17 Μάιος 2014

Ν. Χρυσόγελος: Πώς μπορώ να συμβάλλω σε δημιουργικές ανατροπές στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

 

του Νίκου Χρυσόγελου

Ευρωβουλευτή των Πράσινων

& υποψήφιου με την «Νησιωτική Ανατροπή»

 

 

Στις 18/5 οι πολίτες ψηφίζουν για Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια και στις 25/5 για τις ευρωεκλογές μαζί με τον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών. Αυτές οι εκλογές είναι πολύ κρίσιμες. Οι πολίτες θα δώσουν με την ψήφο τους απάντηση στο ερώτημα πώς θέλουν να είναι η Ευρώπη, η περιφέρεια και ο τόπος τους. Η επιλογή πρέπει να είναι αποτέλεσμα σοβαρού πολιτικού προβληματισμού.

 

Είμαι, όπως γνωρίζετε, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το νέο σχήμα «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία» αλλά και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με την «Νησιωτική Ανατροπή» στην εκλογική ενότητα Σύρου.  Η επιλογή μου αυτή είναι αποτέλεσμα της δέσμευσής μου να συμβάλλω σε κάθε περίπτωση σε αλλαγές που απαιτούνται στην Ευρώπη, στη χώρα μας αλλά και στο Νότιο Αιγαίο.

Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και ως εισηγητής των Πράσινων σε πολλά θέματα περιφερειακής ανάπτυξης εργάστηκα για μια σειρά σημαντικές αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέτυχα να υιοθετηθούν σημαντικές θέσεις και προτάσεις μου/μας σε εκθέσεις, ψηφίσματα αλλά και Κανονισμούς που επηρεάζουν τη ζωή μας. Για παράδειγμα, υιοθετήθηκαν προτάσεις μου για να γίνει πιο πράσινο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και να εξασφαλιστεί ότι θα χρηματοδοτηθούν προγράμματα για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και των δημόσιων κτιρίων ώστε, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια. Δούλεψα συστηματικά για να υιοθετηθεί μια πολιτική που θα αναζωογονήσει τα ναυπηγεία και θα βοηθήσει να φτιαχτούν, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (LeaderShip 2020), ενεργειακά αποτελεσματικά και πιο πράσινα πλοία, που θα βοηθούσαν να αποκτήσουμε βιώσιμες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Εργάστηκα μαζί με την Ομάδα των Πράσινων για να αλλάξουν οι πολιτικές λιτότητας, να ενισχυθούν, αντί να διαλυθούν, οι υπηρεσίες υγείας, για να υπάρξουν περισσότεροι πόροι και πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για να μην είναι κανένας στο περιθώριο, για να στηρίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Απόρους όχι μόνο τη διανομή τροφίμων αλλά και την επανένταξη στην κοινωνία και στην εργασία των πιο ευάλωτων ομάδων. Με τροπολογίες, εκθέσεις και εκδηλώσεις συνέβαλα στην υιοθέτηση θετικών ρυθμίσεων για την κοινωνική συνεργατική οικονομία, την προώθηση ρυθμίσεων και εργαλείων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση της πράσινης οικονομίας, την μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αλιευτικής αλλά και της αγροτικής πολιτικής προς όφελος των μικρών παραγωγών και την είσοδο νέων στο επάγγελμα σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη δικτύων παραγωγών – καταναλωτών. Βασική επιλογή μου ήταν η υποστήριξη κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων στην προσπάθειά τους να προωθήσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποστηρίζω πολλές από τις καμπάνιες φορέων που διεκδικούν καλύτερες πολιτικές για την υγεία, για την νεολαία, το δίκαιο εμπόριο, την ανακαίνιση του 80% των κτιρίων της Ευρώπης, τη μείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων. Αλλά και ότι σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και στο Ν. Αιγαίο αναλάβαμε κοινές πρωτοβουλίες. Μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα μου τον απολογισμό του έργου αλλά και σημαντικές καμπάνιες που υποστηρίζω ενεργά www.chrysogelos.gr

Αυτή την εμπειρία και τις πληροφορίες προσπάθησα να μεταφέρω όχι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην κοινωνία, ιδιαίτερα στην νησιωτική μας περιφέρεια ως εκπρόσωπος του «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ» στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γι αυτό πάντα καταθέταμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο δημιουργικές προτάσεις, ενώ προσκάλεσα πολλούς εκπροσώπους διαφορετικών φορέων από τα νησιά στο Ευρωκοινοβούλιο κι επιδίωξα να αποτελέσω μια γέφυρα σύνδεσης δημιουργικών προσπαθειών, που υπάρχουν στα νησιά και την Ελλάδα γενικότερα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Η αντιμετώπιση της κρίσης και των συνεπειών της προωθούμενης καταστροφικής πολιτικής απαιτεί σήμερα πολύ μεγάλη προσπάθεια, ριζικές αλλά δημιουργικές ανατροπές και μεταρρυθμίσεις με τη συμμετοχή της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Είμαι απόλυτο πεισμένος ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να επιτευχθούν μόνο αν επιδιώξουμε ταυτοχρόνως αλλαγές και στις κυρίαρχες ευρωπαϊκές πολιτικές και στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές με την συνειδητή συμμετοχή των πολιτών. Η μόνη ελπίδα για την αναγέννηση της χώρας φαίνεται ότι μπορεί να προέλθει από την προώθηση καινοτόμων κοινωνικών, οικολογικών και πολιτικών παρεμβάσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εφόσον όμως συντεθούν σε μια νέα, συνολική πρόταση, σε ένα σχέδιο για την περιφερειακή συγκρότηση της χώρας.

