parajumpers sale duvetica jas moncler jas polo ralph lauren sale goedkope nike air max canada goose sale moncler jassen mbt nederland gucci riem parajumpers jassen uggs kopen parajumpers jas michael kors tassen woolrich jas woolrich jassen uggs nederland nike air max goedkoop timberland laarzen duvetica jassen canada goose jas woolrich jas dames
ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ http://chrysogelos.gr Tue, 23 Jul 2019 03:34:04 +0300 el-gr Να προστατέψουμε θάλασσα κι ακτές με ολοκληρωμένο σχεδιασμό http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/3342-maritime_spatial_planning_topothetisi http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/3342-maritime_spatial_planning_topothetisi

Η τοποθέτηση Νίκου Χρυσόγελου για το σχέδιο Οδηγίας της Κομισιόν για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

 

Τον Οκτώβριο 2012 οι ευρωπαίοι υπουργοί θαλασσίων υποθέσεων υιοθέτησαν την “Διακήρυξη της Λεμεσού” με στόχο να προωθήσουν έναν ισχυρό θαλάσσιο πυλώνα  για να στηρίξουν την στρατηγική “Ευρώπη 2020”. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η Γαλάζια Οικονομία προσφέρει ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη κι απασχόληση.

 

Η γαλάζια οικονομία, η οικονομία δηλαδή που βασίζεται στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στη κοινωνική ευημερία, στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην έξοδο από τη κρίση.  Από την άλλη, όμως, η αυξανόμενη παρέμβαση στη θάλασσα και στις ακτές μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτά τα ίδια τα αγαθά.

 

Ήδη υπάρχει μεγάλη χρήση των ακτών και της θάλασσας, τεράστιες συγκρούσεις εντοπίζονται στα χωρικά ύδατα αλλά και πέρα από αυτά, χωρίς να υπάρχει κατάλληλη διαβούλευση ή πολύ περισσότερο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Σχέδια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.

 

Για να αντιμετωπιστούν η αυξανόμενη χρήση των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι από τη διέλευση πετρελαιοφόρων ή πλοίων με χημικά, η διάβρωση, οι φυσικοί κίνδυνοι, η μετατροπή της θάλασσας σε “οικόπεδα” με αποκλειστική χρήση την εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μεταλλευμάτων, πρέπει να μειωθούν οι πιέσεις στην ευαίσθητη αυτή ζώνη, μέσω ολοκληρωμένης, συνεκτικής και συνετής διαχείρισης.

 

Ενώ πολλές χώρες χρειάζεται να επιταχύνουν τον  Χωροταξικό Σχεδιασμό στην ξηρά, είναι ανάγκη ο Χωροταξικός Σχεδιασμός να προχωρήσει γρήγορα και στη θάλασσα και στην παράκτια ζώνη, πριν οι λάθος πρακτικές στην ξηρά επεκταθούν πλήρως σε αυτές τις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές.

 

Χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πλαίσιο για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, που θα περιλαμβάνει και την παράκτια ζώνη και θα συνδυάζεται με αυτόν για την ξηρά, μέσω ενός ολοκληρωμένου Χωροταξικού Σχεδιασμού ξηράς και  - όπου υπάρχει - ακτής και θάλασσας.

 

Είναι, σημαντικό ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός να λειτουργεί συνεκτικά σε περιφερειακό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, μια και τα θαλάσσια οικοσυστήματα δεν περιορίζονται στα εθνικά ή διοικητικά σύνορα. Δεν είναι, φυσικά, κάτι εύκολο, απαιτεί καλό συντονισμό, διάθεση επίλυσης προβλημάτων (πχ συνοριακές διαφορές ή ασαφή σύνορα, αντιτιθέμενες δραστηριότητες και συμφέροντα), κοινή μεθοδολογία, συγκέντρωση και επεξεργασία αξιόπιστων δεδομένων, συμμετοχή στη

διαβούλευση των διαφορετικών κοινωνικών εταίρων. 

 

Υπάρχουν ορισμένες καλές προσπάθειες σε περιφερειακό  ή σε διασυνοριακό επίπεδο, πχ μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας, σχέδια στην περιοχή του Ατλαντικού ή της Βαλτικής αλλά και στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον  (UNEP/MAP), κυρίως στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την Παράκτια Ζώνη.

 

Hεφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στις 3 μακρο-περιφέρειες της Μεσογείου θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση κοινών διασυνοριακών πιλοτικών πρωτοβουλιών σε μια περιοχή όπου ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν έχει προχωρήσει ακόμα ικανοποιητικά.

 

Όμως, επιμέρους και συχνά αποσπασματικές ή χωρίς συνέχεια πρωτοβουλίες δεν θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολλά κράτη μέλη έχουν καθυστερήσει υπερβολικά τον Χωροταξικό Σχεδιασμό στην ξηρά, είναι πιθανόν λοιπόν να καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ενώ οι εξελίξεις και οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον χώρο είναι ήδη πολύ έντονες: εξορύξεις, άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανεξέλεγκτη χάραξη θαλάσσιων διαδρομών πετρελαιοφόρων κι άλλων σκαφών με επικίνδυνα φορτία, μέσα ή κοντά σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, εκτεταμένα δίκτυα αγωγών πετρελαίου, ηλεκτρικών καλωδίων, χωρίς να έχει προηγηθεί ένας πραγματικός σχεδιασμός και να έχουν συμφωνηθεί οι χρήσεις στις θαλάσσιες περιοχές . 

 

Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η νομοθετική πρωτοβουλία της Κομισιόν για μια Ευρωπαϊκή Οδηγία που θέτει ένα κοινό πλαίσιο για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, που μέχρι τώρα ήταν σε επίπεδο εθελοντικών πρωτοβουλιών. 

 

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός χρειάζεται να βασίζεται σε  κοινές για όλους κατευθύνσεις και κοινά στάνταρντ αλλιώς θα υπάρξει σύγχυση, διαφορετικές προσεγγίσεις, αναποτελεσματικότητα, και θα ενισχυθεί η καταστροφική εκμετάλλευση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων:

 • Τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Απαιτείται, λοιπόν, να ακολουθηθεί η “προσέγγιση του οικοσυστήματος” ως εργαλείο για τον σχεδιασμό και να λαμβάνονται υπόψη οι “υπηρεσίες” που προσφέρουν τα οικοσυστήματα αυτά. Η αρχή της πρόληψης έχει ιδιαίτερη σημασία και στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.
 • Η υπευθυνότητα διαμορφώνεται μέσα από τη συμμετοχή στη διαβούλευση. Τα Σχέδια αυτά σε περιφερειακό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο πρέπει να διαμορφωθούν μετά από εκτενή διαβούλευση με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να περιοριστούν οι συγκρούσεις χρήσεων του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, και να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιων και παράκτιων κοινών πόρων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της περιφερειακής βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Τα σχέδια είναι αναγκαίο να διασφαλίζουν τόσο την κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών όσο και την μακροχρόνια βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων. Χρειάζεται να ενσωματώνουν οικολογική καινοτομία, καλές πρακτικές. Να βασίζονται στην αλληλοκατανόηση. Να ξεκινάνε με βάση υπάρχοντες μηχανισμούς και πετυχημένα εργαλεία που στη συνέχεια θα ενδυναμώνουν. Οι ελλείψεις σε δεδομένα, δεν πρέπει να είναι δικαιολογία για αναβολή επ' αόριστον της διαμόρφωσης σχεδίων. Οι μηχανισμοί και τα εργαλεία εφαρμογής, οι δεξιότητες και οι γνώσεις των αρχών αλλά και των περιφερειακών / τοπικών κοινωνιών χρειάζεται, φυσικά, να βελτιώνονται συνεχώς, με αξιολόγησή τους μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη. Είναι πολύ καλύτερο μέσω της έναρξης διαμόρφωσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού να εντοπίζονται τα κενά, οι ελλείψεις σε δεδομένα, οι αδυναμίες των διοικητικών δομών και τα προβλήματα των μηχανισμών εφαρμογής, παρά να περιμένει κάποιος να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία και να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να ξεκινήσει το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.
 • Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός πρέπει να συνδυάζεται με τους άλλους χωροταξικούς σχεδιασμούς, τις ειδικές πολιτικές(πχ για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, υδατοκαλλιέργεια, εξορύξεις, δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών) όπως και πρακτικές  (θαλάσσιοι λεωφόροι, μορφές αλιείας κα). Να λαμβάνονται υπόψη παράλληλες πρωτοβουλίες και η εμπειρία από πιλοτικά προγράμματα. Να ενσωματώνονται οι διεθνείς κι ευρωπαϊκές νομοθετικές υποχρεώσεις (Πρωτόκολλο Βαρκελώνης, Πρωτόκολλο   για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης κα).
 • Είναι αναγκαίο να τεθούν λοιπόν χρονοδιαγράμματα, ένα είδος οδικού χάρτη, ίσως ακολουθώντας την προσέγγιση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Υπάρχουν περιοχές που χρειάστηκαν 2-3 χρόνια για να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό, άλλες που χρειάστηκαν 12 και πλέον χρόνια και άλλες που δεν έχουν καν ξεκινήσει.
 • Η βοήθεια της Κομισιόν και της ΕΕ συνολικότερα θα ήταν πολύ χρήσιμη για την αντιμετώπιση και επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων, με βάση το διεθνές δίκαιο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, όπως δείχνει και η εμπειρία επίλυσης διασυνοριακών διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας.

