16 Μάιος 2013

Οι πράσινοι σκιαγραφούν τα βήματα για την προώθηση της χειραφέτησης των νέων

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα (ΕΠΚ) παρουσίασε σήμερα εννέα συγκεκριμένες προτάσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της χειραφέτησης των νέων και τη διασφάλιση ότι οι νέοι της Ευρώπης θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην επίλυση της σημερινής κρίσης. Οι προτάσεις  παρουσιάτηκαν στο Εαρινό Συνέδριο του ΕΠΚ, στη Μαδρίτη.
 
Σύμφωνα με την Inés López-Dóriga, συν-εκπρόσωπο τύπου για την Red Equo Joven (Πράσινη νεολαία της Ισπανίας):
"Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν αγνοήσει τις ανάγκες μας. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να λάβουμε αυστηρά μέτρα, διαφορετικά κινδυνεύουμε να χάσουμε μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων. Κίνδυνοι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες."
 
Τα εννέα βήματα που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο της Μαδρίτης στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρέχουν ελπίδα για το μέλλον. Επομένος, καλούμε σε:
  • Ρητή δέσμευση στα θέματα που αφορούν την νεολαία
  • Να προβλεφθεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για το Ταμείο Νεότητας
  • Ένα διπλό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Ποιοτική πρακτική άσκηση και μαθητεία
  • Κλιμάκωση της ευρωπαϊκής γλωσσικής εκπαίδευσης
  • Μείωση της ηλικίας ψηφοφορίας στα 16
  • Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού κινήματος εθελοντισμού
  • Δημιουργία μιας σύμβασης της ΕΕ για τη νεολαία, και
  • Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
 
Σύμφωνα με τον Terry Reinke, συν-εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας των Νέων Ευρωπαίων Πράσινων:
«Είναι σημαντικό ότι αυτή η συζήτηση γίνεται στην Ισπανία, όπου η ανεργία των νέων έχει μέχρι τώρα καταστροφικά αποτελέσματα. Πρέπει να εφαρμοστεί συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι νέοι πρέπει να είναι ενεργοί εταίροι στην απόφαση αυτής της πολιτικής και ισότιμοι εταίροι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. "
 
Το πλήρες κείμενο με τις εννέα προτάσεις μπορείτε να την βρείτε εδώ: chrysogelos.gr/files/Reclaim Future.pdf

 Last modified on Πέμπτη, 16 Μάιος 2013 11:40