parajumpers sale duvetica jas moncler jas polo ralph lauren sale goedkope nike air max canada goose sale moncler jassen mbt nederland gucci riem parajumpers jassen uggs kopen parajumpers jas michael kors tassen woolrich jas woolrich jassen uggs nederland nike air max goedkoop timberland laarzen duvetica jassen canada goose jas woolrich jas dames
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ http://chrysogelos.gr Mon, 24 Jun 2019 22:34:16 +0300 el-gr Πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3637-efficient-and-flexible-eu-solidarity-fund http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3637-efficient-and-flexible-eu-solidarity-fund

Ο Νίκος Χρυσόγελος εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δόθηκε το πράσινο φως για την τροποποίηση του Κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), ώστε να καταστεί αποδοτικότερο, ταχύτερο και περισσότερο ευέλικτο. Οι Πράσινοι συμμετείχαμε ενεργά για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Ο Νίκος Χρυσόγελος ήταν εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων, και κατέθεσε τροπολογίες, η πλειοψηφία των οποίων ενσωματώθηκε στο κείμενο της συμφωνίας (αφορούσαν κυρίως την προσπάθεια να προλαμβάνονται αντί να επαναλαμβάνονται οι καταστροφές, την αξιοποίηση της προσέγγισης του οικοσυστήματος για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών). Συμμετείχε, επίσης, ενεργά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών οργάνων (Κομισιόν, Συμβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο).

Σχολιάζοντας την έγκριση από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 19 Μαρτίου 2014 των νέων κανόνων για το ΤΑΕΕ, όπως συμφωνήθηκαν μετά από τον τριμερή διάλογο, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων για την έκθεση, δήλωσε: «Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένα εργαλείο στήριξης χωρών και περιφερειών μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Όμως, οι χρονοβόρες διαδικασίες χορήγησης των ενισχύσεων, ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων που απορρίπτονταν λόγω ανεπάρκειας, οι πολύπλοκες διατάξεις του προηγούμενου κανονισμού, η μη ικανοποίηση των προσδοκιών των πληγέντων, αλλά και η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθιστούσε αναγκαία την τροποποίηση της νομοθεσίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του μηχανισμού και την ταχύτερη, ευκρινέστερη και απλούστερη εφαρμογή του καθώς και την προώθηση της πρόληψης έστω και μέσω των έργων αποκατάστασης των ζημιών.

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από τις εξής αλλαγές:

Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του ΤΑΕΕ, το οποίο περιορίζεται στις φυσικές καταστροφές κι επεκτείνεται και στα φαινόμενα ξηρασίας. Μεγάλη επιτυχία μας ως Πράσινοι είναι η συμπερίληψη της αρχής της “προσέγγισης του οικοσυστήματος”, ώστε τα έργα αποκατάστασης που ενισχύονται από το Ταμείο να συμβάλουν στη βιωσιμότητα και να αποφεύγεται η επανάληψη λαθών στο σχεδιασμό έργων και η κατασπατάληση πόρων. Οι αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδια και πληροφορίες που θα αποδεικνύουν ότι έχουν ληφθεί μέτρα πρόληψης ώστε να μην επαναλαμβάνονται καταστροφές που

Επέκταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για στήριξη από το Ταμείο σε δώδεκα εβδομάδες, δεδομένου ότι η κατάρτιση της αίτησης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα για τις δημόσιες αρχές που προσπαθούν να εκτιμήσουν τη ζημία και να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης σε μια στιγμή που θα πρέπει να λάβουν επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Θετική είναι, επίσης, η αύξηση από ένα σε ενάμιση χρόνο του περιθωρίου ολοκλήρωσης των έργων, με δεδομένη την καθυστέρηση που υπάρχει συχνά στην προκήρυξη των έργων και την υλοποίησή τους σε διάφορες περιφέρειες.

Απλοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Αποσαφηνίζεται ότι μια περιφέρεια για να δικαιούται την ενίσχυση του ΤΑΕΕ, το κόστος της καταστροφής που έχει υποστεί θα πρέπει να ξεπερνάει το 1,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να ρυθμιστεί το όριο στο 1%, αλλά το Συμβούλιο επέμεινε στην πρόταση της Κομισιόν.

Σχετική επιτυχία είναι το γεγονός ότι προβλέπεται η προκαταβολή ποσού από το Ταμείο κατά 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους αποκατάστασης της ζημιάς από φυσικές καταστροφές, με μέγιστο όριο ενίσχυσης τα 30.000.000 ευρώ. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε λόγο για 15% της αναμενομένης ενίσχυσης, ποσό που δεν θα υπερέβαινε τα 40.000.000 ευρώ.

Ο κανονισμός προβλέπει απλοποίηση των διοικητικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών, ανταλλαγή εμπειριών και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ώστε τα σχέδια που υποβάλλονται να μην απορρίπτονται λόγω ανεπάρκειας. Επίσης η επιπλέον τεχνική εξειδικευμένη βοήθεια που τυχόν χρειάζεται θα είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Η νέα νομοθετική πρόταση απλοποιεί τους κανόνες και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για πρόληψη και διαχείριση των καταστροφών. Στο πλαίσιο του μειωμένου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020, αλλά και της αύξησης του αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής, το ΤΑΕΕ χρειάζεται να προσαρμοστεί και να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό και ευέλικτο, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πληγέντων και στην έννοια της αλληλεγγύης που αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Το ΤΑΕΕ δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών και την εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στις πληγείσες περιοχές της Ευρώπης, μετά τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002. Έως το Νοέμβριο του 2013, έχει χρησιμοποιηθεί σε 56 περιπτώσεις για την αντιμετώπιση καταστροφών και έχει παράσχει βοήθεια ύψους 3.5 δισ. ευρώ σε 23 ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά, εκτιμήθηκε ότι η ικανότητα αντίδρασης και η αποτελεσματική αξιοποίηση του ΤΑΕΕ υπό τον ισχύοντα μέχρι πρόσφατα Κανονισμό δεν ήταν επαρκής και ορισμένα κριτήρια ενεργοποίησής του ήταν υπερβολικά πολύπλοκα και δημιουργούσαν σύγχυση ως προς τις προϋποθέσεις υποβολής και τις ακολουθούμενες διαδικασίες.

Διαβάστε, επίσης, για την παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου κατά τη σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης το Νοέμβριο 2013:

http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/perifereiaki-anaptyksi/item/3508-improvement-solidarity-fund

]]>
odysseas031@yahoo.com (Seas) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Thu, 20 Mar 2014 11:58:17 +0200
H πολιτική της τρόικα φούντωσε, αντί να σβήσει τη φωτιά http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3634-troika-policy-flared-instead-to-extinguish-the-fire http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3634-troika-policy-flared-instead-to-extinguish-the-fire

Δυναμική παρέμβαση του Ν. Χρυσόγελου στην Ολομέλεια εκ μέρους των Πράσινων

Να προσαρμοστεί η δημοσιονομική πολιτική στις ευρωπαϊκές αξίες και πολιτικές

Δείτε την ομιλία στην Ολομέλεια:

{youtube}dbEGUSr5CE0{/youtube}

«Κύριοι Επίτροποι, το σπίτι μας καίγεται εδώ και 6 χρόνια. Τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής δεν ήταν η αρχή της κρίσης, δεν προκάλεσαν την πυρκαγιά. Έπρεπε να γίνουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο σπίτι μας, στις χώρες της κρίσης αλλά και στην Ευρωζώνη συνολικά, για να σβήσει η φωτιά. Όμως, οι πολιτικές της τρόικα και των κυβερνήσεων, επέκτειναν και βάθυναν την κρίση. Η τρόικα αντί να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι μας, την φούντωσε. Καίγεται η γειτονιά μας τώρα. Πρέπει να γίνουν άμεσα οι αλλαγές στις πολιτικές και στον ίδιο το θεσμό της τρόικα, όπως ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο", επισήμανε ο Νίκος Χρυσόγελος μιλώντας εκ μέρους των Πράσινων στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, κατά τη συζήτηση των δυο εκθέσεων αξιολόγησης των πολιτικών της τρόικα και της επικείμενης ψηφοφορίας.

