tree of life purple rain
 
Έχω δει κοινωνικές ομάδες να διαμαρτύρονται για την κρίση ή την φτώχεια και να φέρνουν ως παράδειγμα ότι τρώνε φασολάδα. Για να κάνουν πιο ορατή την "φτώχεια" τους μαγειρεύουν ...φασολάδα, στο πλαίσιο της "διαμαρτυρίας" τους. Είναι εικόνες και στερεότυπα που συναντάμε καθημερινά, βέβαια. Η καλή ζωή και η υγεία για τους περισσότερους συνδέεται με την κατανάλωση (μεγάλης ποσότητας) κρέατος. Κι όμως, η ισορροπημένη τροφή είναι αυτή που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την καλή κατάσταση της υγείας (μαζί με άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών). Και σημαντικό ρόλο στην σωστή διατροφή παίζει η κατανάλωση οσπρίων. Θα μπορούσε να βελτιωθεί η υγεία μεγάλου τμήματος του πληθυσμού αν έβαζαν στην διατροφή τους περισσότερα όσπρια.
 
Τα όσπρια (και άλλες τοπικές ποικιλίες) παίζουν όμως σημαντικό ρόλο και στην τοπική οικονομία και στον τοπικό πολιτισμό. Αλλά και στην διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών, ιδιαίτερα αν ακολουθούμε την παλιά πρακτικής της αμειψισποράς. Δεν είναι τυχαίο που το 2016 είχε ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος Οσπρίων.
 
Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες και στη χώρα μας, όπως η αναζήτηση από κάποιες εμπορικές επιχειρήσεις τοπικών ποικιλιών οσπρίων, η στροφή των αγροτών σε τοπικές ποικιλίες, η συνεργασία τοπικών παραγωγών για να προωθήσουν από κοινού την καλλιέργεια οσπρίων αλλά και η δημιουργία (νέου τύπου) αγροτικού συνεταιρισμού οσπρίων (πχ Καρδίτσα), η ανάδειξη σε νησιά τοπικών ποικιλιών φάβας (κι όχι μόνο στην Σαντορίνη, αλλά και στις Σχοινούσες και στην Αμοργό), η ενίσχυση της έρευνας σχετικά με τις τοπικές ποικιλίες και τον ευρύτερο ρόλο που μπορούν να παίξουν στην τοπική οικονομία και στον τοπικό πολιτισμό. Αλλά, σημαντικό, είναι να στραφούν μαζικά και οι καταναλωτές προς τα όσπρια και τις ιδιαίτερα τοπικές ποικιλίες, κάτι που θα ενισχύσει και τις αλλαγές που συντελούνται στην παραγωγή και το εμπόριο αυτών των ειδών.
 
Ενδιαφέρουσες είναι και οι επιστημονικές συναντήσεις που έχουν οργανωθεί τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία επιστημόνων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχουν ως σκοπό να συνδέσουν την επιστημονική κοινότητα με ένα ευρύτερο ακροατήριο, να παρουσιάσουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις τοπικές ποικιλίες και να φέρουν σε επαφή όλους όσους συμμετέχουν τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην διάθεσή τους.Χρειάζεται, όμως, περισσότερη δουλειά στα σχολεία, στους /με τους κοινωνικούς φορείς, στο χώρο της εστίασης, σε πολιτικό επίπεδο. Καιρός είναι να αντιληφθούμε ότι είναι σημαντική πολιτική πράξη να διεκδικούμε καλύτερη τροφή, τοπικές ποικιλίες, αλλαγές στο διατροφικό μοντέλο και στην γεωργική πολιτική. Τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών - το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις - έχει γυρίσει την πλάτη του σε αυτό το αδιέξοδο μοντέλο πολιτικής που θυμίζει αρένα και είναι κενό περιεχομένου

agriculture

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβει το κεφάλι της μέσα στην άμμο και να πάρει θέση στο θέμα του επικίνδυνου ζιζανιοκτόνου RoundUp, να ταχθεί δηλαδή σταθερά και ξεκάθαρα με την μη ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας και χρήσης του, αντί να απέχει ή να σιωπά, όπως έγινε για άλλη μια φορά στην κρίσιμη συνεδρίαση της επιτροπής που συζήτησε το θέμα. Απαιτούμε διαφάνεια και σαφή θέση του υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά, είναι κάτι που αφορά όλους τους πολίτες, όχι μόνο τους γεωργούς. Θεωρούμε, επίσης, ότι είναι τώρα η ώρα να ανοίξει μια ουσιαστική και γενικότερη συζήτηση σχετικά με την αγροτική πολιτική και το συνολικό αγροτικό μοντέλο.

