

euroelections2014Οι ευρωεκλογές πραγματοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη από τις 22 μέχρι τις 25 Μαΐου, αναλόγως της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους. Οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί ψηφοφόροι θα είναι οι πρώτοι που θα επιλέξουν τους νέους ευρωβουλευτές τους γιατί οι εκλογές διενεργούνται μεσοβδόμαδα σε εργάσιμη ημέρα. Στην Ελλάδα οι κάλπες των ευρωεκλογών ανοίγουν στις 25 Μαΐου.

Ψηφίζοντας στις φετινές ευρωεκλογές οι Ευρωπαίοι για πρώτη φορά θα έχουν και τον κύριο λόγο στο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Άλλωστε, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του εάν προηγουμένως δεν έχει εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

 Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των Ελλήνων - μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν οι Έλληνες πολίτες που

  • συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους αυτού). Στις προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2014, θα ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1996.
  • είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό καταλόγο δήμου της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.

Το εκλογικό δικαίωμα έχουν επίσης και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που: 

  • διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας κατά το έτος της εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους αυτού). Στις προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2014, θα ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1996.
  • δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα και στο κράτος μέλος καταγωγής τους.
  • έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014.

Στην εκλογική διαδικασία της χώρας μας, παράλληλα με τους Έλληνες εκλογείς της Επικράτειας, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι Έλληνες πολίτες κάτοικοι των 27 λοιπών χωρών της Ένωσης, καθώς και εκείνοι οι Έλληνες που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάποιο κράτος μέλος της Ε.Ε. Τα αποτελέσματα αυτά θα ενσωματωθούν στα γενικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην Ελληνική Επικράτεια. Αναφορικά με την ενημέρωση των Ελλήνων εκλογέων κατοίκων του εξωτερικού και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ψηφοφορία, ισχύουν τα εξής:

Ημέρα ψηφοφορίας στο εξωτερικό

Η ψηφοφορία από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε θα διεξαχθεί, το Σάββατο 24 Μαΐου 2014. Κατά την ψηφοφορία, οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Προϋποθέσεις

Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στον τόπο διαμονής τους, οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού θα πρέπει:

α) Να είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του Ελληνικού Κράτους.
β) Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα αυτό.

γ) Να υποβάλουν δήλωση στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή (στην περιφέρεια της οποίας προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα) ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω

     a.       http://www.ypes.gr/epe2014/(S(wqnsdieyjfgxpb55e4hajtvo))/Search_me_18.aspxAitisiEllinaEklogea

 b.      Εάν είστε 18 ετών (έχετε γεννηθεί το 1996) και συνεπώς δεν είστε ακόμη εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, παρακαλώ πατήστε το κουμπί «Γεννηθέντες 1996»

   c.       Αν γνωρίζετε τον ειδικό εκλογικό σας αριθμό, αρκεί για ν' ανακτήσετε τα εκλογικά σας στοιχεία. Συμπληρώστε τον και πιέστε Αναζήτηση.

   d.      Αν δεν γνωρίζετε τον ειδικό εκλογικό σας αριθμό τότε πρέπει να συμπληρώσετε με ελληνικούς χαρακτήρες τα υπόλοιπα πεδία με βάση τις οδηγίες, και στη συνέχεια να πιέσετε Αναζήτηση.

2. Καταχώρηση Αίτησης

a.       Επιλέξτε τη Χώρα, την Προξενική Αρχή και την Πόλη στην οποία επιθυμείτε να ψηφίσετε.

b.      Στη συνέχεια συμπληρώστε με λατινικούς χαρακτήρες, τα στοιχεία διαμονής σας. Εάν δεν συσταθεί τμήμα στην πόλη που επιλέξατε, το Υπουργείο θα σας εντάξει σε τμήμα της πλησιέστερης πόλης.

3.       Εκτυπώστε 3 φορές την αίτηση

4.       Βγάλτε 2 φωτοτυπίες το Διαβατήριο σας

5.       Πηγαίνετε στην οικεία Ελληνική Προξενική αρχή μέχρι τις 28 Μαρτίου.

 

Ενημερωθείτε πλήρως για όλες τις λεπτομέρειες για τις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 στον δικτυακο τόπο του υπουργείου Εσωτερικών: http://www.ypes.gr/el//Elections/ElectionsEuropeanParliament/ElectionsforEuropeanParliament/General/

Last modified on Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2014 13:09