"Στην Ελλάδα οι επιπτώσεις είναι δραματικές: 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 2,5 εκατ. ανασφάλιστοι, περισσότεροι φτωχοί παρά ποτέ, έλλειμμα 60 δις στα ασφαλιστικά ταμεία, κλείσιμο 100.000 ΜΜΕ, 300.000 νέοι κυρίως έλληνες μετανάστες σε άλλες χώρες τα τελευταία 3 χρόνια.

Είσαστε υποχρεωμένοι, κύριοι Επίτροποι, από την Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ να διασφαλίζετε ότι όλες οι πολιτικές των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής  είναι συμβατές με τις ευρωπαϊκές πολιτικές: Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ, Στρατηγική Ευρώπη 2020, περιβαλλοντικό κεκτημένο, Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, να προάγετε τον κοινωνικό διάλογο, όπως τονίζουν και οι δυο εκθέσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά και η Συνθήκη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας προβλέπει ότι η Κομισιόν "οφείλει να μεριμνά για την συμβατότητα με το δίκαιο της Ένωσης των μνημονίων κατανόησης που συνάπτονται με τον μηχανισμό αυτό".

Το Ευρωκοινοβούλιο, στο σύντομο χρονικό διάστημα των 3 μηνών, οργάνωσε διάλογο με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, ζήτησε απόψεις, συγκέντρωσε στοιχεία και εκθέσεις, προχώρησε σε αξιολόγηση πολιτικών για να μπορέσει να υποβάλλει τις δυο εκθέσεις που θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο (κυβερνήσεις) 6 χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης δεν έχουν ολοκληρώσει κάποια έκθεση αξιολόγησης για τις επιπτώσεις των δημοσιονομικών πολιτικών στην παραγωγική βάση των χωρών της κρίσης, στην κοινωνική συνοχή, στις ανισότητες, στο περιβάλλον", επισήμανε ο Νίκος Χρυσόγελος.

Απευθυνόμενος στους δυο Επιτρόπους, Όλι Ρεν και Γ. Άντορ, που συμμετείχαν στην συζήτηση εκ μέρους της Κομισιόν, ο Νίκος Χρυσόγελος ζήτησε: "Συνδέστε την επόμενη δόση με σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων, με δημοκρατικό και κοινωνικό διάλογο για τις αλλαγές στα δημοσιονομικά προγράμματα, με οικολογική καινοτομία για να βελτιωθεί η απόδοση και η παραγωγικότητα της οικονομίας, με μείωση της φοροδιαφυγής κι έλεγχο των καταθέσεων ελλήνων στην Ελβετία που θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα της τάξης των 6-45 δις. Συνδέστε την επόμενη δόση με προγράμματα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας μέσω της μείωσης της σπατάλης ενέργειας και προώθησης των ΑΠΕ στις κατοικίες των πιο ευάλωτων ομάδων, βιώσιμης λειτουργίας των μονάδων βαριάς βιομηχανίας με ενίσχυση της ενεργειακής αποτελεσματικότητάς τους. Σταματήστε να συνδέεται την επόμενη δόση με απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων, με περικοπές στην υγεία, με διάλυση του κοινωνικού ιστού. Βοηθήστε ουσιαστικά την οικονομία να αναζωογονηθεί μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα συνεισφέρουν και στο δημόσιο ταμείο, με έσοδα από την φορολόγηση ανθρώπων που θα έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν τους φόρους τους. Η σταθεροποίηση και μόνο της οικονομίας θα μπορούσε να μειώσει το χρέος κατά 20%. Αυτή μπορεί να είναι μια δίκαιη και ισορροπημένη πολιτική που θα συμβάλει στην δημοσιονομική εξυγίανση"

Το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει στις 13 Μαρτίου 2013 τις δυο εκθέσεις για την τρόικα, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.

Όπως επισημαίνουν και οι δυο εκθέσειςτην μεγάλη ευθύνη για τις πολιτικές επιλογές έχει το Συμβούλιο, οι Υπουργοί και οι αρχηγοί των κρατών μελών, αυτοί είναι που λαμβάνουν τις αποφάσεις και δίνουν τις κατευθύνσεις στην τρόικα. Οι πολίτες δεν πρέπει να έχουν σύγχυση πάνω σε αυτό, δεν είναι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων που έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη για τις καταστροφικές πολιτικές.

]]>
odysseas031@yahoo.com (Seas) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Thu, 13 Mar 2014 11:16:00 +0200
Ευρωκοινοβούλιο: απόρριψη πρότασης νομοθεσίας της Κομισιόν για τους σπόρους. Να συνεχιστεί η διαβούλευση http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3632-rejection-of-a-proposal-of-the-european-commission-legislation-on-seeds http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3632-rejection-of-a-proposal-of-the-european-commission-legislation-on-seeds

Ν. Χρυσόγελος: Συνεχίζεται η καμπάνια των Πράσινων για τους σπόρους, περισσότερες πρωτοβουλίες στη χώρα μας για τους σπόρους και το πολλαπλασιαστικό υλικό

 

"Σχεδόν ομόφωνα, οι Ευρωβουλευτές απέρριψαν το σχέδιο νέου Κανονισμού 2013/0137(COD), που θα ρυθμίζει το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τους σπόρους, που είχε υποβάλει η Κομισιόν. Αγρότες, καταναλωτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν επισημάνει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο ρυθμίσεων θα έπληττε τα συμφέροντα των αγροτών που κρατάνε ή ανταλλάσουν σπόρους, τις παραδοσιακές καλλιέργειες, την επισιτιστική ασφάλεια, την αγρο-βιοποικιλότητα και τους καταναλωτές. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να επανεξεταστεί από την Κομισιόν το θέμα υπό το φως της συζήτησης που έγινε με τους φορείς όσο και στο ευρωκοινοβούλιο και να συνεχιστεί η διαβούλευση. Η προσέγγιση της Επιτροπής απορρίφθηκε μεταξύ άλλων γιατί εκτιμήθηκε ότι θα περιόριζε σοβαρά την ελευθερία για τους παραγωγούς σπόρων μικρής κλίμακας και θα φόρτωνε με υπερβολικά βάρη τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Θα άφηνε την αγορά σπόρων στον έλεγχο μιας χούφτας πολυεθνικών αγροχημικών εταιρειών, των οποίων οι σπόροι σχεδιάζονται, ώστε να ταιριάζουν με τα δικά τους αγροχημικά προϊόντα[1]", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων, σχετικά με την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, την Τρίτη 11 Μαρτίου.

