Street-Art-in-Caseros-Buenos-Aires-Argentina-1-1

Ανοικτή επιστολή των Πράσινων-Αλληλεγγύη για το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ Π. Σκουρλέτη, κοιν: αναπ. υπουργό κ. Γ. Τσιρώνη

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό

Αξιότιμε κ Υπουργέ Περιβάλλοντος

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων

Αξιότιμε κ Υπουργέ Υγείας

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έχουμε δημόσια επισημάνει πολλές φορές ότι η βελτίωση της υγείας των πολιτών θα έχει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ άλλων και δημοσιονομικά. Αντί για οριζόντιες περικοπές κι άδικη λιτότητα, η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ολοκληρωμένων πολιτικών και μέτρων – π.χ. μέσω μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  - που είναι προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας,  όχι σε βάρος της.

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που υποφέρουν από την ατμοσφαιρική ρύπανση - σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού είναι εκτεθειμένα σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων - με συνέπεια κάθε χρόνο να θρηνούμε χιλιάδες πρόωρους θανάτους. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί παθήσεις του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος,  καρκίνους κι άλλες παθήσεις, ενώ επιδεινώνει την κατάσταση ασθενών κι αυξάνει την συχνότητα εισαγωγών στα νοσοκομεία και τον αριθμό των ατόμων που καθίστανται ανίκανα να εργαστούνΠολλές επιστημονικές έρευνες αλλά και εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) επισημαίνουν τον μεγάλο αριθμό πρόωρων θανάτων στη χώρα μας, που οφείλονται σε περιβαλλοντικά αίτια, με την υψηλή ρύπανση της ατμόσφαιρας αρκετών πόλεων να έχει κυρίαρχο ρόλο. Στους πρόωρους θανάτους πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλες συνέπειες, όπως η απώλεια ανθρωποωρών εργασίας, βλάβες στα κτίρια και στην λειτουργικότητα της πόλης.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ζητάμε, σε μια εποχή πολύ-επίπεδης κρίσης αλλά και σκληρών δημοσιονομικών μέτρων, να διαμορφώσει η χώρα, μέσα από διάλογο, ολοκληρωμένη στρατηγική για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κατανοώντας πόσο κοστίζει αυτή στην υγεία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στον οικονομικό προϋπολογισμό, στο δημόσιο σύστημα υγείας, στην κοινωνία και στην οικονομία – συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οικονομικών της υγείας.

Διαχρονικά οι κυβερνήσεις – όχι μόνο η σημερινή – αντιμετωπίζουν ως δευτερεύον θέμα την προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είτε στις πόλεις είτε σε περιοχές με αυξημένη βιομηχανική δραστηριότητα (πχ λιγνιτικούς σταθμούς), ώστε να προστατέψουν την υγεία των πολιτών ως οφείλουν. Παραβιάζονται, με αυτόν τον τρόπο, οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας καθώς κι αυτές που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ για προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών, κάτι που δεν είναι χωρίς συνέπειες, αντιθέτως  προκαλεί δυσβάστακτο κόστος στην υγεία, στην κοινωνία και στην οικονομία.

Αναγκαία μια στρατηγική για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα έχει πολλαπλά οφέλη: βελτίωση της υγείας, μείωση πρόωρων θανάτων που οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση, μείωση των δαπανών του συστήματος υγείας για χρόνιες ή άλλες βλάβες, μεταξύ των οποίων καρκίνοι.

Μια στρατηγική για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, συνεκτική και να συνοδεύεται από έναν οδικό χάρτη για επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων:

- δραστική μείωση των αέριων ρύπων στις αστικές περιοχές, ιδιαίτερα των μικρο-σωματιδίων (PM10 και PM2,5), των πτητικών οργανικών ενώσεων ουσιών, των οξειδίων του αζώτου (NOx) και του όζοντος,

- μείωση των ρύπων στις βιομηχανικές περιοχής, ιδιαίτερα στις λιγνιτικές περιοχές, και σε πόλεις όπου λειτουργούν σε κοντινή απόσταση ρυπογόνες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας (πχ Χανιά, Ρόδος, Μεγαλόπολη, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα κα)

- μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων, μέσω υιοθέτησης και εφαρμογής ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, περιορισμού των ρυπογόνων αυτοκινήτων, ουσιαστικό έλεγχο των πραγματικών εκπομπών αυτοκινήτων στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, δημιουργίας «πράσινων ζωνών και υποδομών» κα

Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, θέτει νέες υποχρεώσεις

Προσφάτως, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τα προτεινόμενα ανώτατα όρια για το διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), τις πτητικές οργανικές ενώσεις (NMVOC) πλην του μεθανίου, το μεθάνιο (CH4), την αμμωνία (ΝΗ3) και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5), τα οποία θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020 και το 2030, όπως αυτά προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρόλα αυτά οι κυβερνήσεις φαίνεται ότι «σαμποτάρουν» την προσπάθεια αυτή, μέσω των αποφάσεων της Τεχνικής Επιτροπής για τις Μηχανές Αυτοκινήτων (TCMV). Η συμφωνία προβλέπει ναι μεν νέα τεστ μετρήσεων στον δρόμο των πραγματικών εκπομπών από οχήματα που θα πρέπει να ισχύσουν από το 2017 και μετά, αλλά μέχρι το 2020 οι εκπομπές επιτρέπεται να ξεπερνούν το 110% των ορίων, δηλαδή επιτρέπονται αυξημένες εκπομπές αέριων ρύπων για τουλάχιστον άλλα 5 χρόνια. Επίσης, στο πλαίσιο της επιτροπής αυτής συμφωνήθηκε ότι και μετά το 2020 όλα τα αυτοκίνητα θα μπορούν να εκπέμπουν 50% περισσότερα οξείδια του αζώτου (NOx) σε σχέση με τα όρια που προβλέπει το πρότυπο Euro 6 των 80 mg/km, παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία για μείωση των εκπομπών καυσαερίων είναι διαθέσιμη και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί επί χρόνια να αποτρέψει ή να καθυστερήσει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη ρύπανση από τα αυτοκίνητα. Η Κομισιόν και οι εθνικές κυβερνήσεις δεν αντέδρασαν άμεσα ως όφειλαν στα στοιχεία που αποδείκνυαν ευρεία έλλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ από τα οχήματα που κυκλοφορούν ευρωπαϊκούς δρόμους, παρά το γεγονός ότι τέτοια στοιχεία ήταν διαθέσιμα εγκαίρως.

Απαραίτητη η δημόσια ενημέρωση

Η κοινή γνώμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ευαισθητοποιημένη στα θέματα αυτά και με την δημόσια αυτή επιστολή μας ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και το Υπουργείο Υποδομών, Δημόσιων  Έργων και Μεταφορών να ενημερώσει όχι μόνο τους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ αλλά και τους πολίτες γενικότερα:

-    Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να συμμορφωθεί η χώρα με τις υποχρεώσεις που έχει για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα αυτής που συνδέεται με τα μικρο-σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου, ώστε να προστατέψει την δημόσια υγεία και να πετύχει ορθολογική μείωση της σπατάλης δημόσιων πόρων που συνδέεται με τις επιπτώσεις  της ρύπανσης στην υγεία των πολιτών και στην κοινωνική ζωή;

-  Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την τροποποίηση του λογισμικού των οχημάτων της VW και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει;

-  Τι θέση τήρησε η ελληνική κυβέρνηση στην πρόσφατη συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής για τις Μηχανές Αυτοκινήτων (TCMV), για το θέμα των ορίων εκπομπών καυσαερίων αυτοκινήτων;

Με εκτίμηση

Νίκος Χρυσόγελος, Όλγα Θεοδωρικάκου

Συμπρόεδροι ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Street-Art-by-Ernest-Zacharevic-in-Penang-Malaysia-2-1-mini

1700 πόλεις από 42 χώρες μετέχουν φέτος στις εκδηλώσεις για την "Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας" με στόχο να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο μετακίνησης που να βασίζεται στις δημόσιες συγκοινωνίες, το περπάτημα, την ποδηλατοκίνηση και τις συνδυασμένες μεταφορές αλλά και την άνεση μετακίνησης ατόμων με δυσκολίες (παιδιά, ηλικιωμένοι, ανάπηροι κα).

 

 

Στη χώρας μας ελάχιστη είναι η συμμετοχή διαχρονική. Οι εκλογές μπορεί να είναι μια δικαιολογία για τη μη ουσιαστική συμμετοχή στις φετινές εκδηλώσεις (με εξαίρεση 2-3 εκδηλώσεις), αλλά και τις προηγούμενες χρονιές γίνονταν κάποιες δράσεις που δεν είχαν συνέχεια συνήθως.

 

 

Κι όμως πολλές πόλεις στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο στρέφονται προς πιο φιλικά στον πολίτη και στο περιβάλλον, πιο υπεύθυνα- βιώσιμα μοντέλα μετακίνησης. Για λόγους ποιότητας ζωής, υγείας, οικονομίας.