 

Η υιοθέτηση μιας Οδηγίας που θέτει το πλαίσιο για Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης χρειάζεται να συνοδεύονται από κατάλληλα οικονομικά και διοικητικά εργαλεία που να στοχεύουν στην εφαρμογή βιώσιμων και πρακτικών Σχεδίων σε Περιφερειακό, Εθνικό και Διασυνοριακό επίπεδο.

 

Για να διασφαλιστεί ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός θα οδηγήσει σε βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών κι ακτών,  η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να:

1.Παρέχει μια συνεκτική κατεύθυνση, ξεκάθαρους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή τους, διασφαλίζοντας την αναλογικότητα και την επικουρικότητα, μέσα από μια οικοσυστημική προσέγγιση

2.Προστατεύει καλύτερα το περιβάλλον, παράκτιο και θαλάσσιο, εντοπίζει και προστατεύει τις ιδιαίτερα ευαίσθητες οικολογικές περιοχές διασφαλίζοντας την διασύνδεση κι επικοινωνία μεταξύ τους καθώς και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας για τις σημερινές και μελλοντικές γενεές.

3.Απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται και συντονίζουν αποτελεσματικά τους κρατικούς φορείς για να διασφαλίζουν ότι τα σχέδια και οι στρατηγικές είναι συνεκτικά σε όλη τη παράκτια και θαλάσσια ζώνη, ότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε μια περιοχή είναι συμβατές μεταξύ τους και δημιουργούν μικρότερο ανταγωνισμό μεταξύ τομέων για μονοπώληση του χώρου.

4.Ενισχύει την αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία μέσα από πιλοτικά σχέδια, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης σε διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες όπως είναι η αλιεία, οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες, η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, ενεργειακά σχέδια κα

5.Θα εμπλέκει ενεργά όλους τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους και τις Αρχές στη σύνταξη αυτών των σχεδίων και στρατηγικών, στη βάση επικαιροποιημένων δεδομένων και στοιχείων

6.Θα προνοήσει για συνέργειες ανάμεσα στους παραγωγικούς κλάδους για την από κοινού χωροθέτηση συμβατών χρήσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ολοκληρωμένου Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού κι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης, ώστε να βελτιώνεται η υπευθυνότητα και η βιωσιμότητα των επενδύσεων, η βιώσιμη ευημερία των τοπικών κοινωνιών και η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε βιώσιμους τομείς

7.Μειώνει τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, προσφέρει εργαλεία άμυνας και συμβάλει στην προσαρμογή στις συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας της ανατροπής του κλίματος.

8.Απαιτεί ότι όλα τα σχέδια και οι στρατηγικές για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης θα υπόκεινται σε Στρατηγικό 'Έλεγχο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατά τα πρότυπα της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/42/EC.

9.Εναρμονίζει τον θαλάσσιο και παράκτιο σχεδιασμό και τον Χωροταξικό Σχεδιασμό για την ξηρά χρησιμοποιώντας την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης ως τον συνδετικό κρίκο, αντί να είναι η ακτή απλώς η γέφυρα για επέκταση δραστηριοτήτων της ξηράς στη θάλασσα.

 

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης είναι δύο εξαιρετικά και πολύ χρήσιμα εργαλεία. Μετά από πολλά χρόνια αναλύσεων και προτροπών χωρίς πολλές φορές πρακτικό αποτέλεσμα, ήρθε η ώρα να αποτελέσουν ένα υποχρεωτικό, γενικευμένο και συνεκτικό πλαίσιο εφαρμογής σε όλα τα Κράτη Μέλη. Για να προωθήσουμε επί της ουσίας μια υπεύθυνη οικονομία, να δημιουργήσουμε νέες, οικολογικά και κοινωνικά απαραίτητες θέσεις εργασίας, να αναθερμάνουμε τις τοπικές οικονομίες σε βιώσιμη κατεύθυνση, να βγούμε από τη κρίση και να προστατεύσουμε τους πολύτιμους παράκτιους και θαλάσσιους πόρους.  

]]>
theodore@hotmail.com (Theo) ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Wed, 11 Sep 2013 09:21:11 +0300
Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα νερά http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2603-wfd-2000-60 http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2603-wfd-2000-60

Ουσιαστικές παρεμβάσεις Ν. Χρυσόγελου για νερό με επάρκεια και σε καλή οικολογική κατάσταση

 

Το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό απαραίτητο για τη ζωή και δεν πρέπει να είναι πηγή κέρδους, ενώ η πρόσβαση στο νερό αποτελεί ένα θεμελιώδες και πανανθρώπινο δικαίωμα”. “H βιώσιμη διαχείριση του νερού είναι μια αναγκαιότητα για το περιβάλλον και την υγεία που παίζει σημαντικό και ρυθμιστικό ρόλο στον κύκλο του κλίματος”

 

τονίζει μεταξύ άλλων η  έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα νερά που ψηφίστηκε την Τρίτη 3 Ιουλίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με βάση πρόταση. Οι δυο προαναφερόμενες θέσεις αποτελούν μέρος των συνολικά 17 τροποπολογιών από ένα σύνολο 26 που είχε καταθέσει ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο  κι έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν στην έκθεση.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση αυτή καλεί την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60, αλλά και να αναλάβουν επιπρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης από διάφορους παραγωγικούς τομείς. Καλεί, επίσης, για βελτίωση των υποδομών, καθώς και αποτελεσματική χρήση των υδάτων σε όλους τους τομείς.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος τοποθετήθηκε ως εισηγητής της Ομάδας των Πρασίνων κατά τη συζήτηση του σχεδίου έκθεσης, την Τετάρτη 25/4/2012, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου (δείτε εδώτη σχετική παρέμβαση), ενώ κατέθεσε σε συνεργασία με την S. Bellier γαλλίδα πράσινη ευρωβουλευτή 26 τροπολογίες, από τις οποίες εγκρίθηκαν 17 και ενσωματώθηκαν στην τελική έκθεση που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια.

 

Οι πιο σημαντικές από αυτές που έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν στην έκθεση αφορούσαν:

 • στη σημασία της βιοποικιλότητας των γλυκών νερών,
 • στην ενσωμάτωση της αρχής του οικοσυστήματος στη διαχείρισή του,
 • στη σημασία της διαχείρισης της ζήτησης των υδάτων,
 • στην ανάγκη να σεβαστούμε τα χρονοδιαγράμματα της Οδηγίας Πλαίσιο για να επιτύχουμε καλή ποιότητα των υδάτων μέχρι το 2015,
 • στην ανάγκη να περιοριστεί η χρήση πλαστικών μπουκαλιών για ύδρευση,
 • στην πρόσκληση να προχωρήσει η νομοθεσία για να καλυφθούν κενά που υπάρχουν σε ειδικούς τομείς και δραστηριότητες σε σχέση με τα νερά,
 • στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων μείωσης της σπατάλης ενέργειας μέσω της αποτελεσματικής χρήσης του νερού,
 • στην ανάγκη να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο από την Κομισιόν για την αποδοτικότητα ως προς το νερό των συσκευών για οικιακή και αγροτική χρήση,
 • στην ανάγκη να αναθεωρηθούν όσες επιχορηγήσεις είναι τελικά επιβλαβής για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των νερών,
 • στην ανάπτυξη οικονομικών εργαλείων που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρήση των υδατικών αποθεμάτων.

 

Επίσης, έγινε δεκτή η πρότασή του – κοινή πρόταση κι άλλων ευρωβουλευτών - για ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειακών αρχών καθώς και των θεσμών διαχείρισης σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης βελτιώνοντας παράλληλα τη πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των γεωργών και των τελικών χρηστών.

 

Τροπολογίες των πράσινων ανέδειξαν, επίσης, τους κινδύνους που ενέχει η εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου και την ανάγκη για ενδελεχή εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λήψη δεδομένων βάσης για τα νερά πριν την παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας.

 

Δεν στηρίχθηκαν από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών οι τροπολογίες των πράσινων που τόνιζαν τις πιέσεις που υπάρχουν στην βιοποικιλότητα των γλυκών νερών, που καταδίκαζαν τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αναβολές στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο από διάφορα Κράτη Μέλη, αλλά και τόνιζαν την ανάγκη για λήψη πρόσθετων μέτρων για τη καταπολέμηση της ρύπανσης από τη γεωργία και τα φάρμακα. Επίσης, δεν συμπεριλήφθηκε η τροπολογία των πράσινων για αποτροπή δημιουργίας νέων υδροηλεκτρικών φραγμάτων και η προστασία της ελεύθερης ροής των ποταμών, η ανάδειξη της υπερκατανάλωσης νερού από την πυρηνική βιομηχανία για τη παραγωγή ρεύματος, αλλά και η ανάγκη για υιοθέτηση μιας Οδηγίας για τα εδάφη που θα συμβάλλει επίσης και στη καλύτερη προστασία των υδάτων.

 

Δείτε εδώ και τη σχετική διαβούλευση για τα θέματα εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά που είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Νίκου Χρυσόγελου το Φεβρουάριο.

 

Η Έκθεση αναγνωρίζει τους σημαντικούς κινδύνους για τα ύδατα (επιφανειακά και υπόγεια), που ενέχει η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Σε αυτό το πλαίσιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η λήψη δεδομένων βάσης για τα επιφανειακά ύδατα θα πραγματοποιηθούν πριν από την αδειοδότηση σχετικών έργων.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και σκιώδης εισηγητής της έκθεσης δήλωσε σχετικά:

 

"Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά αν και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων εφαρμογής και διασύνδεσης με άλλες τομεακές πολιτικές με αποτέλεσμα να μην έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εξαιρέσεις και οι αναβολές συγκεκριμένων μέτρων μέχρι το 2027 από τα Κράτη Μέλη έχουν γίνει συνηθισμένη πρακτική, ενώ σε πολλές χώρες υπάρχουν πολύ χαμηλές περιβαλλοντικές προσδοκίες σε ότι αφορά τον δεύτερο και τρίτο κύκλο εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. Η έμφαση στα θέματα διαχείρισης νερού πρέπει να δίνεται: α) στη μείωση της σπατάλης, β) στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των νερών μετά από επεξεργασία, και γ) στη χρήση των νερών της βροχής.