Η τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα προτείνει ότι ο νέος Κανονισμός θα πρέπει να έχει πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, να αφορά μόνο όσους προμηθεύουν φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό στην αγορά για εμπορική χρήση, να μην ισχύει για αγρότες και ερασιτέχνες κηπουρούς. Ταυτόχρονα, ζητά από τη νέα νομοθεσία να προστατεύσει ουσιαστικά τους σπόρους υψηλής ποικιλομορφίας και άλλους τοπικά προσαρμοσμένους σπόρους.

"Το θέμα των σπόρων και του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού δεν έκλεισε με την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο.Πρέπει να προχωρήσουμε την συζήτηση και να προωθήσουμε αλλαγές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης γεωργικής πολιτικής.Η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο είχε εκφράσει την ανησυχία της, κατέθεσε αναλυτικές προτάσεις αλλά και οργάνωσε ή συμμετείχε σε δράσεις των οργανώσεων πολιτών /παραγωγών[2] σε όλη την Ευρώπη εν όψει των κρίσιμων ψηφοφοριών. Επιμένουμε να διασφαλιστεί η φυσική κληρονομιά της Ευρώπης, η απειλούμενη αγροτική βιοποικιλότητα και η υγεία της φύσης, αλλά και τα δικαιώματα των αγροτών απέναντι στα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών. Επιμένουμε και δρούμε για την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία και εν τέλει την ελευθερία των λαών. Θεωρούμε απαράδεκτο ότι η Κομισιόν δήλωσε ότι δεν αποσύρει την πρότασή της. Ζητήσαμε και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει νέα πρόταση νομοθεσίας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, αφού πρώτα λάβει υπόψη τις απόψεις των πολιτών και του Ευρωκοινοβουλίου.

Η συζήτηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει και τη συζήτηση στη χώρας μας για τους σπόρους και το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό σε συνδυασμό με την ανάγκη για μια νέα στρατηγική για την ύπαιθρο και την αγροτική παραγωγή. Χρειαζόμαστε ένα νέο γεωργικό μοντέλο που θα συνδυάζει υπεύθυνες καλλιέργειες, αξιοπρεπές εισόδημα για τους παραγωγούς, ασφάλεια και ποιότητα για τον καταναλωτή, προστασία της βιοποικιλότητας και του γενετικού πλούτου, έμφαση στις τοπικές ποικιλίες και τοπικές φυλές ζώων. Το θέμα των σπόρων και του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού δεν έκλεισε λοιπόν με την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο».

 

Αναλυτικά οι προτάσεις της Ομάδας των Πράσινων -κλειδί για το σεβασμό της βιοποικιλότητας, των δικαιωμάτων των αγροτών και της διατροφικής δημοκρατίας:

1) Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας, έτσι ώστε να αφορά μόνο όσους προμηθεύουν φυτικά πολλαπλασιαστικού υλικού στην αγορά για εμπορική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ισχύει για τους αγρότες και τους ερασιτέχνες κηπουρούς.

2) Διατήρηση της νομοθεσίας με τη μορφή Οδηγίας και όχι μετατροπή της σε Κανονισμό, έτσι ώστε να διατηρηθεί κάποια ευελιξία και επικουρικότητα κατά την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους..

3) Εθελοντική εγγραφή για παραδοσιακές ποικιλίες με μικρό μερίδιο αγοράς: υπάρχουν 100 περίπου τέτοια φυτικά είδη που προτείνουμε να εξαιρεθούν της υποχρεωτικής εγγραφής. Επίσης δυνατότητα απαλλαγής από την εγγραφή για ιστορικές ποικιλίες ακόμη κι αν δεν διατίθενται στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας

4) Τα κριτήρια διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας (distinctiveness, uniformity, and stability - DUS), να μην ισχύουν για ετερογενή στελέχη αλλά και για τη βιολογική παραγωγή. Η ομοιομορφία και η σταθερότητα δεν είναι φυσικά χαρακτηριστικά των έμβιων όντων. Στην πραγματικότητα είναι η έλλειψη σταθερότητας και ομοιομορφίας χάρη στις μικρές μεταλλάξεις που δημιουργεί τη γενετική ποικιλότητα, η οποία είναι απαραίτητη για να αναπαράγονται τα φυτά με τρόπο προσαρμοσμένο στις προκλήσεις τους περιβάλλοντος, όπως οι κλιματικές αλλαγές , τα παράσιτα και οι ασθένειες .

5) Μια πολύ ευρύτερη «εξειδικευμένη αγορά» που δεν θα ορίζεται με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών και τον αριθμό των εργαζομένων αλλά τον πιο ξεκάθαρο ορισμό για τους μικρούς αγρότες της ΕΕ -που χρησιμοποιούν εκτάσεις μικρότερες από 50 στρέμματα, που θα διασφαλίζει ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εγγραφούν και να πιστοποιούνται σε σχετικούς καταλόγους για σπόρους.Βλέπε τη μελέτη σχετικά με τη συγκέντρωση της αγοράς σπόρων , που εκπονήθηκε από την Ομάδα των Πρασίνων / EFA: http://www.greens-efa.eu/seed-market-regulation-11542.html

 

Οι δράσεις της Ομάδας των Πρασίνων:

1) Κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2) Υποστήριξη της Διακήρυξης των Πολιτών του Κόσμου για την Ελευθερία των σπόρων και της Δημοκρατίας στην τροφή (GlobalCitizens' Declaration forSeedFreedomandFoodDemocracy)

3) Συνέντευξη Τύπου και Δημόσια Ακρόαση για το θέμα στις 29 Ιανουαρίου 2014 , στην οποία είχαν παρουσιαστεί τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τον έλεγχο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς σπόρων από ολιγάριθμες μεγάλες μονοπωλιακές εταιρείες.

]]>
odysseas031@yahoo.com (Seas) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Tue, 11 Mar 2014 19:37:15 +0200
Ν. Χρυσόγελος: Είμαστε έτοιμοι για μομφή προς την Κομισιόν αν επιδιώξει να βάλει "από το παράθυρο" το μεταλλαγμένο καλαμπόκι 1507 http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3629-chrysogelos-rebuke-to-the-european-commission-if-they-seek-to-put-the-window-mutant-corn-1507 http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3629-chrysogelos-rebuke-to-the-european-commission-if-they-seek-to-put-the-window-mutant-corn-1507

Παρέμβαση του Ν. Χρυσόγελου στην Ολομέλεια και προειδοποίηση του Επιτρόπου Borg

Δείτε το βίντεο:

{youtube}ZDJ8uOmfaG4{/youtube}

"Μην τολμήσετε να αγνοήσετε την γνώμη των πολιτών και επιτρέψετε την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού 1507". Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε μομφή κατά της Κομισιόν, σε μια τέτοια περίπτωση", προειδοποίησε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων, απευθυνόμενος, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, την Δευτέρα 10 Μαρτίου, στον παρόντα Ευρωπαίο Επίτροπο TonioBorg - που έχει εισηγηθεί κάτι τέτοιο.