Παρά το γεγονός ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται, μπορούν παρόλα αυτά να διεκδικήσουν δικαιώματα αλλά και να σχεδιάσουν κι οργανώσουν περιφερειακές πολιτικές ακόμα και εκεί που δεν έχουν τυπικές αρμοδιότητες. Αυτή την περίοδο κρίσης χρειάζονται οι σημαντικές κοινωνικές αλλαγές να ριζώσουν στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, που είναι το πιο κατάλληλο για τις κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και παραγωγικές καινοτομίες.

Η χώρα μας έχει ακόμα και σήμερα ένα κράτος συγκεντρωτικό κι αναποτελεσματικό. Αυτό το μοντέλο διοικητικής οργάνωσης ήρθε να συναντηθεί με μια καταστροφική, ισοπεδωτική κι αναποτελεσματική πολιτική που αντί να αντιμετωπίσει την φωτιά την φούντωσε. Ακόμα και αν δεν υπήρχε η κρίση, θα έπρεπε να αλλάξουμε το μοντέλο ανάπτυξης και διοικητικής οργάνωσης της χώρας, μεταφέροντας αρμοδιότητες, πόρους και δυνατότητες λήψης αποφάσεων στις περιφερειακές κοινωνίες, παράλληλα με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατικής, οικονομικής και κοινωνικής ενοποίησης.

Οι περιφερειακές εκλογές βρίσκουν το Ν. Αγαίο σε μεγάλη κρίση, σε πολλά επίπεδα. Στα παλιά προβλήματα (συγκοινωνίες, υγεία, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές) έρχονται να προστεθούν νέα προβλήματα (ανεργία σε σημαντικούς οικονομικούς κλάδους, αύξηση φορολογίας, επιδείνωση κοινωνικών υποδομών, επιθέσεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές κα) που δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών και αυξάνουν το κόστος ζωής σε μια εποχή μείωσης των εισοδημάτων για την πλειοψηφία. Οι πολίτες είναι οργισμένοι και κουρασμένοι, όχι μόνο λόγω της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και λόγω της αναπαραγωγής, για πολλά χρόνια, ενός μοντέλου και πλέγματος εξουσιών σε περιφερειακό επίπεδο που ήταν και είναι συνυπεύθυνο για την χρεοκοπία της χώρας. Ένα κατεστημένο που έχει ευθύνη για την γιγάντωση του αθηνοκεντρικού κράτους και για όλες εκείνες τις σχέσεις και πρακτικές που οδήγησαν στην χρεοκοπία τη χώρα.

Σήμερα παρά ποτέ απαιτούνται τολμηρές, ουσιαστικές και δημιουργικές ανατροπές σε πολιτικές, πρακτικές αλλά και πρόσωπα που έχουν κυριαρχήσει τουλάχιστον 2 δεκαετίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο Ν. Αιγαίο. Μπορούμε να εμπιστευτούμε ξανά ανθρώπους και πολιτικές που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν στοιχειωδώς την κρίση και να επεξεργαστούν μια πολιτική αντιμετώπισής της με κοινωνικά δίκαιο κι ορθολογικό τρόπο για να προστατέψουν το Ν. Αιγαίο και τους νησιώτες;

Συνειδητοποιώντας την ανάγκη υπέρβασης του παλιού, μια σειρά κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις αποφάσισαν να συνεργαστούν στη βάση ενός κοινού προγράμματος για να αποτελέσουν τον φορέα αλλαγής στις πολιτικές και στην διακυβέρνηση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.  Πρόκειται για μια συνεργασία που δεν έχει μόνο κοινό τόπο την αντίθεση στις παλιές πολιτικές που συνεχίζονται και σήμερα αλλά κυρίως βασίζεται σε νέες αντιλήψεις και πολιτικές προτάσεις. Η “ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ” στο Ν. Αιγαίο την οποία υποστηρίζουμε συνδυάζει την εμπειρία από την κοινωνική και τοπική παρέμβαση, την γνώση της πραγματικότητας της περιφέρειας μας αλλά και την ευρωπαϊκή εμπειρία σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Χρειαζόμαστε, για να βγούμε από την κρίση,  μια σύνθεση της σοφίας των νησιωτικών κοινωνιών με την σύγχρονη επιστημονική, αυτοδιοικητική, οικολογική και κοινωνική καινοτομία. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, έχουμε προτάσεις και αυτές επιδιώκουμε να κάνουμε πράξη μέσα από την δημιουργία της ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Μπενέτο Σπύρου.

Υπερβήκαμε περιχαρακώσεις και κομματικούς απομονωτισμούς για να ανοιχτούμε στο πέλαγος της νησιωτικής δημιουργίας. Μπορούμε, δίνοντας ρόλο και λόγο σε νέους ανθρώπους και ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις, να διεκδικήσουμε τις αρμοδιότητες που πρέπουν στην περιφέρεια αλλά και να οργανώσουμε την διακυβέρνησή της μέσα από ένα μοντέλο πιο δημοκρατικό, συμμετοχικό και αποτελεσματικό. Δεν θέλουμε απλώς αλλαγή προσώπων αλλά και αλλαγή πολιτικών. Αν αυτό δεν γίνει τώρα, πότε θα γίνει; Εμείς ζητάμε να το τολμήσουμε μαζί.

Εφόσον κρίνετε ότι αξίζει να με ξανα-εκλέξετε, δεσμεύομαι να συνεχίσω να εργάζομαι για δημιουργικές αλλαγές τόσο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπάρχει μια άλλη πολιτική με αξίες και προτάσεις που βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων. Μπορείτε να διακρίνετε το διαφορετικό που συμβάλει σε λύσεις.

Σας ευχαριστώ

Φιλικά

Νίκος Χρυσόγελος

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής  «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία»

& υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με την «Νησιωτική Ανατροπή»

 

Last modified on Σάββατο, 17 Μάιος 2014 16:56