 

Η Έκθεση καλεί την Κομισιόν να δώσει μεγάλη έμφαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν τα Κράτη Μέλη για την εφαρμογή της νομοθεσίας αντί να αποδέχεται καθυστερήσεις και εξαιρέσεις στην εφαρμογή. Χάρη και στις τροπολογίες που καταθέσαμε οι Πράσινοι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έκανε δεκτή την προσπάθεια ορισμένων κρατών μελών κι άλλων παραγόντων να αποδυναμωθεί η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και να μετατεθούν οι στόχοι της για αργότερα.  

 

Η διασύνδεση της WFD με άλλες τομεακές πολιτικές για τη γεωργία, την ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τις πόλεις και τη προστασία της βιοποικιλότητας βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια και πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά και το συντομότερο και έγινε δεκτή πρότασή μας για νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε τομείς και δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό. Η ρύπανση και η υπεράντληση από την εντατική γεωργία είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στις περισσότερες χώρες, ενώ σημαντικές εξακολουθούν να είναι οι πιέσεις από τον μαζικό τουρισμό και τα γήπεδα γκολφ σε άνυδρες περιοχές, από την εξορυκτική βιομηχανία και ιδιαίτερα από τα σχέδια εξόρυξης αερίου, καθώς και από την παραγωγή ενέργειας. Δεν υπάρχει επίσης καμία αναφορά στις επιπτώσεις από την υπερβολική σήμερα ανάπτυξη φραγμάτων.

 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση του νερού) είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία  για να βελτιώσουμε όχι μόνο τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις αλλά και για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας (η προμήθεια, επεξεργασία και διανομή νερού συντελεί σε υψηλή κατανάλωση ενέργειας), να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας σε καινοτόμους αλλά και παραδοσιακούς τομείς σε όλον τον κύκλο του νερού και να πετύχουμε δίκαιες τιμές αλλά κι ανάκτηση του κόστους του νερού.

 

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η αποτελεσματική χρήση των οικονομικών μέτρων και εργαλείων, ιδιαίτερα σε μια εποχή λιτότητας και περιοριστικών πολιτικών, μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων για επαρκή και καλή ποιότητα των νερών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς το παρόν δεν έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά τα οικονομικά του νερού. Οι Ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι συμβάλουν προς το παρόν πολύ λίγο στην εφαρμογή της ΟΠΥ αλλά και στην πράσινη καινοτομία σε θέματα νερού.

 

Η επίτευξη των στόχων για επαρκή ποσότητα και καλή ποιότητα νερών μέχρι το 2015 για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπινων κοινωνιών αλλά και των οικοσυστημάτων δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί”.

]]>
contact@oikologoiprasinoi.eu (Οικολόγοι Πράσινοι) ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Thu, 05 Jul 2012 02:18:33 +0300
Η πρόταση για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2514-the-proposal-for-the-new-european-fisheries-fund-and-the-sea http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2514-the-proposal-for-the-new-european-fisheries-fund-and-the-sea

 

Η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF), η οποία θα αντικαταστήσει το ισχύον Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), αποτελεί βασικό στοιχείο της δέσμης μεταρρυθμίσεων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).
 
Ο προτεινόμενος Κανονισμός θα διαθέσει 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη: 1) της ανάπτυξης της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών περιοχών, 2) του έλεγχου και της εφαρμογής, 3) της συλλογής στοιχείων, 4) της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και 5) της ανάπτυξης των τεχνικών και διοικητικών μέσων για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) διέρχεται σήμερα μια απολύτως αναγκαία μεταρρύθμιση και το
EMFF πρέπει να σχεδιαστεί για να την υποστηρίξει, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη αλιεία. Η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ και του χρηματοδοτικού μέσου προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την εξάλειψη των επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην υπεραλίευση και την υποστήριξη της μετάβασης προς μια πραγματικά βιώσιμη αλιεία αλλά και για την επίτευξη υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
 
Τα αλιευτικά πεδία της Ευρώπης ήταν κάποτε από τα πιο παραγωγικά στον κόσμο. Τριάντα, όμως, χρόνια Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) έχουν ως αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση των πληθυσμών των ψαριών, την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, καθώς και βλάβες σε θαλάσσια είδη, οικοτόπους και αλιευτικά πεδία (Το 63% των εξεταζόμενων ιχθυαποθεμάτων στον Ατλαντικό έχουν υπεραλιευθεί, στη Μεσόγειο το ποσοστό αγγίζει το 82%, ενώ στη Βαλτική 4 από τα 6 ιχθυαποθέματα έχουν υπεραλιευθεί).
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ως μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της υπεραλίευσης την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου και θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις έχουν συμβάλει σε αυτή την ανισορροπία μέσω της τεχνητής διατήρησης της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας. Το 2011 έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το επιβεβαιώνει, αναφέροντας ότι η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου οδηγεί στην εξάντληση των αποθεμάτων των ψαριών, απειλώντας την ευημερία των θαλασσών μας και την βιωσιμότητα των αλιευτικών κοινοτήτων.

Οι Πράσινοι πιστεύουμε ότι η αναθεωρημένη ΚΑλΠ θα πρέπει να θέσει την περιβαλλοντική αειφορία, στη βάση της αρχής της προφύλαξης και της διαχειριστικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων, ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, εμπλέκοντας ενεργά τις τοπικές κοινωνίες και τη παράκτια αλιεία στην διαδικασία συνδιαχείρισης και προστασίας των αποθεμάτων.
Επιπλέον, όμως, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και για άλλους παράγοντες – πέραν της υπεραλίευσης – που συμβάλλουν στη μείωση των ιχθυαποθεμάτων.
 
Τα αλιευτικά αποθέματα πρέπει να διατηρηθούν σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα από αυτά μπορούν να παράγουν Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση, έτσι ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα ως αρπακτικά ή θηράματα, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να υποστηρίξουν την αύξηση των ποσοτήτων αλιευμάτων, έτσι ώστε να είναι κερδοφόρα χωρίς συνεχείς επιδοτήσεις. Μέχρι το 2015 θα πρέπει να θεσπιστούν σχέδια για όλα τα ρυθμιζόμενα είδη.
 
Η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας συνδυάζει οικονομικούς πόρους για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, καθώς και για τον έλεγχο και την επιβολή των μέτρων, τη συλλογή δεδομένων και την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική. Η ενσωμάτωση αυτών των, διαχωρισμένων πριν, χρηματοδοτικών εργαλείων σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό μέσο μπορεί να απλοποιήσει τη διοίκηση μέσω ενοποιημένων κανόνων και διαδικασιών, ενώ θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη κι αποδοτικότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.
 
Η πρόταση δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα κράτη μέλη που συμμορφώνονται με τους στόχους και τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ιδίως τις υποχρεώσεις ελέγχου, τον Κανονισμό για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και τις υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων, ενώ χρηματοδοτεί μόνο επιχειρήσεις που τηρούν τη ΚΑλΠ.
 
Η πρόταση περιέχει ένα μεγάλο αριθμό μέτρων τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη αναβάθμιση του τομέα της αλιείας της ΕΕ. Μέτρα για την προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, για την διευκόλυνση της διαφοροποίησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, για την θέσπιση και ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών από τα κάτω με στόχο την υποστήριξη αλιευτικών περιοχών, τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και τοπικών συμπράξεων.
 
Η πρόταση περιλαμβάνει, επίσης, μέτρα για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, αποκατάστασης και παρακολούθησης περιοχών Natura 2000 και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.
 
Δεν περιλαμβάνει οικονομική υποστήριξη για την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκάλων, καθώς και ενισχύσεις για αντικατάσταση μηχανών, που είναι ένα βήμα για την αποδέσμευση των επιδοτήσεων της αλιείας από τη πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα. Τέλος, η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες θα βελτιώσουν τη διαφάνεια και την ενημέρωση του κοινού, τη συλλογή και μεταφορά δεδομένων, καθώς και τον έλεγχο και την εφαρμογή, αν και δεν είναι προσαρμοσμένες στις περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες.
 
Ωστόσο, η πρόταση υπολείπεται των προσδοκιών για μια απαραίτητη διαρθρωτική αλλαγή που θα διασφαλίζει ότι η δημόσια ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη προώθηση της αειφόρου αλιείας. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα μπορούσε και πάλι να διατεθεί για μέτρα τα οποία ευνοούν μια μερίδα επιχειρήσεων και όχι ολόκληρο τον αλιευτικό τομέα ή την κοινωνία γενικότερα. Υπάρχει περιορισμένη αναφορά στη παράκτια μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και στη στροφή προς μια διαχειριστική προσέγγιση με βάση τα οικοσυστήματα.
 