«Υπάρχει σαφής και ισχυρή αντίθεση στην έγκριση της εν λόγω γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας καλαμποκιού που εκφράζεται τόσο από το Συμβούλιο, όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. 19 κράτη μέλη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εναντιώθηκαν στο “άνοιγμα της πόρτας” στα μεταλλαγμένα, μόνο 5 ήταν υπέρ, και 4 απείχαν. Έχει, όμως, προηγηθεί και απορριπτικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση της καλλιέργειας. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών αντιτίθεται αποφασιστικά στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στην Ευρώπη. Καλούμε την Κομισιόν να μην περιφρονήσει την ισχυρή και δημόσια αντίθεση που εκφράζεται τόσο θεσμικά, όσο και σε επίπεδο κοινής γνώμης, και να αποσύρει την πρότασή της, διαφορετικά η ομάδα των Πράσινων θα καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον της, όπως έχουμε ήδη προειδοποιήσει[1]. Και διαβεβαιώνουμε την Κομισιόν ότι ήδη έχει ξεπεραστεί ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών ευρωβουλευτών (77 απαιτούνται) για να καταθέσουμε πρόταση μομφής στην Κομισιόν. Το εξωθεσμικά και επιχειρηματικά συμφέροντα δεν πρέπει και δεν θα αφήσουμε να επικρατήσουν της προάσπισης της υγείας, του περιβάλλοντος και της δημοκρατίας», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος.

Δεδομένης της σημασίας του θέματος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, η Ομάδα των Πράσινων και ο Νίκος Χρυσόγελος το έχουν ανακινήσει πολλές φορές, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της ανάληψης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.[2]]]>
odysseas031@yahoo.com (Seas) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Tue, 11 Mar 2014 17:54:33 +0200
Ν. Χρυσόγελος: Με τη συνταγή της τρόικα τα προβλήματα χειροτερεύουν http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3595-european-semester http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3595-european-semester

Ομιλία Ν. Χρυσόγελου στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωκοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων για το ευρωπαϊκό εξάμηνο

 

{youtube}PW6ZQCw0AuQ{/youtube}

«Όλο και περισσότεροι διαπιστώνουν και παραδέχονται ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν εφαρμοστεί στις χώρες της κρίσης, όχι μόνο δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά αντιθέτως μετέτρεψαν την κρίση χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων ορισμένων χωρών σε εκτεταμένη ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική κρίση, έκρηξη της ανεργίας, κατάρρευση του παραγωγικού τομέα και διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Σήμερα δεν δικαιολογείται πια να διατηρούμε δομές, όπως η τρόικα, εκτός ευρωπαϊκής κοινοτικής μεθόδου, και πολιτικές σκληρής λιτότητας που αντιβαίνουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές", τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, μιλώντας στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων, που συνεδρίασε στις 21 Ιανουαρίου 2014 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Εξαμήνου.

Ο Νίκος Χρυσόγελος πήρε τον λόγο στη διάρκεια της συζήτησης με θέμα τη δημοκρατική νομιμοποίηση της οικονομικής πολιτικής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, όπου συμμετείχαν και οι δυο εισηγητές του Ευρωκοινοβουλίου που θα συντάξουν την έκθεση για την τρόικα. Στην τοποθέτησή του τόνισε, επίσης: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως δείξει το δρόμο, τονίζοντας σε εκθέσεις του ότι κάθε πολιτική δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να αξιολογείται και να διορθώνεται αν δεν επιτυγχάνει τους επιδιωκόμενους στόχους. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μέσα από διάλογο και με τους κοινωνικούς φορείς, όχι μόνο με τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Κρίσιμο σημείο είναι, επίσης, να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών και σε άλλους τομείς και κυρίως στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αντ’ αυτού, η Κομισιόν παραδέχεται επισήμως ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών προγραμμάτων δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Στην Ελλάδα, ενώ ο στόχος των επιβαλλόμενων μέτρων είναι η μείωση του ελλείμματος, διαπιστώνεται ότι το χρέος έχει αυξηθεί ραγδαία, η ανεργία αγγίζει το 28% και στους νέους υπερβαίνει το 60%, η ύφεση υπολογίζεται στο 35%, ενώ 30% περίπου των συμπολιτών μας είναι ανασφάλιστοι και αποκλεισμένοι από την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Ακόμα, λοιπόν, κι αν πετύχουμε στους δημοσιονομικούς στόχους, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές έχουν αποτύχει πλήρως. Ακόμα κι αν μέχρι πρότινος υπήρχε η δικαιολογία της adhoc αντιμετώπισης του προβλήματος, πλέον οι δραματικές συνέπειες των μέτρων για την κοινωνία είναι πασιφανείς και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και οι προϋποθέσεις τους, όπως ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής, έχουν αποδειχθεί άστοχες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να συνεχίζονται τα ίδια λάθη.

Το στοίχημα είναι να αντικαταστήσουμε την Τρόικα, που λειτουργεί εκτός κοινοτικής μεθόδου, με νομιμοποιημένους αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης των κρίσεων και αντιμετώπισης αυτών με ισορροπημένο τρόπο. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει επαναξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών, ώστε οι τελευταίες να είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η στρατηγική “Ευρώπη 2020” και η οικολογική καινοτομία, αλλά και να διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών που υφίσταται άμεσα τις συνέπειες των επιβαλλόμενων μέτρων».

 

]]>
odysseas031@yahoo.com (Seas) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Wed, 22 Jan 2014 14:12:03 +0200
Το βίντεο με την ομιλία του Ν. Χρυσόγελου σχετικά με την ελληνική προεδρία στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3568-plenary-video-2014-01 http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3568-plenary-video-2014-01

{youtube}9vDkHaPgKKE{/youtube}

Δείτε σε βίντεο την ομιλία του Ν. Χρυσόγελου στην ολομέλεια του Ευρ.Κοινοβουλίου

Η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είναι μια μεγάλη πρόκληση για περισσότερη Ευρώπη της αλληλεγγύης και περισσότερη ευρωπαϊκή Ελλάδα. Όμως, η ευκαιρία αυτή θα χαθεί αν η ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται την προεδρία στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής πολιτικής για να βελτιώσει την εικόνα της. Ο πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία, μιλώντας προς τους ευρωβουλευτές, να παρουσιάσει την πραγματική εικόνα της Ελλάδας. H απουσία Ευρωβουλευτών κατά την παρουσίαση από τον πρωθυπουργό των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας θα πρέπει να προβληματίσει και να αναλογιστούμε μήπως συνδέεται και με την απουσία ειλικρίνειας για την κατάσταση στην Ελλάδα», σχολίασε ο Νίκος Χρυσόγελος.

