11 Δεκέμβριος 2012

Πρόσφατες παρεμβάσεις των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα μετανάστευσης στην Ελλάδα

Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας

Κατώτερης ποιότητας κρίνουν το κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, και απαράδεκτες τις συνθήκες κράτησης, ειδικά των παιδιών, για χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με επιστολή που έστειλαν στις 30 Νοεμβρίου 2012 ενημερώνουν τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Δένδια, για την επίσκεψη στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας που πραγματοποιήσαν στις 10 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του κόμματός τους το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Δείτε περισσότερα:

http://www.greens-efa.eu/amygdaleza-the-five-star-detention-centre-8705.html

http://www.youtube.com/watch?v=NgonnC2xrFU

http://oikologoiprasinoi.eu/cms/green-meps-and-members-of-the-european-green-party-visit-in-immigration-detention-center-in-amygdaleza/

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι δεν καταγγέλλουν απλώς τις συνθήκες, αλλά καταθέτουν τις προτάσεις τους και καλούν τις ελληνικές αρχές σε έναν εποικοδομητικό διάλογο. Στην επιστολή που υπογράφουν η Rebecca HARMS, συμπρόεδρος της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, η Franziska KELLER, εκπρόσωπος μετανάστευσης της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, επισημαίνουν ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η κράτηση πρέπει να θεωρείται τελευταία λύση και να αποφασίζεται εξατομικευμένα μόνον όταν άλλα, λιγότερο εξαναγκαστικά μέτρα έχουν εξαντληθεί. Τη δυσπιστία τους ότι η Ελληνική κυβέρνηση εξήντλησε όλες τις εναλλακτικές λύσεις τονίζουν οι Πράσινοι ευρωβουλευτές. Αλλά απευθύνονται και στην Επιτροπή, ρωτώντάς την εάν θεωρεί ότι το κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας σέβεται τα Ευρωπαϊκά νομικά και ηθικά πρότυπα; Πώς είναι δυνατό – τονίζουν - να δέχεται η Επιτροπή απάνθρωπες και ταπεινωτικές συνθήκες κράτησης ως συνεπείς με την θέση σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων; 

 

Στην επιστολή τους δηλώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τις συνθήκες κράτησης των παιδιών, τονίζοντας ότι κάθε παιδί που ζητά άσυλο ή που βρίσκεται σε κατάσταση παράτυπης μετανάστευσης θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως παιδί, με αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις.  Η ΕΕ θα έπρεπε να επιτυγχάνει τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και όχι να εδραιώνει υπάρχοντες κακές πρακτικές.

 

Επιπλέον, προχωρούν σε συγκεκριμένες προτάσεις, παρακινώντας την Ελληνική κυβέρνηση να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις και να αναθέσει την ευθύνη των αιτήσεων ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου, ελαφρύνοντας την Αστυνομία από την ευθύνη να λαμβάνει αιτήσεις ασύλου.

 

Προτείνουν επίσης στην Επιτροπή και τις ελληνικές αρχές να κηρύξουν το Πακιστάν επισφαλή χώρα, να σταματήσουν άμεσα τις απελάσεις στο Πακιστάν, να διακόψουν τις συμφωνίες επανεισαγωγής με το Πακιστάν και να αναγνωρίσουν όλους τους Πακιστανούς, ειδικά τα παιδιά, ως πρόσωπα που δεν μπορούν να επιστρέψουν.

 

Προτείνουν στην Ελληνική κυβέρνηση αλλά και στην Επιτροπή, να δραστηριοποιηθούν στο ζήτημα, άμεσα, θέτοντάς το ως προτεραιότητα και να ιδρύσουν στην Ελλάδα, μια παραδειγματική δομή ενός συστήματος  προστασίας των παιδιών, ταυτοποίησης ευαίσθητων ομάδων, με υψηλές υπηρεσίες υποδοχής και προάσπισης δικαιωμάτων όπως ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, πρόσβαση σε τηλέφωνα, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πρόσβαση σε δικηγόρους και κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και στο διαδίκτυο, ένα αληθινό πρότυπο της ΕΕ σεβασμού και προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 

Επισημαίνουν χαρακτηριστικά:

 

«Η μετανάστευση δεν θα σταματήσει επιβάλλοντας έλεγχο των συνόρων και αναγκαστικές επιστροφές. Η τρέχουσα προσέγγιση απλώς ενδυναμώνει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πρόσφυγες μόνο παράνομα μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ. Θα έπρεπε να επιτρέπεται στους πρόσφυγες να επιλέξουν σε ποια χώρα μπορούν να κάνουν αίτηση ασύλου, βασιζόμενοι σε δεσμούς οικογένειας, γλώσσας, κουλτούρας ή κοινότητας. Κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν είναι παράνομο».

 

 

Last modified on Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2012 13:37