Με αφορμή και το θέμα του ζιζανιοκτόνου RoundUp, οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι η ελληνική κοινωνία, οι γεωργοί και οι καταναλωτές δεν πρέπει να είναι παθητικοί θεατές των εξελίξεων και των αποφάσεων που αφορούν την ίδια τη ζωή μας. Δεν μπορεί σε κρίσιμα θέματα τις αποφάσεις να τις λαμβάνει η κυβέρνηση – η εκάστοτε κυβέρνηση – μόνη της.

roundup

Η κρίση θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για αλλαγή του παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου, ιδιαίτερα στα θέματα γεωργίας και διατροφής. Το λανθασμένο αγροτικό μοντέλο συνέβαλε στην πολύπλευρη κρίση που βιώνουμε σήμερα. Ακόμα και στα αγροτικά προϊόντα η χώρα μας είχε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, αν συγκρίνουμε από την μία τις εξαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, προϊόντων μεταποίησής τους και από τη άλλη εισαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τροφίμων, λιπασμάτων - σπόρων - φυτοφαρμάκων και εργαλείων καλλιέργειας. Παρά τις τεράστιες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (με το 80% να κατευθύνεται όμως στο 20% των αγροτών) αλλά και τις άστοχες, παράτυπες (ή και παράνομες) επιδοτήσεις από τον εθνικό προϋπολογισμό, δεν δημιουργήθηκε ένα βιώσιμο μοντέλο γεωργίας προς όφελος των γεωργών, των καταναλωτών, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης και της οικονομίας. 

Παρά τις σημαντικές και ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει από τα κάτω, από τους ίδιους του παραγωγούς, η αγροτική παραγωγή αλλά και οι αγρότες βρίσκονται υπό ασφυκτικό έλεγχο και μεγάλη εξάρτηση από λίγες αγρο-βιομηχανίες (μέσω των σπόρων, των αγρο-χημικών και των εφοδίων καλλιέργειας). Δεν είναι τυχαία η συγκέντρωση πλούτου και δύναμης σε λίγες αγρο-βιομηχανίες, όπως αποκαλύπτει η προσφορά ύψους 65 δις από την Bayer, που ελέγχει τον τομέα των αγρο-χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, για εξαγορά της Monsanto, που ελέγχει τους σπόρους και προωθεί τα γενετικά τροποποιημένα είδη (μεταλλαγμένα).  

Η υπερβολική εξάρτηση της (ελληνικής) γεωργίας από τις αγρο-βιομηχανίες και από τις εισαγωγές - σχεδόν για των πάντων που απαιτούνται για τις καλλιέργειες - έχει  τελικά ως αποτέλεσμα να μην είναι αποδοτικές, να μην είναι οικονομικά (όχι μόνο οικολογικά) βιώσιμες πολλές από τις καλλιέργειες. Αν αυτό συνδυαστεί με την υπερχρέωση πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την αδυναμία πλέον να δανειστούν από τις τράπεζες καθώς και την απότομη αύξηση της φορολογίας, βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερης κατάρρευσης της γεωργίας στη χώρα μας και εγκατάλειψης της υπαίθρου από τους πολλούς.

Η σταδιακή απεξάρτηση από τους σπόρους, τα χημικά λιπάσματα και τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα και η στροφή σε οικολογικά και καινοτόμα μοντέλα γεωργικής παραγωγής, η δημιουργία δικτύων παραγωγών και καταναλωτών (ώστε να απολαμβάνουν πιο δίκαιες τιμές και οι αγρότες αλλά και οι καταναλωτές), η σύνδεση του τουρισμού με την ποιοτική καλλιέργεια και την κατανάλωση ποιοτικών τοπικών προϊόντων, η μείωση των μεσαζόντων και η παραγωγή νέων προϊόντων μεταποίησης που να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών για καλύτερη ποιότητα ζωής και πιο υγιεινή διατροφής φαντάζουν ως η μόνη διέξοδος όχι μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και αναζωογόνησης της οικονομίας και της γεωργίας.  