Η πρόταση δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις χρηματοδοτήσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση της υφιστάμενης πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας και θα έπρεπε να επιτρέπει τη χρηματοδότηση για πλοία, στόλους και εργαλεία μόνο στη βάση κατάλληλης αξιολόγησης της αλιευτικής ικανότητας σε σχέση πάντα με τις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες και για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων (χρηματοδότηση αλλαγών στις μηχανές ώστε να καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα ή εναλλακτικά καύσιμα). Η πρόταση περιλαμβάνει, επίσης, ενισχύσεις για τη δημιουργία συστημάτων μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων (ΜΑΠ), ενώ πολλοί κοινωνικοί φορείς, ΜΚΟ και κράτη μέλη αντιτίθενται στις υποχρεωτικές ΜΑΠ. Κάθε ενίσχυση που αποσκοπεί στη θέσπιση συστημάτων για τη διαχείριση των αλιευμάτων θα πρέπει να στοχεύει σε διαχειριστικά μέτρα που εμπλέκουν τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο αλιευτικού πεδίου.
 
Η ενίσχυση σκαφών ή λιμένων για να κάνουν καλύτερη χρήση των ανεπιθύμητων εμπορικών αλιευμάτων θα υπονομεύσει τις επιθυμητές υποχρεώσεις κατά την εκφόρτωση, καθώς και τη προσπάθεια να αλιεύουν πιο στοχευμένα, επιλεκτικά και βιώσιμα. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, π.χ. μέσω έρευνας σε πιο επιλεκτικές και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και αλιευτικά εργαλεία, και όχι στην εμπορία των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
 
Τέλος, η πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία θα προωθήσουν αδιακρίτως την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, χωρίς την απαραίτητη εξέταση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων.

 

 

]]>
odysseas031@gmail.com (Odysseas) ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Thu, 10 May 2012 13:12:57 +0300
Αυστηροί κανόνες για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2305-%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2305-%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD

Απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου -εισηγητής των Πράσινων ο Μ. Τρεμόπουλος

Χάρη στην αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), θα προστατευτεί το περιβάλλον και θα εξοικονομηθούν φυσικοί πόροι, αφού θα ενισχυθούν οι δεσμεύσεις των κρατών-μελών και θα κλείσουν τα κενά που έχουν οδηγήσει σε προβλήματα εφαρμογής των κανόνων.

Μετά την ψηφοφορία, ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος, σκιώδης εισηγητής των Πράσινων, δήλωσε:

"Το σημερινό αποτέλεσμα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη συλλογή και επεξεργασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε θετικά για την αντιμετώπιση των χαμηλών ποσοστών συλλογής, τη βελτίωση της διαχείρισης/ επεξεργασίας καθώς και τον έλεγχο των παράνομων εξαγωγών ΑΗΗΕ σε τρίτες χώρες. Έως το 2016, τουλάχιστον το 85% των ΑΗΗΕ που προκύπτουν κάθε χρόνο πρέπει να συλλέγονται και όλα να υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Μια άλλη σημαντική βελτίωση εξασφαλίζει ότι οι λιανοπωλητές θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω πολύ μικρές συσκευές, όπως λαμπτήρες ή κινητά τηλέφωνα, ανεξάρτητα από την πώληση νέων συσκευών. Αυτό ισχύει για όλους τους λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως πωλητών (μέσω διαδικτύου), αλλά όχι τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η αύξηση της συλλογής των πολύ μικρών συσκευών και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με αυτό το θέμα θα μειώσει το ποσό αυτών των συσκευών που καταλήγουν στη γενική ροή αποβλήτων ή ακόμη και τις χωματερές, και ως εκ τούτου διαφεύγουν από την κατάλληλη επεξεργασία.

Είναι σημαντικό επίσης ότι το ΕΚ ψήφισε σήμερα για να πατάξει τις παράνομες εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός ΕΕ: Πλέον μόνο ο εξοπλισμός που έχει πιστοποιηθεί ότι είναι πλήρως λειτουργικός και αποστέλλεται με τις σωστές διαδικασίες μπορεί να εξαχθεί. Καιρός ήταν να σταματήσουμε να θεωρούμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ως χωματερές για τα επικίνδυνα απόβλητά μας.

Οι Πράσινοι χαιρετίζουμε τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρότασή μας να υποχρεώσει την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η χωριστή επεξεργασία των νάνο-υλικών στα ΑΗΗΕ είναι απαραίτητη, γιατί χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και η κατάλληλη επεξεργασία τους πρέπει να διασφαλιστεί".

 

Ακολουθεί το κείμενο της σημερινής τοποθέτησης στην Ολομέλεια του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου:

"κ. πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά (Η&Η) απόβλητα αυξάνονται ραγδαία και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 12,3 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020.

Η αναθεώρηση της Οδηγίας 2002/96 είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να σταματήσει η διαρροή επικίνδυνων ουσιών, που οφείλεται στην ελλιπή λειτουργία επίσημων σημείων συλλογής, στη μη ορθολογική διαχείριση και τις παράτυπες μεταφορές.

Τα βασικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τα εξής:

1. Ενώ περίπου το 65% του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά συλλέγεται χωριστά, λιγότερο από το μισό αυτού επεξεργάζεται. Τα υπόλοιπα καταλήγουν στο περιβάλλον είτε εξάγονται σε τρίτες χώρες.

2. Το υπάρχον ποσοστό συλλογής των 4kg/άτομο/χρόνο Η&Η αποβλήτων οικιακής προέλευσης δεν αντικατοπτρίζει την κατανάλωση σε μεμονωμένα κράτη-μέλη και, συνεπώς, οδηγεί σε πολύ χαμηλούς στόχους για κάποιες χώρες και υπερβολικά φιλόδοξους για άλλες.

3. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες εγγραφής και καταχώρισης των παραγωγών στα διάφορα κράτη-μέλη.

4. Τέλος, δεν εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις.

Αυτά που κάναμε με την αναθεώρηση είναι τα εξής:

1. Διευρύναμε το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα Η&Η απόβλητα, με ορισμένες μόνο εξαιρέσεις.

2. Ενδυναμώσαμε τους στόχους για τη συλλογή: το 2016 το 85% των παραγόμενων Η&Η αποβλήτων θα συλλέγεται, στόχος που πρέπει να βασίζεται σε αυτό που πραγματικά παράγεται και όχι βάσει των πωλήσεων.

3. Εξασφαλίσαμε ξεχωριστό στόχο 5% για την επαναχρησιμοποίηση και το διαχωρισμό των συσκευών σε ειδικά σημεία συλλογής.

4. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους για τη συλλογή των Η&Η αποβλήτων από τα νοικοκυριά.

5. Οι λιανοπωλητές θα πρέπει όχι μόνο να παίρνουν πίσω τα Η&Η απόβλητα με την αγορά ενός καινούργιου εξοπλισμού αλλά να συλλέγουν και τα πολύ μικρά σε όγκο Η&Η απόβλητα.

6. Δεν απαιτείται ο παραγωγός να κατάγεται από τη χώρα που θέλει να εγγραφεί.

7. Επιδιώκουμε πιο ισχυρή παρακολούθηση των μεταφορών Η&Η αποβλήτων.

Πάνω απ΄ όλα όμως, χρειάζεται να ενθαρρύνουμε την παραγωγή πιο ανθεκτικών συσκευών."


]]>
contact@oikologoiprasinoi.eu (Οικολόγοι Πράσινοι) ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Thu, 03 Feb 2011 17:36:10 +0200
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2303-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%83 http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2303-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%83

Ο Μ.Τρεμόπουλος εισηγητής των Πράσινων  στην Επιτροπή Περιφερειακής  Ανάπτυξης  για το πολιτικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού τουρισμού

Την εισήγησή του, εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων, παρουσίασε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ευρωκοινοβουλίου για το σχέδιο γνωμοδότησης που συζητά  η επιτροπή στο θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού, με εισηγητή τον Ιταλό σοσιαλιστή Σαλβατόρε Καρόννα.

Με πλήρη τίτλο "Η Ευρώπη, πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως-Νέο πολιτικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό", η γνωμοδότηση θα απευθύνεται στην  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του ευρωκοινοβουλίου, που θα διαμορφώσει τη σχετική Έκθεση που θα υποβληθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια.

Καταθέτοντας τις παρατηρήσεις του, ως «σκιώδης εισηγητής» της ομάδας των Πράσινων, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης τόνισε την ιδιαίτερη σημασία του τουρισμού για πλήθος ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ευρώπη, καθώς και το πόσο ευάλωτος είναι σε περιβαλλοντικές απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, η ερημοποίηση ή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Όλα αυτά χρειάζονται αποτελεσματικές πολιτικές για συνολική αντιμετώπισή τους, αλλά και ανάλογη προσαρμογή των απαιτήσεων του τουρισμού σε φυσικούς πόρους.  Καθώς το μοντέλο του μαζικού τουρισμού είναι ξεπερασμένο και έχει βαρύτατο τίμημα,  οι ευρωπαϊκές πολιτικές χρειάζεται να ενισχύσουν τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και να προωθήσουν μορφές εναλλακτικού τουρισμού που να σέβονται ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία, την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. Η εισήγηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου κλείνει με την ενδεικτική απαρίθμηση δράσεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού και τη σχέση του με τις τοπικές κοινωνίες.

‘Όπως τονίζεται στην εισήγηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου, «H ανάπτυξη του τουρισμού θα πρέπει να σέβεται και να συμβαδίζει με τις εθνικές, τοπικές, πολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες. Τουρισμός, πολιτισμός και περιβάλλον είναι οι περισσότερο αλληλοεξαρτώμενοι τομείς. Στόχος μιας Βιώσιμης Τουριστικής Πολιτικής θα πρέπει να είναι η αρμονική ένταξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον μέσω της αποφυγής και της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πιέσεων που δημιουργούν».

(ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της «σκιώδους εισήγησης» του Μιχάλη Τρεμόπουλου)

Ο τουρισμός είναι ένας από τους ισχυρότερους οικονομικούς τομείς στα Ευρωπαϊκά κράτη, που όμως βρίσκεται σε κάμψη. Οι τουριστικές και οι συναφείς δραστηριότητες στην ΕΕ αποδίδουν, σύμφωνα με την Επιτροπή, πάνω από το 10% του ΑΕΠ της και προσφέρουν περίπου το 12% της απασχόλησης.

Στο σημείο 3 του Σχεδίου, λοιπόν, προτείνω τη διατύπωση: H πολλαπλασιαστική επίδραση του τουρισμού σε πολλές Ευρωπαϊκές Περιφέρειες τον έχει αναδείξει σε βασικό οικονομικό παράγοντα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης (ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ 15-20%).

Ο τουρισμός, ως η τρίτη μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα της ΕΕ, συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση, κυρίως των παράκτιων περιφερειών και των νησιών, των αγροτικών και ορεινών περιοχών κτλ. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, λοιπόν, θα πρέπει να χαιρετίσει το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την κάμψη τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της εξωτερικής διάστασης της τουριστικής πολιτικής της ΕΕ, με σκοπό τη στήριξη της ροής τουριστών που προέρχονται από τρίτες χώρες, αλλά και τη στήριξη των εταίρων της ΕΕ, κυρίως στη Μεσόγειο.

Οι περιοχές αυτές θίγονται σημαντικά από την απερήμωση και την κλιματική αλλαγή, που ανεβάζει τη στάθμη της θάλασσας. Επομένως, θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη πιο αυστηρών ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα και για οικονομικούς λόγους

Καθώς οι περιοχές αυτές υποφέρουν και από την έλλειψη νερού, οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση πόσιμου ύδατος και όχι μόνο "σε περίπτωση ξηρασίας", όπως αναφέρει η Ευρ. Επιτροπή. Θα πρέπει, επίσης, να εγκαταλειφτούν τα τεράστια σχέδια για δημιουργία γηπέδων γκολφ, που σπαταλούν τους πολύτιμους υδατικούς πόρους.

Δυστυχώς, ο μαζικός τουρισμός, που αντιπροσωπεύει το 80% του διεθνούς τουρισμού και προωθείται μέσω φθηνών πακέτων σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, παραμένει το κυρίαρχο μοντέλο αλλά ήδη αποδεικνύει ότι είναι ένα ξεπερασμένο μοντέλο, που καταχράται στις περισσότερες περιπτώσεις τη φέρουσα ικανότητα και σημειώνει σημαντικές, εποχιακές και μη, πιέσεις στους φυσικούς πόρους των περιοχών που αναπτύσσεται.

Σήμερα ένα σημαντικό μέρος -περίπου 60%- των τουριστικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ευρώπης εξαρτώνται από το φυσικό περιβάλλον, ενώ περίπου το 40% των τουριστικών δραστηριοτήτων βασίζονται στα αστικά ή πολιτιστικά στοιχεία.

Οι εξελίξεις στις προτιμήσεις των τουριστών και η διαφοροποίηση στα τουριστικά προϊόντα όπως και ο προβληματισμός για τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες του μαζικού τουρισμού, η αναζήτηση της χρυσής τομής μεταξύ των απαιτήσεων της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, έφεραν στο προσκήνιο νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Στο σημείο 8 του Σχεδίου θα ήταν καλό να υπάρξει αναφορά και στις άλλες μορφές τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο πολιτισμικός, ο ιστορικός, ο ιαματικός και θερμαλιστικός τουρισμός κ.α., που σέβονται ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία, την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον.

Ακόμα και στις περιοχές Natura 2000, οι οποίες καλύπτουν πάνω από το 17% του ευρωπαϊκού εδάφους θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα είδος φιλικού προς το περιβάλλον και ήπιου τουρισμού, εξασφαλίζοντας -εκτός των άλλων- και ένα τοπικό εισόδημα. Χρειάζεται, λοιπόν, ενίσχυση εκείνων των μορφών τουρισμού, όπου το κύριο κίνητρο των τουριστών είναι η παρατήρηση και η εκτίμηση της φύσης καθώς επίσης και οι παραδοσιακοί πολιτισμοί.

Το είδος του οργανωμένου τουρισμού που προσφέρει απλά ήλιο, άμμο και θάλασσα (όπως εφαρμόζουμε στην Ελλάδα) ή ακόμα χειρότερα ο "all inclusive" τουρισμός σε τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, έχει δείξει σε χώρες που το εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια (Ισπανία, Πορτογαλία, κλπ) ότι οδηγεί σε αλλοίωση του τοπίου και του παραδοσιακού χαρακτήρα, οδηγεί σε ερήμωση, σε κατασπατάληση των φυσικών πόρων και τελικά σε συρρίκνωση του αριθμού των επισκεπτών. Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται στην Ισπανία ένα πρόγραμμα κατεδαφίσεων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και απελευθέρωσης των παραλιών.

Να σταματήσει, λοιπόν, η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση άσχημων και επιβαρυντικών παράκτιων ξενοδοχειακών μονάδων.

Από την άλλη, σε περιοχές που έχει αναπτυχθεί ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού με "διαφοροποιημένο"- ποικίλο προϊόν (πχ συνδυασμός νυχτερινής ζωής και ήπιων εμπορικών δραστηριοτήτων με οικολογικό, αγροτικό, ιαματικό, αθλητικό, συνεδριακό, πολιτιστικό, ορειβατικό-αναρριχητικό, ερευνητικό-εκπαιδευτικό, φυσιολατρικό τουρισμό), όπου συνυπάρχουν οι ξενοδοχειακές μονάδες μικρής κλίμακας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οργανωμένα κάμπινγκ αλλά και ελεγχόμενες περιοχές ελεύθερης διαβίωσης, όχι μόνο έχει διατηρηθεί το τοπίο και ο τοπικός χαρακτήρας (που είναι ο κύριος πόλος έλξης), αλλά έχει αναπτυχθεί μια βιώσιμη τοπική οικονομία και μια μακροχρόνια ζύμωση στις σχέσεις ανάμεσα σε τακτικούς επισκέπτες και κατοίκους.

H ανάπτυξη του τουρισμού θα πρέπει να σέβεται και να συμβαδίζει με τις εθνικές, τοπικές, πολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες.

Τουρισμός, πολιτισμός και περιβάλλον είναι οι περισσότερο αλληλοεξαρτώμενοι τομείς. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα τουριστικά έργα να μη παραβαίνουν τους Ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς νόμους (Οδηγία για τα πτηνά, Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό κλπ).

Στόχος μιας Βιώσιμης Τουριστικής Πολιτικής θα πρέπει να είναι η αρμονική ένταξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον μέσω της αποφυγής και της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πιέσεων που δημιουργούν.

O στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί ενδεικτικά με τις εξής δράσεις:

- Έμφαση σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μείωση των πιέσεων στους τοπικούς φυσικούς πόρους, μέτρα εξοικονόμησης και ανακύκλωσης του νερού, εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών.

- Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και των υγρών αποβλήτων σε παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα κατά την εποχική έλευση των επισκεπτών.

- Στήριξη επενδύσεων σε “πράσινα ξενοδοχεία”, με μικρά μεγέθη, συστήματα ανακύκλωσης, χρήση ενέργειας φιλικής στο περιβάλλον, ήπιες κατασκευές, σεβασμό στις τοπικές διατροφικές, πολιτιστικές και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες κτλ. Τερατουργήματα του παρελθόντος πρέπει σταδιακά να “αποσυρθούν”, κυρίως σε “κορεσμένες περιοχές”.

- Οι ξενοδοχειακές μονάδες πρέπει να αποκτήσουν πιστοποίηση και οικολογική σήμανση αναφορικά με τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και χρήση τοπικών προϊόντων διατροφής.

- Η κατάρτιση και απασχόληση  μόνιμου και νέου προσωπικού πρέπει να εστιάσει στα λεγόμενα πράσινα επαγγέλματα που συνδέονται με την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση και ερμηνεία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των ΑΠΕ, τη διαχείριση υδάτων και ενέργειας, κλπ. Επιπλέον, στο σημείο 9, θα πρότεινα να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, προερχόμενου από τουριστικές Σχολές.

 

 

 

 

]]>
contact@oikologoiprasinoi.eu (Οικολόγοι Πράσινοι) ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Thu, 27 Jan 2011 19:14:34 +0200
Το περιβάλλον δεν μπορεί να μένει στη σκιά http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2260-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%AC http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2260-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%AC

Ψηφίστηκε στην επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου η Έκθεση για τους Περιβαλλοντικούς Λογαριασμούς.

Εισηγητής των Πράσινων ο Μιχ. Τρεμόπουλος

Ψηφίστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σχέδιο Έκθεσης για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικο-οικονομικούς λογαριασμούς. Η έκθεση αφορά τη σχετική πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος ήταν ο σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πράσινων.