 

Είναι εξάλλου πια υποχρέωση των Δήμων να έχουν σε εφαρμογή Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και να μην ασχολούνται μόνο με την διευκόλυνση της κίνησης και στάθμευσης των αυτοκινήτων.

 

Στο πλαίσιο παρόμοιων σχεδίων οι πόλεις στρέφονται και στην ενίσχυση της ποδηλατοκίνησης, ενώ στη Γερμανία στόχος της κυβέρνησης αλλά και των φορέων είναι η δημιουργία 1.000.000 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

http://www.mobilityweek.eu/

 

Την έναρξη της καμπάνιας στις Βρυξέλλες έκαναν η Violeta Bulc, ευρωπαία Επίτροπος για τις Μεταφορές; ο Michael Cramer γερμανός πράσινος ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τις μεταφορές και τον τουρισμό (ποδηλάτης ο ίδιος), ο Pascal Smet, υπουργός κινητικότητας της Περιφέρειας των Βρυξέλλών και ο François Bausch, υπουργός για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις υποδομές του Λουξεμβούργου.

 

Και μια προσωπική διαδρομή

Ήταν 1988 όταν "κόλλησα" με το ποδήλατο. Βρέθηκα για κάποιους μήνες σε μια γερμανική πόλη. Μια πόλη που ήδη από τότε διασχίζονταν από ποδηλατόδρομους, ενώ ποδηλατόδρομοι υπήρχαν και δίπλα από κάθε αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πόλη με τα χωριά και άλλες κοντινές πόλεις. Μπροστά στον σιδηροδρομικό σταθμό και στο πανεπιστήμιο υπήρχαν από τότε τεράστια πάρκινγκ …ποδηλάτων. Οι κάτοικοι αντιδρούσαν σε κάθε σχέδιο δημιουργίας χώρου στάθμευσης, έστω και υπόγειου, μέσα στην πόλη.


Σήμερα το Muenster, γιατί αυτή είναι η πόλη, θεωρείται μια από τις πιο «πράσινες», με εκατοντάδες χιλιάδες ποδήλατα να κυκλοφορούν στην πόλη. Στα περίχωρα υπάρχουν χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα αυτών που ζουν εκτός και θέλουν να μπουν στην πόλη, αλλά και σταθμοί φωτοβολταϊκών για φόρτιση των μπαταριών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Στα πάρκινγκ αυτά υπάρχουν και ειδικοί χώροι στάθμευσης για ποδήλατα, ώστε ο πολίτης αφού αφήσει το αυτοκίνητό του, να πάρει το ποδήλατο και να μπει στην πόλη με αυτό. Γενικά κάνουν τη ζωή δύσκολη σε όσους θελήσουν να μπουν στην πόλη με αυτοκίνητο.


Αυτή η φιλική στο περπάτημα και στο ποδήλατο πόλη σε κάνει λοιπόν να "κολλήσεις" με το ποδήλατο. Η μετακίνηση με ασφαλή τρόπο διευκολύνει όσους και όσες πρωτοξεκινάνε να κινούνται με ποδήλατο.


Σήμερα υπάρχουν πολλές πόλεις που είναι φιλικές στο ποδήλατο και στο περπάτημα, αλλά κατά τη γνώμη μου, το Muenster δικαίως θεωρείται όχι μόνο η πόλη της επιστήμης και της γνώσης, αλλά και η πόλη πρωτεύουσα για το ποδήλατο και η πόλη πρωτεύουσα για την προστασία του κλίματος. Με ποδήλατο είναι ο πιο γρήγορος, όχι μόνο ο πιο οικολογικός τρόπος, για να κινηθεί κάποιος μέσα στην πόλη. Για αυτό είναι η πόλη όπου οι περισσότερες μετακινήσεις γίνονται πλέον με ποδήλατο, 37.6%, ενώ η μετακίνηση με κάθε είδους μηχανοκίνητο μέσο έρχεται δεύτερη, με 36.4% (στοιχεία του 2007).


http://www.muenster.de/en/bicycles.php


Είναι μια πόλη υπόδειγμα γιατί συνδυάζει αρμονικά την αστική και νεανική κουλτούρα, την επιστημονική γνώση και καινοτομία με την ισχυρή παρουσία της φύσης μέσα στην πόλη, τους αστικούς κήπους αλλά και την πολύ-πολιτισμικότητα.