Διαβάστε το κείμενο της ομιλίας του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων και τις προτάσεις που κατάθεσε εδώ: http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3567-the-greek-presidency-of-the-eu-challenge-for-more-europe-greece-and-europe

]]>
odysseas031@yahoo.com (Seas) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Thu, 16 Jan 2014 11:48:21 +0200
Ν. Χρυσόγελος: Η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ πρόκληση για περισσότερη Ευρώπη, και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Αλλά… http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3567-the-greek-presidency-of-the-eu-challenge-for-more-europe-greece-and-europe http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3567-the-greek-presidency-of-the-eu-challenge-for-more-europe-greece-and-europe

Ομιλία του Νίκου Χρυσόγελου στην Ολομέλεια

«Η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είναι μια μεγάλη πρόκληση για περισσότερη Ευρώπη της αλληλεγγύης και περισσότερη ευρωπαϊκή Ελλάδα. Όμως, η ευκαιρία αυτή θα χαθεί αν η ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται την προεδρία στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής πολιτικής για να βελτιώσει την εικόνα της. Ο πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία, μιλώντας προς τους ευρωβουλευτές, να παρουσιάσει την πραγματική εικόνα της Ελλάδας. Το ευρωκοινοβούλιο έχει ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων της πολιτικής σκληρής λιτότητας αλλά ο πρωθυπουργός προσπαθούσε να επιχειρηματολογήσει ότι είμαστε στην σωστή κατεύθυνση και ότι όλα πάνε καλά. Προσπάθησε να παρουσιάσει μια επιτυχία αριθμών και να αποσιωπήσει την οικονομική και κοινωνική κατεδάφιση που συντελείται. Οι Πράσινοι κι άλλοι ευρωβουλευτές παρουσιάσαμε την πραγματική εικόνα γιατί πιστεύουμε ότι είναι η ώρα αλλαγών στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, ώστε να πετύχουμε δημοσιονομικούς στόχους μέσα από δίκαιες και ορθολογικές μεταρρυθμίσεις αλλά κυρίως για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Επιμένοντας ο πρωθυπουργός να παρουσιάζει μια εικόνα επιτυχίας, αυξάνει την οργή της κοινωνίας λόγω απελπισίας και χάνει την ευκαιρία δημιουργίας συμμαχιών, τουλάχιστον στο Ευρωκοινοβούλιο, για αλλαγή των αποτυχημένων πολιτικών και προσαρμογής τους στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο καθώς ενίσχυσης της αλληλεγγύης προς τις κοινωνίες της κρίσης», τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων, σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου την Τετάρτη 15/1/2014 αλλά συνοψίζοντας και το νόημα της δικής του παρέμβασης ως εισηγητής των Πρασίνων στην Ολομέλεια, μαζί με την Ρεβέκκα Χαρμς, συμπρόεδρο της Ομάδας.

«Με την ανεργία των νέων πάνω από 50% στην Ισπανία και στην Ελλάδα δεν θα υπάρξει ελπίδα. Οι κυβερνήσεις φταίνε γιατί η Ευρώπη θα έχει μικρό, μειωμένο προϋπολογισμό κάτω από το 1% γιατί θα διαθέσει μόνο το 0,6% του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση της ανεργίας νέων. Χρειαζόμαστε έστω κι έτσι, αποτελεσματική χρήση των περιορισμένων πόρων, την ουσιαστική εφαρμογή της «Εγγύησης για τη νεολαία». Με ευθύνη της τρόικα και των κυβερνήσεων, έχουμε σήμερα 3.000.000 ανασφάλιστους στην Ελλάδα, σχεδόν το 30% του πληθυσμού, πολλοί από αυτούς δεν έχουν σήμερα πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό δεν είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Η Κομισιόν και η ελληνική προεδρία πρέπει να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς φορείς στις χώρες της κρίσης για να διασφαλιστεί ότι όλοι, ιδιαίτερα οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα έχουν σήμερα δίκαιη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τα θέματα υγείας είναι σημαντικά όχι μόνο για την Ελλάδα και τις χώρες της κρίσης και θα πρέπει να τα φέρει η ελληνική προεδρεία στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης. Όταν 30.000.000 πολίτες είναι στα όριά της φτώχειας, οι πολίτες δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ξεκινά η ανάκαμψη».

«H απουσία Ευρωβουλευτών κατά την παρουσίαση από τον πρωθυπουργό των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας θα πρέπει να προβληματίσει και να αναλογιστούμε μήπως συνδέεται και με την απουσία ειλικρίνειας για την κατάσταση στην Ελλάδα», σχολίασε ο Νίκος Χρυσόγελος.

Αναλυτικά σχετικά με την ελληνική προεδρία από την ομιλία του Ν. Χρυσόγελου

{youtube}9vDkHaPgKKE{/youtube}

Δείτε σε βίντεο την ομιλία του Ν. Χρυσόγελου στην ολομέλεια του Ευρ.Κοινοβουλίου

 

Η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ οφείλει να πετύχει στον στόχο για μια περισσότερο ενωμένη, αλληλέγγυα και δημοκρατική Ευρώπη αλλά και για περισσότερο ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Η Ευρώπη είναι το σπίτι της και γι αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε, να το κάνουμε καλύτερο, όχι να το γκρεμίσουμε. Η Ευρώπη έκανε λίγα και πολύ διστακτικά για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κρίσης, αφήνοντας χώρο στον ευρωσκεπτικισμό. Πρέπει με πράξεις να ξανακερδίσει τις καρδιές και το μυαλό των πολιτών. Η τραπεζική ένωση είναι σημαντική αλλά μόνο αν συζητήσουμε - και τώρα είναι η ώρα - τι πηγαίνει στραβά, τι πηγαίνει καλά, τι πρέπει ν αλλάξουμε μπορούμε να ξανακερδίσουμε τους πολίτες. Αυτό σημαίνει να δούμε πέρα από τα νούμερα, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους, με την πραγματική ζωή τους. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι καταστρεπτικό, οδηγεί στην εξαθλίωση των πολιτών, ακόμα και αν καταφέρει η κυβέρνηση να βελτιώσει τους αριθμούς.

Η ελληνική προεδρία οφείλει να ανοίξει αυτή τη συζήτηση με την συμμετοχή των κοινοβουλίων, της κοινωνίας των πολιτών, των νέων, της διανόησης. Να ανοίξει την συζήτηση για μια νέα, πραγματικά ενωμένη Ευρώπη, ομοσπονδιακή, όπως ζητούσαν οι πολίτες αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνική, αλληλέγγυα, οικολογική.

Η Ευρώπη και η Ελλάδα βιώνουν μια βαθιά και πολύπλευρη κρίση. Οι πολιτικές σκληρής λιτότητας, που αποφασίστηκαν από τις κυβερνήσεις, έχουν αποδειχθεί όχι μόνο αναποτελεσματικές, αλλά και καταστροφικές για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ασκήσει κριτική σε αυτές τις πολιτικές. Έχει εκφράσει την σθεναρή αντίθεσή του στο να πλήττουν οι δημοσιονομικές πολιτικές την υγεία, την παιδεία, τον κοινωνικό διάλογο, την κοινωνική συνοχή. Τώρα έχει ξεκινήσει την διαδικασία αξιολόγησης των πολιτικών της Τρόικα και αμφισβητεί την εκτός κοινοτικής μεθόδου επιβολή πολιτικών από την τρόικα. Η ελληνική προεδρεία οφείλει να ανοίξει την συζήτηση με την κοινωνία στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για το πώς θα προσαρμόσουμε όλες τις πολιτικές στις ευρωπαϊκές αξίες και πολιτικές, πως θα εφαρμοστεί η Στρατηγική Ευρώπη 2020 και θα επιτευχθούν οι στόχοι της. Οι πολίτες στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της κρίσης, βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης δεν θα επιβιώσουν μόνο με ιδέες και υποσχέσεις. Χρειάζονται τώρα εναλλακτικές λύσεις για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια, η ανεργία η διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Αρκετά με τα λόγια.