Όπως σημειώνει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος στο εισηγητικό σημείωμα των προτάσεων που κατέθεσε εκ μέρους των Πράσινων:

"Η πρόταση κανονισμού της ΕΕ προβλέπει μόνο τη συγκέντρωση και συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους που επιβάλλονται στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς για τη ροή υλικών. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της εκπόνησης λεπτομερών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, μόνο στους τομείς αυτούς υπάρχουν σήμερα δεδομένα για ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να εκπονηθούν σε ένα σχέδιο εργασίας με χρονικό ορίζοντα νέες ενότητες με προτεραιότητα, για τις οποίες οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και για τις οποίες αναμένεται σύντομα να υποβληθούν σχετικά δεδομένα. Δεδομένου ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πολιτικής για το περιβάλλον, υποστηρίζω την ταχεία εισαγωγή και εφαρμογή των παρακάτω ενοτήτων λογαριασμών αποθεμάτων και ροής σε επίπεδο ΕΕ σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (έως τα τέλη του 2014):

 • δαπάνες και έσοδα για την περιβαλλοντική προστασία (EPER)/λογαριασμοί για την περιβαλλοντική προστασία και τις περιβαλλοντικές δαπάνες (EPEA), τομέας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών (EGSS)·
 • ενεργειακοί λογαριασμοί·
 • μεταφορές πόρων σχετιζόμενες με το περιβάλλον (ενισχύσεις), χρήση πόρων και λογαριασμοί δαπανών διαχείρισης (RUMEA)·
 • λογαριασμοί ύδατος και λογαριασμοί αποβλήτων·
 • λογαριασμοί δασών· και
 • λογαριασμοί υπηρεσιών οικοσυστήματος."

 (ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα με αναλυτικότερα στοιχεία)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Στα συμπεράσματά του, τον Ιούνιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασμούς (στατιστικά δεδομένα) σε θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα. Η υποχρεωτική συλλογή δεδομένων από τα κράτη μέλη αποτελεί συνεπώς ένα απαραίτητο βήμα. Τα μέχρι τώρα διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένα για το περιβάλλον θα πρέπει να εμπλουτισθούν μεσοπρόθεσμα με πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες πολιτικής αξιολόγησης.

Η ανακύκλωση και η πρόληψη των απορριμμάτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής καθώς και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή θα καταστεί δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα, εφόσον διατίθενται δεδομένα υψηλής ποιότητος όσον αφορά την αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να καταγραφούν στο πλαίσιο περιβαλλοντικών λογαριασμών, γεγονός ωστόσο το οποίο καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία όλων των κρατών μελών και την πλήρη εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ.

Οι περιβαλλοντικο-οικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον.

Η ανάγκη απόδοσης λογαριασμών για το περιβάλλον και την οικονομία κατά τρόπο ολοκληρωμένο προκύπτει λόγω των κρίσιμων λειτουργιών που επιτελεί το περιβάλλον στην οικονομική επίδοση και τη δημιουργία ανθρώπινης ευημερίας.

Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν την παροχή φυσικών πόρων για παραγωγικές και καταναλωτικές δραστηριότητες, την απορρόφηση αποβλήτων από περιβαλλοντικά μέσα και περιβαλλοντικές υπηρεσίες στήριξης της ζωής, και άλλες υπηρεσίες προς τον άνθρωπο. Οι συμβατικοί εθνικοί λογαριασμοί μόνον εν μέρει λαμβάνουν υπόψη τις λειτουργίες αυτές, εστιάζοντας στις συναλλαγές της αγοράς και σε δείκτες που αντανακλούν σημαντικούς μεν παράγοντες στη δημιουργία ευημερίας, αλλά δεν μετρούν την ίδια την ευημερία.

Ωστόσο, οι νέες ελλείψεις φυσικών πόρων απειλούν τώρα τη συνεχιζόμενη παραγωγικότητα της οικονομίας, και οι οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής και κατανάλωσης ενδέχεται να βλάψουν την ποιότητα του περιβάλλοντος, επιβαρύνοντας υπερβολικά τους φυσικούς υπονόμους με απόβλητα και ρύπους. Με το να μη δίνονται λογαριασμοί για το ιδιωτικό και κοινωνικό κόστος της χρήσης των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι συμβατικοί λογαριασμοί μπορεί να στέλνουν λάθος μηνύματα προόδου στους φορείς λήψης των αποφάσεων, οι οποίοι τότε μπορεί να βάλουν την κοινωνία σε ένα δρόμο μη αειφόρου ανάπτυξης.

Η εισαγωγή περιβαλλοντικο-οικονομικών λογαριασμών έχει ουσιώδη σημασία αλλά δεν πρέπει να αντικαταστήσει την ανάπτυξη εναλλακτικών προς το ΑΕΠ δεικτών, οι οποίοι θα καλύπτουν τις διάφορες περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς και αυτές που αφορούν την ποιότητα ζωής. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις πριν από την έναρξη της περιόδου του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να θεσπιστεί μια περιορισμένη δέσμη σύνθετων δεικτών που θα χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα του ΑΕΠ στη χάραξη της πολιτικής. Σε αυτούς θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένας νομισματοποιημένος δείκτης (π.χ. οι προσαρμοσμένες καθαρές αποταμιεύσεις) και ένας φυσικός δείκτης (π.χ. το Οικολογικό Αποτύπωμα, το Αποτύπωμα Άνθρακα ή αποσυνδεδεμένοι δείκτες) για την περιβαλλοντική διάσταση, καθώς και κοινωνικοί δείκτες που ενσωματώνουν την κοινωνική διάσταση, όπως μια εκτίμηση των ανισοτήτων (π.χ. δείκτης GINI) και ένας δείκτης κοινωνικής ένταξης και ανθρώπινης ευημερίας (π.χ. ο Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχειας ή ο Δείκτης Κοινωνικής Υγείας).

]]>
contact@oikologoiprasinoi.eu (Οικολόγοι Πράσινοι) ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Wed, 10 Nov 2010 00:00:00 +0200
Φαρμακοεπαγρύπνηση: Θετικά βήματα αλλά και σοβαρές αδυναμίες http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2246-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82 http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2246-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82

Ψηφίστηκε στο ευρωκοινοβούλιο η έκθεση για τη φαρμακοεπαγρύπνηση  

Παρέμβαση του Μιχ. Τρεμόπουλου για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμάκων και τους όρους της αρχικής τους αδειοδότησης

Έκθεση για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, την παρακολούθηση δηλαδή της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της έκθεσης είναι η τροποποίηση των δύο νομοθετικών πράξεων που διέπουν την έγκριση των φαρμάκων, με γνώμονα την:

- Παροχή σαφών ρόλων και αρμοδιοτήτων, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία μιας νέας επιστημονικής επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση,

- Ενίσχυση της διαφάνειας και της επικοινωνίας για θέματα ασφάλειας φαρμάκων ανάμεσα στα κράτη μέλη

- Εισαγωγή ενός νέου τμήματος «βασικών πληροφοριών»  στο φύλλο οδηγιών, αλλά και ενίσχυση της βάσης δεδομένων Eudravigilance, μια διαδικτυακή πύλη με πληροφορίες για το κοινό, ώστε να καταστεί το μοναδικό σημείο εισαγωγής πληροφοριών φαρμακοεπαγρύπνησης στην ΕΕ.

- Τη θέσπιση προγραμμάτων διαχείρισης των κινδύνων για κάθε νέο φάρμακο

- Εξορθολογισμό του υφιστάμενου συστήματος για την αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών (όλα τα δεδομένα απευθείας σε βάση δεδομένων του οργανισμού) και

- Την καθιέρωση άμεσης υποβολής εκθέσεων από τους ασθενείς στις αρμόδιες αρχές.

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος, ως σκιώδης εισηγητής στις προηγούμενες συζητήσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του ευρωκοινοβουλίου, είχε καταθέσει τροπολογίες για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων των φαρμάκων, που όμως δεν έγιναν τελικά δεκτές στο συμβιβαστικό κείμενο που συμφωνήθηκε μεταξύ των πολιτικών ομάδων.

Στην ομιλία του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος τόνισε:

"Η ανησυχία μας εξαρχής ήταν ότι στο παρόν σχέδιο υποβόσκει μια τάση να εισάγονται εσπευσμένα φάρμακα στην αγορά χωρίς ενδελεχείς κλινικές δοκιμές και με συνοπτικές διαδικασίες αδειοδότησης, με το σκεπτικό ότι θα υπάρχει στη συνέχεια ένα ενδυναμωμένο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, ανάλυσης κινδύνων και αναφοράς των ανεπιθύμητων παρενεργειών των φαρμάκων. Αυτό μας βρήκε αντίθετους και σε συνάφεια με τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών ζητήσαμε πιο αυστηρές διαδικασίες αδειοδότησης πριν ένα φάρμακο μπει στην αγορά ταυτόχρονα με την παράθεση των αποτελεσμάτων συγκριτικών κλινικών δοκιμών αλλά και την απόδειξη της προστιθέμενης θεραπευτικής του αξίας. Στο συμβιβαστικό κείμενο έγινε προσπάθεια να καμφθεί αυτό το ζήτημα μέσα από την ενδυνάμωση της επιστημονικής επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού φαρμάκων αλλά και την ενδυνάμωση της διαφάνειας και της διαδικασίας αναφορών από τους πολίτες.

Το σημαντικότερο ζήτημα όμως που δεν καταφέραμε να επιλύσουμε,  είναι το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων των φαρμακευτικών προϊόντων, στο οποίο δεν καταφέραμε τελικά να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Η Επιτροπή μέσω της Φαρμακοεπαγρύπνησης θα έπρεπε να θεσμοθετήσει την υποχρέωση να παρακολουθούνται και να αναφέρονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και να συγκρίνονται αυτά τα δεδομένα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που παρουσιάζουν οι εταιρίες κατά τη διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης των νέων φαρμάκων. Δυστυχώς καταφέραμε να έχουμε στο συμβιβαστικό κείμενο μόνο μια έκκληση-παρότρυνση προς τα κράτη-μέλη να αναλάβουν την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την Επιτροπή να συντάξει μια αναφορά που θα αναλύει το μέγεθος του προβλήματος και κατά πόσο χρειάζονται αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία".