Είναι αλήθεια ότι η πόλη αυτή έπαιξε ρόλο στο να είμαι «πράσινος», όχι μόνο στη θεωρία ή σε πολιτικό επίπεδο, αλλά κυρίως ως επιλογή τρόπου ζωής. Και σίγουρα ότι από τότε αποφάσισα να πηγαίνω στη δουλειά μου και να μετακινούμαι καθημερινά με ποδήλατο. Μακάρι να κάνουμε και εμείς τις πόλεις μας να μοιάζουν λίγο με αυτήν...Η ποιότητα ζωής μας θα ήταν πολύ καλύτερη.


http://biketowork.gr/

exhibition2

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας του ΔΕΠΠ

«Ο κόσμος που μας περιβάλλει… Η ομορφιά και η φθορά του»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 2 Ιουνίου, στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης, τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Ο κόσμος που μας περιβάλλει… Η ομορφιά και η φθορά του», που πραγματοποιείται από το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (ΔΕΠΠ). Η έκθεση θα παρουσιαστεί και στην Τεχνόπολη, στο πλαίσιο του διημέρου

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις –

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών

11&12 Ιουνίου 2015, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Μηχανουργείο»

                                               ώρες 09.00 - 20.00

διοργανώνει το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων(ΔΕΠΠ) σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας.

exhibition4

Ο Δήμαρχος Κοζάνης και Πρόεδρος του ΔΕΠΠ, κ. Λευτέρης Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στον ρόλο του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, καθώς και στις δράσεις που αυτό πραγματοποιεί. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να γίνουν οι τόποι πιο βιώσιμοι, ενώ μίλησε για τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Δήμων.

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, κ. Ελένη Τασοπούλου, αναφέρθηκε στη φθορά του τόπου μας, που απεικονίζεται στις φωτογραφίες της έκθεσης, και που έχει άμεση σχέση με τη βιομηχανική εξέλιξη της περιοχής. Αναφέρθηκε, επίσης, στην συνέχεια της έκθεσης και την πορεία του Δικτύου.

Το ‘παρών’ στην εκδήλωση έδωσε, επίσης, ο Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων κ. Κατηρτσίδης Δημήτρης, ο οποίος μίλησε για τη συμμετοχή των Ιωαννίνων στην συγκεκριμένη έκθεση, για την «επένδυση» που γίνεται το τελευταίο διάστημα στο θέμα του περιβάλλοντος, αλλά και για τις δράσεις του Δικτύου.

exhibition3

Η έκθεση ξεκίνησε από την Κοζάνη και θα ταξιδέψει στην Ελλάδα με επόμενο σταθμό της την Αθήνα. Συμμετέχουν σ’ αυτήν 6 από τις 9 πόλεις του Δικτύου (Κοζάνη, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Βόλος και Ιωάννινα), οι οποίες παρουσιάζουν εικόνες του τόπου τους και περιγράφουν φωτογραφικά τον κόσμο που τους περιβάλλει. Οι φωτογράφοι που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη έκθεση, είναι:

Κοζάνη: Βρεττάκος Αλέξανδρος, Δαζάνης Σάκης, Δάλλης Γρηγόρης, Κουτούλας Νίκος, Λάμπρου Δημήτρης, Λατσκούλης Κώστας, Πάπιστας Νίκος, Σιώζος Θάνος, Τσολάκης Αποστόλης, Λαμπριανίδης Χρήστος

Κέρκυρα: Δημητράς Γιάννης, Ζερβός Πέτρος, Κυπριανός Μάρκος, Οικονόμου Κώστας, Περούλης Σπύρος, Τουρμουσόγλου Κωνσταντίνα

Αλεξανδρούπολη: Αποκατανίδου Γιάννα, Αραμιάν Αρτούρ, Γιαννακίδης Θεοδόσης, Δημητρίου Γεωργία, Δούκας Πάνος , Κοσμίδου Μαρία, Παρασκευαΐδου Άννα , Τσακμακά Κούλα

Τρίκαλα: Μαρία Νικητοπούλου, Σοφία Παπαστεργίου, Γιώργος Πούλιος, Στέργιος, Σπυρόπουλος

Βόλος: Αναγνώστου Πέννυ, Βολιώτη Στεφανία , Καρασμάνογλου Ελένη, Καττή Έλενα, Λεβέντης Ευθύμιος , Τσέργα Μπέτυ, Τσιγάρας Στέφανος

Ιωάννινα: Μιχάλης Βακαρός, Χρόνης Δρούγιας, Γιάννης Μπενέκος, Χάρης Μπινώλης

DEPPLogo-gr

Το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια. Πρόκειται για μία προσπάθεια γνωριμίας, ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των πόλεων ώστε μέσα από συνεργασία να προκύψουν καινοτόμες ιδέες και να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις επάνω σε ζητήματα πράσινης πολιτικής και περιβάλλοντος. Το Δίκτυο προτείνει τη σύνδεση της πληροφορίας και της ιδέας με την πράξη και την καθημερινότητα, ώστε να δοθούν σταδιακά οικολογικές απαντήσεις και λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, των πόλεων του μέλλοντος.