Αναλυτικά για το ζιζανιοκτόνο ROUNDUP

Η υπόθεση του ζιζανιοκτόνου ROUNDUP έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία γιατί – αν και περιέχει το συστατικό glyphosate,που θεωρείται επικίνδυνο για το περιβάλλον αλλά και για την υγεία - κυκλοφορεί και χρησιμοποιείται ευρέως (και στηνΕλλάδα). Στις διαπιστωμένες βλάβες που προκαλεί στο περιβάλλον έρχονται να προστεθούν οι ανησυχίες για «πιθανή πρόκληση καρκίνου» από την τοξική αυτή ουσία, όπως διαπιστώνει με ανακοίνωσή του και ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), που λειτουργεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Πάνω από 2.000.000 πολίτες έχουν υπογράψει έκκληση για την κατάργησή του. Στις 13 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητά να τεθούν περιορισμοί στη χρήση του glyphosate. Γύρω από το θέμα της ανανέωσης ή όχι της άδειας κυκλοφορίας και χρήσης του εξελίσσεται μια μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση όχι μόνο στα εθνικά κοινοβούλια αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα και μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων στην Γερμανία.

Και οι δύο πρόσφατες συναντήσεις των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των 28 Κρατών – Μελών στο πλαίσιο της Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την αυξημένη πλειοψηφία που απαιτείται για να δοθεί εκ νέου, όπως ζητάει η εταιρία, μακροχρόνια άδεια για την κυκλοφορία του ζιζανιοκτόνου χωρίς σχεδόν περιορισμούς. Η εταιρία Monsantoπιέζει για παράταση της άδειας χρήσης για 15 χρόνια, ή το λιγότερο για 9 χρόνια. Ορισμένοι κύκλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν την «τεχνική επέκταση» της άδειας χρήσης για 1,5-2 χρόνια. 

Η Ελληνική κυβέρνηση απέχει και σιωπά!

Η Ελλάδα τήρησε τη θέση της «αποχής» (αντί να καταψηφίσει) και στις δύο συνεδριάσεις. Στην συνεδρίαση 20 χώρες ψήφισαν υπέρ της ανανέωσης της άδειας (52,91%), μία χώρα (η Μάλτα) καταψήφισε ενώ 7 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα απείχαν (οι υπόλοιπες ήταν η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο), αθροίζοντας το 47,01% των ψήφων.

Για να περάσει η πρόταση της παράτασης της άδειας απαιτούνταν οι θετικοί ψήφοι να ξεπερνούσαν το 55% των κρατών μελών και να εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ. Παρόλο ότι η πρόταση για παράταση δεν συγκέντρωσε την ενισχυμένη πλειοψηφία που απαιτείται, αφήνει ανοικτές δυο προοπτικές εν όψει της λήξης της άδειας στις 30 Ιουνίου.

Ο ένας κίνδυνος είναι να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της στην παραχώρηση της άδειας για ένα διάστημα 1-2 χρόνων, πατώντας στην «πλειοψηφία», που συγκεντρώθηκε, αν και όχι επαρκή για την τυπική έγκριση, ίσως με την μεταφορά του θέματος σε μια άλλη επιτροπή, όπως η appealscommittee.

Ο άλλος κίνδυνος είναι να μην ληφθεί απόφαση και αυτό να δώσει το δικαίωμα στην Monsantoνα κινηθεί “δικαστικά”, απαιτώντας τεράστιες αποζημιώσεις. Η συζήτηση στο πλαίσιο της «Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων» (TTIP) μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ ή η αντίστοιχη μεταξύ Καναδά-ΕΕ (CETA) ανοίγει παρόμοιες δυνατότητες, με βάση το «δίκιο του επενδύτη».

Όμως ήδη υπάρχουν παρόμοιες δυνατότητες, προσφυγής μερικών μεγάλων επιχειρήσεων  εναντίον κυβερνήσεων. Η πιο πρόσφατη αφορά την διεκδίκηση από εταιρίες εξόρυξης χρυσού αποζημίωσης ύψους πάνω από 301.000.000 δολάρια από την κυβέρνηση του Σαλβαντόρ για απόρριψη επένδυσης χρυσού που θα έπληττε ακόμα περισσότερο το περιβάλλον αλλά και τα αποθέματα νερού της χώρας. Οι δυο εταιρίες χρυσού (Oceana Gold Co, Canadian Pacific Rim Mining Co) έχουν προσφύγει στο International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), ένα σώμα της World Bank με έδρα την Ουάσινγκτον ζητώντας αυτή την μεγάλη αποζημίωση γιατί η χώρα θέλησε να προστατέψει το περιβάλλον απέναντι σε μια επικίνδυνη δραστηριότητα!

