25 Σεπτέμβριος 2012

GMO Campaign Blog: Νέα μελέτη αμφισβητεί την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων για την υγεία ανθρώπων και ζώων

Μια νέα επιστημονική μελέτη φαίνεται να προκαλεί περίσκεψη γύρω από τις μεθόδους αποτίμησης της ασφάλειας των Γενετικά Τροποποιημένων Προϊόντων (ΓΤΠ) προτού αυτά βρεθούν στην αγορά. Η μελέτη εκδόθηκε στο έγκριτο περιοδικό Food and Chemical Toxicology από τους Séralini et al και καταγράφει λεπτομερώς μια σειρά από ανησυχητικά ευρήματα σχετικά με την υγεία, που αποδεικνύουν πόσο ολοκληρωτικά ανεπαρκείς είναι οι βιομηχανικές δοκιμές.

 

 

Αποτελεί την πρώτη έρευνα στον κόσμο που έκανε δοκιμές με ΓΤΠ σε ποντίκια επί δύο έτη. Μέχρι σήμερα, η μέγιστη διάρκεια τοξικολογικών πειραμάτων σε ποντίκια ήταν 3 μήνες. Τα περισσότερα από αυτά τα τεστ δεν ήταν καν υποχρεωτικά ούτε και εφαρμόζονταν συστηματικά από τις βιομηχανίες.

 

Στη μελέτη το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι NK603, το οποίο η Monsantoκατέστησε ανθεκτικό στο πιο γνωστό δικό της ζιζανιοκτόνο το Roundupκαι στο οποίο έχει δοθεί έγκριση ως τροφή για ανθρώπους και ζώα στην ΕΕ, χορηγήθηκε επί δυο χρόνια σε ποντίκια με και χωρίς το σχετικό ζιζανιοκτόνο. Τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν σε σύγκριση με ποντίκια τα οποία τρέφονταν με συμβατικό καλαμπόκι. Οι συγγραφείς κατόρθωσαν να μετρήσουν την επίδραση τόσο του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού NK603 όσο και του ζιζανιοκτόνου Roundupγια μια περίοδο ίση με το μέσο προσδόκιμο ζωής των εργαστηριακών ποντικών.

 

Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά: αυξημένη θνησιμότητα σε όλες τις ομάδες ποντικών που λάμβαναν ΓΤΠ και/ή εμφάνιση ασθενειών στα νεφρά και το συκώτι καθώς και ανάπτυξη μεγάλων όγκων, ιδίως στα θηλυκά…Όλα αυτά εμφανίζονται στο τέλος των τεσσάρων μηνών, κάτι που ακυρώνει ολοκληρωτικά τα ασφαλή συμπεράσματα πειραμάτων τρίμηνης διάρκειας από τους κατασκευαστές.

 

Για τους Πράσινους, η συγκεκριμένη μελέτη επιβάλλει τίποτα λιγότερο από την απόλυτη παύση της καλλιέργειας και πώλησης ΓΤΠ στην Ευρώπη και στον κόσμο.  Τα οικονομικά συμφέροντα γύρω από τον σπόρο των ΓΤΠ και τον κόσμο της αγρο-χημείας δεν θα πρέπει να καταστήσουν τους πληθυσμούς της Ευρώπης αιχμάλωτους σε αυτά τα επικίνδυνα πειράματα και τους χαλαρούς νόμους. Ζητάμε από τον Επίτροπο Υγείας και Καταναλωτών, κ. Dalli, να απορρίψει κάθε αίτηση για έγκριση καλλιέργειας η πώλησης ΓΤΠ και να ανακαλέσει τις εγκρίσεις που έχουν ήδη δοθεί για καλλιέργεια του καλαμποκιού MON810, της πατάτας Amfloraκαθώς και του εισαγόμενου γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου σόγιας.

 

 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) η οποία γιορτάζει φέτος τα δέκα χρόνια λειτουργίας της, εν μέσω της φιλονικίας γύρω από την ανεξαρτησία της και την σύγκρουση συμφερόντων, οφείλει να επανεξετάσει τις οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου για τα ΓΤΠ και να απαιτήσει μακρόχρονες μελέτες σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία ώστε να αξιολογούνται σωστά. Το άρθρο που δημοσιοποιήθηκε εχθές επιβεβαιώνει τρανταχτά  πως κανένα γενετικά τροποποιημένο προϊόν δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος χρόνου, όπως απαιτεί και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και πως είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Θέλουμε να πάρουμε αυτό το ρίσκο?

Last modified on Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2012 16:54