Η ελληνική προεδρεία θα πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια σειρά προκλήσεων όπως:

  •        Η αντιμετώπιση της διαφθοράς, των φορολογικών παραδείσων, της φορο-απάτης
  •        Η υιοθέτηση τον Μάρτιο μιας φιλόδοξης Στρατηγικής για το κλίμα και την ενέργεια.
  •        Να αναδείξει ότι η οικολογική και κοινωνική καινοτομία είναι το κλειδί για έξοδο από την κρίση.
  •     Συνεταιριστικές τράπεζες. 45δις για την διάσωση συστημικών τραπεζών. Η ΤτΕ έκλεισε 3 συνεταιριστικές τράπεζες χωρίς να τους δώσει χρόνο για να ανακεφαλαιωθούν.
  •      Να αποτρέψει την αδειοδότηση της καλλιέργειας Γενετικά Τροποπιημένων Ποικιλιών καλαμποκιού και την εισαγωγή στην αγορά τροφίμων από κλωνομποιημένα ζώα και απογόνους κλωνοποιημένων ζώων, χωρίς μάιστα να μπορεί ο καταναλωτής να ενημερωθεί όταν τα καταναλώνει.
  •       Μια μια ανθρωπιστική ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση: Με νόμιμους δρόμους μετανάστευσης, με ισχυρές πολιτικές ένταξης, με δίκαιη κατανομή ευθύνης μεταξύ κρατών μελών, με αναπτυξιακή πολιτική για τις χώρες αποστολής μεταναστών.

Οι προτάσεις Ν. Χρυσόγελου για την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1. Πράσινο σχέδιο για την Οικονομία και την Απασχόληση. Το κείμενο που έχει παρουσιάσει η Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την Προεδρία έχει 5 προτεραιότητες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά στην  "ανάπτυξη και την απασχόληση". Είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται από Προεδρία σε Προεδρία και από Συμβούλιο Κορυφής σε Συμβούλιο Κορυφής χωρίς να αποσαφηνίζεται, χωρίς φιλόδοξες δεσμεύσεις. Δεν υπάρχει διέξοδος από την κρίση αν η έμφαση είναι στην επιστροφή στο παλιό μοντέλο ανάπτυξης που οδήγησε στην κρίση και χρεοκοπία. Εμείς προτείνουμε Πράσινο σχέδιο για την Οικονομία και την Απασχόληση. Έχει ξεχαστεί η αναφορά, το καλοκαίρι 2012, από τον  πρόεδρο της Κομισιόν, κ. Μπαρόζο, της έκθεση της Κομισιόν για τη δυνατότητα δημιουργίας 20.000.000 νέων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη μέχρι το 2020 μέσα από την πράσινη οικονομία. Πολλές εκθέσεις μιλάνε για την δυνατότητες που έχει η προστασία του κλίματος, η οικολογική καινοτομία, η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και των πόρων, το πρασίνισμα της αγροτικής πολιτικής και των μεταφορών για την προώθηση της μείωσης του κόστους της παραγωγής, την αναζωογόνηση των μικρομεσαίων και την ενθάρρυνση κοινωνικών/συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την προώθηση αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία και την απασχόληση νέων επιστημόνων που σήμερα είναι άνεργοι, αλλά και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η ελληνική προεδρία πρέπει να προωθήσει  πακέτο συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την πράσινη μεταστροφή της οικονομίας σε συσχέτιση με την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Κρίσιμης σημασίας είναι η επένδυση στην προώθηση της έρευνας, της οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας και των πράσινων τεχνολογιών.

2. Διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης διεξόδου από την κρίση για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Τώρα που όλοι παραδέχονται δυνατά ή σιωπηλά ότι η πολιτική λιτότητας επιδείνωσε την κρίση, αντί να την αντιμετωπίσει, και την στιγμή που το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξεκινήσει, μετά από πρωτοβουλία των Πράσινων, διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων των πολιτικών της Τρόικα στην οικονομία και το περιβάλλον, η Ελληνική Προεδρία θα έπρεπε να παρουσιάσει ένα πειστικό και συγκεκριμένο εναλλακτικό σχέδιο για τις χώρες της κρίσης απέναντι στις αποτυχημένες πολιτικές λιτότητας. Αυτό θα μπορούσε να προκύψει μέσω της θεσμοθετημένης συνεργασίας και διαλόγου στο πλαίσιο μιας ειδικής συνδιάσκεψης όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωκοινοβουλίου και των ευρωπαϊκών οργανώσεων των Περιφερειών, των συνδικάτων, των κοινωνικών, επαγγελματικών, συνεταιριστικών και επιχειρηματικών φορέων. Επίσης, να οργανώσει διάλογο για τα συμπεράσματα από τις πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες.

3. Κοινωνικός Πυλώνας για την ΟΝΕ και την Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να αναδείξει τον κοινωνικό πυλώνα της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” μέσω της ενδιάμεσης αξιολόγησής της, αλλά και να συμβάλει στην εξειδίκευση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Ζωτικής σημασίας για τους πολίτες είναι τα θέματα κοινωνικής πολιτικής καθώς υγείας. Το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και υπό την έννοια αυτή υπάγεται στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πολυετές πλαίσιο για την υγεία και αυξανόμενη κρίση στον τομέα της υγείας απαιτεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση μιας στρατηγικής για την υγεία που θα στοχεύσει στην βελτίωση της υγείας, καθώς και την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την διασφάλιση όλων των πολιτών και των περιοχών σε δίκαια κι αποτελεσματικά προγράμματα υγείας αλλά και φροντίδας της υγείας.

4. Αναζωογόνηση της ελπίδας για αποτελεσματική προστασία του κλίματος

Εν όψει της συνόδου του Παρισιού για το Κλίμα 2015 αλλά και αντιλαμβανόμενη τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή (για παράδειγμα καταστροφή σε Φιλιππίνες, Σαρδηνία κα), η Ελληνική Προεδρία θα έπρεπε να θέσει ψιλά στην ατζέντα της την προστασία του κλίματος και την επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για την μετά Κιότο περίοδο.

5. Δίκαιη, αποτελεσματική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Στο θέμα της μετανάστευσης απουσιάζουν συγκεκριμένες επιλογές που πρέπει να γίνουν σε σχέση με την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, λαμβάνοντας υπόψη τις επαναλαμβανόμενες τραγωδίες στη Μεσόγειο, την ανάγκη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανάληψης των κοινών ευθυνών όλων των κρατών μελών, αλλά και των ευκαιριών για αναζωογόνηση των οικονομιών και κοινωνιών μέσα από νόμιμους δρόμους μετανάστευσης.

6. Συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης μέσα από διαβούλευση και ενίσχυση των πρωτοβουλιών “από κάτω”. Ένα φόρουμ με θέμα « Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της Ευρώπης των πολιτών», με τη συμμετοχή εκπροσώπων εθνικών κοινοβουλίων, του ευρωκοινοβουλίου και ευρωπαϊκών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματικών οργανώσεων θα μπορούσε να αποτελέσει μια εμβληματική πρωτοβουλία, ενόψει μάλιστα και των ευρωεκλογών αλλά και της μετά τις ευρωεκλογές εποχή.