]]>
contact@oikologoiprasinoi.eu (Οικολόγοι Πράσινοι) ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Thu, 23 Sep 2010 13:37:27 +0300
Εισηγήσεις και παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τα φάρμακα http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2110-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1 http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2110-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1

Δύο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικές με τις πολιτικές για τα φάρμακα συζητιούνται  από σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου.

Πρόκειται για την τροποποίηση, της Οδηγίας 2001/83 περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση όσον αφορά

 • τη «φαρμακoεπαγρύπνηση» ως σύστημα αναφοράς και παρακολούθησης των ανεπιθύμητων ενεργειών από εγκεκριμένα φάρμακα, και
 • την πρόληψη εισόδου φαρμάκων παραποιημένων ή ψευδεπίγραφων ως προς την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους

Για τα δύο παραπάνω θέματα, σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου εκ μέρους των Πράσινων, είναι ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Στις τοποθετήσεις του στην Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων μεταξύ άλλων υποστήριξε την ανάγκη ρυθμίσεων κατά των παράνομων διαδικτυακών πωλήσεων φαρμάκων,   ζήτησε σαφή και ενιαίο ορισμό για την έννοια των ψευδεπίγραφων φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ χαιρέτισε τις προσπάθειες για ενδυνάμωση των ελέγχων στην αλυσίδα διανομής. Τόνισε, τέλος, την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση του κοινού, αλλά και προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Για τη φαρμακοεπαγρύπνηση επισήμανε την ανάγκη να συνοδεύεται από αυστηρότερους κανόνες αδειοδότησης των νέων φαρμάκων πριν μπουν στην αγορά, να διασφαλίζεται δημόσια χρηματοδότηση του συστήματος για ανεξαρτησία του από τις φαρμακευτικές εταιρίες, να κατοχυρώνεται η διαφάνεια και η πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα δεδομένα. Αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατη Τεχνική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμάκων, που ζητά να συνεκτιμώνται για τις αδειοδοτήσεις και οι σχετικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, καθώς και να αποτεφρώνονται όλα τα αχρησιμοποίητα φάρμακα ως νοσοκομειακά απόβλητα. Για το θέμα αυτό, ο Μιχ. Τρεμόπουλος κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα και σχετική ερώτηση προς την Κομισιόν.

«Στις ρυθμίσεις για τα παραποιημένα φάρμακα, η διάσταση της δημόσιας υγείας οφείλει να έχει καθαρό προβάδισμα απέναντι σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικής πολιτικής» δήλωσε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων. «Αντίστοιχα η ενίσχυση της φαρμακοεπαγρύπνησης δεν πρέπει να γίνει άλλοθι για χαλαρότερους κανόνες εισόδου νέων φαρμάκων στην αγορά χωρίς ενδελεχείς κλινικές δοκιμές. Μαζί με τις παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία, θα πρέπει να αξιολογούνται και οι κίνδυνοι για το περιβάλλον».

Διαβάστε τα σχέδια Έκθεσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου  για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση και για τα Ψευδεπίγραφα φάρμακα

Ακολουθούν οι πλήρεις τοποθετήσεις του Μιχάλη Τρεμόπουλου

Διαβάστε επίσης το κείμενο της πρόσφατης ερώτησης προς την Κομισιόν για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των φαρμάκων

και τη σχετική τεχνική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

 


 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 25.1.10
 
Ξεκινώντας  θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κα ΜακΈβαν για το πολύ καλά δουλεμένο  σχέδιο έκθεσης καθώς και τη συνάδελφό  μου κα. Ριβασί για τον εκτενή σχολιασμό και τις τροπολογίες που με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και τις προσυπογράφω.
Τα ζητήματα που θα ήθελα εν συντομία να εστιάσω  είναι δύο.
Πρώτον με χαρά είδαμε ότι οι αρμοδιότητες για  την φαρμακοεπαγρύπνιση και τα φαρμακευτικά νομοσχέδια μεταφέρθηκαν από την διεύθυνση που είχε ως κύριο μέλημά της την προάσπιση των κερδών της βιομηχανίας σε μια διεύθυνση της επιτροπής που εστιάζει στη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον.
Παρόλα αυτά έχω την αίσθηση ότι στο  παρόν νομοσχέδιο υποβόσκει μια  τάση να εισάγονται επισπευσμένα φάρμακα στην αγορά χωρίς ενδελεχείς κλινικές δοκιμές και με συνοπτικές διαδικασίες αδειοδότησης, με το σκεπτικό ότι θα υπάρχει ένα ενδυναμωμένο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνισης, ανάλυσης κινδύνων και αναφοράς των ανεπιθύμητων παρενεργειών των φαρμάκων. Αυτό μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και σε συνάφεια με τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών ζητάμε πιο αυστηρές διαδικασίες αδειοδότησης πριν ένα φάρμακο μπει στην αγορά ταυτόχρονα με την παράθεση των αποτελεσμάτων συγκριτικών κλινικών δοκιμών αλλά και την απόδειξη της προστιθέμενης θεραπευτικής του αξίας. Μόνο έτσι θα μειώσουμε τους πιθανούς κινδύνους για την δημόσια υγεία από ένα νέο φάρμακο.
Η Ευρωπαϊκή  επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνισης πρέπει να χρηματοδοτηθεί από δημόσιους  πόρους και να αποτελέσει ένα ανεξάρτητο συντονιστικό όργανο των εθνικών επιτροπών φαρμακοεπαγρύπνισης. Το σύστημα αναφοράς και παρακολούθησης ανεπιθύμητων παρενεργειών των φαρμάκων πρέπει να παραμείνει υπό την επίβλεψη των δημόσιων αρχών, ενώ πρέπει να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη- ασθενή σύστημα αναφορών προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι εταιρίες πολλές φορές αποκρύπτουν ανεπιθύμητες παρενέργειες ή τις δημοσιοποιούν με σημαντική καθυστέρηση. Η Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Eudravigilance πρέπει να είναι φιλική προς τον χρήστη και ευκόλως προσβάσιμη από το κοινό, το οποίο πρέπει να είναι πολύ καλά πληροφορημένο για τις δυνατότητες αναφοράς ανεπιθύμητων παρενεργειών των φαρμάκων.
Το δεύτερο  ζήτημα που θα ήθελα να σταθώ εν συντομία είναι το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων των φαρμακευτικών προϊόντων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), διοργάνωσε πέρυσι ένα σεμινάριο εμπειρογνωμόνων για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Στις 13.01.2010 δημοσίευσε τα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής μέσω μιας τεχνικής έκθεσης.
Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, οι διαδικασίες για  την έγκριση των πωλήσεων φαρμακευτικών  προϊόντων στην ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν  υπόψη τους περιβαλλοντικούς κινδύνους  που εγκυμονούν τα εν λόγω προϊόντα. Επιπλέον καλεί για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα ότι πρέπει να κατατάσσονται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους ως προς το περιβάλλον και για τα προγράμματα ανάκλησης φαρμάκων ότι πρέπει αυτά να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπιστώνει επίσης ότι τα φαρμακευτικά απόβλητα θα πρέπει πάντα να αποτεφρώνονται.
Η Επιτροπή μέσω της Φαρμακοεπαγρύπνισης θα έπρεπε να δώσει συνέχεια στα προαναφερθέντα πορίσματα αυτής της έκθεσης, είτε έμμεσα είτε άμεσα, κυρίως με το να θεσμοθετήσει την υποχρέωση να παρακολουθούνται και να αναφέρονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και να συγκρίνονται αυτά τα δεδομένα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που παρουσιάζουν οι εταιρίες κατά τη διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης των νέων φαρμάκων.
Τελειώνοντας  θα ήθελα να αναφέρω ότι τα περιφερειακά και εθνικά κέντρα φαρμακοεπαγρύπνισης πρέπει να ενδυναμωθούν και να εναρμονιστούν με τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων αλλά και να διασυνδεθούν διαδικτυακά με αυτήν, ούτως ώστε να παρέχουν διαφανή και αξιόπιστα δεδομένα στους χρήστες (ασθενείς, γιατρούς, φαρμακοποιούς, κα).
  

