19 Ιανουαρίου 2012

Εκδόσεις του ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλου

Ετοιμάσαμε 5 εκδόσεις -οδηγούς πάνω σε σημαντικά θέματα που αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στα αντίστοιχα αντικείμενα. Όλες οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες σε μορφή αρχείο pdf. Πατήστε πάνω στον αντίστοιχο τίτλο ή εξώφυλλο για να κατεβάσετε ολόκληρα τα βιβλία στον υπολογιστή σας.

Οι οδηγοί που ετοιμάσαμε αφορούν:

 

  
Χρηματοδοτικά Εργαλεία για Πράσινες Επενδύσεις: Οδηγός για την Αυτοδιοίκηση και τη Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη (2η εμπλουτισμένη έκδοση)

Η Κοινωνική Οικονομία ως απάντηση στην οικο-κοινωνικο-οικονομική κρίση

 

Οδηγός ανάπτυξης γραφείων εκπροσώπησης στην Ε.Ε.

   

               
Οι Πράσινοι στην Αυτοδιοίκηση: επιτυχημένα παραδείγματα από την Ευρώπη.                           
Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών: Οδηγός για το πρώτο υπερεθνικό εργαλείο άμεσης δημοκρατίας στον κόσμο.
Last modified on Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012 22:01