]]>
odysseas031@yahoo.com (Seas) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Wed, 15 Jan 2014 19:45:05 +0200
Την υγεία μας να έχουμε, αλλά όσοι είναι ανασφάλιστοι πετάγονται στα σκουπίδια; http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3436-health-issues http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3436-health-issues

Νέα παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου στην Ολομέλεια Ευρωκοινοβουλίου για τα θέματα υγείας

 

«Ο αποκλεισμός από το δημόσιο σύστημα υγείας εκατομμυρίων πολιτών που μέχρι πριν λίγο καιρό κατέβαλαν κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές τους γυρίζει την κοινωνία σε εποχές κοινωνικής βαρβαρότητας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Κομισιόν πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες, ακόμα κι αν είναι άνεργοι ή δεν μπορούν να καταβάλουν σήμερα τις ασφαλιστικές εισφορές τους, θα έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη. Η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων δεν μπορεί να οδηγήσει σε ανθρωπιστική, κοινωνική και υγειονομική κρίση. Δεν πρέπει να κατεδαφιστεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και στο χώρο της υγείας,  στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Δεν μας αξίζει μια απάνθρωπη Ευρώπη, αντίκειται έτσι κι αλλιώς και στις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, μιλώντας στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο τη Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου.

Δείτε την ομιλία:

{youtube}DaLfUUiRFhU{/youtube}

]]>
odysseas031@yahoo.com (Seas) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Wed, 23 Oct 2013 08:02:56 +0300
Το Ευρωκοινοβούλιο αναθεωρεί την Οδηγία Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3406-environmental-impact-assessment-directive http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3406-environmental-impact-assessment-directive

Ν. Χρυσόγελος: Η Ελλάδα θα θυσιάσει το περιβάλλον;

 

Με αφορμή την υπερψήφιση από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου της έκθεσης σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ "Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" (COM(2012)0628) ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, δήλωσε: "Ενώ στην Ελλάδα η Κυβέρνηση υπό το πρόσχημα των δανειακών απαιτήσεων και της δημοσιονομικής εξυγίανσης επιστρέφει σε αντιλήψεις για μια αναπτυξιακή πολιτική προηγούμενων δεκαετιών, στην Ευρώπη ψηφίστηκε η αναθεώρηση της Οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενισχύει το "οπλοστάσιο" της ΕΕ απέναντι σε έργα που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον".

 

Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε την ανανέωση και την ενίσχυση της Οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη βελτίωση των υποχρεώσεων για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των έργων και των λογικών εναλλακτικών λύσεων, τη διευκρίνηση των ελάχιστων κριτηρίων για το περιεχόμενο και τους όρους της αξιολόγησης, ενώ ενισχύει την πρόσβαση στη δημόσια διαβούλευση. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της αναθεώρησης της Οδηγίας είναι ότι εντάσσει πλέον στα έργα που απαιτούν ενδελεχή και υποχρεωτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τις δραστηριότητες εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, καθώς και τα ανοιχτά ορυχεία.

 

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη θέσπιση κοινών ελάχιστων απαιτήσεων για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΠΕ). Παρά το γεγονός ότι έχει τροποποιηθεί τρεις φορές από την έγκρισή της το 1985, η Οδηγία δεν έχει αλλάξει σημαντικά ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες αλλαγές στο πολιτικό, νομικό και τεχνικό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνθηκε και ταυτόχρονα μεγάλωσε το πεδίο και η σοβαρότητα των περιβαλλοντικών θεμάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως επίσης και ο αριθμός των σημαντικών έργων υποδομής σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. διασυνοριακά έργα στον τομέα της ενέργειας ή των μεταφορών). Για να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές η πρόταση για τροποποίηση της Οδηγίας φέρνει νέες σημαντικές επικαιροποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις στη διαδικασία ελέγχου, την ποιότητα και την ανάλυση της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τους κινδύνους ανακολουθιών εντός της διαδικασίας εκτίμησης.

 

Η Οδηγία ΕΙΑ υπήρξε κρίσιμης σημασίας μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί σωστά σε όλα τα κράτη μέλη, ούτε εφαρμόζεται με πληρότητα σε όλα τα τοπικά έργα. Υπάρχουν αρκετοί τομείς που χρειάζονται ενίσχυση, και ιδίως όσον αφορά την συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια των έργων, αυξημένο βαθμό διαφάνειας, την ανάγκη ανεξάρτητης και αντικειμενικής υποβολής εκθέσεων, σαφέστερες διατάξεις για την προστασία της εθνικής κληρονομιάς, έναν σαφή μηχανισμό για την προτίμηση της φιλικότερης προς το περιβάλλον εναλλακτικής λύσης, νομική προστασία με ανασταλτικό αποτέλεσμα, καθώς και ρητή απαγόρευση των σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, το κυριότερο, ενισχυμένη προτεραιότητα στις περιβαλλοντικές επιταγές.

 

Πραγματικά, τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που σχετίζονται με μεγάλα έργα υποδομών πολύ συχνά ασκούν αθέμιτη επιρροή στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, εις βάρος του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της Οδηγίας ΕΙΑ είναι απαραίτητη για να εγγυηθούμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι τα δικαιώματά τους γίνονται απολύτως σεβαστά και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της, όπως προσδοκούν οι πολίτες, σε σχέση με τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, την πρόληψη δραματικών αλλαγών στο κλίμα και την εξασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της βελτίωσης των υποδομών, και των απαιτήσεων της φύσης. Η Οδηγία ΕΙΑ συνδέεται από τη φύση της με άλλες οδηγίες, και ιδίως με την Οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών και των φυσικών οικοτόπων, καθώς και με τις οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Τα παραρτήματα πρέπει να επανεξεταστούν διεξοδικά, όσον αφορά ιδίως τις προτεραιότητες σε αυτά τα πεδία.

 

Μολονότι προφανώς μετριοπαθής, η Οδηγία 2011/92/EΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) αποτελεί την κορωνίδα της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης. Περίπου 200 είδη έργων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της - από την ανέγερση γεφυρών, λιμένων, αυτοκινητοδρόμων και χώρων απόθεσης απορριμμάτων, μέχρι τις εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων (1).

 

Η Οδηγία ΕΠΕ καθιέρωσε την απλή αλλά θεμελιώδη αρχή των «τεκμηριωμένων αποφάσεων»: πριν από τη χορήγηση άδειας για δημόσια ή ιδιωτικά έργα που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, οι αρμόδιες αρχές των Κ-Μ καλούνται νομικώς να αποκτήσουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου να διενεργήσουν εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Οδηγία 2011/92/EΕ, η οποία ισχύει επί του παρόντος και είναι κατά κύριο λόγο διαδικαστικής φύσης, αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα των έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Αυτά για τα οποία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, η διενέργεια ΕΠΕ είναι υποχρεωτική (παράρτημα Ι) κι αυτά που υποχρεούνται ν' ακολουθήσουν διαδικασία ελέγχου του έργου (παράρτημα ΙΙ).