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.prasinoi.gr e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

facebook.com/prasinoi  twitter.com/greensgr

agriculture3

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ υποστηρίζουμε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών είναι μια ευκαιρία για να ανοίξει ένας σοβαρός διάλογος για το μέλλον της γεωργίας στη χώρα μας, στο πλαίσιο της συζήτησης για ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο. Η μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να αποκόπτεται από τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην πολιτική για τη γεωργία, κτηνοτροφία και την ύπαιθρο. Όταν το σκάφος βυθίζεται, δεν μπορεί να συζητάμε για το κόστος του εισιτηρίου που θα πρέπει να πληρώνουν οι επιβάτες, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα σωθεί το σκάφος για να μπορούν οι επιβάτες να πληρώνουν εισιτήριο.

Λέμε με ειλικρίνεια ότι εδώ που έφτασαν τα πράγματα δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο στην κρίση, χωρίς να γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να διαμορφωθεί, μέσα από διάλογο, ένα νέο, κοινό σχέδιο για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Αλλιώς οι θυσίες των πολιτών θα συνεχίζονται και φως στο τούνελ δεν θα υπάρξει.

Ούτε η κεντρική εξουσία ούτε όμως οι παραδοσιακοί συνδικαλιστές στον αγροτικό χώρο ανέλαβαν να ανοίξουν εγκαίρως έναν ουσιαστικό διάλογο όχι μόνο για το ασφαλιστικό και φορολογικό για τους αγρότες αλλά και για το παραγωγικό μοντέλο και την οικολογική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα της υπαίθρου. Είναι όρος επιβίωσης η σοβαρή συζήτηση για τα λάθη του παρελθόντος και τις αλλαγές που απαιτούνται για να επιβιώσει η αγροτική οικονομία σήμερα, να υπάρξουν αξιοπρεπή εισοδήματα για τους αγρότες, προστασία του περιβάλλοντος, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας στην ύπαιθρο.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν επιλέξει να κινούνται αποσπασματικά και πελατειακά, με αποτέλεσμα ολόκληροι τομείς να καταρρεύσουν, να σπαταληθούν οι πόροι, να γενικευθεί η διαφθορά την εποχή των παχιών αγελάδων και των επιδοτήσεων. Τώρα που η εποχή αυτή τελείωσε, η σημερινή κυβέρνηση χωρίς πραγματικό σχέδιοπέρασε από τις ψεύτικες υποσχέσεις σε ένα σύνολο σκληρών, εξοντωτικών και βίαιων μέτρων (υψηλές ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές,  προκαταβολή φόρου κα). Τα μέτρα αυτά ουσιαστικά θα εξαναγκάσουν μεγάλο μέρος των αγροτών να εγκαταλείψουν τη δραστηριότητά τους σε μια εποχή που πλέον δεν υπάρχουν πόροι. Είναι σίγουρο ότι δεν θα λύσουν ούτε το δημοσιονομικό πρόβλημα που υπάρχει, αντιθέτως μάλλον θα το επιδεινώσουν.

Απαιτείται, λοιπόν, με πρωτοβουλία κοινωνικών φορέων και των ίδιων των δημιουργικών δυνάμεων στο χώρο της γεωργίας και της κοινωνίας να διαμορφωθεί από τα κάτω και άμεσα μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το αγροτικό μοντέλο που θα πετύχει σημαντικές αλλαγές που δεν έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος (εκπαίδευση, δικτύωση, μείωση γραφειοκρατίας, δικαιοσύνη στις αποφάσεις), ενώ παράλληλα θα ιεραρχήσει σωστά τον τρόπο διαχείρισης των όποιων δημόσιων – κυρίως ευρωπαϊκών – πόρων, προς όφελος διαρθρωτικών αλλαγών και της βιωσιμότητας της υπαίθρου και της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της εισόδου νέων στη γεωργία, της πραγματικής οικονομίας και των δημοσιονομικών της χώρας.

 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Αναλυτικά οι προτάσεις για τον αγροτικό τομέα

 

http://prasinoi.gr/greens-agriculture/