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 25.1.10
 
Καταρχήν  θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, κα. Ματίας, για την εξαιρετική και  αρκετά ενδελεχή εισήγηση που έκανε. Έχει καλύψει εκτενώς το θέμα και αρκετά από τα ζητήματα που θέλαμε να τονίσουμε, κάνοντας τη δουλειά μας πιο εύκολη.
Οι περισσότερες τροπολογίες της κα. Ματίας καλύπτουν  τα βασικά αιτήματα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών  σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο και μας βρίσκουν σύμφωνους.
Τα βασικά σημεία που θα πρέπει να επιμείνουμε αφορούν:
Πρώτον, η  επιχειρηματολογία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα δεν πρέπει να αναλωθεί σε συζητήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, το παράλληλο εμπόριο  ή ακόμα και τα αντίγραφα φάρμακα, καθώς αυτά αφορούν κυρίως εμπορικές  διαστάσεις και όχι τόσο τη προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας. Και στο προοίμιο αλλά και στους ορισμούς η κα. Ματίας μας καλύπτει διαχωρίζοντας τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και πατεντών.
Δεύτερον, πρέπει να εισάγουμε ρυθμίσεις για να καταπολεμήσουμε τις παράνομες διαδικτυακές πωλήσεις, τη κύρια πηγή των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Η πρόταση της Επιτροπής ασχολείται με την παραδοσιακή αλυσίδα διανομής ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αγορά ενώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρέπει να παρθούν μέτρα για να καταπολεμήσουμε τις παράνομες διαδικτυακές πωλήσεις, έστω και αν από νομικής σκοπιάς η Οδηγία δεν μπορεί να εισάγει άμεσες ρυθμίσεις για διαδικτυακά φαρμακεία και παράνομες πωλήσεις.
Οι προτάσεις της κα. Ματίας (τροπολογίες 39-41) για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού μητρώου πιστοποιημένων διαδικτυακών φαρμακείων σε χώρες όπου επιτρέπεται η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων, καθώς και τη δημιουργία ενιαίου λογότυπου πιστοποίησης διαδικτυακών φαρμακείων, είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Σε αυτή τη σημείο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να έχουν πιο συστηματική συνεργασία, και μέσω της Europol, για να εφαρμόσουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την αποτροπή των παράνομων πωλήσεων μέσω διαδικτύου, αλλά και το ότι αυτή η οδηγία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύσει το δικαίωμα των κρατών μελών να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την αγορά συνταγογραφημένων φαρμάκων από το διαδίκτυο.
Τρίτον, πρέπει να υπάρξει ένας πιο ξεκάθαρος  ορισμός για το τι είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο, με βάση τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του Δεκεμβρίου 2008, ούτως ώστε να διατηρήσουμε συμπαγή την διεθνή συνεργασία των κρατών μελών. Ο ορισμός της κα. Ματίας είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Τέταρτον, χαιρετίζω  την πρόθεση της Επιτροπής για ενδυνάμωση των ελέγχων όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διανομής, όπως επίσης και όλων των ενεργών φαρμακευτικών συστατικών. Θα ήθελα να μεταφέρω το αίτημα για υποχρεωτική εγγραφή σε μητρώο όλων των εμπλεκομένων στην νόμιμη αλυσίδα παραγωγής- διανομής, το οποίο θα ανανεώνετε κάθε χρόνο και θα είναι διαθέσιμο στο κοινό. Επίσης μας ικανοποιεί που γίνεται αναφορά σε πιο αυστηρούς ελέγχους από την κα. Ματίας (τροπολογίες 42-43) αλλά και απόδοση ποινικών ευθυνών και όχι μόνο προστίμων.
Πέμπτον, θεωρούμε σημαντικό που γίνεται ιδιαίτερη αναφορά ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει εξαγωγή και διανομή παραποιημένων φαρμάκων σε τρίτες χώρες.
Επίσης συμφωνούμε με τις προτάσεις σχετικά με το re-packaging (τροπολογία 30) αρκεί να γίνεται υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών και με τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Τέλος, πρέπει να υπάρχει συνεχείς και ξεκάθαρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για να κάνει λογικές και υπεύθυνες αγορές, καθώς και για να συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό και αναφορά παράνομων ενεργειών και φαρμάκων. Οι προτάσεις της εισηγήτριας μας βρίσκουν σύμφωνους, αν και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα επίσης το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις καταναλωτικές τους συνήθειες.
Η μόνη τροπολογία στην οποία ξεκάθαρα δεν συμφωνούμε είναι η 28 καθώς θεωρούμε ότι όλα  τα φάρμακα που συνταγογραφούνται (συμπεριλαμβανομένων των generics) πρέπει να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφάλειας. Σε άλλη περίπτωση, η προσέγγιση ανάλυσης κινδύνων θα έπρεπε να ισχύει για όλα τα φάρμακα που συνταγογραφούνται, ούτως ώστε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας να ισχύουν για όλα.

 

]]>
contact@oikologoiprasinoi.eu (Οικολόγοι Πράσινοι) ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Mon, 25 Jan 2010 17:54:23 +0200
Να πρασινίσει η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2097-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/2097-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD

Ολοκληρωμένη πρόταση των Οικολόγων Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο

Ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για ένα «βιώσιμο μέλλον των μεταφορών» κατέθεσε σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εισηγητής της ομάδας των Πράσινων, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. Η παρέμβαση αφορά τη συμβολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών 2011-2020, με τίτλο «Για ένα Βιώσιμο Μέλλον των Μεταφορών».

Οι συνολικά 11 τροπολογίες του Μιχάλη Τρεμόπουλου στο Σχέδιο Γνωμοδότησης του Γερμανού σοσιαλδημοκράτη Jo Leinen, στηρίζονται στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί τόσο από τους Οικολόγους Πράσινους και το ευρωπαϊκό πράσινο κίνημα, όσο και από ελληνικές και ευρωπαϊκές ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών για βιώσιμη κινητικότητα και δικαιώματα πεζών, ποδηλατών, και επιβατών δημόσιας συγκοινωνίας.

 Οι τροπολογίες προωθούν συγκεκριμένες δεσμευτικές προτάσεις για:
 • Κατάργηση άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων σε οδικές και αεροπορικές μεταφορές.
 • Δεσμευτικούς στόχους ανά χώρα, για μείωση της συμβολής των μεταφορών στην κλιματική αλλαγή.
 • Πολιτικές δημόσιας πληροφόρησης για αλλαγή κουλτούρας υπέρ των μεταφορικών μέσων που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον. 
 • Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των πεζών, φιλόδοξους στόχους για το ποδήλατο, ένταξη ποδηλατικών διαδρομών στα διευρωπαϊκά δίκτυα, χαμηλά όρια ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές, πλήρης πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες.
 • Προβλέψεις υποχρεωτικής εμπλοκής του σιδηροδρόμου σε εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.
 • Μέτρα για τον περιορισμό της συμβολής των διεθνών αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών στην κλιματική αλλαγή.
 • Διαχείριση της συνολικής ζήτησης για μεταφορές, στα όρια που επιτρέπουν οι αντοχές του περιβάλλοντος. Αντίστοιχες προσαρμογές στις πολιτικές ανταγωνισμού και εμπορίου.  
 • Προτεραιότητα στην καλύτερη αξιοποίηση υποδομών που ήδη υπάρχουν, με νέα έργα να προωθούνται κυρίως για μεταφορικά μέσα φιλικά προς το περιβάλλον.
 • Σχέδια Βιώσιμων Μεταφορών ανά χώρα, αλλά και για κάθε πόλη άνω των 100.000 κατοίκων, ως προϋπόθεση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μεταφορικών έργων. 
 
«Η πολιτική μεταφορών έχει καίρια σημασία για την Ευρώπη και για τη χώρα μας», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Αποτελεί κλειδί για ανθρώπινες πόλεις, προστασία της υγείας, άρση των αποκλεισμών για τα άτομα με αναπηρίες, αποδέσμευση από συμφέροντα πετρελαίου και αυτοκινήτου, διαφάνεια στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για δημόσια έργα. Πάνω από όλα, όμως, έχει κεφαλαιώδη σημασία στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, μάχη δραματικά επίκαιρη σήμερα. Θα δώσουμε λοιπόν μάχη για να υιοθετηθούν οι προτάσεις αυτές, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την Ελλάδα και την Ευρώπη».
  
Το περίγραμμα των προτάσεων είχε παρουσιαστεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου.
Διαβάστε:
·         Την παρουσίαση των προτάσεων από το Μιχάλη Τρεμόπουλο.
·         Το κείμενο των τροπολογιών όπως κατατέθηκαν σήμερα στα Αγγλικά

 

]]>
contact@oikologoiprasinoi.eu (Οικολόγοι Πράσινοι) ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Wed, 09 Dec 2009 16:31:18 +0200
Τοποθέτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου για τα παραποιημένα φάρμακα http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/1981-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CF%87-%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1 http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/skiodeis-eisigiseis/item/1981-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CF%87-%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος ως εισηγητής για την Ομάδα των Πράσινων για την Έκθεση για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα έκανε την παρακάτω τοποθέτηση:

 

Αξιότιμοι συνάδελφοι

είμαστε ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές από την διαδικασία διαβουλεύσεων με τις άλλες πολιτικές ομάδες και από το περιεχόμενο των περισσότερων συμβιβαστικών τροπολογιών για το νομοσχέδιο για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα.

 Σε μερικές υπήρχαν μικρές αποκλίσεις από τις αρχικές μας θέσεις αλλά τελικά τις στηρίζουμε όλες και θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία τις 3 βασικές συμβιβαστικές τροπολογίες, μιας αναφέρθηκα στην πολιτική ουσία στην προηγούμενη σύνοδο

 1. Αν και αρχικά είχαμε ζητήσει να επεκταθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε όλα τα φάρμακα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις παραποίησης μη-συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τελικά στηρίζουμε τη συμβιβαστική πρόταση για επέκταση σε συγκεκριμένα μη-συνταγογραφούμενα σε 4 χρόνια στη βάση της ανάλυσης ρίσκου παραποίησης αλλά και κατόπιν ανάλυσης των νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας συγκεκριμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων (συμβιβαστικές τροπολογίες 4, 7, 15)

 2. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι συμβιβαστικές τροπολογίες 5 και 8 ακολούθησαν την αρχική μας πρόταση και επιτρέπουν την ανασυσκευασία  εφόσον οι ανασυσκευαστές χρησιμοποιούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας

 3. Τέλος είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι που οι συμβιβαστικές τροπολογίες 3, 4, 12, 13 συνάδουν με τις αρχικές μας προτάσεις σε ότι αφορά την διασφάλιση χαρακτηριστικών ασφαλείας και ειδικής άδειας για πωλήσεις φαρμάκων μέσω διαδικτύου, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων

]]>
contact@oikologoiprasinoi.eu (Οικολόγοι Πράσινοι) ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Tue, 27 Apr 2010 17:32:59 +0300