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν και την ευθυγράμμιση του κειμένου της Οδηγίας με τις νέες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η εδαφική θεματική στρατηγική, ο οδικός χάρτης για μια αποτελεσματική από άποψη πόρων Ευρώπη και η Στρατηγική Ευρώπη 2020, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας ΕΙΑ. Ακολουθώντας τις προτεραιότητες της ΕΕ, η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ των παραγόντων για τους οποίους πρέπει να αξιολογείται η επίπτωση ενός έργου, τη βιοποικιλότητα, τη χρήση φυσικών πόρων, την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων. Η πρόταση ζητεί επίσης τα έργα να εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη κάθε είδους σωρευτική λειτουργία με άλλα έργα και δραστηριότητες, προκειμένου να αποφευχθεί η βλαπτική τακτική της κατάτμησης των έργων σε χωριστές παρτίδες, προκειμένου να περιοριστεί η περιβαλλοντική τους επίπτωση.

]]>
odysseas031@yahoo.com (Seas) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Tue, 15 Oct 2013 12:06:24 +0300
Το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει προληπτική εποπτεία των τραπεζών http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3358-prudential-supervision-of-banks http://chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis/item/3358-prudential-supervision-of-banks

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τις προτάσεις των Πράσινων

 

Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, με μεγάλη πλειοψηφία, την έκθεση του Πράσινου Ευρωβουλευτή Sven Giegold «Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α7-0393/2012). Η έκθεση περιλαμβάνει σημαντικές νομοθετικές βελτιώσεις στον Κανονισμό σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) και ειδικά την αλληλεπίδρασή του με τον Κανονισμό για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Είναι γεγονός ότι η σημερινή βαθιά κρίση ξεκίνησε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και επεκτάθηκε στα δημόσια οικονομικά και την πραγματική οικονομία, μεταξύ άλλων γιατί η διάσωση των τραπεζών απαίτησε τεράστια ποσά που προστέθηκαν στο δημόσιο χρέος, ήδη υψηλό σε αρκετές χώρες. Η ανάγκη εποπτείας, λοιπόν, του τραπεζικού συστήματος ήταν αναγκαία προκειμένου οι πολίτες, ως φορολογούμενοι ή καταθέτες να μην βρίσκονται συνεχώς να πληρώνουν αυτοί τις λάθος επιλογές του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η κρίση που ξεκίνησε από την LehmanBrothersέφερε στο προσκήνιο μια κοινωνικά απαράδεκτη πρακτική: η εποπτεία του τραπεζικού τομέα είχε πλήρως απορρυθμιστεί παρά το γεγονός ότι ο τραπεζικός τομέας είχε περάσει σε επικίνδυνες πρακτικές και προϊόντα υψηλού κινδύνου, ενώ από την άλλη τα κέρδη και οι υψηλές αμοιβές ήταν για τους μετόχους και τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά τα βάρη ή οι ζημιές για τον δημόσιο προϋπολογισμό ή τους καταθέτες.

 

Μία από τις βασικές συνιστώσες της τραπεζικής ένωσης είναι η θέσπιση ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα καλύπτει το σύνολο της ζώνης του ευρώ και θα είναι ανοικτός σε όλα τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Η ανάθεση εποπτικών αρμοδιοτήτων στην ΕΚΤ θα βασιστεί στο άρθρο 127, παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο, που αποφασίζει ομοφώνως με βάση πρόταση της Κομισιόν και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των τραπεζών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων».

 

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες θα βρίσκονται σε άμεση εποπτεία υπό την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τον Σεπτέμβριο 2014 και με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται:

a. ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων,

β. βελτίωση της πρόσβασης της εποπτικής αρχής των τραπεζών σε έγγραφα,

γ. ελκυστικοί όροι συμμετοχής για τα Κράτη - μη Μέλη της ευρωζώνης,

δ. αυξημένη λογοδοσία του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ,

ε. ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε σχέση με την ΕΚΤ.

 

Οι Ευρωβουλευτές στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισαν την συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τον αυξημένο ρόλο ελέγχου του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού εποπτείας των τραπεζών.

 

Οι Πράσινοι έχουν από καιρό υποστηρίξει την ισχυρότερη εποπτεία και ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός είναι το μεγαλύτερο βήμα για την ενοποίηση της Ευρώπης έπειτα από το Ευρώ. Ο αυξημένος ρόλος για το ΕΚ είναι καθοριστικής σημασίας διότι θα εξασφαλίσει πως η νέα αρχή θα

είναι δημοκρατικά υπόλογη. Στη συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπονται:

α. Η ΕΚΤ πρέπει να υποβάλλει τις σημαντικότερες πληροφορίες από τα πρακτικά του συμβουλίου εποπτών στο ΕΚ,

β. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ απορρίπτει την απόφαση του συμβουλίου εποπτών, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής θα πρέπει να ενημερωθεί,

γ. Ο πρόεδρος του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού θα πρέπει να διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ξεκινήσει την απόλυση του προέδρου,

δ. Ο αντιπρόεδρος (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ) θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο,

ε. Η ΕΚΤ πρέπει να απαντάει σε προφορικές και γραπτές ερωτήσεις των ευρωβουλευτών,

στ. Εάν το Κοινοβούλιο ξεκινά έρευνες η ΕΚΤ πρέπει να συνεργάζεται όπως σε μια εξεταστική επιτροπή,

ζ. Η ΕΚΤ πρέπει να ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες σε τακτική βάση.

 

Ο πράσινος ευρωβουλευτής Σβεν Γκίγκολντ, εισηγητής της έκθεσης δήλωσε:

«Η κεντρική εποπτεία των τραπεζών της ευρωζώνης είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εθνικοί μηχανισμοί ελέγχου έχουν αποτύχει δραματικά . Οι εποπτικές αρχές σταθερά υπερασπίζονταν τα συμφέροντα της κεντρικών τραπεζών, αντί της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των φορολογουμένων. Από το 2008, οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι έχουν επιβαρυνθεί με περίπου € 5.000 δισεκατομμύρια για τη διάσωση των τραπεζών από την πτώχευση. Η συγκέντρωση της πολιτικής εξουσίας στην ΕΚΤ χρειάζεται ισχυρό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η νέα εποπτεία των τραπεζών έχει τεθεί υπό δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.»

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων δήλωσε:

«Θέλουμε να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ενοποίηση σε πολιτικό, οικονομικό, φορολογικό και κοινωνικό επίπεδο, με ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, ενισχυμένη αποτελεσματική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και ορθολογική δημοσιονομική πολιτική. Οι Πράσινοι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και έχουν εργαστεί εντατικά όλο το προηγούμενο διάστημα ώστε να επιταχυνθεί η εποπτεία στον τραπεζικό τομέα και να υπερψηφιστούν θέσεις όπως αυτές που προβλέπουν την εισαγωγή διαδικασιών δημοκρατικού ελέγχου, μηχανισμών λογοδοσίας, προβλέψεις που αφορούν στη λειτουργία της τραπεζικής ένωσης με σωστούς ελέγχους και ισορροπίες εξουσιών. Παράλληλα, βέβαια με την ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας στις συστημικές τράπεζες, οι Πράσινοι στοχεύουμε στην ανάπτυξη του τομέα των συνεταιριστικών τραπεζών και των ταμιευτηρίων σε εθνικό/τοπικό επίπεδο και πετύχαμε στη νέα επιτήρηση να εγκριθούν σημαντικά αιτήματά μας ώστε να μην αντιμετωπίζονται με συγκεντρωτικούς, γραφειοκρατικούς κανόνες όπως οι μεγάλες τράπεζες».

]]>
odysseas031@yahoo.com (Seas) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Thu, 12 Sep 2013 16:58:31 +0300