Σήμερα, δεδομένης της προτεραιότητας για ποιότητα ζωής στην πόλη, τείνουμε ολοένα και περισσότερο να σκεφτούμε ότι το μέλλον των πόλεων ανήκει στο πράσινο. Η αστική οικολογία είναι σε πλήρη άνθηση διεθνώς και οι φωνές για «πράσινες πόλεις», πολλαπλασιάζονται.

Το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής διάφορες δράσεις (συνέδρια, ημερίδες, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λ.π), ενώ έχει εκδώσει έναν Οδηγό Καλών Πρακτικών για τη Βιώσιμη Διαχείριση του αστικού νερού.

Στόχος του Δικτύου είναι η δημιουργία μια νέας σχέσης ανάμεσα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, με τρόπο σταθερό και διαρκή, αξιοποιώντας την φυσική, ιστορική και πολιτιστική και κληρονομιά του κάθε τόπου. Η πόλη του 21ου αιώνα πρέπει να ανήκει σε όλους και όλες που ζουν, εργάζονται και κυκλοφορούν σ’ αυτήν.

exhibition1

Το κείμενο της έκθεσης: «Η τέχνη μιμείται τη φύση» (Oscar Wilde). Η τέχνη περιγράφει τη φύση. Τέχνη και φύση σε μια αδιαίρετη ενότητα... Κομμάτια φθοράς και αφθαρσίας ενός κόσμου που μας περιβάλλει, μας εκδικείται, μας χωρίζει, μας ενώνει, ζει κι αναπνέει μαζί μας… τον καθορίζουμε και μας καθορίζει σε μια αδιάλειπτη κίνηση μέσα στο χωροχρόνο του σύμπαντος.

Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο, μέσα σ’ αυτήν τη φύση -την ιδεώδη, τη ματωμένη, την ωραία και θλιβερή μαζί- υπάρχουν πάντα δύο όψεις. Όπως δύο όψεις έχει κάθε τι στη ζωή.

Αυτές τις δύο όψεις του κόσμου παρουσιάζει η συγκεκριμένη έκθεση, αιχμαλωτισμένες στο κλικ μιας στιγμής, αποτυπωμένες στα λίγα εκατοστά του φωτογραφικού χαρτιού, που κλείνουν μέσα τους πολλά περισσότερα από μία απλή απεικόνιση του χώρου∙ περιγράφουν τη ζωή και τον άνθρωπο, την αλήθεια κάθε τόπου, τις εικόνες που συνοδεύουν τα βήματα της ύπαρξής μας, που μετρούν τα λάθη και καθρεφτίζουν τις επιλογές και τις πληγές μας.

Η ωραία φύση. Η κατεστραμμένη φύση. Η φύση που αφέθηκε στη φθορά. Τοπία παλμικά, δυνατά. Βυθίζονται στη σιωπή του χρόνου και του κόσμου, που προνόησε για όλα εκτός από το φυσικό γίγνεσθαι και ζην.

Οι τόποι… μικρές πατρίδες της ψυχής… τόσοι πολλοί λόγοι για να τους αγαπήσει κανείς. Κοζάνη, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κέρκυρα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Βόλος… στιγμές του παρελθόντος και του παρόντος τους «κλεισμένες» στην αποτύπωση του φωτός και στις εικόνες που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός. Ο χώρος, ο τόπος και ο τρόπος των ανθρώπων, έτσι όπως τον «είδαν» και τον απέδωσαν φωτογραφικά καλλιτέχνες που ζουν και δημιουργούν στις πόλεις αυτές.

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μία κοινή δράση του Δικτύου Πράσινων Πόλεων που αναπτύσσεται μεταξύ των πόλεων –μελών, με στόχο την ανάδειξη της ομορφιάς του περιβάλλοντος κάθε τόπου, αλλά και την ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα της καταστροφής του. Η έκθεση ξεκινάει από την Κοζάνη και στη συνέχεια θα «ταξιδέψει» στις υπόλοιπες πόλεις του Δικτύου. Ας δούμε όλοι «πράσινη» τη ζωή…